Здравейте!  Това са изследванията на моя близка. Как Ви се струват изследванията?Доктора Препоръчват Вижън пренатест:

ДОРОДОВ БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ
БХС 11-20 седмица
*** ОБЩИ ДАННИ***
* Възраст към термин * 40.3 години
* Гестационна възраст * 12.4 седмици.дни
* Метод на определяне на гестационната възраст * CRL
БХС 11-14 седмица
* РЕЗУЛТАТ ЗА БРЕМЕННАТА ЖЕНА *
ВАШИЯТ КОМБИНИРАН РИСК за болест на ДАУН e 1 от 2300 бременни 1)
ВАШИЯТ РИСК за болест на ЕДУАРДС e 1 от 100000 бременни
ВАШИЯТ РИСК за болест на ПАТАУ e 1 от 100000 бременни
ВАШИЯТ РИСК за болест на ТЪРНЕР e 1 от 100000 бременни
ВАШИЯТ РИСК за ТРИПЛОИДИЯ (немоларна) e 1 от 100000 бременни
*ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАЩИЯ
Биохимичен риск за болест на ДАУН e 1 от 340 бременни
Възрастовият риск за болест на ДАУН е 1 от 120 бременни
Възрастовият риск за болест на ЕДУАРДС е 1 от 1100 бременни
Възрастовият риск за болест на ПАТАУ е 1 от 3200 бременни
Възрастовият риск за болест на ТЪРНЕР е 1 от 7400 бременни
Възрастовият риск за ТРИПЛОИДИЯ (немоларна) е 1 от 100000 бременни
* Биохимични и УЗ показатели (11-14 г.с.) *
PAPP-A (плацентарен протеин) MoM 0.71 част от медианата
Free - bCG (бета-хорионгонадотропин) MoM 0.79 част от медианата
NT (нухална транслусенция) =<3 1.4 mm
NT (нухална транслусенция) MoM 0.9 част от медианата
Брой изследвания: 18
КОМЕНТАРИ:
1) Биохимичният скрининг не е диагностика, а САМО ОЦЕНКА НА РИСК за раждане на дете с болест на Даун и други
хромозомни болести в настоящата бременност.
Препоръчително е резултатите да бъдат консултирани от специалист по генетика!
При висок риск (над 1 от 100 – напр. 1 от 50) се обсъжда дородова диагностика. При риск между 1 от 100 и 1 от 1000 се
препоръчва биохимичен скрининг в периода 15-20 гестационна седмица или неинвазивен дородов ДНК тест.
При NT>2.5mm се препоръчва контролен ултразвуков преглед.
Надеждността на изследването силно зависи от точното измерване на ултразвуковите параметри CRL, NT и NB.
Лабораторията не носи отговорност за некоректно измерени ултразвукови маркери.
При ВСИЧКИ бременни жени се препоръчва СПЕЦИАЛИЗИРАНО ултразвуково изследване за "ФЕТАЛНА АНАТОМИЯ"
в 19-23 г.с. - от квалифициран АГ специалист.
------------------------------------------------------------
* Анализите се извършват с апаратура и софтуер лицензирани за този тип изследвания.
НАСОЧВАЩИЯТ ЛЕКАР Е ДЛЪЖЕН:
1. Да информира предварително писмено и устно за възможностите и евентуалните рискове от тези изследвания;
2. Да връчи резултата лично на пациента и да го насочи за генетична консултация при наличие на отклонение.
Виж целия пост