Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Страсти – градините в София, кампания 2021/2022 - тема 2

  • 13 472
  • 274
# 180
Здравейте,
Извинявам се ако не е за тук въпросът ми,  но ще правя изследвания на детето и сутринта взех лепенката на стъклото където е, но къде да го съхраня докато го закарам до Лабораторията?
Няма нужда от специални условия. Това се гледа под микроскоп. Залепвате на стъклото и така носите
Виж целия пост
# 181
Здравейте, ще пускаме детето във втора яслена група. Тъй като не е ходила от март месец, не мога да разбера какви изследвания трябва да направим. Дали пак всички, като за първоначален прием. А аз трябва ли пак да пускам изследване за сифилис? Малко се обърках с тези наредби.
Виж целия пост
# 182
Най-добре попитайте в градината какви изследвания да носите. Има разминавания в различните градини, когато се искат изследвания за деца, които не са посещавали по-дълго време.
Виж целия пост
# 183
СО подготвят проект на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища.
Когато бъде качена за обществено обсъждане ще ви информираме.
Това е становището на СНБМ по предварителния проект.
Скрит текст:
ДО
Г-Н МИРОСЛАВ БОРШОШ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО НАПРАВЛЕНИЕ
“КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
УЛ. „МОСКОВСКА” № 33
1000 СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРШОШ,

Във връзка с предоставения ни проект на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от общинския бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в общинските самостоятелни детски ясли и яслените групи в общинските детски градини на територията на Столична община поради липса на свободни места /наредбата/ и обсъжданията на заседание на работната група на СО от 07.09.2021 г., от сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ обръщаме внимание и правим следните предложения:

1. Съгласно чл. 1 проектът се отнася до деца от двегодишна до тригодишна възраст, като не обхваща по-малки деца, които имат право да кандидатстват и не са приети в общинските самостоятелни детски ясли и яслените групи в общинските детски градини на територията на Столична община, поради липса на свободни места. Ноторно и обществено известен факт е, че недостигът на места за деца от тази възрастова група е най-голям. При условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование в детските градини може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. СНБМ настоява тази група деца да бъде обхваната от компенсациите, съгласно този подзаконов нормативен акт. Аргумент за определяне на възрастта на децата от 10-месечна са разпоредбите на чл. 24, ал. 3 и чл. 57, ал. 3 от ЗПУО.

2. Процедурата от издаването, през обжалване и до изпълнение на всички действия, регламентирани в проекта за наредба, производство по АПК за индивидуален административен акт ли е? Това може да се предположи, но е добре да се добавят изрични разпоредби в този смисъл. Проектът препраща към АПК в чл.8, ал. 3 за обжалване на отказа. Заповедите по чл. 9, ал. 2 явно са ИАА, но в тази разпоредба препращане към АПК няма дори за реда на обжалване. При тези заповеди е възможно да има случай, при които се обжалва размерът на определената компенсация или други пороци, вкл. по процедурата. Заповедите следва да имат и съответните реквизити по чл. 59 АПК. Съобщаването също следва да е по реда на чл. 61, чл. 18а от АПК. Предлагаме да има препращане към АПК напр. на две места, в началото при заявлението по чл. 8, като начална дата за започване на производството по издаване и при обжалването, като се създаде нова алинея. Възможно е и дори е по-правилен, ясен и точен вариант в нормотворчеството, само като първа разпоредба в Раздел III да се създаде нов член, който регламентира че цялото производство е по реда на АПК.

3. Съществен пропуск е липсата на регламентиран изричен акт, с който се обективира отказ. В чл. 8, ал. 3 е посочено само „кметът на района издава мотивиран отказ за компенсиране на разходите“, а в чл. 9, ал. 2 „Кметът на района със заповед определя размера на компенсацията“.
4. В заявлението, Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, следва да се добавят:
- Посочена от родителя банкова сметка, по която да се преведат средствата;
- Телефон за връзка, адрес на електронна поща и пр. при изпълнение на чл. 18а, ал. 4 от АПК Заявителят или жалбоподателят, както и всички заинтересовани граждани, които са привлечени или встъпили като страни, за призоваване и получаване на документи и съобщения, свързани със започнало производство, могат да предоставят на административния орган или на съда, ако разполагат с такива: 1. информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление, или 2. електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване, или 3. мобилен или стационарен телефонен номер, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, да позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или 4. факс.

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна или разширена дискусия.

гр. София
08.09.2021 г.
Виж целия пост
# 184
Не разбирам, ще обхваща само деца между 2 и 3 години ли? Тези, които навършват 3 години през учебната 2021/2022 могат ли да кандидатстват?
Виж целия пост
# 185
Има Наредба на МС за децата от 3 години до постъпване в 1 клас.
Тази на СО ще обхваща по-малките.
Виж целия пост
# 186
Те обаче продължават да се гъбаркат. Един вид “Гледайте си децата до две години, вдигнахме ви парите за втората година”, вместо да създават повече места или да обхванат по-голям дял родители. Не съм чела проекта, ще го погледна, но ми се виждат съвсем резонни аргументите ви за вида акт, който би следвало да е ИАА и да подлежи да обжалване по реда на ИАА в АПК, както и необходимостта от мотивиран отказ при наличие на такъв. Само така ефективно ще се даде защита на правата на родителите, на които неправомерно е отказано.
Сега виждам, че сте качили проекта, ще погледна и ще видя какво мога да добавя и аз.
Виж целия пост
# 187
Благодаря, детето навършва 3 години през октомври, тогава ще подам документи, въпросът е дали ако приемат тази наредба по нея мога да търся обезщетение и за септември.
Виж целия пост
# 188
Проектът за наредба на СОС още не е качен за обществено обсъждане. След като мине процедурата и я приемат, тази наредба няма да има обратно действие.
Виж целия пост
# 189
Те обаче продължават да се гъбаркат. Един вид “Гледайте си децата до две години, вдигнахме ви парите за втората година”, вместо да създават повече места или да обхванат по-голям дял родители. Не съм чела проекта, ще го погледна, но ми се виждат съвсем резонни аргументите ви за вида акт, който би следвало да е ИАА и да подлежи да обжалване по реда на ИАА в АПК, както и необходимостта от мотивиран отказ при наличие на такъв. Само така ефективно ще се даде защита на правата на родителите, на които неправомерно е отказано.
Сега виждам, че сте качили проекта, ще погледна и ще видя какво мога да добавя и аз.

Подигравката е по-голяма - гледайте си децата до две години, пък между две и три се оправяйте както си искате, понеже няма нито обезщетение, нито достатъчно ясли, нито компенсации.

Сега сме в бясно смятане и преценки къде и за колко да ходи детето, което е на близо две години. Ако не тръгне на частна ясла (държавна няма), доходи вече няма да имам или те ще са много малки, с перспектива да си зануля постигнатата дотук кариера и работни контакти. Ако тръгне - половината ми заплата в оптимистичен вариант ще отива за такси.
Виж целия пост
# 190
Първите три протокола от заседанията на РГ за прием все още не се отварят на сайта на ИСОДЗ. Имало технически проблем, Керезов го бил оправял. Колко време им трябва не знам, Протокол № 1 е от 01.07. Текстът долу е част от Протокол № 4 от 23.09. По груби сметки до сега за тези 4 заседания са приети около 150 деца, основно на служители в ДГ и училища. Във въпросните правила няма изискване тези служители да са учители.

заместник-председател на УС на СНБМ, след като уточни че техен представител за първи път на това заседание участва в тази работна група, изрази становището на сдружението, че Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община в тази си форма са незаконосъобразни, противоречат на акт от по-висока степен, а именно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование. Същите следва да са част от Наредба, съгласно Решение № 6212 от 23.10.2019 г. на АССГ по адм. д. № 4986/2019 г., XIII тричленен състав, потвърдено с Решение № 9359 от 13.07.2020 г. на ВАС по адм. д. № 397/2020 г., седмо отделение. Решението беше постановено по протест на прокуратурата, след сигнал на родители. Неизпълнение на съдебно решение е съставомерно деяние /престъпление/, съгласно чл. 296 от Наказателния кодекс. В АПК също е предвидено наказание за неизпълнение на актове на съда, чл. 304 и чл. 306 от този кодекс. Представителите на СНБМ няма да участват в разглеждане на заявленията по същество. Приемът на деца по реда на горецитираните правила е незаконосъобразен и в противоречие със стабилно, влязло в сила решение на съда. Настояваме за становището ни да бъдат уведомени Столичният общински съвет и кметът на Столична община.
Виж целия пост
# 191
Здравейте,детето ми беше прието в общинска градина и съответно записано на 01.09 .Все още посещава частната градинка и смятах утре да му е последен ден и във вторник вече да го преместим .За наш ужас днес се появиха сополи и хрема.Ако остане вкъщи за лечение и има прекъсване ,дали ще си изгубим мястото?Общо взето прочетох всякакви наредби,но нищо не ми стана ясно.Медицинската сестра от общинската градина ми каза ,че ако има прекъсване ще трябват нови изследвания за паразити,кръв и урина,пък в наредбата пише ,че ако има прекъсване от един месец ще трябват нови изследвания.
Виж целия пост
# 192
Ако детето не посещава все още държавната градина, имате 30 дни да постъпи(за градински групи), които се броят от 15 септември. До тогава ви се пази мястото.
Виж целия пост
# 193
Ако детето не посещава все още държавната градина, имате 30 дни да постъпи(за градински групи), които се броят от 15 септември. До тогава ви се пази мястото.
Детето явно е прието на междинно класиране (щом е записано на 1.09 в градината). При прием на междинно класиране 30-те дни отлагане се броят считано от записването, т.е. от 1 септември. Говорете с градината, ако детето все още е болно на 1 октомври, дали не могат да го заведат като постъпило в ИСОДЗ, а после с бележка да извините отсъствията.
Виж целия пост
# 194
На междинно класиране беше приет,да.Ще говоря,просто се страхувам да не си изгубим  мястото,а не искам и да го пускам болен при другите деца .Благодаря ви за отговорите.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия