Здравейте! Медицинска сестра съм.Насочила съм се към магистратура в МУ Варна "Здравен менинджмънт е медико- социални грижи"!
Следните въпроси ми се въртят в главата
Кое е е за предпочитане Управление на здравните грижи или менинджмънт?
Кое е по-перспективно, кое ти дава повече реализация?
Виж целия пост