Знам, че се писа по тази тема, но съм много ядосана и ще пиша пак, пък дано да съм полезна на някой неориентиран и заблуден като мен. Прегледът при последната женска консултация се изразяваше в претегляне, измерване на корема и кръвното налягане, както и опит да се чуят тоновете на бебето / което аз се съмнявам, че стана/.   Не ми беше дадено никакво направление за изследвания. И понеже вече разбрах, че вече най-малко 2 пъти личният лекар ме минава /не ми обясни, че може да направя избор и бременността ми да се следи от специалист - гинеколог, а направо ми заведе картон, както не ми даде направление за  ехограф през 4-5 месец, който се покрива от здравната каса, а си го заплатих от джоба/ направих запитване до здраваната каса за залатените от тях изследвания. При мен естествено пак се оказа, че трябва да си заплатя последното изследвание на урината, вместо това да стане от здравната каса, но хайде да спестим пак някой лев за изследвания на роднините и приятелите на личните лекари.

Ето отговора от НЗОК:
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1024&h=738

Уважаема г-жо, ето най-важното, което трябва да знаете. Съгласно нормативната база, нормалната бременност може да бъде наблюдавана от общопрактикуващия лекар или специалист акушер-гинеколог по желание на бременната. Патологичната бременност подлежи на диспансерно наблюдение само от специалист акушер-гинеколог. При необходимост бременната посещава специалист акушер-гинеколог с направление от личния лекар/ако той наблюдава бременността/. Тя е освободена от потребителска такса , но заплаща цена за вземане на биологичен материал в лабораторията, не по-голяма от 2 лв. По програмата "Майчино здравеопазване" на НЗОК, при нормално протичаща бременност, касата заплаща еднократно ехографско изследване на здравноосигурените бременни жени между ІV и V месец от бременността. Изследването на кръвната картина, за което касата също заплаща, се прави през VІ,VІІІ и X лунарен месец. То обхваща червена, при необходимост пълна кръвна картина, кръвна захар, Rh-фактор и Васерман. При бременна с Rh(- ) фактор задължително се изследва кръвната група и Rh-фактор на партньора. Изследва се и урината на бременната /ежемесечно/ - албумин, захар, ацетон, билирубин, уробилиноген и седимент, при нужда - бактериологично изследване. Изследването на СПИН и австралийски антиген се прави еднократно за периода на бременността. Раждането на здравноосигурените пациентки, както и всички изследвания, включени в програмата "Майчино здравеопазване", се заплащат от касата. Не е редно да искат пари в болницата, освен ако пациентката не желае ВИП услуги като раждане в самостоятелна зала, стая с телевизор, хладилник, и пр.екстри. От януари т.г. майката е тази, която избира лечебното заведение, където да роди. Ако бременната е избрала общопрактикуващ лекар да наблюдава бременността й, а той е изчерпал броя на направленията, определени с регулативен стандарт и възможните отклонения/15 на сто със задължение за компенсиране в следващото тримесечие/, е възможно лекарят да се обърне с молба към РЗОК за отпускане на допълнителен брой. Ако бременността е наблюдавана от специалист акушер-гинеколог, а не от GP, всички дейности, залегнали в Наредба № 28 от 25.11. 2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, които се отнасят до наблюдението на бременността, се назначават от избрания специалист, а не от личния лекар. Информация за правата Ви на бременна може да получите от програмата "Майчино здравеопазване" на Националната здравноосигурителна каса /брошурата е поместена на интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg, долу в средата са заглавните страници на двете брошури - "Потребителска такса" и "Аз ще ставам майка"/.
Виж целия пост