Предлагам да направим списък и на хомеопатите.
Виж целия пост