Трудност с българския имаш, над въпрос се колебаеш - смело в темата попитай, отговора ще узнаеш.

  • 39 163
  • 474


Характерно  е недостатъчно доброто владеене на  правописа и  на граматичната норма на езика ни от децата, а често, за жалост, и от техните родители. Не смятам да задълбавам в причините за това. Едни ще изтъкнат  като основен довод за неграмотността  и незнанието написаните  неразбираемо учебници, лошите учебни програми, недостатъчното време за упражнение и  изучаването на непотребни неща за сметка на истински важните. Други ще изразят мнението, че проблемите се коренят в  недостатъчното четене на книги  и ползването на латиница за общуване между подрастващите  в социалните мрежи. И всеки ще има известно право. Пуснах обаче тази тема не с идеята да се спори страници наред  за тези причини, а за да  положим усилия да си разясним нещата и така да сведем до минимум негативите от непознаването на правописа и нормите на родния ни език.


                                                                                     
Децата ни държат НВО по БЕЛ в 4 клас, още веднъж в 7 клас, по новата система вече и в десети, а на финала -   и матура в 12 клас. От темите по класове става видно колко много грешки има по помагалата за  подготовка за горните формати. Родителите понякога  се чувстват неуверени, гледайки грешния според тях отговор, даден в помагалото за верен. И тогава, за да не подведат неволно  детето, се обръщат към съфорумки с  молба спорният въпрос да бъде разяснен от знаещите. Идеята е тези обяснения да бъдат концентрирани на едно място, а не разпръснати хаотично по темите. Така  ще са по-полезни за всички ни. Peace Във форума има действащи учители по БЕЛ, има филолози, има добре справящи се с матeриала родители и вярвам, че със знанията си те могат да бъдат много полезни на търсещите помощ.

                                     

Нека си пожелаем децата ни, а защо не и ние  самите успоредно с тях , да сме  добре владеещи родния си език, да сме по -грамотни както по отношение на правопис и пунктуация, така и  като познаване на граматичната норма и термините по БЕ и литература. Предишната тема доказа, че има с какво да допринесе в тази посока.

                                Обичам те, българска реч,
                                звук сладък, най-мил в звуковете,
                                ту арфа звънлива, ту меч
                                на майстор художник в ръцете!
Виж целия пост
# 1
Здравейте!Страхотна нова тема!И един въпрос-глаголът,,усети,,-има ли представка?
Виж целия пост
# 2
Здравейте!Страхотна нова тема!И един въпрос-глаголът,,усети,,-има ли представка?
Няма
Виж целия пост
# 3
"У" е представка, корен "сет". Досети, усети, подсети, присети, сетиво, сетивно
Виж целия пост
# 4
Как е правилно-огрян или огрят и защо? И двете се използват. Аз не виждам разлика в значението.
Виж целия пост
# 5
Павлина казва дублетни форми:
При някои глаголи от първо спрежение, които завършват на -ея (не при всички!), се допускат дублетни форми: лея > лян, лят; залея > залян, залят; пролея > пролян, пролят; грея > грян, грят, но и греян (греяна ракия Simple Smile; сея > сян, сят; засея > засян, засят. Тези причастия имат една правоговорна и правописна особеност, на която често не се обръща внимание. Във формите за мн.ч., съгласно правилото за ятовия преглас, се изговаря и се пише е: засят, засята, засято, но засети; залян, заляна, заляно, но залени.
https://pavlinav.wordpress.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B … 1%82%D0%B8%D0%B5/
Виж целия пост
# 6
Ще върна всичко по местата му/ им?
Виж целия пост
# 7
Според мен трябва да се промени конструкцията.

всичко (ед.ч.) - на мястото (ед.ч.) му
всички неща (мн.ч.) - по местата (мн.ч.) им
Виж целия пост
# 8
Според мен трябва да се промени конструкцията.

всичко (ед.ч.) - на мястото (ед.ч.) му
всички неща (мн.ч.) - по местата (мн.ч.) им

Нито едното.

Ще върна всичко на мястото си.
Виж целия пост
# 9

Нито едното.

Ще върна всичко на мястото си.
   
 Това не може да е вярно.
Виж целия пост
# 10
И наистина не е вярно.
Виж целия пост
# 11
Тук въпросът не е ли за употребата на възвратно притежателно местоимение?
https://kaksepishe.com/svoy-si/
Виж целия пост
# 12
Да, може и да греша.

Давайте да го разнищим този въпрос.
Виж целия пост
# 13
В случая смислово ми се губи значението на употребата на "своето". Виждам двусмислие
Ще върна всичко на своето място - свързвам своето с подлога.
По-правилно ми се струва
"неговото място" и сътоветно - кратка форма - му
Виж целия пост
# 14
В случая смислово ми се губи значението на употребата на "своето". Виждам двусмислие
Ще върна всичко на своето място - свързвам своето с подлога.
По-правилно ми се струва
"неговото място" и сътоветно - кратка форма - му
Да, така е. Малко прибързано се изказах преди малко, но ми се видя логично. След като направих справка, излезе, че правилно е "Ще върна всичко на мястото му", но "Всичко е на мястото си". Второто изречение ме тласна да направя погрешния извод. Въобще не помислих, че в даденото изречение подлогът е друг.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия