Клубове или заведения в София, в които пускат лица под 18 и да има хубава музичка? Моля, ако някой знае, да каже, тъй като търсих много,но не намирам нищо подходящо.. Sad
Виж целия пост