# 75
Миналата година синът ми беше в трети клас и  им беше по- натоварено, отколкото тази. Ако имате възможност вие сядайте до него и му показвайте, обяснявайте. При нас се получава, но в началото дълго време плътно седях до него, докато напише всичко, с почивки разбира се, но отнемаше много време наистина. Човекът и обществото- историческата част за трети клас е безобразно написана, ако седнете вие да му  преразкажете и обясните историческите събития с ваши думи най- добре ще се получи. Нямаме баби и нямам представа как върви подготовката с тях, но не е изключено да са по- меки и отзивчиви, когато детето / по обективни причини Simple Smile/,търси повод да се измъкне от големия обем материал.
Виж целия пост