Здравейте,

знаете ли къде в София се извършва провокационен тест с DMPS/EDTA за тежки метали?
Има ли някой, който е започнал лечение за премахване на тежки метали и къде извършва лечението?
Виж целия пост