Хорарна астрология

Източник на изображение: eugenemarlow.com

Хорарната астрология е дял от астрологията, чрез който се отговоря на конкретен въпрос възникнал във времето и пространството. Представлява астрологична карта, която показва разположението на планетите от Слънчевата система за някакви момент от време и местоположение. Като нагледна графична визуализация, тя с нищо не се различава от рождена или мунданна карта. Само можем да я наречем рождената карта на въпрос. С някакъв потенциал и тенденции за развитие. Затова за анализ на хорар, може да се използва всичко, което астрологът използва за анализ на характеристиката на някакъв период от време. Все се анализира есенцията на времето и пространството. Въпрос на лични предпочитания и методика.

На какъв принцип функционира ?
Метафизичен. В основата  е идеята, че всичко - материално или нематериално притежава някакво специфично електромагнитно поле, звучене, енергиен заряд. Приема и предава на определени честоти, електромагнитни вълни. Светът може да се разглежда и като един голям оркестър, в който всеки индивидуално участва в зависимост от неговия си начин на звукоизвличане. Човекът, който задава конкретен въпрос се свързва и е отворен към моментът на времето и пространството по някакъв начин, който е в унисон с неговото електромагнитно поле. Изражение на което е неговата рождена карта.

Основни понятия
В хорарната астрология се търси отговор на конкретно зададен въпрос, затова астрологът взема предвид за един хорарен анализ конкретни сигнификатори т.е. планети и домове, които са олицетворение на темата, която представлява интерес за питащия. Така че от значение е, как ще се зададе въпрос на астролога, дотолкова доколкото за целта трябва да се определят правилните сигнификатори на въпроса. Хорарната карта не е олицетворение именно на въпрос формулиран с определени думи. Тя описва и показва само синхронът въпрос - качество на времето за периода на възникване и задаване на въпроса. Този синхрон съдържа в себе си отговор, който предполага именно този момент. Понеже не формулираният с някакви думи въпрос, а моментът на неговото задаване са индикация за реалната ситуация на фона, на която питащият е задал въпроса, то щом е възникнал въпрос в някакъв момент, то значи синхронът с него предполага единствения възможен отговор от тази гледна точка на времето. Освен това хорарът съдържа и много друга информация. Като цялостна картина. Дори и тази, която питащия премълчава, преиначава, формулирайки въпроса си с думи. Моментът на задаване на хорарният въпрос е индикация за това кое наистина вълнува питащия тук и сега. Поради тази причина астрологът може да "види" от хорарната карта какви са истинските подбуди на питащия.

Възможностите на хорарната астрология
По-бърз начин за отговор на конкретен въпрос, който интересува човек в неговото ежедневие. Като например при търсене на изгубени вещи. Хорарът предлага възможността за отговор на въпрос, без да се анализира рождена карта. Разновидност на хорара са събитийните астрологични карти. Или построяване на карта за точния момент на някаква случка, събитие. Тази карта може да опише най-общо казано мотивацията на момента. При случаи, в които някой се обръща към астролога с въпрос или с желание за консултация, той може да построи и анализира такава астрологична карта. Или когато някой за първи път се е свързал с нас по телефон, имейл, фейсбук, по някой от месинджърите т.е. в такива случаи, в които знаем, кой е точният момент, при който е осъществена първа среща/контакт.


Автор: starinthenightsky
Виж целия пост