Майчинството счетоводно - 97

  • 38 412
  • 825
Моля, прочетете внимателно този първи пост! Отговорът на Вашият въпрос може би е някъде тук! Благодаря!


Flowers BouquetЗа всички консултанти:  
Ала-Бала; Lady Brinne; Elfita; Viva 123; pantera666; Шана; ДейзиГ; Стики
[/b] Flowers Bouquet

Pushpin Калкулатор за изчисляване на заплата и всички осигуровки
Pushpin Калкулатор за изчисляване на майчинството (с огромни благодарности за katya_k и колегите й  Flowers Bouquet )

Phone Телефонни номера, e-mails  и адреси на офисите на НОИ в страната, където може да искате информация и да задавате своите въпроси - Контакти

Paperclip Необходими документи за обезщетенията - Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство

Pencil Във форума
- Месечни и целеви помощи за деца (детски надбавки) - инфо, документи, ВЪПРОСИ


Nature Zap Справки може да си правите в сайта на НОИ с ПИК- персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ може да получите безплатно срещу лична карта.Nature Zap

С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте получили, както и дали са ви предадени болничните и др. документи.

Например:
Pushpin  "Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за  … т и раждане"

Pushpin справка за това на какви суми са ви осигурявали –
"Справка за социалното осигуряване"
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   Wink

Pushpin справка за изплатените болнични -
"Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО ч … НОИ по ЕГН "

Pushpin справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
"Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщет … мощи от ДОО"


Как се изчисляват болнични? актуализирано за 2011, благодарение на Стики

# Болнични за Общо заболяване (всички различни от 45-дневния болничен за бременност и последващите за раждане)
КСО чл.41
- Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, .... от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

# Болнични за Бременност и раждане
КСО чл.49
- Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.

Кога се изплащат болнични? - Счетоводството/работодателят представя в НОИ документите до 10-то число на месеца следващ месеца, в който вие сте му предоставили болничния/декларацията.(т.е.ако вие предадете болничен през септември, то работодателят има срок до 10-ти октомври да го подаде в НОИ).Болничните се изплащат в срок от 10 работни дни след подаването им в НОИ от работодателя/счетоводството.

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?

Какво включва майчинството?

Застъпване на майчинства

Процедура по прехвърляне на отпуска за гледане на дете до 2 г

Данъчни облекчения за деца 2022


Предходна тема: Тема 96
Виж целия пост
# 1
Отговарям на Kremena.A от старата тема - 12*44=528 лв. За м.октомври работните дни, за които ще ти изплатят обезщетение са 12.
Виж целия пост
# 2
Здравейте!

Приложение № 7 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО

Това ли е заявлението за втората година майчинство? Бихте ли казали, кога трябва да се подаде (термина ми е на 5 януари).Още въпрос? Първата година майчинството изтича на датата на термина другата година (5 януари) или на 4 януари(един ден преди)? Защото моя работодател смята, че изтича един ден преди термина, а в НОИ пише - 5 януари обезщетение.
Благодаря предварително.
Виж целия пост
# 3
Здравейте,
Имам започнат курс по програмиране към SoftUni, но на този етап съм още в началните нива.
Възможно ли е в бъдеще да се регистрирам като самоосигуряващо се лице с програмиране, freelance developer?
Ако да, изисква ли се от мен да представя някакъв сертификат или диплома?
Виж целия пост
# 4
Здравейте! Двата цитата по долу от скрийншота са едно и също нещо или две различни неща?

Също така за отпуска по бащинството, в декларацията пише и егн на детето, но предвид че то няма да е все още с издаден акт за раждане, какво се пише в полето? Това е правилната декларация за попълване, нали?? .
Виж целия пост
# 5
Здравейте, във връзка с бащинството, колко дни след изтичането му да очакваме превод?
Виж целия пост
# 6
Здравейте, във връзка с бащинството, колко дни след изтичането му да очакваме превод?

Документите за 15те дни се подават по същия начин от работодателя както и болничните. Имат срок до 10то число следващ месеца, в който са подадени към тях да ги подадат към НОИ. И после вече до 10 (или 15 дни,.май има удължаване на срока за обработка) се получава превода. С ПИК на НОИ може да следите точно кога ще станат нещата.
Виж целия пост
# 7
Здравейте,как стоят нещата с майчинството кога трябва да се подават документи и да се казва на ранотодателя?
Виж целия пост
# 8
Здравейте,може ли да ми кажете как седят нещата с нощния труд (знам че е забранен),а дневни смени не ме устройват, тъй като се приема голямо количество стока,а работим по един в смяна.
Също така уведомяването на работодателя има ли значение колко преди подаването на отпуската ще е тъй като вече споменах,че работим по един човек на смяна,дали трябва месец преди отпуската за да ми намерят заместник.
Виж целия пост
# 9
Здравейте,

Този месец ми предстои прекратяване на майчинството (втората година).
Доколкото разбрах трябва да подам две заявления : Приложение N 7 (II - промяна в обстоятелствата) за прекратяване на майчинството + Приложение N 8 (за изплащане на 50% от обезщетението).

Знаете ли на кого по-точно трябва да ги предам?
За Приложение N 7 е ясно - на работодателя. Но как стои въпросът с Приложение N 8? От ЧР ми казват, че Приложение N 8 трябва да го подам в НОИ, а не при тях. Това ми е малко странно - да подавам едната декларция при работодател, а другата в НОИ...
Виж целия пост
# 10
Привет мами, имам въпрос, на който не открих отговар. Ако се върна на работа, когато бебето ми е на 9-10 месеца, а този на когото е прехвърлено майчинството се осугурява на минимална работна заплата, какво ще получава бабата, в случая, и аз ще получавам ли нещо допълнително? Дано съм го написала ясно, ако не съм, извинявам се.
Виж целия пост
# 11
Здравейте,

следя се в Щерев, бременна съм в почти 34г.с. с първото си дете, на 41години съм, със скъсена шийка. Искам да ви питам може ли да ми бъде издадено медицинско, че карам рискова бременност. Вчера изненадващо получих бележка, че ме викат като свидетел по някакво дело от бившата ми работа. Супер много се притесних, трябва да се ходи по съдилища, да се дават показания и т.н. Сега в средата на 8-ми месец не ми се рискува, казаха ми да представя бележка/медицинско за да не ходя.

Въпроса ми е мислите, че ще ми издадат в Щерев и как да процедирам.
Благодаря много.
Виж целия пост
# 12
Здравейте! Питането ми е относно 45 дневния болничен преди раждане и отговорът за процедурата по плащане е цитиран тук. Въпросът ми обаче е, след като болничните вече електронно се предават в НОИ (Личен лекар/ АГ директно през системата го изпраща до НОИ), работодателят все още ли трябва да предаде болничният в НОИ в срок до 10 число на идния месец, за да започне да тече срокът за изплащане на болничния?
И по конкретно: болничен издаден от АГ на 5.10.2023, представен е на работодателя на същата дата, но все още не е изплатен. Фигурира като получен в НОИ на 5.10.2023, но няма задействано плащане до момента. Предполагам работодателят се е забавил с представянето му и от там идва и забавянето в изплащането, правилно ли разсъждавам?

 
Здравейте, във връзка с бащинството, колко дни след изтичането му да очакваме превод?

Документите за 15те дни се подават по същия начин от работодателя както и болничните. Имат срок до 10то число следващ месеца, в който са подадени към тях да ги подадат към НОИ. И после вече до 10 (или 15 дни,.май има удължаване на срока за обработка) се получава превода. С ПИК на НОИ може да следите точно кога ще станат нещата.
Виж целия пост
# 13
Работодателят ви има срок да го подаде до 10.11. След това НОИ ще ви изплати до 10 дни частта за м.октомври. Вие виждате датата, на която лекарят е изпратил БЛ към НОИ (при издаването му).
Виж целия пост
# 14
Здравейте,

следя се в Щерев, бременна съм в почти 34г.с. с първото си дете, на 41години съм, със скъсена шийка. Искам да ви питам може ли да ми бъде издадено медицинско, че карам рискова бременност. Вчера изненадващо получих бележка, че ме викат като свидетел по някакво дело от бившата ми работа. Супер много се притесних, трябва да се ходи по съдилища, да се дават показания и т.н. Сега в средата на 8-ми месец не ми се рискува, казаха ми да представя бележка/медицинско за да не ходя.

Въпроса ми е мислите, че ще ми издадат в Щерев и как да процедирам.
Благодаря много.
Ами питате си първо в Щерев и после другаде.
Ако там не ви издадат , пробвайте във Феникс или другаде с ЛКК комисия. Попринцип трябва да говорите със следящият  АГ и той да ви насочи . Аз бях в болнични по същата причина. Даже пращам и роднини първо да говорят и чакат - ако трябва да лежите.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия