Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Помощ съсед-клошар в общите помещения на блок

  • 1 622
  • 26
# 15
Трябва да се подават писмени сигнали в общината или в социалните служби. За по-сигурно попитайте юрисконсулта на вашата община. Има приемно време за граждани веднъж или два пъти в седмицата. Проверете в интернет кога е. Вземете си листове и химикалка и си водете записки.
Виж целия пост
# 16
Възстановяват се запазени части.
И да е възможно, трябва инициатива от бездомния. А той както се вижда няма воля да си смени дрехите, камо ли да прави нещо по-сложно. 3-4 месеца да замотаят делото и ще забрави, че изобщо се е случвало нещо. Дори да се върне да живее в апартамента, не мисля, че това ще промени и подобри нещо. Пак ще излиза и обикаля. Само ще се влоши живота на останалите в апартамента - много повече от подобрението за останалите в блока.
Виж целия пост
# 17
Говорен е с кварталния, че след като се води по лична карта нищо не може да се направи.
Адресната регистрация може да бъде заличена,
ако е отпаднало основанието въз основа, на която е направена.
Чл. 99б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.)
При писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1
Скрит текст:
или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от издаване на заповедта за определянето на комисията. За резултатите от проверката се съставя протокол.
(3) В тридневен срок от извършване на проверката и въз основа на протокола по ал. 2 кметът на общината издава заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени в нарушение на чл. 92 или на чл. 99а, и изпраща обобщена информация чрез съответното териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за автоматизираното им заличаване в регистъра на населението.
(4) В началото на всяка учебна година ректорите на висшите училища предоставят на съответните органи по чл. 92, ал. 1 актуален списък на лицата, настанени в студентски общежития, като броят на лицата, настанени в една стая, не може да надвишава броя на леглата в нея. Адресните регистрации на лица, които не са включени в списъците по изречение първо, се заличават със заповед на органа по чл. 92, ал. 1.
(5) Лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

3. "Заличаване на адресна регистрация" е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето.

Възстановяват се запазени части.
И да е възможно, трябва инициатива от бездомния.
О, ако го "набара" имотната мафия всичко ще си възстанови.
 Дори да се върне да живее в апартамента, не мисля, че това ще промени и подобри нещо. Пак ще излиза и обикаля.
Само ще се влоши живота на останалите в апартамента - много повече от подобрението за останалите в блока.
Тези, които живеят нямат никаква собственост в този апартамент. Просто ще се изнесат.
Писах, че писмено трябва да се уведомят социалните.
Виж целия пост
# 18
Млада адвокатка ли си или още следваш и се вдъхновяваш?
Виж целия пост
# 19
BCD,
нещо конструктивно предложихте ли?
Да, по описаната обстановка лицето се нуждае от
адекватна медицинска грижа и социална помощ.

Може да ползва безплатна правна помощ и по имуществени спорове.
Скрит текст:
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135511185

Национално бюро за правна помощ:
https://www.nbpp.government.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0 … D0%BC%D0%BE%D1%89

приюти за бездомни хора и центрове за временно настаняване:
София:
Скрит текст:
Център за временно настаняване „Света София”
Адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 51, вх. А
Директор: Галя Георгиева
Тел: 02 822 08 88; 02 920 80 90; 02 820 07 50

Център за временно настаняване „Свети Димитър”
Адрес: гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 464, вх. А
Директор: Надка Андонова
Тел: 02 925 07 27; 02 827 43 30; 02 827 41 53

 Център за временно настаняване на бездомни хора “Св. Георги“
Адрес: гр. София, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Ришки проход" № 2
Директор: Валентина Рунева
Тел.: 02 920 04 16; 02 920 18 07

Център за кризисно настаняване на бездомни хора - ж.к. Захарна фабрика, бл. 51А, тел: 0889 048 060

 Център за кризисно настаняване на бездомни хора - ж.к. Захарна фабрика, бл. 48А, тел: 0889 048 060
https://sofia.bg/web/guest/temporary-accommodation-centers
Пловдив:
Скрит текст:
Център за временно настаняване на бездомни хора "Приют" - жк. Младост, ул. Радко Димитриев № 33, бл. Г, тел: 032/ 219 181

Дом за временно настаняване "Добролюбие"
- бул. Цариградско шосе № 106, тел: 032/ 634 405
Варна:
Скрит текст:
Приют за временен подслон - ж.к. Победа, ул. Петко Стайнов № 7, СУПЦ  "Анастасия д-р Железкова" – крило "А" от общежитието, тел: 052/ 820 115
Бургас:
Скрит текст:
Център за временно настаняване на бездомни хора - кв. Акации, ул. Китка № 5
Скрит текст:
Русе
Приют "Добрият Самарянин" - ул. Тракия № 25, тел: 0882 500 020, 0882 500 021, 082/ 500 021, 082/ 373 619
Добрич
Център за временно настаняване на фондация "Ръка за помощ" - ул. Шипка
Благоевград
Център за временно настаняване - ул. Илинден № 2, Дирекция Социално подпомагане - Благоевград, пл. Г. Измирлиев,
тел: 073/ 885 442, 073/ 832 081
Горна Оряховица
Център за временно настаняване "Промяна", който съществува единствено чрез дарения - ул. Отец Паисий № 17
Пазарджик
Дом за временно настаняване - ул. К. Величков № 91, Дирекция Социално подпомагане - Пазарджик, ул. Е.Йосиф № 19,
тел: 034/ 443 865, 034/ 445 929
Видин
Център за временно настаняване - ул. Искър № 17, тел: 094/ 601 643

По информация от 02.06.16 центърът за временно настаняване в ж.к. Химик във Видин ще бъде преместен в с. Гомотарци - в бившия дом за деца и младежи с умствена изостаналост, който е закрит като социална институция, а децата от него са настанени в центрове, предлагащи грижи в среда, близки до семейната. За повече информация, в случай, че видите безпомощен човек на улицата без дом, позвънете на 112.
Враца
Център за временно настаняване на бездомни - намира се в бившето училище "Давид Тодоров" ж.к. Дъбника.
Монтана
Център за временно настаняване -  ул. Иван Вазов № 4; Дирекция Социално подпомагане - Монтана, ул. арх. М.Кръстев,
тел: 096/ 307 185 096/ 305 507
Силистра
Център за временно настаняване -  ул. Богдан Войвода № 5, тел: 086/ 821 495
Лом
Дом за временно настаняване - кв. Зорница, ул. К.Чалан № 9, тел: 0917/ 602 86
Брацигово
Дом за временно настаняване - ул. Преврен № 21 А, тел: 0355/ 23 13
https://uspelite.bg/spisak-s-vsichki-priyuti-za-bezdomni-hora-i- … o-nastanyavane--1
Виж целия пост
# 20
Имахме подобен случай в общо помещение на входа, в който живея. Разбрахме се с човека и не сме подавали други сигнали. Изключително неприятно.
Виж целия пост
# 21
Имахме подобен случай в общо помещение на входа, в който живея. Разбрахме се с човека и не сме подавали други сигнали.
Човека е бил с адресна регистрация в някой апартамент,
във входа ви?
А относно сигнала, той е обвързан,
за да му бъде оказана социална помощ и медицинска грижа.


Възрастни с деменция се губят.
Има и млади, покосени от Алцхаймер.
Има призиви от родните им за издирвания на тези лица.

Е, тук "роднината"-сестра нищо не прави,
а се облагодетелстват чужди хора да живеят в този имот.

"Оперираният" от емпатия даже няма да звънне на безплатния
номер 112, виждайки паднал премръзнал човек в градинка, на улица или тротоар.
Изключително неприятно.
Кое е неприятно?
Да ви мирише във входа или това, че има болни хора,
неможещи да се грижат за себе си, бидейки "прескачани",
от "хора",
извръщащи си главата с погнуса все едно няма такъв случай.
Лицемерието е безкрайно.

Периодично има теми за миризми, от съседи, които не могат да се грижат сами за себе си.
Много съседи са на мнение да съберем подписи за принудително извеждане.
  ooooh!
Нали това извеждане трябва да бъде постановено от съд.
но да не стига до подписка и изселване.
ra2, социалните вършат работа, особено ако се даде гласност на случая.
Спомням си случая Николина Ковачева.
Съседите са се задействали и подали сигнала.
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-03-30/sotsialnite-vly … asite-v-geo-milev
Виж целия пост
# 22
Скрит текст:
Имахме подобен случай в общо помещение на входа, в който живея. Разбрахме се с човека и не сме подавали други сигнали.
Човека е бил с адресна регистрация в някой апартамент,
във входа ви?
А относно сигнала, той е обвързан,
за да му бъде оказана социална помощ и медицинска грижа.


Възрастни с деменция се губят.
Има и млади, покосени от Алцхаймер.
Има призиви от родните им за издирвания на тези лица.

Е, тук "роднината"-сестра нищо не прави,
а се облагодетелстват чужди хора да живеят в този имот.

"Оперираният" от емпатия даже няма да звънне на безплатния
номер 112, виждайки паднал премръзнал човек в градинка, на улица или тротоар.
Изключително неприятно.
Кое е неприятно?
Да ви мирише във входа или това, че има болни хора,
неможещи да се грижат за себе си, бидейки "прескачани",
от "хора",
извръщащи си главата с погнуса все едно няма такъв случай.
Лицемерието е безкрайно.

Периодично има теми за миризми, от съседи, които не могат да се грижат сами за себе си.
Много съседи са на мнение да съберем подписи за принудително извеждане.
 ooooh!
Нали това извеждане трябва да бъде постановено от съд.
но да не стига до подписка и изселване.
ra2, социалните вършат работа, особено ако се даде гласност на случая.
Спомням си случая Николина Ковачева.
Съседите са се задействали и подали сигнала.
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-03-30/sotsialnite-vly … asite-v-geo-milev
Не, не беше с адресна регистрация във входа, затова написах подобен, а не същия.. нямах предвид, че е лошо да се подават сигнали, където е нужно, а че ние не сме подавали
Изключително неприятно е, че има такива ситуации и хора стигат до такова положение, но не на всички може да се помогне винаги!
Виж целия пост
# 23
Изключително неприятно е, че има такива ситуации и хора стигат до такова положение, но не на всички може да се помогне винаги!
Не можете да се обадите на безплатния телефон 112 или на социалните?
Това е вид помощ.
Виж целия пост
# 24
Да питам с подобен на темата въпрос - на двете детски площадки до блока ни редовно се събират алкохолици (от най-изпадналите) и клошари. Цапат, шумят, понякога чак ме е страх да минавам наблизо. Всъщност заради тях площадките почти не могат да се ползват по предназначение. Подадох сигнал, но няма резултат - веднъж изпратили полицаи от районото, те не видели нищо и толкова.

Мога ли да направя нещо? Единият клошар се беше промъкнал някак да спи в общите части на входа ни.
Виж целия пост
# 25
Подай сигнал тук и акцентирай на невъзможността да се използва детската площадка (рискове, стъкла, алкохол и т.н.) Ако можеш, ги снимай отдалече, без да им се виждат лицата и прикачи снимката.
https://call.sofia.bg/

Идат избори, използвай момента! Smiling Imp
Виж целия пост
# 26
Вече подадох... И обясних, че заради тях почти не може да ползваме площадката. Особено като са оставили бутилки и боклук. Прехвърлиха сигнала към районното и толкова Sad Ще опитам да снимам без да ме видят. Едва ли не в отговора на сигнала ми казват, че си измислям.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия