Tова е официално публикуваното споразумение м/у Комисията по образование и наука към НС и директорите на помощните училища. Публикувано е на Фейсбук страницата на новоучредената синдикална организация на помощните училища: Национално сдружение на учителите от специалните училища - " … удничество".
В документа пише, че са се споразумели помощните училища да не се реформират, а да си останат държавни образователни центрове за обучение на децата и учениците с умерена и тежка умствена изостаналост и множествени увреждания, с държавно финансиране, като се запази целия им настоящ щат, да имат възможност да осъществяват и предучилищно обучение, както и услуги от интернатен тип. Т.е. абсолютно всичко да си остане както си е сега, само заглавието им ще се смени на по-благозвучно, от Помощни училища на Центрове за образователна подкрепа. Дори са искали да се казват Центрове за приобщаващо образование и още не е ясно дали няма да удовлетворят и това им абсурдно искане, което е равносилно на гавра с всички принципи на приобщаващото образование.
Ние от Алианс "Усмихни се с мен" смятаме официално да сигнализираме БХК и MDAC (Mental Disability Advocacy Center) относно това споразумение и намерение на Комисията по образование да се отрече от всички принципи за равнопоставеност и недискриминация, заложени в проекта за нов Закон за предучилищното и училищното образование и да обрече на сегрегация хиляди деца попадащи под ударите на диагнозите "умерена и тежка умствена изостаналост и множествени увреждания". Ако допуснем това да се случи, то текста в чл. 7: "Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование", за който години наред водихме борба да се вкара в закона, по-добре да се промени на "Сегрегацията е неизменна част от образованието".
Вече получихме отговор от Mental Disability Advocacy Center.
Виж целия пост