Общувайки един с друг, ние показваме отношение, нагласи, желания. Общуването е изключително динамичен и богат процес, който не е само вербален. Немалка част от комуникацията, както знаем, е езикът на тялото.

Начинът, по който общуваме с децата си, е начинът, по който те започват да мислят за себе си. Пълноценното общуване предоставя основа за адекватно психо-емоционално развитие на детето. Детето възприема за правилен комуникативния модел в семейството и започва да го прилага и навън – от детската градина до любовните връзки, когато стане възрастен. Затова е много важно да бъдем осъзнати и да работим в посока здравословна среда, добри и ефективни начини на общуване у дома.

Независимо колко ангажирани сме, трябва да отделяме време да общуваме с децата си. Само така ще можем да им дадем солидна основа, на която да стъпят. Полезно е да ангажираме децата в ежедневни дейности у дома. Например можем да готвим заедно с тях, като това е само едно от безброй многото занимания, към които можем да ги приобщим. Тук е важно да подбираме подходящите думи и начин на изразяване – например да избягваме бебешките и преиначени думи, когато обясняваме нещо.

Как можем да приобщим децата? Как да не сме толкова отчуждени? Какво можем да правим заедно? Отговори на тези и други въпроси, както и примери ще откриете в лекцията на Милена Наумова на "Академия за родители": 

Милена Наумова-Синигерова завършва „Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност“ в СУ „Св. Климент Охродски“, след това магистратура по логопедия пак там. Работи в първия у нас общински център за работа с деца и младежи с аутизъм. Преди 3 години е един от създателите на Център за детско развитие „Ние, децата“. Работи с деца с различни комуникативни нарушения и техните семейства. Има интереси в областта на ранното детско развитие, в частност връзката между активното общуване с детето в тази възраст и развитието на ключови комуникативни и социални компетенции, а също така и влиянието на безобидни на пръв поглед „домашни“ навици върху тях. Обучава се в терапевтични стратегии, свързани с нарушени механизми на храненето при бебета и деца и орално-моторна терапия. Омъжена, има две деца.
Виж целия пост