Домашното насилие – тема №4

  • 106 847
  • 1 918
Съзнавате, знаете, че нещо нередно се случва в живота ви или този на близките около вас.
Искате и се надявате нещата да се променят, да успеете да заживеете щастливо, да се усмихвате и да обичате без условия, без унижения, без срам, страх и вина...
Не се страхувайте повече и надникнете тук, прочетете съдбите на другите. Ако искате, споделете историята си с нас. Ние ще ви подкрепим със съвет, ще избършем сълзите ви и ще ви дадем сили да се справите с предизвикателството.
Добре дошли!

Денонощна гореща телефонна линия за пострадали от насилие:
080018676 (безплатно)
02/981 76 86 (на цената на 1 градски разговор)

Безплатна денонощна линия за професионална подкрепа на жертви на домашно насилие:
080011977 (безплатно)Форми на домашно насилие

ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЛИЕ:

Мъжът налага волята си чрез предизвикване на чувства на страх, срам и вина. Може да принуди жената да върши неща, които противоречат на убежденията и желанията ѝ чрез заплахи, причиняващи объркване и страдание. Например: че ще я напусне, ще я изгони от къщи, ще ѝ отнеме децата, ще се самоубие и др.

Поставя жената в принизена позиция, прави я зависима и слаба, като я ругае, унижава я пред семейството и приятелите ѝ.

Отнася се към жената като към втора ръка човек, взима сам всички решения. Държи се като господар на дома – може да чупи нейни вещи, да тормози домашните любимци, да заплашва с оръжие.

Може да кара жената да се чувства виновна заради децата ѝ, да я заплашва, че ще ѝ ги вземе, ако тя не спазва неговите условия.

ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ:

Бутане, блъскане или скубане, изгаряния, причиняване на синини, счупвания.
Удряне с плесници, ритане.
Удряне с предмет или нож.
Цели подчинение и всяване на страх.

СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ:

Принуждаване на жертвата да прави секс по време или по начин, който тя не желае.

Грубо събаряне на земята и причиняване на болка по време на акта. Ядосва се, когато тя се съпротивлява и я обвинява, докато отстъпи.

ИКОНОМИЧЕСКО НАСИЛИЕ:

Мъжът възпрепятства жената да работи, принуждава я да го моли за пари, отпуска ѝ ограничена парична сума, за която впоследствие иска подробен отчет.

Жената е лишена от свободен достъп до парите и информация за финансите.


Български хелзинкски комитет по правата на човека

Закон за защита от домашното насилие

При проява на домашно насилие трябва да се предприемат следните стъпки:
1. Веднага се обадете на дежурен екип при РПУ;
2. След като дойдат, обяснете подробно какво и как Ви се е случило;
3. Настоявайте да съставят ПРОТОКОЛ за полицейско направление по чл. 56 от ЗМВР;
4. Веднага подайте ЖАЛБА до РПУ, като обясните какво домашно насилие е употребено върху Вас, ако е побой, обяснете какви са нараняванията;
5. В ЖАЛБАТА поставете документ, които да удостоверява каква е връзката между Вас и насилника;

Чл. 3. Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие,          извършено от:  
1. съпруг или бивш съпруг;
2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
3. лице, от което има дете;   
4. възходящ;
5. низходящ;
6. брат или сестра;
7. роднина по сватовство до втора степен;
8. настойник, попечител или приемен родител.

6. Посещава се катедра по Съдебна медицина и се изготвя МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ (при побой);
чл. 4 (3) По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.
Въпреки че в чл. 4, ал. 3 от ЗЗДН пише „всеки лекар“, аз смятам, че трябва да е оторизиран и да има специалност „съдебна медицина”.

7. Обърнете се към АДВОКАТ, които ще изготви ИСКОВА МОЛБА и ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗЗДН и ще ги внесе в съда;
8. Не се притеснявайте за адвокатския хонорар, той ще Ви бъде присъден, когато спечелите делото;
10. Ако насилието е системно, опитайте се да имате свидетели и то преки, а ако не можете, още на следващия ден се покажете и разкажете на близка приятелка какво и как се е случило, добре е тя да познава лицето (съпруг, баща и т.н.)
Търсете си правата. Аз водя такива дела и твърдя, че съдиите са доста добре настроени и то в полза на насиления. Процедурата е бърза, насрочват делата всяка седмица и до месец-два излиза РЕШЕНИЕТО.

Къде можете да намерите подкрепа:
Фондация "Асоциация Анимус"
080018676 и 02 981 76 86
Националната Гореща телефонна линия осигурява помощ за пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като насочва пострадалите към социални услуги в цялата страна.
Услугата могат да ползват жени, мъже, деца и техните близки, които са станали жертва на насилие и експлоатация. Консултантите на Националната гореща телефонна линия могат също да предоставят информация, свързанa с превенция на трафика на хора, процедури за достъп до услуги и др.

Фондация “Център Надя”
Тел: 02 981 93 00
Предоставя подслон за жени и деца преживели домашно насилие. Психологически, юридически и психиатрични консултации за жени, преживели насилие.

Сдружение „Център Мария“
Открита телефонна линия за жени и деца, свидетели на домашно насилие – 0618/22181 от 9 до 17 часа всеки работен ден
Емоционална подкрепа за жени и деца, жертва на домашно насилие, сексуално насилие; психологическо консултиране; психотерапия; юридическо съветване и др.

Асоциация „Деметра“
Бургас: 056/82 52 05
Програми от грижи за жени и деца преживели насилие (домашно и сексуално насилие). Индивидуални консултации с психолог, социален работник, лекар и юрист. Програма за психологическа помощ на мъже имащи опит с насилие. Безплатна юридическа защита

Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“
Безплатна денонощна линия за професионална подкрепа на жертви на домашно насилие: 0800 11 977

Фондация “П.У.Л.С.”
Потърси помощ и подкрепа на тел. 076 60 10 10 (денонощно)
0899 100 245 – всеки работен ден от 10 до 17 ч. за гр. Кърджали
или онлайн форма за контакти

Асоциация "SOS семейства в немилост" – Варна
052/ 60 96 77
Програми от грижи за жени и деца преживели домашно насилие. Консултации с психолог, психиатър и юрист. Помощ за жени пострадали от сексуално насилие и оцелели от трафик. Безплатна юридическа защита.

Български център за джендър изследвания
София: 02 963 53 57
Хасково:  038/624 685
Димитровград: 038/624 68

Разработва кампании за борба с насилието над жени и равнопоставеността на половете. Работи за промяна на обществените нагласи по проблемите на равнопоставеността.

Център "Отворена врата" – Плевен
064/ 800 840
Помощ за жени преживели домашно, сексуално насилие и трафик на жени.
Консултации с психолог, социален работник и юрист.

Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив
032/260708
0879260101

За Вас работят адвокати, психолози, социални работници, филолози. Екипът е специално обучен да работи с българското и международно законодателство относно насилието срещу жени и дискриминацията, защитата и реализирането на основните човешки права.
Правна помощ: консултации - всеки работен ден от 14 до 17ч.;
Процесуално представителство в съда;
Психологическа помощ: психо-социално консултиране - всеки работен ден от 10 до 14ч.

Център за обществена подкрепа „Св.Петка” – Кюстендил
078 529 171
Дългосрочна социална услуга, предоставяна в общността, с цел подкрепа на децата в риск и техните семейства.

Асоциация “Ная” – Търговище
Гореща телефонна линия: 060167025 и 0879606855
Безплатни приложения на сайта

Сдружение „Самаряни“ – Стара Загора
Денонощна консултативна телефонна линия за жени и деца, преживели насилие: 042/641111
Център за кризисно настаняване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация жени и техните деца.

Държавна агенция за защита на детето
Национална телефонна линия за деца: 116 111
Безплатна, 24 часа, 7 дни в седмицата, управлявана и контролирана от ДАЗД


Стари теми: Тема №1, Тема №2, Тема №3
Виж целия пост
# 1
Писах в старата тема за моята позната и реших да дам отчет. Няма да има развитие по случая, тя реши да остане с насилника..за сега. Прочетох на първа страница, абсолютно едно към едно с психическо насилие нещата съвпадат. Аз за себе си реших да спра да се тормозя, не е моя живот, предложих помощ и каквото е необходимо. И въпреки това тя реши да стои с него..имала емоционална зависимост каза. Не мога да го проумея,честно..ще ме тормози някой си по всякакви начини, ще ме заплашва..в следващия момент ще ми каже, че ме обича и аз ще стоя. Момичета, не си струва заради мъж такова мъчение. И стигнах до извода, че човек сам не реши ли, никой не може да му помогне.
Виж целия пост
# 2
Да не ни объркате.Аз съм анонимен 2.
Сестра ми има връзка от 1 година и всичко беше наред-той нежен,мил,много внимателен...
Но наскоро от общи познати разбра,че е удрял много пъти бившата си,която между другото още го обичала..
Хората твърдят,че той на сестра ми няма да посегне.Тя е кротък човек ,мрази конфликти..
Бившата му била напълно зависима от него,много ревнива,правела му скандали и за пари ,крещяла,обиждала,псувала го и той затова и посягал..Но сестра ми се стресна и в момента мисли дали да го зареже или да продължи с него,защото се обичат.Не може да повярва ,че той е способен на такова нещо.
Аз пък мисля,че тя трябва внимателно да прекрати връзката ,защото той както е удрял бившата,така утре може да удари и нея...Права ли съм според вас?
Виж целия пост
# 3
Да не ни объркате.Аз съм анонимен 2.
Сестра ми има връзка от 1 година и всичко беше наред-той нежен,мил,много внимателен...
Но наскоро от общи познати разбра,че е удрял много пъти бившата си,която между другото още го обичала..
Хората твърдят,че той на сестра ми няма да посегне.Тя е кротък човек ,мрази конфликти..
Бившата му била напълно зависима от него,много ревнива,правела му скандали и за пари ,крещяла,обиждала,псувала го и той затова и посягал..Но сестра ми се стресна и в момента мисли дали да го зареже или да продължи с него,защото се обичат.Не може да повярва ,че той е способен на такова нещо.
Аз пък мисля,че тя трябва внимателно да прекрати връзката ,защото той както е удрял бившата,така утре може да удари и нея...Права ли съм според вас?


според мен удрял ли е веднъж, пак ще удари…
права е сестра ти, а и ти

Не знам само кои са тези хора, може ли да им се вярва?
Да не е само клюка?
Виж целия пост
# 4
Аз пък мисля,че тя трябва внимателно да прекрати връзката ,защото той както е удрял бившата,така утре може да удари и нея...Права ли съм според вас?

Права си. Който е удрял, пак ще удари. Дори тихата и кротка жена все някой ден с нещо ще го подразни, а щом за него е нормално да се бият жени, пак ще посегне. Защото, според него, той няма да има никаква вина, тя ще е виновна, че го е предизвикала.
Виж целия пост
# 5
Анонимен 2 съм.
Не са клюки.Той си е признал.


Познаваме и бившата-верно е много дразнеща,има вулгарен речник ,но за мен това не го оправдава.
Виж целия пост
# 6
Тя си има акъл в главата, да си прецени! Да го наблюдава, как реагира в стресови ситуации, когато тя е до него. Примерно - пътна ситуация, те са в колата.
Виж целия пост
# 7
Аз не познавам хора, които са правили ремонт без да се скарат (примерно), а докато се отглеждат децата, поводи за скандал да искаш.
И тогава...човек, който смята, че когато жената "си е заслужила", има право да я набие... Бих прекратила връзката, докато още не сме се обвързали с брак, деца и ипотека.
Виж целия пост
# 8
Хубаво де, ама ако тя му е посягала и той и р отвръщал, тогава какво ?
Виж целия пост
# 9
Хубаво де, ама ако тя му е посягала и той и р отвръщал, тогава какво ?

Пак не е това начинът, разбираемо е защо, но в никакъв случай не е оправдателно. Стигне ли се до посягане - раздяла. Защото какво ще реши това?

Да се редактирам: разбираемо е защо - го казвам, в смисъл, че е естествена човешка реакция да отвърнеш. Да не излезе, че защитавам който и да е насилник … Точно пък аз.
Виж целия пост
# 10
А, бившата била вулгарна. И какво е правил той "свестния" с такава жена? Очевидно и той е проблемен, но още не си е показал рогата в настоящата връзка.  Няма бивши насилници, бивши пияници и комарджии. По- добре сестра ти да се оттегли. Няма смисъл да е с човек, който е посягал. Права си. Ще посегне пак. А сестра ти щом е и тиха и кротка ще я смачка след време. И ..."хората" няма да са на нейно място. Те " хората" , ако го напусне сега може и друго да почнат да говорят. Като например ,че добре е направила. По принцип на  " хората" им е за сеира и клюката най- вече . Като нищо се въртят според моментната ситуация. Дано те послуша сестра ти!
Виж целия пост
# 11
Интересно защо в описанията на формите на домашно насилие винаги мъжът е насилник, а жената жертва.

Примерът по-горе е за емоционално насилие от страна на бившата.

Аргументът "какво прави свестен мъж с такава жена" е абсурден. По тази логика всяка жертва на домашно насилие "е проблемна", щом е във връзка с насилник.
Виж целия пост
# 12
Интересно защо в описанията на формите на домашно насилие винаги мъжът е насилник, а жената жертва.

Примерът по-горе е за емоционално насилие от страна на бившата.

Аргументът "какво прави свестен мъж с такава жена" е абсурден. По тази логика всяка жертва на домашно насилие "е проблемна", щом е във връзка с насилник.

бившия ми е бил под такъв тормоз от своята бивша, че направо го е увредила психически

Пример : Всички хобита, които обича забранени
Компютърни игри,( не ми обръщаш внимание) излизане с момчетата ( защо без мене), свирене на електрическа китара ( шумно и било)
Винаги го изкарва виновен, ако нещо се скарат


После забременяла с измама, той не искал деца, пък тя тайно извадила спиралата и хоп, сега има дете от жената , която мрази

Накрая му изневерила за капак на историята, а когато се изнесъл не му дала да си вземе вещите и ги продала…

Не знам дали е истина, все пак от него съм го чула, но звучи ужасно
Виж целия пост
# 13
Едно да знаеш - добре, че ти е бивш този изтормозения с нежеланото дете. Свети като нощна лампа...
Виж целия пост
# 14
Едно да знаеш - добре, че ти е бивш този изтормозения с нежеланото дете. Свети като нощна лампа...

Тва важи ли и за всички жени жертви на насилие - по добре да са бивши?
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия