Време за четене: 3 минути

Уолстрийт неизменно остава в представите на повечето хора като символ на печелившите борсови инвестиции. Американският долар все още е икона за поколения българи. Спомените от 90-те години се връщат в кризисни периоди. И затова не е случайно, че в тези извънредни обстоятелства, при които живеем в последните месеци, много хора се обръщат към американските борси и инвестициите, свързани с тях.  

Трябват ли много пари за инвестиране?
При нас инвестирането не е толкова разпространено, колкото в развитите икономики. Затова много хора смятат, че за тях Уолстрийт е недостъпен, ако не разполагат с хиляди долари, за да инвестират. Разбираемо е, като се има предвид колко малко информация има по въпроса. Като отвориш икономическите сайтове, все за Уорън Бъфет и милиардери се пише, но какво да направи нормалният активен и търсещ човек, за да инвестира с малки суми – до такава разбираема информация се достига рядко. А в тези извънредни обстоятелства вече сме наясно, че без да се изкара допълнителен доход от парите, които имаме, сме заникъде.  

Не е необходимо човек да има много пари, за да започне да инвестира и да получи този ефект върху парите си, който получават милиардерите. Е, мащабът ще е различен, но резултатът от дългосрочното инвестиране е еднакъв като принцип за всички. Това съветва и един от най-успешните американски инвеститори Рей Далио, който ръководи най-големия хедж фонд. Той казва, че всеки, който не иска да се потопи в непрекъснато следене на пазарите и анализ на икономическите цикли, а просто иска да изкара пари от тях, най-добре да участва постоянно за дълъг период, като влага в диверсифициран портфейл. Какво значи диверсифициран? Не да сложиш всичките си отделени пари в една акция. Да бъдат вложени средства в различни инструменти, които могат да балансират резултатите при резки движения нагоре или надолу, при различни нива на инфлация и други важни ефекти върху стойността. Другата легенда в света на инвестирането – Уорън Бъфет –също обърна внимание през месец май в медиите, че хората не трябва да се хвърлят да избират единични акции, а е добре да ползват пасивното инвестиране.  
 


Как на практика става това?
Най-лесният и достъпен вариант за инвестиране в американски активи е чрез малки суми – това е спестовният план с месечни вноски, който е свързан с взаимен фонд с инвестиции на желаните финансови пазари. Така инвеститорът има дялове във фонд, при който разходите се разпределят на много хора и са по-ниски, отколкото ако самостоятелно се купуват акции или други инструменти.  

За да следваме съвета на Рей Далио, давам пример с фонд, който инвестира в американски активи и е в щатски долари, но е с балансирана стратегия, т.е. инвестира 50% от активите си в акции, а другата част в нискорискови инструменти. Това е добре диверсифициран портфейл, който тушира в резултатите си резките движения на финансовите пазари. Хем се генерира резултат от представянето на американския бизнес, хем има инвестиции и в облигации, които да подпрат променливите стойност на рисковите активи.  

Ако погледнем средните резултати за дълъг период, за основно мерило на инвестиции в акции обикновено се взима американският индекс S&P500, който представлява най-големите компании в САЩ. Обикновено финансистите изчисляват на базата на дългата история на индекса среден годишен доход от 7%. Това в исторически план се приема за оптималния доход от високорискова инвестиция.  

Един балансиран фонд, свързан с американския пазар, може да постигне в исторически план средно 5% на година. Можем да погледнем какво би постигнала вноска от 100 долара на месец за период от 5 и 10 години:

Вариант за 5 години
Период: 5 години
Месечна вноска: 100 щатски долара
Среден доход на година: 5%
Обща сума в края на периода: 6 829 долара
Общо вложена сума: 6 000 долара
Чиста печалба в сума: 829 долара


Вариант за 10 години
Период: 10 години
Месечна вноска: 100 щатски долара
Среден доход на година: 5%
Обща сума в края на периода: 15 593 долара
Общо вложена сума: 12 000 долара
Чиста печалба в сума: 3 593 долара

Информация за спестовни планове

Но не трябва да забравяме, че всеки има различно отношение към риска и преди да се изкуши от числата на доходността, е добре да провери своя рисков профил. Говорете спокойно с финансов консултант, за да уточните кое ще е подходящо за Вас.

Запознайте се с разликите между пасивно и активно инвестиране
Запознайте се с разликите между взаимните фондове и борсово търгуваните фондове
Разберете какво ще получите от нашите финансови консултанти


Николай Павлов
Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел.: 0889 022 537
email: pavlov@elana.net
Образователни материали за взаимни фондове

#ELANAFundManagement #инвестиции


*Дисклеймър: Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, както и на www.elana.net/fund-management.