За втора поредна година в България се провежда акселераторска програма за еко иновации със 100 000 евро финансиране.

До края на месец септември, ClimAccelerator Black Sea, консорциум Румъния-България, финансиран от EIT Climate-KIC на Европейския съюз, набира идеи за справяне с климатичните промени.

ClimAccelerator Black Sea e регионална програма за ускоряване и финансиране на еко иновации, която допринася за екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата. Финансира се от публично-частното иновационно партньорство EIT Climate-KIC на Европейския съюз.

Акселераторът за стартиращи идеи в борбата с климатичните промени е подходящ за екипи, които имат амбиция да развият бизнес моделите си в областта на кръговата икономика и да работят в посока имплементация на стратегията за Европейския Зелен пакт.

Първото издание на проекта ClimAccelerator Black Sea в България се проведе през 2021 година и подкрепи 14 стартъп компании. Кои бяха те може да видите тук.През 2022 година ще бъдат подкрепени също 14 дружества:

• 8 стартиращи идеи във фаза “идея“ с грант от 5,000 евро. Екипите ще преминат през двумесечна интензивна обучителна акселераторска програма, по време на която ще имат възможност да адаптират своите идеи и правилно да изберат своите първи клиенти, партньори и ниши за развитие.
• 3 компании във фаза “идея” ще имат възможност да получат обучение и грантово финансиране в размер на 20,000 евро за развитие на идеята си.
• 3 зелени компании във “валидация” ще получат и менторска подкрепа за търсене на финансиране и срещи с инвеститори за фаза “ускорен растеж“.


Стартиращите компании с еко-идеи могат да кандидатстват в програмата за първите два етапа Фаза 1 и Фаза 2 (начален етап и валидация) до 17-ти август, а за Фаза 3 (ускорен растеж) до края на месец септември: ТУК

В България проектът се реализира от Innovation Starter Accelerator, като част от консорциум Румъния-България, с водещ партньор Impact Hub Bucharest.

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото съществуване на Европа и света. За да преодолеем тези предизвикателства, Европейският Зелен пакт допринася за превръщането на ЕС в модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, при което се стреми:

• Към 2050 г. да няма нетни емисии на парникови газове;
• Икономическият растеж ще бъде отделен от използването на природни ресурси;
• Нито един човек или регион в ЕС да не бъде изоставен.
Виж целия пост