Темата представи Людмил Стефанов на “Академия за родители” в София, февруари 2018. Важни акценти от нея:

Първото нещо, с което ще се запознаем съвсем накратко е жизнения цикъл на семейството:

>> започва с периода на ухажване – когато хората се влюбят един в друг
>> съвместен живот без деца – фаза, в която имаме напасване на семейните модели – в тази фаза е изключително важно да седнем и да си говорим, защото първичните способности избледняват
>> нарастване на семейството – идват нови хора на този свят и ние трябва да престанем да се гледаме в очите, а да застанем един до друг и да гледаме заедно в нещо трето, в една обща посока
>> стабилизация – фаза на зрелия брак
>> първото дете напуска дома
>> празното гнездо – много двойки се преоткриват отново
>> един от партньорите остава сам

Положителните промени след раждането на децата:

>> вече сме истинско семейство – усещане за пълнота
>> любовта нараства
>> положителни промени в психичен план

Детето в семейната система:

>> Родителите много често пренасочват енергията си към новата роля. Ако родителите твърде много се втренчат в родителската роля, това освен всичко друго пренатоварват детето. Децата не се чувстват щастливи, когато ги поставяме пред другия партньор.
>> Контакти и с други добри възрастни – важно е детето да знае, че има и други добри възрастни, на които могат да разчитат.
>> Рисково родителство – има родители, които търсят в партньора си майката; единствено дете; вижда в детето си конкуренция

Взаимното уважение между родителите, йерархия на отношенията и семейните коалиции:

“Ако жената уважава мъжа и мъжът уважава жената, децата им също уважават себе си. Който отхвърля партньора си, отхвърля него/нея в децата, което е много обременяващо.”

Берт Хелингер

Йерархия на отношенията според това кои отношения са възникнали първи – партньорските отношения имат преимущество пред майчинството и бащинството. Разбира се, не до крайности. Важно е детето да знае, че е по-малко от своите родители и те се грижат за него, а не обратно.

Семейни коалиции – често живеем съвместимо три поколения, не физически заедно, но свързани житейски и битово. Важно е да знаем, че хоризонталните коалиции са функционални, вертикалните – не.

Цялата лекция можете да чуете тук:Людмил Стефанов е психолог с над 20 годишен практически опит. Консултира деца, родители, партньорски двойки. Автор е на помагала, насочени към интерактивна работа с деца, превенция на агресията, както и на книгите „Философско четиво за деца“ и „Социална работа по законите на семейната система“. Води групи за личностно развитие, обучава родители, учители, социални работници по всички теми, касаещи детското развитие, връзката деца-родители и начинът, по който функционира семейната система. Обучаван е в Позитивна терапия, Краткосрочна терапия, НЛП, Системен подход в психотерапията. Консултантската му и терапевтична практика е свързана с дейността на създадения от него и съпругата му Мариела Михайлова-Стефанова Психологически център „Аз и Ние“.
Виж целия пост