Всяка година 15 септември е важен емоционален ден за семействата ни, но и болка за портфейлите ни. Не самият ден, разбира се. Той е пълен с еуфория, майките плачат и се смеят едновременно, а преди да тръгнем за училището, всички сме огласили квартала.

Това, което ни наболява е, че да отглеждаш ученик се превръща с всяка една година във все по-голям #разход – особено от пети глас нагоре. И тук не говорим за покупки, с които искаш да се покажеш и шашнеш другите, че имаш нещо изключително.  


 
Един първокласник само с необходимите помагала и консумативи, базисна екипировка за физическо и без изхвърляния за цена за раница, а и без да включваме цена на униформа, където има, излиза близо 600 лв. После стигаме до пети клас, а понякога и преди това, и разбираме, че допълнителните уроци са неизбежни. Проучване на образователен сайт, което Нова тв цитира, посочва сума от над 100 лв. на месец в София за уроци. Като добавим и нуждата от спортни занимания, развиване на интереси и хобита – сумата за една учебна година отива към 1 300 лв. В осми клас вече слагаме и разходите за учебниците, които закръглят над 1 500 лв. на година.  

За немалко семейства учебните години се оказват непосилни, а всеки родител иска да направи много повече – опитва се да осигури най-доброто възможно образование на детето си и всякакви възможности, които могат да го развият като личност, за да има добро бъдеще като възрастен.

Затова бих препоръчал семействата да си направят фонд „Ученик“ отрано, още преди да се стигне до училище. Ще кажете: „А до 7 години малко ли разходи има?“. Да, има, но после тръгва като лавина. И то без да смятаме мимоходом споменатите на родителски срещи „Събираме пари за…“ или „Казаха да занесем...“.
На целия този фон освен това стои и дългосрочната цел – да се осигури влизането в университет, което също е разход и то много голям в някои случаи.

Как да си направим фонд „Ученик“
Да ни изпадне отнякъде една сума, която можем да #инвестираме за дълъг период, за да я увеличим сериозно – това си е най-късметлийският вариант. Но като не изпада, най-сигурното е да спестяваме постепенно. Всеки месец да заделяме например по 100 лв.  и да трупаме резерв, който да ни помогне впоследствие през 12-те учебни години. И без това жилището и може би ремонтите ще ни докарат до #кредити, по-добре е да използваме собствения си ресурс за нещо, за което не можем да се правим, че някак ще намалим като разход. Ако на някой му се струва трудно организирането на постепенно #спестяване, може да види съвети в тази наша статия.

Ако сметнем 100 лв. всеки месец за 7 години, ще се окажем накрая с цели 8 400 лв. Но къде да ги слагаме тези 100 лв.? В разплащателната сметка или на #депозит те по-скоро ще намалеят, вместо да се увеличат. 7 години – достатъчно разумен период ли са, за да инвестираме консервативно и да спечелим?  

Ето една примерна сметка как може да се използват спестовните планове, свързани с взаимни фондове, за тази цел:
•   Вариант 1: 100 лв. автоматична месечна #вноска за период от 7 години при най-консервативна прогноза от 2.5% доход годишно = 9 189 лв. (увеличение със 789 лв.)
•   Вариант 2: 100 лв. автоматична месечна вноска за период от 7 години при средна консервативна прогноза от 4% доход годишно = 9 708 лв. (увеличение с 1 308 лв.)

Мога да изброя и други варианти, но основното, което бих искал да посъветвам, е да търсим начини да използваме собствения си ресурс постепенно и да разбираме как може парите ни да работят за нас така, че да посрещаме разходите си, вместо да сме непрекъснато изненадани, претоварени, стресирани и отчаяни от лавина от дългове.

Ако е трудно да се ориентирате сред финансовите продукти, обърнете се към #консултант – безплатно е и няма да ангажира с натиск за покупка на едно или друго нещо. Важното е да разбирате как да използвате парите си най-добре за семейството си!

Пишете/обадете ни се директно или се включете в консултативната ни тема, или ни пишете лично съобщение, за да зададете всички свои въпроси!

Николай Павлов
Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел.: 0889 022 537
email: pavlov@elana.net


Информация за спестовни планове
Информация за взаимни фондове

Бележка:  Цитираните изчисления са направени по прогнози за спестовни планове на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, свързани с консервативен взаимен фонд – ЕЛАНА Еврофонд.  


Дисклеймър:
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.


#ELANAFundManagement