Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Връщане на част от данъците?

  • 869
  • 1
Мили майчета,пиша тук,защото не знам кой друг би ми помогнал.Дочух, че част от данъците се връщат при положение че имаш деца. Само че каква  е процедурата незнам  newsm78. Ако някой знае нещо повече, нека пише тук. Сигурна съм, че и други майки от форума за пръв път чуват нещо подобно, така че и за тях ще е полезно.
Предварително ви благодаря !
Виж целия пост
# 1
Ето ти цитат от Закона за облагане доходите на физическите лица:

Чл.29а. (нов,ДВ,бр.108 от 2004 г.)
(1) Местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, могат да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер, както следва:
1. при едно ненавършило пълнолетие дете - 360 лв.;
2. при две ненавършили пълнолетие деца - 780 лв.;
3. при три и повече ненавършили пълнолетие деца - 1140 лв.
(2) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
1. към 31 декември на данъчната година детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
2. детето не е навършило пълнолетие;
3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал.1, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител, който упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или
3. роднина или близък - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на годишната данъчна основа и при условие че лицето по ал.3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че последният няма да ползва намалението за същата данъчна година.
(5) Декларация по ал.4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не са му предоставени такива права в случаите на развод.
(6) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и навършило пълнолетие.
(7) Обстоятелствата и условията по ал.1-6 се декларират с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се подава с данъчната декларация по чл.41, ал.1.

Посочените суми не се възстановяват, а се приспадат от годишния облагаем доход. За тази цел се подава декларация по чл. 41 от единият от двамата родители. Препоръчвам да е от този с по-висок доход.  Декларацията е публикувана на тук: http://www.taxadmin.minfin.bg/deklar.php

Понеже темата е коментирана много пъти тук не го описвам по-подробно. Ако има някаква неяснота питай  Simple Smile
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия