Бременността се разделя на общо 40 гестационни седмици (г. с.), като началото на първата съвпада с началната дата на последната редовна менструация. Проследяването на всяка бременност е индивидуално за всяка жена, в зависимост от нейното общо здравословно състояние, но ето как протича то в Медицински комплекс „Д-р Щерев“.


Тест за бременност (4 г.с.)
В домашни условия установяването на бременността става чрез уринарен тест за бременност, който трябва да се направи около 14 дни след предполагаемата дата на зачеване. Това е времето, когато бъдещата майка трябва да започне да приема фолиева киселина (400 микрограма дневно), ако все още не е стартирала този прием.

Първи преглед при акушер-гинеколог (5-6 г. с.)
Препоръчително е първият преглед да се насрочи поне една седмица след закъснението на месечния цикъл (5 г. с.). Тогава бременността вече може да се установи с ултразвуков прегледа, като в повечето случаи се визуализира плоден сак.

Втори преглед при проследяващия акушер-гинеколог (7-8 г. с.)
При втората женска консултация се снема анамнеза на жената, изчисляват се срокът на бременността и вероятният термин на раждане. Прегледът цели да установи наличието на сърдечна дейност на плода и да го локализира, като така се доказва нормалното му развитие. С това започва ежемесечното следене на състоянието на бременната жена и развиващото се в нея бебе.

Първи преглед при специалист по фетална медицина (ФМ) – Биохимичен скрининг (11-13 г.с.)
Чрез него се определя риска на плода за Даун синдром, Едуардс синдром и Патау синдром. Самият преглед включва ултразвуково изследване на плода за измерване на „течността зад вратлето на бебето”, назалната кост, изследване на дясната сърдечна клапа и малък съд в черния дроб, заедно с вземане на кръвно изследване на бременната за измерване на две субстанции, продукти на плацентата (free β-hCG и PAPP-A). Параметрите от ултразвуковата диагностика и резултатите от изследването на майчината кръв се комбинират в специализирана софтуерна програма, която изчислява риска за генетични аномалии.Втори преглед при специалист по ФМ (19–23 г. с.) – Втора фетална морфология
Феталният специалист преглежда подробно развитието на плода, за да се изключат всякакви структурни дефекти. Чрез този преглед лекарите и бъдещите родители се уверяват, че сърцето, лицето, ръчичките, крачетата на бебето са се развили правилно. Допълнително се проверява и нормалното функциониране на плацентата. По преценка на лекуващия лекар, между 18–22 г.с. бременната жена може да се насочи към извършване на фетална ехокардиография – специализирано ехографско изследване на сърцето на плода.

Прегледи при проследяващия акушер-гинеколог
Това са рутинни консултации, като след 20 г.с. при всяко посещение се прави оценка на функциите на плацентата, а всеки УЗД преглед е съпроводен и с доплерово изследване на кръвотока в съдовете, хранещи бебето и кръвоснабдяващи матката.

Прегледи и изследвания след 28 г. с.
Към редовната месечна женска консултация на всеки две седмици започва да се мониторира сърдечната дейност на плода (NST) чрез специален апарат, който изследва честотата на пулса на бебето. Другата функция е да се изследват маточните контракции на бременната, като се измерват тяхната сила, продължителност и честота.

Трети преглед при специалист по ФМ – късна фетална морфология с доплерово изследване (30-32 г. с.)
В Медицински комплекс „Д-р Щерев“ чрез високоспециализирана апаратура се оценява доброто общо състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика, даваща информация за кръвотока в различни съдове на развиващото се бебе, на пъпната връв и маточните артерии. В този срок на бременността се извършва и оценка как се чувства бебето в майчината утроба.

Прегледи и изследвания след 36 г. с.
Между 36 и 38 г. с. задължително се назначават различни по вид изследвания, необходими за консултациите с анестезиолог и кардиолог, попълват се съответните медицински въпросници и информирани съгласия за провеждане на предстоящото раждане. След 36 г. с. записът на сърдечни тонове се извършва ежеседмично. В този период раждането може да се случи във всеки момент, затова и това са седмиците, изпълнени с най-трепетното очакване – на мъничкия нов живот.