Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Месечни помощи за дете/детски надбавки/-инфо, документи,въпроси-13

  • 54 544
  • 740
# 30
За мен е логично да бъде по 250 лв. на дете. И да не са близнаци, да бъдат породени децата, тръгвайки заедно на училище помощта е за всяко дете.
Виж целия пост
# 31
ЗА всяко дете по отделно има помощ, но имайте предвид промяната от 01.08.2019
Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.) (1) Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се изплаща на два пъти, като:
1. петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането и;
2. петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.
Виж целия пост
# 32
Много благодаря за отговорите момичета, ще се подготвя с по два комплекта от необходимите документи пък да видим.
Иначе за изплащането на два пъти беше много полезно, ще го имам впредвид, не че ще спрем училище,но явно взимат предпазни мерки.
Виж целия пост
# 33

Fireche
Смятам, че не са ти необходими два комплекта документи. С един можеш и за двете деца. Погледнах заявление-декларацията.
Виж целия пост
# 34
Може би ще звънна да проверя със сигурност преди да отида да ги подам.
Благодаря много.
Виж целия пост
# 35
А аз да питам, след като съм подала за първокласник преди 1 август, пак ли ще я изплатят на 2 пъти?
Виж целия пост
# 36
Мисля, че да.
Виж целия пост
# 37
не.
Виж целия пост
# 38
Здравейте!
Скоро попаднах на публикация,че от 01.08.2019г отпада бележката за ваксини при подаване на документи за детски надбавки....Има ли някой подал документи този месец,изискват ли още бележка за ваксини?
Виж целия пост
# 39
Аз ще подавам и ходих да питам оня ден- искат бележка за ваксини, казаха че можело без акта за раждане, но аз ще занеса, за всеки случай копие. Бележка от училище- не.
Виж целия пост
# 40
ППЗСПД
чл.17
(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Към заявлението декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
2. решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище - в случаите по чл. 18, ал. 2;
3. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)
5. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2017 г.) копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите - само в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за съдебното решение;
6. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
7. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
8. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца).

Виж целия пост
# 41
Аз ще подавам и ходих да питам оня ден- искат бележка за ваксини, казаха че можело без акта за раждане, но аз ще занеса, за всеки случай копие. Бележка от училище- не.
Акт за раждане НЕ се изисква вече
Виж целия пост
# 42
Здравейте!
Скоро попаднах на публикация,че от 01.08.2019г отпада бележката за ваксини при подаване на документи за детски надбавки....Има ли някой подал документи този месец,изискват ли още бележка за ваксини?
Подадох тази седмица, изискваха ми : бележката за доходите и имунизациите на децата.
Ала-Бала ви е копирала и удебелила нужните документи.
Виж целия пост
# 43
https:// Аз преди два дни подадох за първи път и пиша , за да съм полезна на тези които им предстои . Последните 12 месеца съм била на 3 работни места и на бюрото по труда. Във форума ме посъветваха да си взема бележка от НАП за доходите и така и направих. Обаче служителката в Социалното като я видя така ми се накара, каза сигурно някой ми е казал че може , но трябва от всеки работодател да се вземе и на въпроса как майка с бебе ще обикаля работодателите , като един от тях е в други населено място , тя каза че това не е неин проблем и такива са изискванията. В крайна сметка ми взе бележката от НАП , но каза че може да ми звъннат , ако тези които обработват документите не я приемат и да ми изискат от всеки работодател...Иначе искаха и за имунизациите и оригинала на акта за раждане за справка само.
Виж целия пост
# 44
Аз подавах преди 10 дни. Искат бележката за имунизациите, акт за раждане не искат. Относно бележката от НАП, когато сте били при различни работодатели това е начина. Питах в общината специално за това и те го потвърдиха. А и от Социалното винаги си проверяват всичко, независимо от множеството документи, които носим всички.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия