Коя застраховка е най-важна?
Един от любимите ни въпроси, който задаваме на клиенти, когато обсъждаме инвестиционни продукти и различни алтернативи на спестявания, е кое е най-важно – домът, колата или животът? Звучи като риторичен въпрос и отговорът е предизвестен. В 100% от случаите той е: „Естествено, че животът!“, но действията масово показват друго. Най-често застраховаме колата, после дома си, а за собствените си живот и здраве се сещаме, когато сме лично потърпевши от някакво събитие с нас или наш близък.

Тук е моментът да се замислим и да преценим дали да не променим гледната си точка.
Както при строеж на къща искаме да я градим тухла по тухла, да е здрава и стабилна, така е логично да обмислим и изграждането на личния си портфейл от финансови активи, като положим основите с продукти и услуги, даващи ни, на първо място, нужното спокойствие и закрила за нас и за нашите семейства и едва след това – така желаната и търсена от всички ни доходност.



Ако продължим с мислите за застраховане на колата и дома, е добре да отбележим, че при този тип застраховане си плащаме за услуга, която, ако не ползваме, остава само в графа „разход“. Важен разход, който е добре човек да предвиди.
При застраховките живот предимството в общия случай е, че за срока на застраховане застрахованото лице получава определени обезщетения при настъпване на рисково събитие, а при благоприятен изход – на края на застраховката има спестени пари, които може да ползва по свое усмотрение. Или ако трябва да обобщим – получавате закрила и застрахователна защита за определен период, а на финала имате натрупана сума на разположение.

Какви са предимствата на животозастраховането?
Предимствата на животозастраховането са много, но ще засегнем само основните от тях:
Тъй като за повечето хора и в частност – за българина, с особена важност се възприемат
гаранционни и защитни фондове, можем да ви успокоим, че и при животозастраховането, като аналог на гаранционния фонд, при депозитите действа обезпечителен фонд, който гарантира вземанията при фалит на животозастрахователното дружество в размер до 196 000 лв. на физическо лице.
Друг „бонус“ е възможността по застраховките живот да посочваме ползващи лица при фатален край, като дори няма изискване с посочените лица да имаме или да нямаме роднинска връзка.
Предпочитани в последните години са застраховки, при които част от внесените суми се заделят за покритие на различни рискове, но по-голямата част от вноските се насочват към подходящ инвестиционен фонд според клиентски профил и очакване за доходност, с идеята на финала да се получи сума минимум до вложената, което да направи застраховката безплатна, а междувременно застрахователното дружество да е носило риска за здравето и живота ни.
Възможностите за доходност са различни и зависят от различни фактори – типа инвестиция, към която се насочват, развитие на пазарите, престой на парите в инвестицията и други.



Какви са различните варианти на застраховка?
Вариантите на застраховки живот са много и от всеки от тях можете да получите различни ползи. Някои са с по-широко застрахователно покритие – има застраховки, насочени към деца, т.е. на финала, когато детето вече е пълнолетно, да получи един добър стартов капитал, с който да инвестира в образование, стартиращ бизнес или друго начинание; налични са застраховки, свързани с по-голяма инвестиционна част и т.н. Имате различни опции и за обслужване на застраховката си – с регулярни плащания (месечни, годишни) или еднократни вноски. Идеята е, че според вашите нужди и желания и коректна консултация с експерта срещу вас можете да получите правилния пакет от продукти и услуги.

Та, ако трябва да се върнем на въпроса, поставен в началото – кое ви е най-важно – колата, домът или животът, поставяме директно и следващия въпрос – защо да нямаме застраховка?
Според нас, логически погледнато, всеки човек, носител на доход, от който зависят други членове на семейство/домакинство, е редно да застрахова себе си, за да може да обезпечи или поне временно да подпомогне близките си при нежелан край. А дали ще го направим – изборът е изцяло наш.


Всичките си въпроси, свързани със застраховане, можете да зададете към експерт в
консултативната ни тема
.