С насочването към родилното отделение вие, като бъдеща майка, навлизате в завършващия етап на бременността, като предстои най-сюблимният момент – раждането на новия живот. Чакането, продължило 9 месеца, приключва и скоро ще държите своята рожба в ръцете си! Един от най-важните фактори в този изключителен за цялото семейство житейски момент е правилната психологическа нагласа и спокойствието. Ето защо информираността за това какво ви предстои е от изключително значение.

Естественото раждане протича на няколко етапа

Акценти:
* През първия етап от раждането, освен проследяването на маточното разширение, се наблюдава и честотата на маточните контракции, силата им и честотата на сърдечната дейност на бебето.
* Напъните са важна част от втория етап на раждането.
* Третият етап включва „раждането” на плацентата и околоплодните ципи.

Първи етап
В началото започват контракциите, които водят до постепенното разкритие на маточната шийка. Тази фаза от раждането е най-продължителна и обхваща времето, което е необходимо, за да се достигне до пълно разкритие. Периодът е характерен с поява и постепенно учестяване на маточните контракции с около 5-минутни паузи между тях. Освен проследяването на маточното разширение, на този етап от раждането се наблюдава и честотата на маточните контракции, силата им и честотата на сърдечната дейност на бебето. Тя е важен показател за доброто състояние на вашето бебе. За оценка на всичко изброено се използва мониторен запис, правен с апарат, наречен кардиотокограф. Той регистрира сърдечната честота, силата и продължителността на контракциите. При необходимост могат да се направят и допълнителни кръвни изследвания.
Първият етап при раждащи за пръв път жени, трае около 12–14 часа, но е възможно фазата да продължи и по–дълго. Обикновено при втора или следваща бременност този етап е по–краткотраен.

Втори етап
Започва когато настъпи пълно разкритие на маточната шийка. Продължителността му е от няколко минути до 2–3 часа, като при вече раждалите жени времетраенето е по–кратко. В този период трябва да извършите напъните по време на контракциите. Родилката ще бъде поставена на специално родилното легло в родилна зала. Основно нейно задължение е да бъдат правилно извършени напъните. Те трябва да бъдат по три за всяка контракция. Медицинският екип, който води раждането, ще продължи да следи за състоянието на плода и да проследява сърдечните му тонове до неговото раждане. Когато бебето се появи, то се почиства от секрети в устата и носа и се прерязва пъпната връв.

Трети етап
Това е  „раждането” на плацентата и околоплодните ципи. Времето за отлепянето и изхвърлянето на плацентата е около 5–10 мин. Процесът на раждане на плацентата не е болезнен и става спонтанно или с минимална помощ от страна на акушер-гинеколога и/или напъни от ваша страна. След „раждане” на плацентата се прави оглед на меките родилни пътища за евентуални разкъсвания. През следващите няколко часа (обикновено 2) вие оставате под наблюдение в родилна реанимация с цел ранно установяване на усложнения. След преминаване на този период ще бъдете настанена във вашата стая в родилния стационар.

Следродилен престой
Болничният престой след нормално раждане обикновено е три дни. През този период вие сте под активно наблюдение. Целта е да не се допуска развитието на инфекция, да се проследят възстановителните процеси и да се осигури правилно кърмене. За всичко това ще ви помогне висококвалифицираният екип на болницата – с много внимание, нежна грижа и индивидуален подход.Повече информация по темата можете да прочетете ТУК.
Виж целия пост