Някой участвал ли е в този конкурс?! Има ли възрастови ограничения. Могат ли да участват деца и в малка възраст 3-7 г. например, които не могат да четат и пишат дори за емоцията?!
Виж целия пост