WebСъветник е онлайн платформа за писмени и телефонни консултации с лекар.
Регистрираните в платформата потребители могат да направят:

 • писмена консултация чрез изпращане на запитване или
 • телефонна консултация под формата на телефонен разговор с лекар, който има график за този вид консултации

Ако смятате, че състоянието Ви изисква незабавна лекарска намеса, свържете се със Спешна медицинска помощ на телефон 112!

Какви специалисти има в WebСъветник

 • Педиатър
 • Детски пулмолог
 • Детски нефролог
 • Детски гастроентеролог
 • Детски дерматолог
 • Детски хомеопат
 • Нефролог
 • Гастроентеролог
 • Невролог
         
 • Дерматолог
 • Вътрешни болести
 • УНГ
 • Пулмолог
 • Инфекционист
 • Дежурен лекар деца
 • Дежурен лекар възрастни
 • Административен специалист

д-р Рада Маркова

Детска пулмология, педиатрия
         Д-р Рада Маркова завършва медицина в Медицински университет – Варна като „Златен Хипократ“ на випуска.
През 2004 г. д-р Маркова придобива специалност по детски болести, а през 2011 г. – по детска пулмология.
Провеждала е специализации в САЩ и Австрия.
Има магистратура по бизнес администрация и здравен мениджмънт – УНСС.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.доц. д-р Мария Гайдарова

Нефрология, педиатрия
         Доц. д-р Мария Гайдарова завършва медицина в МУ – София, след което започва професионалния си опит в Неотложното звено на XV поликлиника като педиатър.
След конкурсен изпит доц. д-р Мария Гайдарова става част от екипа на Клиниката по детска нефрология и хемодиализа на СБАЛДБ – София, където преминава нивата на преподавателски и научен кадър като асистент, старши и главен асистент.
Придобива специалност по детски болести и по детска нефрология.
През юли 2017 г. доц. д-р Мария Гайдарова успешно защитава дисертация на тема: „Епидемиология, клинико-лабораторна характеристика и прогностични фактори при острите нефрити в детска възраст “ и придобива титлата доцент.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Иван Янков

Гастроентерология, педиатрия
         Д-р Иван Янков завършва медицина в Медицински университет – Пловдив.
През 2007 г. д-р Янков придобива специалност по детски болести.
На 08.12.2015 г. д-р Янков придобива специалност по гастроентерология.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Тинтява Мустакова

Обща медицина, педиатрия, хомеопатия
         Д-р Тинтява Мустакова завършва медицина в Медицински университет – София през 1992 г.
През 2002 г. д-р Мустаков придобива специалност по детски болести, през 2006 г. придобива специалност по хомеопатия, а през 2008 г. придобива и специалност "Обща медицина".


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Диана Димова

Педиатрия
         Д-р Диана Димова завършва Медицинския университет в Плевен през 2011 г.
От 2016 г. специализира "Обща медицина".


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Веселин Милков

Нефрология, вътрешни болести
         Д-р Веселин Милков е завършил медицина през 1976 г. във ВМИ гр. София.
Д-р Милков има придобита специалност по вътрешни болести през 1985 г., по нефрология през 1987 г., по китайска медицина през 2005 г. в ЮАР.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Тодор Тодоров

Педиатрия, хомеопатия
         Д-р Тодор Тодоров завършва медицина в Медицински университет – София през 2007 г.
По време на следването си д-р Тодоров преминава и тригодишен курс по хомеопатия с придобиване на признат в Европейския съюз сертификат.
От 2010 г. до 2014 г. специализира "Педиатрия" в болници с традиции в областта на детското здравеопазване като СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, УМБАЛ „Св. Анна“, МБАЛ „НКБ“.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Ирина Михаел

Нефрология, вътрешни болести
         Д-р Ирина Михаел завършва Медицински университет  – София през 2001 г.
Д-р Михаел специализира "Вътрешни болести"  2002  – 2007 г. в Универсистетска болница „Александровска”.
Спецализира "Нефрология"  2009  – 2013 г. в Медицински институт на МВР.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Иван Поляков

Обща медицина – възрастни
         Д-р Иван Поляков завършва медицина в Медицински университет – София през 2014 г.
По време на следването си д-р Поляков проявява особен интерес към различните специалности от областта на вътрешните болести.
През този период участва и в редица научни конгреси и симпозиуми като член на изследователски екип.
Д-р Иван Поляков е съавтор и на статии, публикувани в журнали на БАН.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Радка Лазарова

Гастроентерология
         Д-р Радка Лазарова е завършила медицина в Медицински унивеситет София през 2007 г.
През 2014 г. придобива специалност по гастроентерология.
Д-р Лазарова владее абдоминална ехография I и II ниво.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Катерина Чачулова

Педиатрия
         Д-р Катерина Чачулова завършва Медицинския университет в София през 2006 г.
В периода 2009  – 2013 г. придобива специалност „Педиатрия“ и специализира в СБАЛДБ ”Проф. И. Митев”.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Велислава Петрова

Обща медицина – деца
         Д-р Велислава Петрова завършва висшето си образование в СУ „Климент Охридски“ със специалност "Медицина".

   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Христо Найденов

Обща медицина – деца
         През 2013 г. д-р Христо Найденов завършва медицина в „Тракийски университет“ в гр. Стара Загора.

   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Симона Симеонова

Обща медицина – деца
         Д-р Симона Симеонова завършва висшето си образование в СУ „Климент Охридски“ гр. София със специалност "Медицина".
От 2016 г. специализира към СБАЛДБ „Професор д-р Иван Митев“.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Елена Стоева

Обща медицина – деца
         Д-р Елена Стоева завършва висшето си образование в Медицински университет гр. София със специалност "Медицина".

   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Цветомир Асенов

Обща медицина – възрастни
         Д-р Цветомир Асенов завършва медицина в "Медицински факултет" към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. По време на следването си взема участие в няколко национални конгреса и проекти по Европейски програми в редица страни.
През месец декември 2016 г. д-р Асенов е зачислен като редовен докторант към Медицински университет – София към "Катедра по неврология" с тема на докторантурата: „Нарушения на съня при пациенти с Паркинсонова болест“.

 
   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Мирослава Младенова

Обща медицина – възрастни
         Д-р Мирослава Младенова завършва висшето си образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски” със специалност "Медицина". От началото на 2017 г. специализира кардиология в МБАЛ “Военномедицинска академия” гр. София.

   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Деница Желева

Дерматология и венерология
         Д-р Деница Желева завършва медицина през 2012 г. в МУ – Варна.
През 2014 г. защитава дипломна работа на тема: „Рискови фактори на работната среда, трудовия процес и работни места в сектор по дерматология и венерология“ и придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт“.
Специализира кожни и венерически болести към сектора по „Дерматология и венерология“ на Аджъбадем Ситиклиник Токуда Болница – София в периода 2013 – 2017 г. От м. юни 2017 г. към същата структура зачислява докторантура на тема: „Странични кожни реакции при приложението на антитуморна таргетна терапия” .


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.д-р Мартина Николова

Обща медицина – деца
         Д-р Мартина Николова завършва медицина в ВМУ "Проф.д-р П.Стоянов" гр.Варна през 2010 г.
През 2013 г. се зачислява за специализация по педиатрия към в ВМУ "Проф.д-р П. Стоянов" гр.Варна.
От 2016 г. специализира педиатрия в Медицински университет гр. София в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“.


   
* За провеждането на консултация е необходима Регистрация в WebСъветник.Работно време и срок за отговор

Дежурните линии за деца и за възрастни в WebСъветник работят от 8:00 ч. сутринта до 20:00 ч. вечерта, 7 дни в седмицата. Графиците за телефонни консултации са различни в различните дни, в зависимост от възможностите, обявени от нашите консултанти. Срокът за отговор на писмена консултация е 24 часа, а за телефонна – в рамките на 2 часа.


Трябва да имате предвид, че консултацията в WebСъветник не може да бъде еквивалент и не може да замести прегледа при лекар на живо, а може единствено да даде ориентир по отношение на: спешността на състоянието, необходимите изследвания, какъв специалист да се посети, какво предстои като прегледи и изследвания и други уточнения и разяснения, свързани със здравното състояние на пациента и диагностично-лечебния процес.
Виж целия пост