Момичета, утре ще има ли нещо организирано за децата в Пловдив? Къде ще ги водите?
Виж целия пост