Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Прекъсване на майчински по желание!!!!!

  • 1 134
  • 19
Ако модераторите сметнат, че темата не е за този форум да я преместят, защото прилича направо на сапунен сериал.
Ето и ситуацията:

Майка на две деца - едното на 5 години, другото на 10 месеца, която е в развод, живее само на едното майчинство от 120 лева.
Изведнъж решава, че ще се върне на работа и ще подаде  молба за доброволен отказ от майчински.

Във фирмата само се чудят как да я уволнят, щатът и е закрит. Тя евентуално ще бъде назначена на временен договор на друга длъжност и скоро след това уволнена, като май ще остане и без тези 120 лева.

Говорихме с нея до безпеметност, но тя не си промени решението....и тази сутрин е пуснала молба за прекратяване на майчинските, защото милата и майка и казала, че държавата е длъжна в този случай да и изплати остатъка от майчинските.

Вярно ли е това Confused:  Може ли някой да ме упъти къде да погледна, защото ми е жал за тези две деца, които могат да останат и без малкото пари, които имат.

Много благодаря на всички отговорили.
Ако нещо не сте разбрали от обяснението ми, моля ви питайте.
Още съм ядосанаааааа Close
Виж целия пост
# 1
Ака се върне на работа преди навършване на 2 годишна възраст на детето и не е прехвърлила майчинството на друг има право да получава 50% от майчинството.
Според мен ако я уволнят преди да и е изтекло майчинството трябва да си го търси от Социални грижи по местоживеене.
Ако искаш тел. в НОИ на който отговарят за болнични и майчинство е 926 17 54 попитайте и там или отидете на място.
Виж целия пост
# 2
А в случая когато е подала ДОБРОВОЛНО МОЛБА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАЙЧИНСКИТЕ.
Виж целия пост
# 3
Цитат на: Slunce
А в случая когато е подала ДОБРОВОЛНО МОЛБА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МАЙЧИНСКИТЕ.


Какво по-точно имаш предвид :
1. Подала е молба, че не иска тези 120 лв. ? или
2. Иска да прекрати платения отпуск за отглеждането на дете до 2год. възраст?
Виж целия пост
# 4
Отишла днес във фирмата и пуснала молба, че от 22 този месец иска майчинските и да бъдат спряни. Т.е. да бъде прекратено изплащането им.

Като се надява държавата да и изплати накуп остатъка от майчинските ...не знам как е сметнала, че това са 800 лева.
Виж целия пост
# 5
Тя може да подаде молба, че ще си прекъсне майчинството и ще се върне на работа, но работодателя трябва да и изплаща 50% от майчинството. Прилагам ти извадка от Кодекса на труда за майчинството.


КОДЕКС на труда доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., в сила от 1.08.2004 г.
Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
(Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)
Чл. 164.  (1) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.
(4) През време на отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон.  Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 1 от 2002 г., в сила от 1.01.2002 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.
Виж целия пост
# 6
Благодаря desyg, обаче нейната цел е не да ги получава тези 50 процента, а да вземи всичките майчински накуп до края на оставащите 2 години, но никъде не го видях това написано.
Изчетох законите.
Тя иска след като подаде молбата, държавата да и приведе по нейни сметки 800 лева.
Виж целия пост
# 7
едва ли така ще стане!
Виж целия пост
# 8
Цитат на: Slunce
Благодаря desyg, обаче нейната цел е не да ги получава тези 50 процента, а да вземи всичките майчински накуп до края на оставащите 2 години, но никъде не го видях това написано.
Изчетох законите.
Тя иска след като подаде молбата, държавата да и приведе по нейни сметки 800 лева.


Няма да стане - не знам откъде е получила такъв съвет, но няма да и бъдат изплатени накуп. Защо така авантюристично подхожда - по-добре да беше разпитала в НОИ и в Социално подпомагане какво ще бъда най-благоприятно за нея.
Виж целия пост
# 9
Умния съвет е от майка и.
Виж целия пост
# 10
До колкото знам /може и да бъркам/, няма такова нещо да се изплащат майчинските накуп. Ако се прекрати отпуската /т.е се върне на работа/, майката има право на 50% от майчинските, както dezyg е обяснила.
Но не пречи да се обадите в НОИ и да попитате.

Копирам ти няколко члена от Кодекса за соц. осигуряване:

Право на обезщетение при отглеждане на малко дете
     Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2004 г.) Осигуреното лице има право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.

     Обезщетение при отглеждане на малко дете

     Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

     (2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата  (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.

      (3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

     (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) Изплащането на паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 се прекратява при смърт на детето, при даване за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка.

    Обезщетение при неизползвано на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете
     Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2003 г.) В случаите, когато не се ползва допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на майката (осиновителката) се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако тя е осигурена за всички осигурени социални рискове, включително и без трудова злополука и професионална болест и безработица и ако е имала право на обезщетение по чл. 52а.

     (2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Ако майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника.  Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено като работещо по трудово или служебно правоотношение или за своя сметка за всички осигурени социални рискове, както и когато не е осигурено за трудова злополука, професионална болест и безработица.

     (3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка
Виж целия пост
# 11
И аз това говоря, но няма кой да слуша, и ще остане и без работа и без майчински май....Откачена историяя.
Но говоренето не помага.
Виж целия пост
# 12
Има право да прекрати отпуска си за отглеждане на дете до 2годишна възраст /"платения" отпуск, при който обезщетението в момента е в размер на 120лв/ и да се върне на работа. Тогава ще получава заплатата си + 50% от 120лв. /т.е. 60лв./ до навършване на 2годишна възраст от детето.
Също има право да получава и детските добавки /в размер на 18лв. за всяко дете, при положение, че доходите й не надхвърлят определения горен праг - 600лв. на месец бруто, който в случая явно няма да достигне/.  
В случай, че се върне на работа, се ползва от специална закрила от КТ като майка на дете до 3годишна възраст /при евентуално уволнение - необходимо е предварително разрешение от инспекцията по труда/.
Успех !
Виж целия пост
# 13
Никой няма да и изплати накуп майчинството.Това е лудост направо и незная на кой може да му хрумне такова нещо.Ако се върне на работа и я съкратят може да си търси майчинството от Социалните ,но само до навършване една годинка на детето.После в най-добрия случай на борсата ще взема четири месеца към 70 лв./може и да се лъжа в сумата/.По добре да си стои в къщи и да взема до две годинки 120 лв./150лв да се надяваме от другата година/ .
Виж целия пост
# 14
Цитат на: Vali

В случай, че се върне на работа, се ползва от специална закрила от КТ като майка на дете до 3годишна възраст /при евентуално уволнение - необходимо е предварително разрешение от инспекцията по труда/.
Успех !


Никой не я пази в нейния случай, шефа се подсигури, закри нейния щат и сега ако я назначи ще е на изпитателен срок...ще намерят начин да я махнат.
В случая сама си е виновна.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия