Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Правни насоки от адв. Лора Томанова и адв. Светлана Кирева

  • 20 425
  • 191
# 120
Здравейте отново, amy_nka,

В чл. 118, ал. 1 от  КТ е установена принципна забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение, като същността на този императивен принцип се състои  в недопустимостта нито една от страните по правоотношението да изменя по своя воля, едностранно, без съгласието на другата страна, който и да е от елементите на съдържанието на правоотношението, в това число и длъжността, заемана от страна на работника/служителя, като в законодателството са предвидени изключения от правилото, за наличността на които не може да се съди от данните, съдържащи се във въпроса - т.е. в подобни на визирания в поста случаи промяната на длъжността на работника/служителя може да бъде осъществена само и единствено с изричното му съгласие, изразено в писмена форма.

Подписвайки такова споразумение, означава ли, че доброволно освобождавам учителското си място?
С оглед на гореизложеното, отговорът на въпроса е положителен.


По отношение на неплатения отпуск, то искането на работника/служителя за използване на последния е абсолютна процесуална предпоставка за разрешаването му, т.е. работникът/служителят не може да бъде заставен да използва неплатения отпуск без изрично негово съгласие .

Чувствам се дискриминирана поради здравословен проблем. Sad Какво мога да направя по въпроса?
В подобни случаи компетентен орган е Комисията за защита от дискриминация, която следва да бъде сезирана с нарочна писмена жалба от страна на дискриминираното лице.
Виж целия пост
# 121
Здравейте, Elityy99, всеки един наследник наследява освен активите (недвижими вещи, движими,  банкови авоари и др.),  така и пасивите (задължения, кредити и др.) на своя наследодател, т.е. наследниците на наследодателя отговарят за изтеглените от последния кредити до размера на наследствената им квота, но същевременно в подобни случаи след откриване на наследството пред наследника се откриват различни  правни възможности за реакция като напр. отказ от наследство или приемане на наследството по опис, но преценка по какъв начин да бъде прието наследството или то да не бъде прието изобщо следва да се прави след обстоен анализ на наследствената маса и цялата фактология и документация по казуса с цел оптимална защита интересите на наследника, което е възможно само и единствено в рамките на платена юридическа консултация.
Виж целия пост
# 122
Здравейте,искам да попитам за следния казус,предстои ми сключване на брак,мъжът ми има разни задължения,които са изискуеми по съдебен път,ще търсят ли нещо от мен,или аз не се явявам наследник и моето имущество си е мое ? Благодаря
Виж целия пост
# 123
Здравейте, p0nichka, съгласно Семейния кодекс, вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството. Законът постановява, че независимо на чие име е изтеглен кредитът, двамата съпрузи са солидарно отговорни за неговото изплащане, но само в случаите в които той е предназначен за задоволяване на нужди на семейството. Това може да бъде оспорено по съдебен ред.
Виж целия пост
# 124
Здравейте, Tanq25, извършеното дарение може да се оспори както по реда на Закона за задълженията и договорите, така и по реда на Закона за наследството. В първия случай е възможно изцяло да се търси неговата отмяна при наличието на конкретни предпоставки, а във втория само намаляване на дарственото разпореждане и то само и единствено в случаите в които е накърнена запазената част от наследството. Право на запазена част имат низходящите – деца, родители, преживелият съпруг. И в двете хипотези, претенциите могат да бъдат предявени само по съдебен ред. Срокът за предявяване на иск за намаляване на даренията е пет години, като същият започва да тече от откриване на наследството /от смъртта на наследодателя/.
Виж целия пост
# 125
Здравейте, Slamceto, в  подобни случаи, когато заемът/кредитът е изтеглен преди сключването на брака, отговорността за изплащането на задълженията е лична, в тежест на заемо/кредитополучателя и не се простира върху бъдещия съпруг, като по различен начин стои въпросът, когато заемът/кредитът е изтеглен по време на брака. За повече информация се запознайте и с Пост № 123/26.11.2021 г.. Недвижимите и движимите вещи, придобити от двамата съпрузи преди сключване на брака, представляват тяхно лично имущество, но в случай на смърт на един от съпрузите, преживелият съпруг наследява съответния дял от имуществото на починалия  си съпруг - наследодател в зависимост от наличието или липсата на други наследници, както и родствената им връзка с наследодателя, като  всеки един наследник, вкл. и преживелият съпруг,  наследява освен активите (недвижими вещи, движими,  банкови авоари и др.),  така и пасивите (задължения, кредити и др.) на своя наследодател, т.е. наследниците на наследодателя отговарят за изтеглените от последния кредити до размера на наследствената им квота. За повече информация може да се запознаете с Пост №121/24.11.2021 г.
Виж целия пост
# 126
Здравейте,
имат ли право собственици на паркоместа в открит, прилежащ, ограден паркинг към блок да предприемат покриване по тяхно усмотрение на собствените паркоместа. Питането е не дали е законосъобразен "грозният" навес, а дали изобщо имат право без съгласие и разрешение на всички собственици в блока. Част от собствениците няма т паркоместа. Те "имат ли думата".
Поздрави и благодаря за отделеното време.
Виж целия пост
# 127
Здравейте!
Имам дете със специални  нужди, което беше психологически атакувано от нова учителка. По време на разговор с нея и директора, тя отрича всичко, което детето разказва. В стаите на децата СОП няма видеокамери.
Имам намерение да подам сигнал до Закрила на детето.
Какво друго мога да предприема относно Съдебни мерки?

Благодаря Ви за правния съвет и отделеното време.
Да Ви се връща добрината от Господ!

С уважение,
Д.С.
Виж целия пост
# 128
Здравейте, подадох молба за обжалване на решение по Протокол от общо събрание на Етажна собственост до Районен съд. Но преди да излезе, каквото и да е решение от Съда, имам и Покана от Етажната Собственост със срок от 7 дни за погасяване на задължения, които оспорвам. Какво би трябвало да направя в този случай? Благодаря предварително!
Виж целия пост
# 129
Здравейте.
Възможно ли да е има проблеми с придобиването и след това с вписването на имот ако сделката е извършена при помощник нотариус по заместване? Помощник нотариусът по заместване различна длъжност от помощник нотариуса ли е и има ли пълните права на нотариус, за да изповядва сделки с промяна на собствеността?
Виж целия пост
# 130
Здравейте.

Назрява сериозен конфликт в класът на сина ми.
Родител е правил незаконни аудио и видео записи на все още малолетни деца. (Децата са на 13, 7ми клас).
Записите щели да бъдат предадени на "съответните" власти.

Знам че обвиненията ѝ са несъстоятелни и с тези записи нищо не може да постигне.
Освен с нарушение на Чл. 32. (2) от Конституцията с какво друго можем ние родителите да я "сплашим". Децата като цяло не ѝ обръщат внимание.

Моето дете не е потърпевшо в случая.
Виж целия пост
# 131
Здравейте.
Конфликт има и в училището на сина ми,но желая да опиша нещата в лично съобщение,ако е възможно.

А тук каква е давността на следния казус:
Синът ми беше обект на насилие от страна на съучениците си в училището си до седми клас.
Зам. директор и класен ръководител бяха против да се накаже виновникът,побързаха да връчат на нас отпускното.

Минаха вече три години/а може и четири оттогава.
Има ли давност или мога да повдигна срещу двете обвинение,тяхната постъпка естествено рефлектира болезнено върху самочувствието на сина ми.
Те също категоризираха действията на съучениците на сина ми като насилие,но така и не наказаха виновните,ние излязохме виновни,наложи се пак да сменяме училището.

Не желая да предприемам нищо срещу съучениците на сина ми,но отношението на ръководството и класния ръководител,заедно с преместването на сина ми,явно са изиграли лоша роля в неговия живот.Поне според психолог.
Виж целия пост
# 132
Здравейте, NOVA NADEJDA,  по данните, предоставени в поста, може да се направи обосновано предположение, че отговорът на въпроса е отрицателен, но за категорично становище е необходимо подробно запознаване с цялостната документация относно собствеността и  правния статут на паркинга и паркоместата, което по закон се осъществява единствено и само в рамките на платена юридическа консултация.
Виж целия пост
# 133
Здравейте, just mom, в случаи на осъществено физическо, психическо или емоционално насилие, осъществено спрямо дете, може да бъде подаден сигнал до Държавната агенция за закрила на детето, Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане",  МВР, Директора на съответното учебно заведение, както и др. държавни органи в зависимост от осъществения спрямо детето тормоз - физически, психически или емоционален, както и неговия интензитет. Непосредствено след осъществяване на акта на тормоз над детето, свидетелят на подобен насилнически акт може да подаде сигнал и на Националната телефонна линия за деца - 116 111 към  Държавната агенция за закрила на детето, която работи 24 ч. в денонощието, с национално покритие е и е напълно безплатна.
Виж целия пост
# 134
Здравейте, lozanalo,
Съгласно разпоредбата на чл. 40 от ЗУЕС, всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание. Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго. При получаването на покана за доброволно изпълнение,  преди да е образувано съдебно производство,  е препоръчително мотивирано и аргументирано собственикът да опише защо счита, че решението е незаконосъобразно. Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание. С изпращането на отговор по покана не се спира възможността да се търси изпълнение на съдебното решение по съдебен ред.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия