Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Страсти – градините в София, кампания 2020/2021 - тема 1

  • 12 005
  • 327
# 150
Сериозно ли?
И до кого е адресирано това писание? Някой трябва да ви коригира и текста - стил, правопис. Разбирам, че вълненията са големи, но трябва да се подхожда по-сериозно не само със страсти.

Явно предполагат сериозност, НО
И в т.нар. "Отворено писмо" дори адресатите горе не са правилно изписани. Обръщението е мамси джейс. Съдържанието...ще се въздържа от коментар.
Включих се в тази ФБ група, коментирах само предложението за "ваучери"= отмененият чл. 10"б" от ЗСПД.
По мое мнение е необходимо:
1.Да напишат нещо грамотно и съдържателно със съответни искания;
2.Да депозират до...институциите, може и през виртуално деловодство, но да има вх.№;
3.Да получат някакъв отговор, колкото и малоумно съдържателен да е той;
4.Да обсъдят "невъзможността" за решаване на проблема с липсата на места;
5.Да преценят добре времето и мястото за протест. Тук също не са наясно, че не е "разрешение", а "уведомяване". 01.06 в работно време...

Отвореното писмо е пуснато с този текст
Скрит текст:
ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОПИЕ
ДО
МЕДИИТЕ


ОТВОРЕНО ПИСМО
 УВАЖАЕМИ  Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,Изправяме се пред Вас с искане да защитите децата на София и техните родители.
Считаме, че столицата има нужда от малки деца.

Тази година без място в столичните ясли и градини останаха 8000 малки деца.
1800 места по-малко бяха обявени в кампанията за прием.
Това е все едно да закриете около 20 детски градини – такъв е прекият ефект.

Несправедливостта и неравенството по отношение на най-уязвимите членове на нашето общество продължава вече десетилетия.

436 лева издръжка от общината и държавата получава всяко прието в градина дете.

Неприетото не само че не получава тази издръжка, но родителите му са принудени да плащат такси на частни ясли и градини. Т.е. двойно – веднъж издържат приетите деца на други хора, и втори път – своите.
Разликата за период от 6 години /2 яслени и 4 градински/ може да достигне 60 000 лева!
Столична община разиграва публичен ресурс – общи на всички ни средства – на жребий! Децата ни се теглят като на «тото-лото», за неизтеглените – компенсация няма.
Едва ли някъде по света публични средства се разиграват на лотария между деца!

Действията и бездействията на държавата и общината нарушават правото на всяко дете на равен достъп до социални и административни услуги, правото на образование и социализация.

Настояваме за незабавни мерки за компенсация на неприетите деца!

Започваме да организираме протести – ако трябва всяка седмица, докато не решите този проблеч!

Ще заведем десетки дела, ако е нужно – ще осъдим държавата и в Европейския съд по правата на човека.

Ето кои норми от националното законодателство са нарушени:

-   Правото на образование на всяко дете в България е закрепено в Конституцията /чл.53 ал.1/, като по силата на закон - Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, образование се осъществява включително и в яслите. А съгласно чл.47 от основния ни закон, отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им се подпомага от държавата.
-   Съгласно чл. 24 ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.
-   Съгласно чл. 118 ал.1 от Закона за здравето за подпомагане на семейството при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие се създават детски ясли и детски кухни. Според ал.2 детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.
-   Съгласно чл.117 от Закона за здравето, държавата и общините, юридическите и физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата.
-   Съгласно чл.2 ал.1 от Наредба № 26 от 18.11.2008г., за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от Министъра на здравеопазването, детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.
-   Посочените дейности, включително отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи в детските градини, се финансират със средства от държавния бюджет, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
-   Съгласно чл.119 ал.3 от Закона за здравето издръжката на децата в общинските детски ясли и дейността на общинските детски кухни се подпомагат от съответния общински бюджет. Съгласно ал.4 за отглеждане на децата в общинските детски ясли, както и за получаване на детска храна от общинските детски кухни родителите и настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси. В гр.София в момента таксата за ясли е 60лв. месечно.
-   Съгласно чл.1 ал.3 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издръжката на децата в общинските детски ясли и дейността на общинските детски кухни се финансира от съответния общински бюджет.
-   Съгласно чл.1 от ЗОДОВ, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Считам, че предоставянето на образователни и здравни услуги представлява административна дейност, като бездействието на държавата и Столична община с оглед осигуряването на равенство и места за децата в яслена и градинска възраст е в пряка причинна връзка с вредите, настъпили за хиляди деца.

  

Като цяло написаното е не само ГБК .
Виж целия пост
# 151
Напълно съм съгласна с вас - Мама Сання и  Mrs Jan. Относно точката с входирането  -  ако се входира писмо, независимо дали е от един гражданин, съответната институция е длъжна да отговори на това писмо и го прави. Техническото оформление, множеството грешки говорят за емоционално, набързо написан текст, за да се получи нужното внимание, тези неща трябва да се изчистят, в момента не звучи достатъчно сериозно.
Виж целия пост
# 152
Да се депозира е по-точно.
Ако като съдържание се депозира това /от кого също не е уточнено/ със сигурност ще ги отсвирят с пълна сила без притеснения и ще има основания/причини.
Виж целия пост
# 153
Към тези, които вече са записали децата си и които имат опит-трудова книжка само от бащата или от двамата родители? И достатъчно ли е датата с печат на постъпване(например последно имам въведени данни от 2015 г., когато съм постъпила на работа)?
Дали трябва да се актуализира информацията?
Добре, де... Нали в "Необходими документи" е описано какво се иска. Защо толкова хора питат какво да носят?

Да, описано е. Но не става ясно дали се предоставя копие от трудовата книжка и на двамата родители. И както видяхме, в някои градини изискват още при записването имунизационен статус, което не е към необходими документи за записване.
Виж целия пост
# 154
При мен изрично в отделни точки е описано за всеки родител.
На база на какво ще ме върнат за нещо извън описаните документи?
Аз мога в последния ден да отида.
Виж целия пост
# 155
Ето декларацията:


Виждате ли нещо притеснително?

Родителите ще трябва да подпишат декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, с която декларират, че са запознати с всички мерки в детската градина и че по тяхно желание детето постъпва в градината или яслите.
Информирано съгласие ОК, вероятно е свързано с риска детето да се разболее.
Частта, че по тяхно желание детето постъпва в ДГ, не разбирам за какво е и защо нещо се застраховат. Само предучилищната е задължителна. За по-малките деца е ясно по чие желание ще посещават. Не ги е изпратил съседът или задължил полицая.
Споделената отговорност обаче изобщо не ми е ясна. По-голям риск е дете да зарази някого от персонала. Каква отговорност може да носи който и да е, при положение че децата няма да бъдат тествани и карат този вирус без симптоми. Няма да се ходи и при личните лекари за контактни бележки. Каква точно отговорност ще споделят родител и учител. Ако иде реч за евентуално заразяване дете-персонал или персонал-дете, да споделено е, но не е отговорност. Или носят отговорност да не водят на ДГ дете с някакви симптоми, съответно персоналът да не идват болни. Не разбирам. Това задължение и този здравен филтър и преди този вирус го имаше, друг е въпросът как се прилагаше. Ако на някого му е ясно или някъде има иф по този въпрос, моля да сподели.

Отворих тълковния речник за тази отговорност Simple Smile Сигурно това имат предвид, а другото тълкуване си е моя профи деформация. То юрист като чуе "отговорност" и я свързва с формите на вината Stuck Out Tongue Closed Eyes
Съзнание за дълг, за поет ангажимент, за изпълнение на задължение. Проявявам голяма отговорност. Отнасям се с отговорност.
Интересно е обаче какво са записли в текста.
Виж целия пост
# 156
Трябва да я има Поне като съдържание на сайта на СО И на всички ДГ.
https://www.sofia.bg/ тук все още я няма.

Снимка е горното. Не може да се прочете, а ми е особено интересно.
Виж целия пост
# 157
Ето тук я има: https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publis … -Tsw7MqspKYekqclU

Трябва да я има Поне като съдържание на сайта на СО И на всички ДГ.
https://www.sofia.bg/ тук все още я няма.

Снимка е горното. Не може да се прочете, а ми е особено интересно.
Виж целия пост
# 158
Като цяло не виждам нещо особено притеснително в текста. Като изключим че за 5 и 6 г. деца началото не е вярно.
Това Запознат/а съм, че:
не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
противоречи на ЗПУО Чл. 8.  (1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование. Т.е. "притеснително" е че не са съобразили с този текст от закона. Родителите имат това задължение. Ясно е че към момента няма как да изберат друга форма, напр. в училище. Училищата не функционират/не работят към момента.
Стои въпросът обаче как ще се реализира въпросната споделена отговорност. Учители, директори, медицински сестри в яслите и останалите служители също ще подпишат някакъв документ ли? Какъв, с какво съдържание?

Относно предложението за "ваучари" ето текста на отменената разпоредба.
История на промените на чл. 10б от ЗАКОН за семейни помощи за деца
Редакция към ДВ, бр. 96 от 09.12.2015 г.:

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.04.2009 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; отм., бр. 96 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.).

Редакция към ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г.:

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.04.2009 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Семейства, на които детето (децата) не може да бъде записано в общинска детска градина, имат право на помощ в размер на 100 лв. месечно за всяко дете на възраст от 3 до 6 години. Помощите са за сметка на държавния бюджет. Министърът на финансите издава наредба за реда за получаване и изразходване на помощите.

Редакция към ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г.:

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.04.2009 г.) Семейства, на които детето (децата) не може да бъде записано в общинска детска градина, имат право на помощ в размер на 100 лв. месечно за всяко дете на възраст от 3 до 6 години. Помощите са за сметка на републиканския бюджет. Министърът на финансите издава наредба за реда за получаване и изразходване на помощите.
Виж целия пост
# 159
Предимството за брат/сестра посещаващи едно и също заведение, важи ли ако по-голямото дете е вече в подтотвителна група?
Виж целия пост
# 160
Да, ползва се този критерий.
Виж целия пост
# 161
Само едно уточнение. Ако детето септември ще бъде в ПГ в същата ДГ - да, но ако сега е в ПГ, а от септември ще бъде 1 клас - не.
Виж целия пост
# 162
Гледайки списъка на чакащите за яслите, които съм посочила, се натъкнах на интересна находка. Дете, което преди първо класиране е кандидатствало по Общ критерий и е било в списъка на чакащите с 11т, сега изведнъж се появява с 15т в списъка на деца с хронични заболявания.... Как по-д@волите?! Има ли на кого и как да се сигнализира или да се направи нещо...? Разбирам, че на всички неприети ни е страшно тегаво, но да се злоупотребява по този начин е просто отвратително... Не мога да повярвам, че хронично заболяване ей така се получава от днес за утре и то точно след като е минало първо класиране.... Става въпрос за СДЯ №56 „Калина” , кв. Гео Милев.
Виж целия пост
# 163
Може сега да е влязъл в сила ТЕЛК.
Виж целия пост
# 164
Може сега да е влязъл в сила ТЕЛК.

Благодаря за отговора. Може и да е така. Просто в такава ситуация първото, което идва на ум /или поне на мен ми дойде/ е „злоупотреба”. 🙄😒
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия