Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Митница – информация, въпроси, отговори и споделяне на опит – 7

  • 26 552
  • 738
Тема за информация, въпроси, отговори и споделяне на опит относно освобождаването от митница на пратки, пристигнали от страни извън ЕС

На въпроса дали пратката ще отиде на митница или няма, не може да се даде точен отговор. Митническите служители имат право да задържат всяка една пратка, независимо от нейната стойност, тегло или размер.

На митница може да бъде задържана всяка една пощенска пратка, включително и такава, която е на стойност по-ниска от 30 лв. За тези пратки не се дължи ДДС, но има пощенска такса от 4.80 лв.
Останалите пратки, чиято стойност надвишава 30 лв. се освобождават от митница след заплащане на ДДС за пратки до 300 лв, а за тези над 300 лв. мито (ако има такова) + ДДС.
Пощенска такса за тях е 3,50 лв на пратка.
Куриерските пратки почти винаги се задържат на митница.


СПОРЕД РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЗМ, ППЗМ И ЗАКОНА ЗА ДДС, правилата са следните:

ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
(пратки, пристигнали с БГ пощи)

ОТ 01-07-2016 г. е в сила НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД
http://customs.bg/bg/pubs/6715

Според новата инструкция:

До 30,00 лв (15 Евро)
Не се обмитява. Получава се от пощенския клон по адреса, посочен на пратката, освен в случаите, когато е задържана за митнически контрол. Тогава се получава от митницата, без да се заплаща ДДС или мито.

Над 30,00 лв (15 Евро)
Дължи се ДДС 20% от общата стойност на стоката и доставката.
Ако пратката надвишава 300 лв (150 евро) се заплаща и мито, ако е определено по митническа тарифа за конкретната стока. Има доста стоки, за които ставката е 0%, независимо от тяхната стойност. Например за телефони и друга техника митото е 0%.
Попълва се митническа декларация.
Изисква се ЕОРИ номер в случай, че освобождавате пратката си сами или чрез представител, различен от БГ Пощи.

Пратката се получава от съответната митница, посочена на пощенското известие.
Носи се лична карта, копие от PayPal или друго плащане (банково извлечение), фактура или копие от поръчка и пощенското известие.
ДДС и мито се заплащат на каса в банката, квитанцията отпада.
Плаща се и пощенска такса 3,50 лв

Според новата инструкция БГ Пощи могат да ви представляват на митница, като подадат от ваше име митническата декларация и заплатят всички такси. (Отнася се за пратки на стойност до 1000 Евро).
В случай, че получателят на пощенска пратка желае да се възползва от услугата „Митническо представителство” на БГ Пощи, е необходимо същият да предостави на място, да изпрати по факс, e-mail или по пощата необходимите документи за освобождаването на пратката, посочени в „писмото-покана” на митническите органи и “декларация-съгласие” за представянето му от "Български пощи" ЕАД пред митническите органи на Република България.
При ползването на тази услуга не е нужно клиента да има ЕОРИ номер и да попълва митническа декларация. БГ Пощи освобождават с техния ЕОРИ и те съответно си попълват декларацията.
Повече информация за услугата на БГ Пощи
http://www.bgpost.bg/bg/news/1076

В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА НА БГ ПОЩИ И ИСКАТЕ ДА ОСВОБОДИТЕ ПРАТКАТА СИ САМИ:

Нужен ви е електронен подпис, с който да подадете митническата декларация.
Трябва да си извадите ЕОРИ номер, ако нямате постоянен и да попълните митническа декларация през системата на Митниците тук: http://customs.bg/ - Електронни митници.
ЕОРИ номер се вади с лична карта от митницата, най-често в деловодството. Безплатно е.

КАК СЕ ПОПЪЛВА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ:
Скрит текст:
Декларация за свободно обрaщение
Код на декларацията - H1 - Декларация за допускане за свободно обращение и специален режим — употреба за специфични цели — декларация за специфична употреба
1/1 Вид на декларацията - IM - За търговия с държави и територии, които се намират извън митническата територия на Съюза и са различни от държавите от ЕАСТ. За поставяне на стоки под митнически режим, посочен в Сет от данни H1—H4, H6 и I1от таблицата с изисквания за данните в дял I от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. За поставяне на несъюзни стоки под митнически режим в рамките на търговията между държавите членки
1/2 Допълнителен код на декларацията - A - за стандартна митническа декларация (по член 162 от Кодекса)
Дата - 27/6/2019 // дата на подаване
2/5 ЛРН - да се генерира
6/5 Брутна маса (kg) - 0.480 // Толкова е записано на известието от пощата. Общото тегло на пратката по правилото за закъгление - под килограм до трети знак, над килограм се закръгля до най-близката половина
6/18 Общо опаковки - 1
Общ брой стоки - 1
2/4 Референтен номер/UCR - празно защото не го знаете
8/5 Вид на сделката - 11 - Outright purchase/sale
5/8 Код на държавата на получаване - BG - България
5/14 Код на държавата на изпращане/износ - CN // държавата на изпащане а не тази която е доставила пратката до България
МУ на подаване - BG003008 - МБ Стара Загора // Управлението което би трябвало да обработи декларацията

Не се попълват: Преработен продукт, 5/26 МУ на представяне (само за централ. оформяне), 5/27 Надзорно МУ, 2/6 Отсрочено плащане, Състояние

Попълват се:
3/15 Вносител - Вашето име и данни с които се представяте пред АМ
3/1 Износител - Всички известни данни за износителя
3/18 Декларатор - Пак Вие

7/4 Вид транспорт на границата - 5 Пощенска пратка
5/23 Местонахождение на стоките // Текущото местонахождение
Тип - А
Град - Стара Загора
Държава - България
Квалификационен код за идентификация - Т - Пощенски код
Пощенски код - кода на ПСМ
или
Квалификационен код за идентификация - Z - Свободен текст
Пощенски код - пишете "Пощенски клон при Митница"

Не се попълват: Допълнителен(ни) участник(ци) във веригата за доставки, Титуляр на разрешението, Склад, 7/15 Националност на активното транспортно средство, което преминава границата, Товарителница (Транспортно средство при пристигане), 7/2 Контейнер

Попълват се:
4/11 Обща фактурна стойност - 65.29 // Общата фактура стойност е стойността по фактурата която придружава пратката. Вие нямате такава и като фактурана стойност вземете полето тотал на ордера от Алиекспрес. $59.27 + $6.02 = 65.29 ще е обща фактурана стойност за поле
4/10 Валута - USD - 1

Не се попълват: 3/40 Допълнителни данъчни данни

Попълват се:
4/1 Условия на доставка // адреса на получателя. Условията на доставка са договорени до адреса на получателя.
4/1 Код на доставка - DAP - Доставено на място
4/1 Код на местонахождението - 6000 // Пощенски код
4/1 Наименование на местонахождението - Стара Загора // наименованието на населеното място.
4/1 Държава - BG - България

Не се попълват: Обезпечение на задължението, Опростена декларация/Предходни документи

Попълват се:
Стоки
1/6 № на стоковата позиция - 1 // номера на стоката която описвате
5/8 Код на държавата на получаване - BG - България
6/8 Описание на стоките - "Модул за управление светлини по протокол DMX512"
8/5 Вид на сделката - 11 - Outright purchase/sale
8/6 Статистическа стойност - 65.29 * 1.72 = 112.30 лв. (все още не знам дали се изчислява автоматично?) // цената в лева за стоковата позиция която се описва. Цената се изчислява по курса от общата фактурна стойност 4/11. Ако има повече от една стока в един пакет за която в ордера от Али е посочен транспорт, то транспорта се разпределя пропорционално в 4/14. Сумата от всички 4/14 трябва да съвпада с 4/11.

Не се попълват: 2/4 Референтен номер/UCR, 5/14 Код на държавата на изпращане/износ, 5/15 Код на държавата на произход, 5/16 Код на държавата на преференциален произход, Дата на поставяне на стоките под режим АУ, Дата на реекспорт, Статистическа стойност на временно изнесените стоки, Митническа стойност

Не се попълват: Задължения,  Допълнителен(ни) участник(ци) във веригата за доставки

Попълват се:
6/13 Код CUS - Не се попълва
6/14 Код на стоката — код по Комбинираната номенклатура - 8536508097 // ТАРИК номер
6/15 Код на стоката — код по ТАРИК - 00 // само ако има допълнителен код, ако няма 00

Опаковки
6/9 Вид опаковка - PC
6/10 Брой опаковки - 1

4/17 Преференция - 100 // попълва се задължително дори и да има нулева ставка мито.

Не се попълват: 6/16 Код на стоката — допълнителни кодове по ТАРИК, 6/17 Код на стоката — нац. допълнителен код или кодове, 7/2 Контейнер, 4/17 Преференция, 8/1 Номер на квотата

Попълват се:
3/40 Допълнителни данъчни данни
6/5 Брутна маса (kg) - 0.480 // Брутото ги разпределете както намерите за добре, няма правило. Брутото не е теглото на цялата пратка а на единичната стока която се декларира. За брутна маса аз взимам посоченото от Пощенската служба.
6/1 Нетна маса (kg) - 0.230 // N.W взето от сайта на производителя
4/14 Цена на стоката - 65.29 $ // цената на стоката във валутата на придобиване. Сумата от всички 4/14 трябва да е равна на общата фактурна в 4/11.
Дестинация на фактуриране -  позиция 3
4/16 Метод за определяне на стойността - 1 - Договорна стойност на внасяните стоки (чл.70 от Кодекса)
Мерна единица - NAR // Не може да се въведе
6/2 Допълнителни единици - 1

Не се попълват: 4/9 Добавяния и приспадания, Допълнителна мерна единица, Обменен курс, 4/13 Показатели за определяне на стойността

Не се попълват: 2/1 Опростена декларация/Предходни документи, 2/2 Допълнителна информация, Допълнителни мерни единици, Деклариране на автомобилни превозни средства

Попълват се:
1/10 Режим
Искан Режим - 40 - Едновременно допускане на стоки за свободно обращение и освобождаване за потребление.Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията между Съюза и държавите, с които той е образувал митнически съюз.Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията, посочена в член 1, параграф 3 от Кодекса.
Предшестващ режим - 00 - Този код се използва, за да се укаже, че няма предишен режим (а).
1/11 Допълнителен режим - 000 - Няма допълнителна процедура // Ако декларирате стока с незначителна стойност се избира C07. Има и режим за стоки под прага за обмитяване но не го помня, а и за вашата декларазия това не е от значение защото стоката Ви е овободена от мито затова 000

2/3 Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни
Тип - 1999
Референтен номер - за референтен номер пишете например Ордер и прилагате копие на ордера от сайта
Тип - 1999
Референтен номер - референция Банково извлечение и прилагате копие на което е видна заплатента сума.

3/26 Купувач // За купувач може да попълите само EORI ако по някава причина не Ви приеме декларация

Не се попълват: 3/1 Износител, 3/24 Продавач

След попълване и успешно подаване на митническата декларация, системата ви дава номер (LRN) и ако е възможно разпечатвате бланката на декларацията. С документите от пощата (товарителница), разпечатана декларация, поръчка/фактура, банково извлечение за плащане/Пейпал, пощенско известие и лична карта се отива на гишето за митническа обработка. Подават се документите и чакате да ви ги обработят. Може да поискат да погледнат пратката, преди да оформят декларацията.
След това се плаща ДДС на каса в банката. В повечето големи митници има банкови гишета, така че не е нужно да се ходи далеч.
С платежното от банката се връщате на при митническия служител, където чакате още известно време да се отрази плащането в тяхната система.
Накрая ви дават вашият екземпляр от митническата декларация и можете да си получите пратката.

За всичко това можете да използвате услугите на митнически представител срещу заплащане. Митнически представители са всички фирми, които попълват документи и офисите им се намират обикновено в близост до митниците.
Трябва да им дадете нотариално заверено пълномощно и те ще освободят пратката вместо вас.
За цените не мога да кажа точно, но са някъде в порядъка от 30,00 до 50,00-70,00 лв.КУРИЕРСКИ ПРАТКИ
(такива, които са пристигнали с куриерска фирма - DHL, EMS, FEDEX и др.)

До 30,00 лв (15 Евро)
Не се обмитява. Куриерът я доставя до вашият адрес.

Над 30,00 лв (15 Евро)
Всички куриерски пратки над 30,00 лв минават митница по описаната по-горе процедура с попълване на електронна на декларация и с ЕОРИ номер. За тези до 300 лв (150 евро) се плаща само ДДС, а за останалите мито (ако е дължимо според вида на стоката) и ДДС.

Куриерските фирми ще ви предложат да им дадете нотариално заверено пълномощно, с което те се наемат да извършат освобождаване на пратката вместо вас. В този случай не е необходимо да ходите на митница и да вадите ЕОРИ. Ще ви изпратят текста на пълномощното, което е специално за митнически цели, където вие да си попълните данните и да заверите при нотариус. Занасяте или изпращате пълномощното на куриерската фирма и тя ви изважда ЕОРИ номер и извършва всички митнически формалности, след което ви доставя пратката и заплащате нужните суми (ДДС и мито, ако е начислено) на тях.

Ако желаете можете да ползвате и друг митнически представител, различен от куриерската фирма, в който ви е пратката. Процедурата с упълномощаването е същата. Цените за услугата са различни, според тарифите на конкретната фирма.

Ако не искате куриерската фирми или друг митнически представител да освободи пратката вместо вас, тогава можете да се представлявате сами по начина, описан по-горе с попълване и подаване на електронна митническа декларация.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ДО ТУК СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ФИРМА КЪМ ДРУГА ФИРМА ИЛИ ОТ ФИРМА КЪМ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.

ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДО ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

За пратки между две физически лица на стойност до 45 Евро, за които получателят не е заплатил (напр. подаръци) не се дължи ДДС и мито, не се попълва митническа декларация и не се изисква ЕОРИ номер.
Освобождават се от митница само с представяне на документите от пощата или куриера (товарителница, цесия), известие, лична карта и опаковъчен лист или стокова разписка, ако има.

ОТНОСНО ВЪПРОСИТЕ ДАЛИ КОНКРЕТНА СТОКА ИМА МИТО И КОЛКО Е
Първо трябва да се определи тарифен код на стоката.
Тарифните кодове се определят според вида на стоката и се търсят в Митническата тарифа (ТАРИК) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg
За непрофесионалист е трудно да определи тарифната позиция, тъй като има много условности и подробности. Стоките са групирани в раздели и глави според вид материал и предназначение. Някои са лесни за откриване, други не чак толкова. Тълкуването на тарифата не винаги е еднозначно.
Това ще го направят служители от фирмата, където трябва да отидете за попълване на митническата декларация. Ще определят тарифния номер и ще изчислят дължимите суми.


СТАРИТЕ ТЕМИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Виж целия пост
# 1
Благодаря за темата!
Имам следния казус. Имам пратка от айхърб на стойност 21$ задържана на митница, която е платена на 100% с кредит (rewards). Същата е с БД. Мога да го докажа с документи. Въпросът ми е трябва ли да подавам МД и съответно да платя ДДС?
Виж целия пост
# 2
Благодаря за темата!
Имам следния казус. Имам пратка от айхърб на стойност 21$ задържана на митница, която е платена на 100% с кредит (rewards). Същата е с БД. Мога да го докажа с документи. Въпросът ми е трябва ли да подавам МД и съответно да платя ДДС?

Какво е БД?
Виж целия пост
# 3
Безплатна доставка.
Виж целия пост
# 4
Ясно. Ми 21 долара май са повече от 30лв, така че ще трябва да се плати ддс.
Виж целия пост
# 5
Grinning Това ми е ясно...очаквам някой, който е запознат с митническите въпроси да се изкаже, не общи приказки... На база на какво ще  платя ДДС, след като тотал е 0.00$ и в пейпала не е отразено плащане по тази поръчка, защото реално не съм платила нищо. Интересува ме нещо по-кокретно като информация.
Виж целия пост
# 6
Ще ти искат скрийншот на продукта с цена. Очевидно има някаква стойност, а дори и да нямаше митница щеше да ти определи, на база подобни продукти. Т.е. да, трябва да платиш ддс на 21 долара. Дори и подарък от някой да ти дойде, митница спре ли го, се определя стойност и се заплаща ДДС.
Виж целия пост
# 7
Rewards са виртуални пари, могат да се теглят като кеш след определена сума и от iherb ги отчитат като платежно средство и на кашона се декларира сумата от subtotal,който е  преди отстъпката от rewards. От край време Митниците ги възприемат като виртуални пари и се облагат с  ДДС. Ако отидете на място може и да попаднете служител в настроение и да не плащате нищо освен 4,80, но е въпрос на шанс. Изпратите ли документи по имейл ще си дължити ДДС, такса и представителство.
Виж целия пост
# 8
Grinning Това ми е ясно...очаквам някой, който е запознат с митническите въпроси да се изкаже, не общи приказки... На база на какво ще  платя ДДС, след като тотал е 0.00$ и в пейпала не е отразено плащане по тази поръчка, защото реално не съм платила нищо. Интересува ме нещо по-кокретно като информация.

Какво по-конкретно? Да ви сметна 20% ли? Добре - 3лв и 16 стотинки.

Ще платите ддс на обявената от изпращача стойност. Преди малко беше 21 долара, сега вече е 0.
Виж целия пост
# 9
FireWork, Viola благодаря!
Виж целия пост
# 10
Благодаря за темата!
Имам следния казус. Имам пратка от айхърб на стойност 21$ задържана на митница, която е платена на 100% с кредит (rewards). Същата е с БД. Мога да го докажа с документи. Въпросът ми е трябва ли да подавам МД и съответно да платя ДДС?

При мен не е имало случаи да използвам Rewards и остатъка за плащане да е нула, но е бил под левовата равностойност на 30лв. След представяне на документите за плащане са ми освобождавали пратката без да плащам ДДС.
Виж целия пост
# 11
kloeto, това, което забелязах е, че когато плащаш с Rewards доставката ако я има не ти я приспадат. В моя случай нямаше доставка, затова така се получи.
Виж целия пост
# 12
Здравейте
Нов член съм в темата а и в поръчките от Китай (Aliexpress). А и можеби за последно.
Вчера ми пристигна поръчката в България и вече е задържана на митница в София бг. Пощи.
Как да си я взема днес ми дойде съобщение от митници имаше сайт отворих го но нищо не разбирам
Моля за помощ ка да си я взема. Дълго я чаках и искам да си я взема
 
Виж целия пост
# 13
Здравейте
Нов член съм в темата а и в поръчките от Китай (Aliexpress). А и можеби за последно.
Вчера ми пристигна поръчката в България и вече е задържана на митница в София бг. Пощи.
Как да си я взема днес ми дойде съобщение от митници имаше сайт отворих го но нищо не разбирам
Моля за помощ ка да си я взема. Дълго я чаках и искам да си я взема
 


В сайта пише стъпка по стъпка какво да направите. Едва ли може да се добави нещо повече.
Виж целия пост
# 14
вили-мена, на сайта на бг- пощи има посочен мейл, на който изпращате следните документи: попълнени декларация съгласие и декларация стайност ( и двете ги има на сайта с опция за теглене като doc файл, има и примерно попълнени бланки за упътване), копие от ордера от сайта, копие/ скрин на плащането ( пейпал или от он- лайн банкирането). В имейла им пишете в свободен текст, че изпращате такива и такива документи във връзка с пратка с номер... от Китай, подлежаща на митническо оформяни и ако документите са достатъчни, желаете да си я получите в пощенската станция по адрес. Изпращате и чакате да обработят документите и да ви се обадят. Взимате си пратката и заплащате таксите и митните сборове в пощенската станция
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия