Жените и момичетата в риск от насилие често живеят в изолация и с чувство на обърканост, самота и срам. Именно това прави тяхното бягство от насилника толкова трудно.

В България вече функционира ПЛАН Z - първата онлайн платформа у нас за специализирани, анонимни консултации и подкрепа на момичета и жени в риск от насилие.


Жени и момичета в риск от психическо, физическо, сексуално или икономическо насилие могат да използват платформата по лесен, достъпен начин, като това става изцяло анонимно и безопасно за тях. Могат да получат експертни съвети и лични консултации от различни специалисти - адвокати, психолози, лекари, социални работници, консултанти за кариерно и професионално развитие, обучения и разнообразна информация, за това как могат да подобрят социалния си статус.Платформата е дело на сдружение Зонта Интернешънъл "Клуб Света София", а причината да се появи онлайн точно сега не е случайна. За съжаление, в ситуацията на пандемия и задълбочаваща се социална изолация, случаите на насилие над жени в глобален план зачестяват, а България е сред силно засегнатите страни. От Зонта Интернешънъл дори наричат това "още една пандемия".

Ако вие или ваша близка или позната сте в риск от насилие, можете още днес напълно анонимно да получите подкрепа чрез ПЛАН Z.

Нарушете мълчанието! Има на кого да се доверите - нужно е само да протегнете ръка!


Всички услуги на https://planz.international/ са напълно безплатни. Анонимността Ви е гарантирана.

Проект "ПЛАН Z" се финансира от Столична община по Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ” 2021 г.
Виж целия пост