може ли писане на фонетика да повреди счетоводна програма2 Трябва ли да се пише  на Български машиндпис2
Виж целия пост