Ла Лече Лига Лидери

Ла Лече Лига Лидерите са майки, които успешно са кърмили собствените си бебета и са акредитирани от Ла Лече Лига Интернешънъл след специално обучение за лидер-консултанти. Те осигуряват информация, помощ и подкрепа за кърмене по телефона, лично или по електронна поща и водят местните срещи за дискусии за майки.

Ла Лече Лига помощници за кърмене
Ла Лече Лига помощниците за кърмене са майки с добър опит в кърменето, които преминават обучение към Ла Лече Лига, за да оказват подкрепа за кърмене на майки, които искат да кърмят бебетата си.Ла Лече Лига осигурява:

    *      Помощ по телефона, електронна поща, он-лайн и на живо
    *      Ежемесечни неформални дискусионни срещи
    *      Възможност да споделите опит с други кърмещи майки
    *      Библиотека с книги и брошури за кърмене и родителство

Ла Лече Лига е за вас, ако:

    *      Очаквате бебе и искате да знаете повече за това, как да кърмите
    *      Вече кърмите и искате помощ за някои особени предизвикателства
    *      Имате нужда от информация за въвеждане на твърдите храни или отбиване
    *      Искате да срещнете други кърмещи майки и да споделите опит
    *      Интересувате се да научите повече за кърменето, раждането и родителството
Виж целия пост