Мунданна астрология или астросоциология

  • 1 937
  • 26
Мунданната или световна астрология, може да се нарече също и астросоциология, защото анализира обществените процеси и нагласи. Глобалните процеси и контекст. Тяхното развитие във времето. Общата специфика и характеристика на някакъв период от време.

Според астрологията като познание всичко е взаимосвързано от най-малкото до най-голямото. Всичко е неделима част от едно цяло, а цялото е съставено от отделни части. Дори да сме капка, в рамките на глобалното, когато има резонанс по едно и също време с други капки, можем да сътворим океан и сме в състояние да повлияем на живота на някой човек или голяма група от хора. Ничий потенциал и тенденции за развитие, този на малка или по-голяма общност, сфера на обществения живот, не функционира по собствени правила сам за себе си извън цялото, глобалното. Глобалните условия и обстоятелства. Сам по себе си рожденият хороскоп също е мунданен. Социологическа извадка, астрологично представена от застопорената снимка на планетите от Слънчевата система. За някакъв предишен момент във времето.

Глобалните тенденции са съставени от сумарното лично. Рождената астрология е производна на мунданната астрология, нейно проявление, следствие, изражение.  Глобалното е своеобразен камертон, който отзвучава в преобладаващите нагласи на големи групи от хора. Те на свой ред прокарват някакъв вид преобладаващ тренд – в социален, икономически, политически аспект.

Посредством мунданната астрология се анализират етапи, процеси, затова и едно от нещата, които разглеждаме е периодиката на някакъв принцип, олицетворение на който са цикли от най-различно естество. Тези цикли подлежат на развитие и разгръщане във времето, в зависимост от периода на тяхната индивидуална продължителност. По същество аспектът на една планета към друга представлява част от техния цикъл. Мунданният астролог анализира развитието, разгръщане на процес, цикъл както е с лунните фази, само че в по-голям времеви диапазон. В зависимост от планетите участници в цикъла.

Важно е да се отбележи, че като йерархично ниво, мунданните астрологични анализи са водещи, дори и когато става въпрос за прогнози на лично ниво, индивидуални. Общите, глобални процеси, условия и обстоятелства поставят рамката на индивидуалното.  

Методи за анализ в мунданната астрология
Анализират се поотделно и като комбинация някои основни астрологични карти (сезонна, астрокартографска, геодезична , сезонно-геодезична) за всяка една държава, град по целия свят. Освен това се анализират и астрологични карти на различни планетарни цикли. Ингресни карти. Картите на слънчевите затъмнения, лунните фази. Локално-пространствените карти. Релокираните астрологични карти.  

Ингресна карта - представлява моментът, в който планета от Слънчевата система, влиза в нов знак. Най-популярна е астрологичната карта, която се построява за моментът на ингрес на Слънцето в кардиналните знаци – Овен, Рак, Везни и Козирог още т.нар. сезонна карта. По която  мунданният астролог прави глобална прогноза в рамките на тримесечие.

Точката на Овена Като средство за анализ в мунданната астрология се използва за това, да изследва и прогнозира каква астрологична символика, специфика на глобалните процеси и нагласи, попада под светлината на прожекторите. За целият свят. Чрез планети и мидпойнти, които се проектират на нулевият градус на Овен, Рак, Везни и Козирог. Моментът на сезонните ингресии. Равноденствията и слънцестоенията.
Същото важи и за 15-ия градус на фиксираните зодиакални знаци - Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Периодът от време, който бележи преход от един сезон към друг.
По подобие на индивидуалната астрологична рождена карта и нейните четири основни кардинални оси – асцендент, десцендент, Медиум цели и Имум цели. Място на изгрев, среда на деня, залез и полунощ. То влизането на Слънцето в кардиналните зодиакални знаци – Овен, Рак, Везни и Козирог, формират нещо като четирите основни земни кардинални оси. Символичният земен изгрев, среда на деня, залез и полунощ. Тъй като всички споделяме нещо общо – планетата, на която живеем, през точките на равноденствията и слънцестоенията, споделяме и глобалните тенденции, рамка.

Рождените хороскопи на държави също се използват в мунданната астрология, където по подобие на индивидуалният хороскоп, но в по-голям мащаб, може да се анализира хороскопа на дадена държава. Аз лично съм скептична към подобни карти по отношение на прогнози. Относително е кой момент може да се приеме за „рожден“.

Хора, които прокарват и налагат тенденции. Астросоциология
Неизменна част от един мунданен анализ, е анализът на рождените астрологични карти на хора, които са фактор. Имат определящи роля за глобалното и обществено развитие. Насоки на развитие. Управленски фактори. Политически лица. Лидери, водачи. Трендсетъри. В областта на наука, култура и изкуство. От чиито избори и решения, зависи съдбата на по-големи групи от хора.


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 1
Мунданна астрология на практика
Ретроспекция на мунданни тенденции

Анализ и прогноза за периода на есенното равноденствие
15 октомври 2023  В астрологията основните тенденции за прогноза на тримесечието се извличат от сезонните карти. Слънчевите затъмнения. За различните локации тези астрологични карти са с различен изгряващ знак. Предполагат различни условия на фона, на които може да се реализират общите тенденции за тримесечието.

За периода на есенното равноденствие, може да са водещи, лайтмотив темите на Венера. Оценка и избор. Интереси. Взаимоотношения, партньорства, съюзи, сътрудничество, споразумения, обратна връзка. Предпочитания, желания, страст и влечение към нещо. Ценностна система. Естетически вкус и избор.
С управител на слънчевото затъмнение Венера в Дева, характерното за тези теми е корекция, ревизия, пресяване, филтриране.

В основата им може да стои конфликт, недоволство, напрежение, блокажи, несъгласие. Тема на които може са ресурси, интереси, капитали, финанси, материална обезпеченост, инвестиции, национална сигурност. На материална база. Прокарване на нови ценности. Те може да спойка, която обединява хората. Средства и начини чрез, които се търсят алтернативни решения. Мотивация за протести, стачки, недоволство. За България подобни тенденции може да са актуални най-вече в градовете, на които в сезонната карта изгрява зодиакален знак Везни, в т.число и столицата София.

За България, за периода на есенното равноденствие, слънчевото затъмнение в обществен план може да повдигне на дневен ред информация, данни за нещо тайно, невидимо, скрити процеси. Във взаимоотношения. Смяна на приоритети. На 24 октомври Венера Зорница е в своята максимална елонгация. Около тази дата може да са най-видими процеси с подобна специфика. Задкулисни взаимоотношения, неявни споразумения могат да излязат на светло.

Под светлината на прожекторите
За темите на анализ на мунданната астрология, мидпойнтите и планетите, които се намират на точката на Овена, може да имат по-важна роля за целия свят. За глобалните тенденции. В зависимост от тяхната символика, предполагат някаква специфика на глобалните процеси и нагласи. Тя се изразява чрез по-голяма публичност, обществен и глобален отзвук, ефект, видимост и гласност.

В картата на есенното равноденствие има индикации за нещо, което касае целия свят. Глобалният дневен ред. Развитието на процеси и с участието на световно или обществено значими фигури, съюзи, сътрудничества, които в условия на конфликт, може да създават условия за прокарването на нов световен ред. Промяна на конюнктурата, глобалния дневен ред чрез управляващите световни елити. Трусове и в буквален и преносен смисъл. Повишена сеизмична активност, последствията от които може да са от значение за целия свят. Геополитически – размествания по върховете на световните управляващи елити. На точката на Овена се намира мидпойнт Сатурн/Плутон.

Астрокартографски анализ
В света през призмата на подобни тенденции, горещи точки може да са най-вече градовете и локациите, на които на четирите кардинални оси на сезонната карта се намира Луната, Слънцето, Луната, Венера, Плутон и Сатурн. Там където те изгряват, залязват, в кулминация са или в антикулминация. Или изгряващият зодиакален знак на сезонната карта построена за конкретни географски координати, е Везни. Или този зодиакален знак се намира на някоя от кардиналните оси.

Луната е в антикулминация на територията на Ирландия, Португалия. По меридиана 7-8 западна дължина. Залязва в  Калифорния, САЩ.
Слънцето е в кулминация по меридиана 75-76 източна дължина – на него е Азия, Индия. В антикулминация е на 104 -105 западна дължина в някои щати от САЩ.
Венера е в кулминация по меридиана 35 -36 източна дължина. Някои от държавите на този меридиан – Израел, Русия, Турция, Украйна, Кения, Саудитска Арабия. Също и Черно море. Венера изгрява в Канада. Залязва в Япония, Индонезия. Зони източник на конфликт, несъгласие.
Плутон е в антикулминация на 16-17 източна дължина – на този меридиан е и Либия, Италия, Босна и Херцеговина, Полша, Чехия, Хърватия, Австрия. Плутон залязва в някои щати на територията на САЩ. В Канада.
Сатурн е в антикулминация на 50 градуса източна дължина. В Саудитска Арабия, Иран.

Вероятно кулминацията на тези процеси тепърва предстои. В рамките на тримесечието, което включва есенното равноденствие.31 октомври 2023 Мунданен астрологичен анализ
Всичко това, което се заражда като процеси. По света и у нас. За времето, в което Слънцето се намира в зодиакалния знак Скорпион. В цялата палитра, която той предполага като символика. Посредством глобални процеси и обществени нагласи с повратен, революционен, прогресивен, иновативен характер. Ескалация на напрежение, недоволство. Бунтове. Подривна дейност. Избухване на протести. Терористична активност. Може да са катализатор за разместване на пластове, трусове. За зараждане на нещо ново. Пренареждане. Стъпка в посока нов световен ред.

Астронавигация. Горещи точки. Ескалация на напрежение. Опозиционни и протестни нагласи. Паралел 43- 44 северна географска ширина. Дагестан е на тези географски координати. На границата между Египет и Израел. Меридиан 33 - 34 източна дължина. Украйна. Русия. Турция.

Астрометеорология. Осезателно понижение на температурите около и след средата на ноември, което може да доведе до образуване на слани, скреж. Сух студ. Снеговалеж. Суграшица. Екстремни метеорологични явления. Възможни са силни пориви на вятъра, ураганни ветрове.

Синодичен цикъл Слънце - Марс Месец ноември започва един нов синодичен цикъл, който се случва в различни знаци от Зодиака, на всеки 780 дни. Слънце и Марс се срещат. Този път в Скорпион. Тенденциите и специфичното, които този цикъл предполага. За този период от време. Стил на действие, инициатива - лични и обществени, глобални. Със способите на Скорпиона - борба за надмощие и влияние. На субтилно ниво. Начало на този цикъл в един и същи зодиакален знак, тенденции с подобна специфика, се случва рядко. Предният път, когато Слънце и Марс са започнали своя нов цикъл отново в Скорпион, е  преди 32 години. През 1991 г.
Този период от време историята, по цитирана информация от Уикипедия, помни с разпадане на Съветския съюз. С края на Студената война. С първата гласувана конституция на суверенна и независима Република Македония. Югославската народна армия превзема хърватския град Вуковар. Основана е Република Сръбска. С мирен договор се поставя край на 12-годишната гражданска война в Салвадор, взела 75 000 жертви. Уго Чавес оглавява неуспешно войнишко въстание във Венецуела срещу тогавашния президент Карлос Андре Перес. В Маастрихт е подписан Маастрихтският договор, с който се създава Европейският съюз. Общинският съвет на София взема решение за разрушаване на Мавзолея на Георги Димитров. Босна и Херцеговина провежда референдум за отделяне от Социалистическа федеративна република Югославия. Самоубийствен атентат с кола-бомба взривява посолството на Израел в Буенос Айрес. Започва Войната в Босна и Херцеговина. Виетнамският парламент приема нова конституция. Приет е Закон за приватизацията на държавните предприятия в България. Разпада се Социалистическа федеративна република Югославия и е създадена Съюзна република Югославия. Приета е конституцията на Гана. С декларация на Народното събрание България признава задължителната юрисдикция на Международния съд в Хага. Кримският парламент обявява независимостта на Крим и с проведения през август референдум потвърждава този статут. Космическата совалка Индевър е изстреляна за първи път.  Армения, Казахстан, Киргизия, Русия, Таджикистан и Узбекистан подписват в Ташкент договор за колективна сигурност. Босна и Херцеговина, Хърватия и Словения се присъединяват към ООН. ООН налага ембарго над Съюзна република Югославия. Основан е Българският хелзинкски комитет. САЩ, Канада и Мексико подписват договор за създаването на Северноамериканската организация за свободна търговия, която обединява двата най-богати пазара в света. С навлизането на грузинската армия в Абхазия започва Грузинско-абхазката война. С указ на президента Борис Елцин в Русия започва масова (чекова) приватизация. Състои се историческата пресконференция на президента на България Жельо Желев, известна като „Боянски ливади“, на която той критикува правителството на Филип Димитров. Приета е Конституцията на Словакия. Изстрелян е Марс Обзървър. Министър-председателят на Израел Бенджамин Нетаняху и палестинският лидер Ясер Арафат сключват договор „земя срещу мир“. Министър-председателят на България Филип Димитров не получава вот на доверие от Народното събрание и подава оставката на правителството. Чехословакия се разделя на Чешка република и Словакия. Парламентът на Чехословакия одобрява разделянето на държавата на Чешка република и Словакия, считано от 1 януари 1993 г. Приета е Конституцията на Чехия. НС избира за министър-председател на България професор Любен Беров от мандата на ДПС.  В Москва Джордж Х. У. Буш и Борис Елцин подписват програмата СТАРТ 2, с цел ограничаване на стратегическите оръжия на двете страни. В Париж е подписана Конвенция за химическите оръжия.  Бил Клинтън побеждава Джордж Х. У. Буш и става 42-рият президент на САЩ. Вацлав Хавел е избран за президент на Чехия. Няколко бомби избухват в Бомбай, Индия. Майкрософт пуска Уиндоус 3. 11.


2 ноември 2023 г. Каква може да е обстановката в изборният ден ? Астрологични тенденции и прогнози.
При начален час 7 часа. Благодатна почва за спекулации и инсинуации. По отношение на честността на вота.
С изгряващ Скорпион, Меркурий и Марс в този зодиакален знак, опити за манипулации на вота не са изключени. Както и разкрития на подобни действия. Условията и обстоятелствата, в които се провежда балотажа, като следствие може да доведат, произведат или да предизвикат невъздържаност, обрати.
Както съм писала в публикация от 6 октомври 2023 г., Васил Терзиев  има по-големи шансове да стане кмет на София.


15 ноември 2023 Футбол Фенове на различни футболни отбори излизат на протест на 16 ноември. Той е насрочен два часа преди евроквалификацията България - Унгария, която засега се знае, че ще се играе от 19 часа при закрити врата. На Националният стадион "Васил Левски". Протестиращите ще обградят Националния стадион с искане за оставката на ръководството на БФС. И за провеждане в началото на следващата година на нов Конгрес.
Стигат ли 18 години за Боби Михайлов ? Предполагат астрологичните тенденции за периода.


17 ноември 2023 Васил Терзиев положи клетва като кмет на София, в период катализатор на процеси узрели за промяна. С турбулентен потенциал.
Случилото се извън Националния стадион по време на футболната среща България - Унгария, може да се окаже повратна точка. На натрупващото се с години недоволство по отношение работата на ръководството на БФС.


Автор: Петя Симеонова

В историческият календар или какво се е случило в света през периода, който обхваща предходният цикъл Слънце и Марс в Скорпион, e използвана цитирана информация от Уикипедия
Виж целия пост
# 2
Обществената съдба и голямата картина
Юпитер и Нептун в Риби. Без граници в науката, технологичните иновации

На 12 април 2022 г., започва един планетен синодичен цикъл. Този цикъл обхваща период от 13 години. Обект на астрологичен анализ и негова отправна точка е стартирането на метафорично казано съюз, общи намерения, изразен през символиката на планетите, които участват в този съюз. Става въпрос за Юпитер и Нептун, които се срещат в зодиакалния знак Риби. И на мидпойнтите Слънце/Сатурн, Слънце/Марс, Меркурий/Уран, Луна/Меркурий. Този цикъл, ще се случи в условията на слънчево затъмнение в Стрелец и през призмата на символиката на Юпитер. Духовна перспектива, знание, които не признават граници.

Стрелецът като огнен зодиакален знак има гориво в кръвта. Фойерверки в светогледа. Страст, енергия, пламенно вътрешно убеждение в подхода и стила. Стремеж към огнището на познанието. Философският камък. Неспокойна, търсеща натура. Ентусиаст. Свободолюбив и пътешественик, творец по дух. Естествен, импулсивен, любознателен, неподправен, огряващ, сгряващ – неговата истина е написана с огнено перо. Свети, осветява, топли, зарежда, убеждава, енергизира, надъхва, нахъсва, сгрява, разпалва, разбужда, изгаря, разширява, пречиства. Със самочувствието на знанието, философския устрем, духовната перспектива и интуитивното познание. Като астрологична символика този зодиакален знак, в неговия чист вид, е олицетворение на любознателното и търсещо дете на зодиака, което се осмелява да направи първа крачка, без да се придържа към условностите на предубежденията. В природата на Стрелец е да въодушевява, вдъхновява, мотивира човек да повярва и последва някаква идея. Неговата лична визитка е на непринуден и непосредствен веселяк, с авантюристична нагласа, който не харесва преструвките и фалша. В негов стил е да е майтапчия, духовит по природа. Душата на компанията. Отворен за възможностите, които може да му предложи света. Във всичко вижда възможност. Намира смисъл. В контекста и като част от голямата картина. Гледа на живота философски. В една по-мащабна перспектива. Стрелец се ръководи от оптимистичната си нагласа. Другата страна на монетата е песимизмът и скептичната, цинична нагласа. Горделивостта, гурувщината и интелектуалното и духовно високомерие. Вниманието му печели всичко това, което храни неговата любознателност – широкоскроени, чистосърдечни, ерудирани, колоритни хора, пътешественици и откриватели по дух, философи. Непредубедени, естествени, сърдечни, чисти и искрени в същността си хора и намерения.

Предстоящото слънчево затъмнение в Телец, доразвива и поставя едни иновативни основи на спецификата Нептун – Юпитер в Риби. През символиката на Уран – колективният разум и еволюция, нововъведения, открития, нови технологии, прозрения, рационална интуиция, разум от по-висш порядък – имперсонален, абстрактен, технологичен напредък, прогресивен разум, промени, различие, порив, протестни и революционни настроения, изненади, високо напрежение, извън шаблоните.

Риби както и Стрелец е зодиакален знак, който се управлява от Юпитер. Като символика може да са в ролята на хора или конюнктура, които предават някакво знание, което разширява и обогатява светогледа, гледната точка. Докато Стрелецът е ориентиран навън, в Риби по-скоро е с интровертна природа, нещо като духовен водач. Като психология на знака. Рибите като основна символика са свързани основно с липсата на граници. Просто защото такъв е физическият принцип на водата. Какво представлява морето, океанът ? Водата е мощна стихия. Тя може да ти покаже един красив живописен подводен свят, но там действителните граници на нещата са размити, неясни, трудно се дефинират. В т.число гладката повърхност за нищо не загатва, за това, което се крие в дълбочина. Местоположението на Риби в рождената карта е изгледът на море от нашата образно казано къща. Там където са ни Риби в хороскопа, е като разграден двор. Склонни сме да сме съпричастни, да попиваме, да сме отворени напълно към света, но и да ни нарушават границите. Това прави емпатията, телапатията, да усещаш някого все едно си в обувките му, да се слееш с емоционалния свят на другия, с неговите потребности, нужди, с това, което мисли, чувства, го вълнува, възможни. На рибешкото е присъщо самовглъбяването, емоционалната манипулация, по-изразената чувствителност и емоционалност, деликатната природа, мечтателността, идеализацията, изкуството в най-висшата му форма.

Периодът на този цикъл е възможно да ангажира, въвлича поколенчески на ниво по-фини енергии в глобалните процеси. Това, което изразява символиката на зодиакалните знаци Стрелец и Риби. Хора, които в рождените си карти имат аспект между Слънце и Юпитер, Юпитер и Плутон, Юпитер и Нептун, Юпитер и Сатурн, Сатурн и Нептун, Нептун и Плутон. Чрез символиката на зодиакалният знак Риби – идеалите, творчество, холистичното, фините енергии …, може да се води, опосредства борбата, начините за постигане на някаква цел, прокарване на някаква идея. Нови хоризонти, преструктиране и промяна на модела посредством влияние на субтилно ниво, идеологии. На големи групи хора как може да се окаже влияние, за да извършат нещо в материалната реалност ….на субтилно ниво. Чрез емоции, емоционална манипулация. Внушения. Ирационалното. Успоредно със започването на цикъл Юпитер – Нептун, нещо като първо гмуркане (възможност) в обитанията на Риби, където се разкрива един богат на цветове и разнообразен, но и хлъзгав свят, където има и пъстроцветни рибки, вълшебства, но и хищни риби, заблуди, „прави“ и Юпитер – Сатурн във Водолей. На 06/04/2022 г., Юпитер в Риби и Сатурн във Водолей са на 22,29 градуса – растящ полусекстил.
На фона на по-големи времеви цикли като Сатурн и Юпитер във Водолей, който дава насока какви може да са глобалните тенденции, в рамките на 20 години, слънчево затъмнение в Стрелец, то участието на Юпитер и Нептун в Риби в този контекст, изглежда като перспектива, знание от по-висш порядък.


Без граници в науката, технологичните иновации
В следващите 13 години вероятно ще се преплитат и сливат наука, технологична концепция и мистика, духовност, фантазия. Тяхното обединение вероятно ще се ръководи от принципите – всичко има своята енергийна структура, потенциал и материята е енергия. Етер съществува. Пространството съдържа енергиен потенциал. Извор е на скрито познание и като една необятна глобална информационна библиотека. В един холистичен свят, всичко си има, приема и предава на своя честота и е част от една всеобхватна енергийна мрежа, „море“. И ако се знае каква е честотата, може да се създаде софтуер – технология, която да го регистрира, улавя, измерва, чете, предава. Да бъде впрегната, използвана в името на нещо. Подобна комбинация може да роди нещо, което досега изглежда в сферата на мечтите, фантастиката. Квантова реалност. Знание, информация, материя, комуникация, обмен, услуги, които се предават и получават по субтилни канали, на енергийно ниво. Може да стане възможна телепортацията. Поставяне на експерименталното изкуство на пиедестал. Развитието на биотехнологии, холограмна технология, биоинформатика, биоелектроника, биомедицинско инженерство, квантова биология, дигитално изкуство. На технологичното творчество и телепатия, ясновидство, пълноводие на научното знание, образна диагностика, 3D принтиране на тъкани и органи. Като политическа идеология възход на социалното, модернизирани леви убеждения.


Астрокартография на Юпитер – Нептун в Риби. Географски локации с водеща роля за периода.
Юпитер и Нептун в Риби е в кулминация на 66,67 градуса западна дължинаВенецуела, Бразилия, Боливия, Аржентина, Канада.
Юпитер – Нептун в Риби е в антикулминация по 113,114 градуса източна дължина – Китай, о-в Борнео, Монголия, азиатската част на Русия.
Юпитер и Нептун в Риби залязва в Сърбия, Полша, Унгария, Словакия, Гърция, Албания, Швеция, Либия, Чад, Централноафриканска република, Конго, Замбия, Ботсвана, Южна Африка.

Предполага се, че юпитеро-нептуновата символика ще е изявена по нашите географски ширини. Тенденции, изразяващи тяхната специфика, които се зараждат в България , може да имат ефекта на пеперудата – да са с глобален отзвук, ехо, ефект.

Публикувано: 15 януари 2022Обществените възможности и правила на Юпитер и Сатурн във Водолей

Предстоящият нов цикъл на Сатурн и Юпитер във Водолей представлява едновременно стартиране на нов синодичен цикъл и ингрес и то в нов елемент. Нещо, което в комбинация се случва рядко. През актуалният период се засяват семената, на това, което може да бъде актуално през периода 2020 – 2039 г. в обществено-политически план.
Цитат
27 януари 2021 г.На Водолей астрологично се приписват значения като социален, прогресивен, либерален, а той си е сатурнов фиксиран знак. Досега на фона на Юпитер – Сатурн във Водолей, не изглежда много демократичен. Статичен въздух=социален контрол, контрол чрез информацията, комуникацията, общуването, в името на фанатично следване на някаква доктрина, идеология.
Специфика на Водолей
Традиции. Прослойка. Полезни контакти. Поддръжници. Вуйчо владика. Налагане. Инструктаж. Назидателен. Хладно отношение. Недостъпност. Темерут. Вглъбеност. Утвърждаване. Не търпи възражения. Убеждаване. Дистанцираност. Експертиза. Елитарно. Закостенялост. Консерватизъм. Формализъм. Абстракция. Снобизъм. Еснафщина. Натиск. Автокрация. Диктатура. Концепция. Шаблон. Неотстъпчивост.  Схоластика. Стигма. Фанатизъм. Антиутопия.

Общи насоки, тенденции
Цикълът Сатурн – Юпитер във Водолей започва на фона на слънчево затъмнение в Стрелец.
Нововъведения в сферата на образованието, логистиката, туристическите агенции, съдебната система. Най-вече докато слънчевите затъмнения са по оста Стрелец – Близнаци. Преводаческите услуги, а защо не и астрологичните, може да се извършват от изкуствен интелект.
Предполага, че понастоящем обществото търси идеолози, културтрегери, визионери, технократи, хора на словото, науката, такива, които дават перспектива на първо място, променят убеждения, гледна точка, които са в състояние да изведат до нов обществено-политически дневен ред. Идеолози фиксиран тип – проводник на неоконсервативна идеология – Юпитер и Сатурн във Водолей в квадратура с Уран в Телец. Мениджмънтът търпи преобразования, идеологически промени. Сатурн квадратура Уран (начало на цикъл Сатурн – Уран в Стрелец).
Следващите 20 години, може да са под шапката на развитието на изкуствения интелект, смарт домовете, дигитализацията, автомобилите без шофьор. Виртуалната реалност. Телепортацията ? Квантовата физика. Възможности и умения за работа в дигитална среда. По иновативен начин и с такива средства.
Юпитер  и Сатурн във Водолей и точката на Овена. На точката на Овена излизат мидпойнтите Сатурн/Адметос и Юпитер/Адметос. Също и Юлв/Хадес и Юлв/Кронос. Период на разпад на досегашни модели на управление в условията на стагнация, натиск и ограничения, които е възможно да провокират социална революция на духовно ниво.

За София, България Възможно е през целия този период, през който е актуален 20 годишният цикъл Юпитер – Сатурн, да носят в себе си потенциала за генерална промяна. Уран в Телец, за построяване на карта за цикъла за България, е акцентиран, защото е в кулминация. В управлението на националните богатства. Нови ценности. Промяна в обществения строй. Финансовата система. В начинът на преразпределяне на благата. Всичко това което се чувства като задължение, създава неудобство, ограничения, спънки, което пред себе си върви с думичката трябва, ограничава по някакъв начин, може да е повод за ескалация на напрежение, обществено недоволство. С цел някаква генерална промяна. В името на която може да бъде приложено насилие.
Анализ на геодезичната карта (система на геодезическите еквиваленти): Ключови думи: протестни настроения, реформа, промени в обществения имидж. Възможна агресия, физическо насилие.

Юпитер и Сатурн - преди и сега
Даден ни е някакъв предварителен анонс по въздушен знак и на цикъл Юпитер – Сатурн с участието на Уран. Двата предходни. В Телец от 2000 г. и на Юпитер и Сатурн във Везни от 1981 до 2000 г. Този от 2000 г. се развива на фона на слънчево затъмнение във Водолей в съвпад с Уран и новолуние в Телец. Ако направим някакъв паралел между 2020 и 2000. За 2020 – нов социален тренд, условия посредством възможност за различна гледна точка за нещо с предистория. Лимитиран шанс, да бъде постигнат някакъв резултат. В последния възможен момент. Като това може да провокира промяна в ценностите, интересите и разширяване на мирогледа чрез взаимоотношения (Уран в Телец и Венера в Стрелец).През 2000 промяна в социалния кръг, може да доведе до нов социален тренд, нови ценности, инвестиции.

Социален растеж и реализация чрез прокарване на нов ред и организация, социална йерархия, нови авторитети. По-социално ориентирани. Нов социален кръг. Някакъв тип промяна в метафорично казано построеното за периода 2000 г. до 2020 г. С реактивен и кардинален характер. Революция основана на перспективите, възможностите за растеж. Продиктуван от желанието за различна перспектива и свобода. Социална революция на духовно ниво. През призмата на изкуството, творчеството, идеалите, тайните сдружения. Промяна със съдействието на взаимоотношения, които метафорично казано изръбват, с перспектива, с ерудирани хора, с широк светоглед.

Задаването на нов социален тренд, включва участието на още два мунданни цикъла с участието на Уран, управител на цикъла Юпитер – Сатурн. Този на Уран – Сатурн, стартирал през 1988 г., и на Уран – Юпитер, през 2010 г. Може да е резултат от назряване на процеси, стартирали през 2010 – растяща квадратура на Уран – Юпитер.


Астрокартография на Юпитер и Сатурн във Водолей. Географски локации, които могат да имат водеща роля за развитието на обществено-политическите нагласи и процеси, в рамките на 20 години
Понеже цикъл Юпитер – Сатурн във Водолей е в квадратура с ретрограден Уран в Телец. Русия и всички други локации по света, на които Уран изгрява (в САЩ, щата Ню Йорк, Южна Америка – Бразилия), в кулминация е (Турция, Русия, Молдова, Украйна, Беларус), залязва (Филипините, Малайзия) или е в антикулминация, е възможно в рамките на 20 годишния цикъл на Юпитер – Сатурн във Водолей, да са подател, адресант, източник със специфичното за Уран послание – колективният разум и еволюция, нововъведения, открития, нови технологии, прозрения, рационална интуиция, разум от по-висш порядък – имперсонален, абстрактен, технологичен напредък, прогресивен разум, промени, различие, порив, протестни и революционни настроения, изненади, високо напрежение, извън шаблоните.

Африка: Либия, Чад, Централноафриканската република, Конго, Мозамбик, Замбия. В тези държави цикълът Юпитер и Сатурн във Водолей залязва. Като в Либия и Чад, е в кулминация Марс и залязва Плутон.

Зони в които има вероятност, за някакъв тип ескалация на напрежение, агресия е по линия на целия меридиан – 14, 15 градуса източна дължина. На нея в Европа се намират Швеция, Полша, Чехия, Австрия, Словения, Хърватска, Италия.

Европа: Великобритания и Франция са държавите в Европа, в които Юпитер – Сатурн във Водолей залязва.
Уран е в кулминация по меридиана 28 градуса източна дължина. Това са локации, където има вероятност от протестни настроения, промени във властта и политическото устройство – Турция, Беларус, Украйна, Русия, Молдова.

В кулминация е по меридиана 63 градуса западна дължина в Канада, Южна Америка

Азия: В антикулминация е по меридиана 116 градуса източна дължина, в Китай, Индонезия

Юпитер – Сатурн във Водолей изгрява по паралела – 27,28 градуса южна ширина, където и Марс е в антикулминация. Някои части от Южна Америка, Република Южна Африка, Австралия.

По меридиана 151 западна дължина, паралела 4,5,19,20 градуса северна ширина, изгрява и Плутон и този цикъл Юпитер – Сатурн едновременно с антикулминация на Уран и Марс. Държави на тези географски координати – Мексико, Чад.


Публикувано: 9 октомври 2020


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 3
Астрологични глобални тенденции
Предизвикателен, революционен период. Реформи в световната икономика. Четвърта индустриална революция. Иновации, нововъведения в икономическия модел, пазарния механизъм, финансовата система. Повратна точка. В световен, глобален мащаб.

Под светлината на прожекторите
На точката на Овена за периода 2024 - 2026 е мидпойнт Плутон/Уран
      * от юни до септември 2024 г. Цялата 2025 до втората десетдневка на март 2026 г.
През 2024 г. на точката на Овена се проектира и мидпойнт Юпитер/Плутон.

Планетни синодични цикли
Както беше отбелязано в първата публикация посветена на мунданната астрология. Посредством астрологията се анализират етапи, процеси, затова и едно от нещата, които разглежда мунданният астролог е периодиката на някакъв принцип, олицетворение на който са цикли от най-различно естество. Тези цикли подлежат на развитие и разгръщане във времето, в зависимост от периода на тяхната индивидуална продължителност. Планетен синодичен цикъл – обект на астрологичен анализ и негова отправна точка е стартирането на метафорично казано съюз, общи намерения, изразен през символиката на различните планети, които участват в този съюз. Този планетен синодичен цикъл се разгръща във времето. Неговото начало започва със съвпад.

През 2024 г. започва синодичен цикъл Юпитер и Уран в зодиакален знак Телец.
Телец е зодиакален знак, чиято символика се свързва с творческото начало и неговата въплътеност, материално измерение - раждане, строеж, градеж, създаването, осъществяването, материализирането, изграждането и надграждането на нещо. Поставянето на основи в техния най-общ смисъл, фундамент. С изобилие, пищност, плодородие. С птичият хор, който оглася разцъфналата пролет. С осигуряването на подходящи условия, „почва“, за да покълне семенцето. Своеобразен инкубатор, който създава благоприятна среда за развитието на някакъв потенциал. В Телец и неговата тактилна природа енергията като нещо абстрактно, което не може да се пипне, придобива най-голяма тежест в материалния свят. Звучи убедително, защото се позовава на концептуален подход, факти, аргументи, докосва. През призмата на Телец като земен зодиакален знак, акцентът пада върху оптимизацията, коефициентът на полезно действие и реалния резултат от това действие.
Синодичен цикъл Юпитер и Уран в зодиакален знак Телец обхваща 14 години. За този период дигитализацията и автоматизацията на технологични процеси може да са средството, начинът, които дават възможност за разнообразни инвестиции и нововъведения, реформи. Плодотворна почва за научни открития и изобретения. Четвърта индустриална революция.

Цикъл Сатурн - Нептун в Овен Сатурн и Нептун като символика съчетават противоречие. За период от 35 години, колкото е продължителността на този цикъл, може да поставят на дневен ред теми, които съдържат в себе си противоречие. То може да изразява символиката и характерното за Овен. Пионер в различни сфери. Двигател на процеси. В сферата на личната инициатива и предприемачеството.
Сатурн се придвижва през зодиакалния кръг в рамките на около 29,5 години. Символизира йерархия, форма, структура, граници, традиции, правила, прагматичност, скептизицъм, реализъм. Нептун се придвижва през Зодиака в рамките на около 166 години. Символизира липса на форма, граници и фокус, променлива форма, въображение, изкуство, идеали, имитация, хамелеонщина, илюзия, утопия.
Период от 35 години, в който могат да стартират процеси, посредством които се размиват граници. Създават се утопии. Използва се изкуството във всичките му форми. Религията, духовното, тайното, завоалираното, мистериозното, невидимото, идеалите. Като способи за иницииране и моделиране на процеси. Според медицинската астрология - предизвикателство за общественото, световно здраве. Сатурн и Нептун - планетен синодичен цикъл обхващащ 35 години от 2024 до 2053 г., започват своя нов цикъл в Риби, но първият им точен съвпад е в зодиакален знак Овен. През февруари 2026. На точката на Овена.

Предходният и все още актуален цикъл между Сатурн и Нептун, започва в зодиакален знак Козирог. През 1989 г. Във време от годината, в което на фокус са темите на зодиакален знак Риби - сливане, липса на граници, хамелеонщина, възприемчивост, променлива форма. В контекста на мунданни цикли, които йерархично са водещи или в голямата картина, има някои разлики. За този времеви период, общественият дневен ред е под мотото на синодичен цикъл Юпитер и Сатурн във Везни - 1980,1981 до 2000 г. На фона на слънчеви затъмнения по оста Лъв - Водолей. Характерно за неговите астрологичните тенденции - Козирог, са противоречията на ниво организация, йерархични и управленски модели. Периодът на синодичен цикъл Сатурн и Нептун в Козирог, ще бъде запомнен с Падането на Берлинската стена. Разпадането на Съветския съюз. В Чехословакия с Кадифената революция. С краха на комунистическите режими. В България с Възродителния процес и "Голямата екскурзия". Падането от власт на Тодор Живков. Бележи преходът от тоталитарна към демократична парламентарна многопартийна система на управление.

Планетни синодични цикли под светлината на прожекторите
Всички ингреси или зараждане на процеси на точката на Овена за мунданната астрология, са с потенциала да създават световни тенденции. Зараждане на важни за световната история глобални процеси. Началото на синодичен цикъл Сатурн и Нептун в Овен, може да поставя началото на период и тенденции от по-голяма историческа важност. Цикъл Сатурн и Нептун в Овен, се случва в контекста на Риби - Дева. Слънчевите затъмнения, чрез които се анализира общият фокус и тенденции за периода. За този времеви период, обществените възможности и правила се определят от симбиозата и в контекста на тенденциите на Юпитер и Сатурн във Водолей. За които стана въпрос в предходните публикации.


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 4
ChatGPT - астрологичен потенциал и тенденции

Кратката астрологична визитка на ChatGPT, е че по „рождение“ е любознателен. Изкушаващ и пристрастяващ. Предлага неограничени възможности и перспективи. За дейността си служи с чужди ресурси. Роден във време с определен потенциал. Да използва любознателността и знанието от една глобална информационна библиотека като средство за влияние, надмощие и въздействие.

В един мунданен анализ от първостепенно значение е контекстът, в който се случва раждането на процес. Голямата картина. Този контекст следва определена йерархия на анализираните показатели. Казано другояче, за да анализираш потенциала на едно дърво, първо е хубаво да се съобразиш и да погледнеш гората. Къде се намира, какви са особеностите на нейното местоположение.

В този ред на мисли денят на раждане на процес представлява само изражение на различни по-големи процеси в развитие. Астрологичната предистория. ChatGPT е пуснат на 30 ноември 2022 г. От OpenAI. Седалището на компанията OpenAI, се намира в Сан Франциско, Калифорния. Условията, в които е „роден“ ChatGPT е Слънце в Стрелец.Сезонът на Стрелец. 30 ноември 2022 г., Слънцето се намира в този зодиакален знак. Луната е в Риби.

С Юпитер в Риби като планета, която управлява Стрелец, за този период от време - не признава граници, от които черпи своето знание. Аргументите в света на водата не са сила. Характерното за акваторията на Риби, е хамелеонщината. Попиващ ум. По-голяма възприемчивост и идентификация с информация, която идва от външния свят. Колоритът. Талантът на имитатор. Учи най-добре чрез картинки. Цветове. Звуци. Метафори. Алегории. Въодушевление. Препечатва и възпроизвежда цветно и близко до оригинала. В споделената информация, мнение, начин на мислене, всеки може да се припознае. Риби „тегли“ информация от едно необятно информационно поле. Рразмива границите между умовете на хората. Дава възможност да почерпиш информация директно от "океана" от споделено познание. Там където се събират всички креативни умове на човечеството. Рай обаче и за изопачена, подвеждаща информация. Фалшиви новини. Плагиатстване. Със скрито, илюзорно, идеализирано или тайно послание.  


Контекстът
Пренаталното слънчево затъмнение, като естество на зодиакалния знак и планетата негов управител, за всяко начало, раждане е звездния общ ориентир, на всичко, това което се заражда в рамките на неговия период. Представлява тяхната обществена пътеводна звезда, роля и насока.
Астрологичният потенциал на ChatGPT се заражда в условията на характерното за зодиакален знак Скорпион. Слънчево затъмнение в Скорпион. Горен съвпад на Венера и Слънцето в Скорпион.

Обществената пътеводна звезда на ChatGPT, го води със способите на зодиакален знак Скорпион. Базови инстинкти,  дълбочина,  силни страсти, влияние, подсъзнание, тайни, манипулации, спекулации, преекспониране. Скорпион е зодиакален знак подвластен на Марс и Плутон. Олицетворение на енергията, която протича на инстинктивно ниво - въздействащата. По-присъща му е манипулацията на енергийно ниво. Може да е атрактивен и да насочва вниманието към себе си от гледната точка на енергиен наркотик. Екзотичен, забранен плод, който прекрачва някакви табута. Като енергийно въздействие. Скорпион си е един вид Овен, но пробива стени не … с глава и физическа сила, а „влиза“ налага се по невидими канали, на енергийно и инстинктивно ниво. С постоянство. Увлича, пристрастява, внушава, грабва, засмуква, поглъща, заслепява, обсебва, влиза под кожата, със силен енергиен отпечатък. Скорпион представлява ресурси, средства и енергия на други хора, от външни източници.
Скорпионската енергия е с потенциал да въвлича, владее, грабва и подчинява безпрекословно, дори и заобикаляйки и изключвайки естествените защитни механизми и разумни доводи. Скорпионската символика предполага пораждане на енергийни зависимости.

Планета в Скорпион предполага интензитет, наситеност, дълбочина, преекспониране на символиката на планетата. Горен съвпад на Слънце и Венера в Скорпион. Влияние чрез предлагане на големи изкушения за сетивата, на които човек трудно може да устои, затова им се отдава. Метаморфоза на ценности, избори.

ChatGPT в контекста на астрокартографска прогноза. На слънчевото затъмнение в Скорпион, 2022 г. Сан Франциско беше отбелязан като една от локациите, които може да имат по-важна роля за слънчевото затъмнение в Скорпион, от 2022 г. С някаква специфика.
Ключова роля е възможно да имат настроенията, нагласите, към какво е насочено вниманието в Щатите – Калифорния …
Посредством ефектът на пеперудата. Ефектът на доминото

Астрологичният потенциал на ChatGPT се заражда в условията на характерното за кулминация на синодичен цикъл Слънце – Марс.
Астрологична прогноза в ретроспекция. Публикация по въпроса от 1 декември 2022 г.
Нищо не е такова, каквото изглежда
Характерното за този период. Да откриеш себе си в другите. Чувствителност и деликатност. Завоалираност и потайност. Маскиране. Емпатия. Свръхсетивност. Мечтателност. Впечатлителност. Идеализация. Склонност към розови очила. Творческа активност. Реализация и представяне на творчески проекти. В областта на изкуството. Илюзорни, нереалистични предложения.
„По-добре врабче в ръката, отколкото орел в небето“. Нищо не е такова каквото изглежда. Спускане на димна завеса. Комуникационни финтове. Блъфиране. Хвърляне на прах в очите. Опити за заглушаване. Завоалирани послания. Индиректна комуникация. Хамелеонщина. Възможни заблуди, идеализация във взаимоотношения, сътрудничество. Перспектива, с много неизвестни, тайни, въпросителни. Подвеждаща, нереална, изкривена информация. Възможност за погрешна преценка. Криви огледала.


ChatGPT тенденции. В глобален аспект.
В геодезичната карта с координати Гринуич, Великобритания – Плутон и Уран аспектират геодезичните основни оси. Метаморфози, влияние чрез знание, информация, които не признават граници. Ескейпизъм. Манипулации. Фанатизъм. Фалшификации. Изследователска дейност. Шпионаж. Трансформация на ценностната система, в човешките взаимоотношения. Възможност за изопачена и подвеждаща информация. Нищо не е точно такова, каквото се огласява, озвучава. Рай за фалшиви новини и изопачена информация. За идеи, граничещи с фантастиката. Промяна на условията в пазара на труда. В инвестиции. Вероятно въвеждане на универсален базов доход (Безусловен базов доход).


Автор: Петя Симеонова
В астрологичният анализ е използвано съдържание  публикувано от автора на 6 май 2023 г.
Виж целия пост
# 5
Установено е, че около дните на точните лунни фази,  е възможно да се наблюдава повишена сеизмична и вулканична активност. Можем да го проследим и с конкретни примери.
След седмици на повишена сеизмична активност и очаквания от специалисти, че вулканът в Гриндавик, Исландия ще изригне, евакуация на населението от рибарското селце Гриндавик, то на 19 декември той изригна. При лунна фаза първа четвърт. На 27 декември, в ранните часове на деня е лунна фаза пълнолуние. Земетресения има  в Турция, Гърция, Босна и Херцеговина, в Сплит, Хърватия.

Споделям мой астрологичен анализ, разсъждения и разработка на тази тематика.

Земетресението в Турция
Епицентър на труса : Пазарджък, Турция

Снимка: shutterstock

Средства за астрологичен анализ
Както съм писала в публикация тук във форума от 2019 г., по повод земетресението в Дуръс, Албания:
Понеже сеизмичните зони са неизменни от гледна точка на геофизиката, не им е определящ и не се променят в зависимост от човешки фактор т.е. кога е създадена конкретна държава като геополитически акт, то другият способ за мунданен анализ, е построяване на карта с геодезична домова система за конкретна локация. Т.нар. система на геодезичните еквиваленти. Тя е средство за анализ от инструментариума на астрологията на пространството. При тази методика всяко местоположение по земното кълбо е с фиксирана домова система. С отправна точка Гринуичкият меридиан.

Земетресенията, сеизмичната и вулканична активност в астрологията се символизират от Плутон. Конкретното място, в условията на които … е представено от оста на геодезичният 4/10 и оста геодезичен асцендент – десцендент, 1/7 дом. Понеже тази домова система е с фиксирани домове за конкретна локация, от значение е и каква символика като планетна взаимовръзка, излиза на преден план именно на някакво място и е обвързана с тези геодезични оси на някаква конкретна локация. Затова допълнително използвам системата на мидпойнтите и анализирам и геодезичният мидпойнт МС/Плутон и Аsc/Плутон. Мидпойнтът Плутон/ Уран.

Освен посочените астрологични карти се разглеждат и слънчеви затъмнения, фази на Луната. Техните астрокартографски карти.

Построявам сезонна карта за конкретно местоположение. По която анализирам глобалните акценти и тенденции в рамките на тримесечието за някакви географски координати. В т.число разглеждам и анализирам и астрокартографска сезонна карта.

Кога е по-вероятна повишена сеизмична активност, с по-голям магнитуд като период във времето в рамките на астрономическата година ?
В зависимост от това къде приблизително в геодезичната карта за конкретни координати, се намират зодиакалните знаци и динамични фактори, които имат отношение към оста на 1/7 и 4/10.

Също така за локации с по-голяма земетръсна активност се вземат предвид тези, в които зодиакалният знак Скорпион, на когото планета управител е Плутон, се намира на една от четирите геодезични оси.
Голяма част от зодиакалният знак Скорпион, се намира в четвърти дом на геодезичните карти на някои от държавите в Европа, макар и не на върха на този геодезичен дом.


Датата 6 февруари 2023 г. е включена в периода на зимното слънцестоене. В геодезичната карта за Пазарджък, Турция. Геодезичният меридиан, оста 4/10 дом, e в зодиакалните знаци – Скорпион и Телец. Геодезичният четвърти дом е в Скорпион. Земята, обществените сгради. На геодезичният меридиан се намират мидпойнтите Ас/Плутон и Плутон/Уран.
Предхождащо слънчево затъмнение: Основен фон. Под мотото и в условията, на които се зараждат всички процеси. Зодиакален знак Скорпион. С управител Плутон в Козирог
Плутон в Козирог е в четвърти дом на сезонната карта. За Пазарджък, Турция. Зодиакалният знак Скорпион предполага какви ще са условията, на които ще са подвластни потенциалът и ресурсите на тези географски координати. Тези ще са водещите теми.
Астрокартографски акценти за Турция: Плутон и Уран. За астрокартографската карта на слънчевото затъмнение в Скорпион, на територията на Турция, изгрява Плутон и е в антикулминация Уран.
Тригер на земетресението. Пълнолуние
Предхождащо пълнолуние: По зодиакалната ос – Лъв – Водолей. В квадратура с Уран.
Уран е в квадратура към геодезичните 1/7. Геодезичният хоризонт. За Пазарджък, Турция.
Уран в Телец се намира в осми дом на сезонната карта за координатите на Пазарджък, Турция. Убийства. Смъртност. Кризи. Международно финансиране и чуждестранни инвестиции.

Публикувано на 13 февруари 2023 г.


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 6
С методите на астрологията, може да се изследва и прогнозира и метеорологичното време.
При това за по-големи периоди от време. С по-голяма прецизност.


Общи положения
Построява се ингресна или сезонна карта за локацията, която ни интересува. За момента на влизането на Слънцето в зодиакалните знаци Овен, Везни, Козирог и Рак, която важи за конкретното тримесечие и или астрокартографска – за целия свят. За допълнителна информация, астрологична карта за всяка една от лунните фази, за прогноза валидна за седем дни. Общата основна прогноза за времето се прави по сезонната карта за конкретното тримесечие. Картите на лунните фази се анализират в нейния контекст. Можем да направим астрологичен анализ чрез построяване на такива астрологични карти, при които Слънцето прави ингрес, влиза в първия градус на всеки един от зодиакалните знаци т.е. нещо като месечна прогноза за времето. За специфика – ингрес на Меркурий в зодиакален знак.

Домовете в астрологичната карта на сезонната или на лунната фаза, се разглеждат като посоки – юг, север, изток, запад. Първи дом е изток, седми – запад, десети – юг и четвърти – север. Зодиакалните знаци и планети, които се намират в тях, в зависимост от тяхната специфика са тези, които предполагат какви ще са метеорологичните условия за конкретната разглеждана локация. Особено тези, които са в тясна връзка с кардиналните оси. Асцендентът и зодиакалния знак, който изгрява, може да описват общата астрометеорологична прогноза на анализиран период от време, за конкретно местоположение.  

Друго, което се разглежда е смяната на зодиакален знак на Слънце, Венера и Марс, което може да е индикация за промяна на метеорологичните условия. Друг фактор, който се взима под внимание при прогнозиране на времето, са стационарните фази на външните планети или когато те сменят посоката си на движение. Ретроградията при вътрешните преекспонират техните характеристики.

Астрокартографията, релокираните сезонни карти, локално-пространствените карти, планетите и мидпойнтите, които са свързани с точката на Овена, (точката на пролетното равноденствие) пък ни дават възможността да прогнозираме и локализираме спецификата на времето в различни части от земното кълбо, в една по-многопластова и мащабна перспектива.


Елемент, в който се намират планетите
топло и сухо време – огнени зодиакални знаци – Овен, Лъв и Стрелец
студено и влажно с временно затопляне – земни зодиакални знаци – Телец, Дева и Козирог
топло с временно захлаждане, сухо време – въздушни зодиакални знаци – Близнаци, Везни и Водолей
студено и влажно време – водни зодиакални знаци – Рак, Скорпион и Риби


Планетите в астрометеорологията
Слънце – в зависимост от годишния сезон индикира общата насока на прогнозата. Температурата. Когато Слънцето е в аспект с някоя планета, то усилва характеристиката й. Например, ако става въпрос за Юпитер – покачване на температурите, а ако това е Сатурн – понижаване и доста ниски температури.

Луна – основната функция на Луната, както и на Слънцето е да увеличава и „насочва“ действието на планетата, с която е във връзка, особено ако става въпрос за съвпад. Например Луна в тригон с Марс предполага много топло и сухо време. Такъв аспект, но с Венера е индикация за прохладно и влажно време. Колкото повече аспекти има Луната, толкова и пъти ще се променя времето през периода.

Меркурий – сам по себе си е студен, сух и ветровит, символизира променливото време и ветровете, както и трудно прогнозируемо разваляне на времето, резки промени от студено и влажно време към топло и много сухо. Вятър от лек бриз до ураганни ветрове. Ретроградният Меркурий предполага бури.

Венера – прохладно, влажно с чести валежи, но често и балансира метеорологичните условия, предполага хубаво време. През лятото доминантна Венера може да е показател за хубаво време, без облаци, но с увеличена влажност, дъждове, южен вятър с по-слаб интензитет. Ретроградната Венера увеличава влажността на въздуха.

Марс – увеличаване на температурите, но и много ниски температури, суха, изсушена или вледенена земна повърхност, запрашен и сух въздух. Проливни дъждове, една градушка, силни ветрове. Под негова „опека“ са екстремните времеви условия, още повече когато е в напрегнати аспекти с други планети. Ретроградният Марс е индикация за увеличаване на температурите, засушаване. Също и за топли и сухи, западни ветрове. Марс е предпоставка за големи горещини, още повече ако се намира в зодиакалния знак Лъв. На всеки петнадесет години Марс е в своя максимален перигей (намира се най-близо до Земята) и “ носи“ изключително горещи лета там, където прави аспект с меридиана. Когато е в контакт със студени планети е индикация за лошо време. Понякога има и влажност, ако Марс се намира във водни знаци или е в аспект с Венера или Нептун.

Юпитер – горещ и влажен. Той предполага ясно, сухо и топло време, високо атмосферно налягане. Небето в повечето случаи е ясно или с временна облачност, в рамките на средните стойности за периода. Слаб до умерен приятен вятър. Юпитер в конфигурация с Марс или Плутон предполага сушави периоди. Той усилва характеристиките на планетите, с които е в аспект.

Сатурн – студено време и силен влажен вятър, влошаване на метеорологичните условия за по-дълъг период от време, снежни бури, морски бури. Сатурн се свързва от частична облачност до навъсено небе и е индикация е за тъмни и тежки облаци. Свързва се с ниското атмосферно налягане и въздушни потоци, които се движат наобратно на часовниковата стрелка.

Уран – Винаги е индикатор за студено време, често е свързан с бурите и може да е предпоставка за студени, силни, северни ветрове, торнадо, урагани. Индикация е за увеличаване на атмосферното налягане. За светкавици и гръмотевици, мълния, шквал, висока скорост на вятъра. Студени сухи въздушни маси, които през зимата водят до заледявания, а през лятото са във вид на студени фронтове. Студен арктически въздух, студен въздух от по-горните слоеве на атмосферата.

Нептун – време, което е трудно да бъде определено, влажно време. Активират се подземните води. Индикатор е за въздушни течения, които се движат наобратно на часовниковата стрелка, южни въздушни потоци, за влажност и по-високи температури. Също така символизира циклоните, т.е областите на ниско атмосферно налягане, мъглата и често е активен, тогава когато има торнадо. В зависимост от конфигурацията, Нептун може да е индикация за влажност, бури с дъжд и сняг, гръмотевици и поройни валежи, наводнения. Когато Нептун се намира в ингресната или картата на лунната фаза на меридиана, често има наводнения или голяма облачност.

Плутон – екстремни метеорологични условия. Усилва характеристиката на всяка планета и конфигурация, в която се намира в контакт. Важен е в процеса на трансформация на въздушните маси. Най-често той се свързва с модификацията на посоката и силата на вятъра, затова и активно „съдейства“ за появата на торнадо и за други подобни екстремни метеорологични условия. Свързва се и с повишаването на температурата, което е предпоставка за появата на бури. Може да е индикация за повишени температури, които не съответстват на годишния сезон и местоположение, за което разглеждаме картата и за силна суша.


Тази статия е публикувана и споделена за първи път като изцяло преводна в интернет пространството от мен Петя Симеонова - ентусиаст преводач, преди близо 10 години. През 2014 г. Тя е и първата статия в бг нета с образователно съдържание на тема Астрометеорология.


Използвано съдържание от публикации и автори:
Крис Брант Риске, Ким Фарнел и Боян Шойич
Автор и свободен превод: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 7
Речник на използвана терминология в мунданната астрология
Тези таблици, които съдържат синтезиран астрологичен речник за този раздел на астрологията, са направени от мен преди около 10 години. Когато започнах да се интересувам и прилагам средства за анализ от мунданната астрология.

Посредством астрологията се анализира специфика, есенция. Слънце, Меркурий, Луна, Венера и Марс са лични планети. Изразяват конкретна, индивидуална характеристика, специфика.

Юпитер и Сатурн – метафорично казано представляват общественият метаболизъм. Обществената специфика. Олицетворение са на възможностите за обществен растеж, перспективи и на изграждането, реализацията. За някакъв период от време. В този обществен метаболизъм всеки поотделно и индивидуално, се влива и взема участие. Рождените Юпитер и Сатурн предполагат какви може да са възможностите за индивидуален растеж, перспективи и на изграждането, реализацията.

Уран, Нептун и Плутон са поколенчески планети. Невидими са за човешкото око. Като такива са надличностни. Символизират колективните процеси, специфика. Всеки човек по рождение е част и има своята обществена, поколенческа съдба. Обвързаност, взаимодействие с глобалните, обществени процеси. В рождената карта нейно астрологично олицетворение са планетите – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Тяхното взаимодействие в рождената карта, отразява какво е присъщо като глобални условия и обстоятелства, конюнктура на едно поколение. Всеки човек е проводник и се включва в обществените, глобалните процеси, в зависимост от това каква е неговата обществена съдба, която е обусловена от момента на раждането. Още повече когато актуалният астросоциологически тренд, тенденции го предполагат.


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 8
Съвпадът Сатурн и Юпитер - среща между хронократорите във Водолей

При прогнозирането на възможни събития, мнозина са онези, които предполагат радикални промени в света, начало на позитивна трансформация на човечеството, с по-високи вибрации, разцвет и просперитет и най-накрая влизане в епохата на Водолея.
Разбира се, всеки има право на свое мнение и позиция, по отношение на това как би могъл се прояви съвпадът между Юпитер и Сатурн, така че не желая нищо да оспорвам. Спорна е епохата на Водолея, дали в нея ще прекрачим в рамките на един или два века. Или ерата на интернет и  наличието на голямото количество натрупана информация и знание (Водолей е фиксиран, акумулиращ знак), са отбелязали нейното начало.

Видове съвпади на Сатурн и Юпитер
Съвпадите се разделят на три групи  - големи, средни и малки.

Големи са тези, при които хронократорите се срещат за първи път в огнен знак, което средно се случва един път на 960 години.
Цитат
Гуидо Бонати: Първият и най-силен от всички, е съвпадът между Сатурн и Юпитер в самото начало на Овен. Той се случва само веднъж на всеки 960 години, което бележи настъпването на големи събития в световен мащаб.

Втората група, средните съвпади между хронократорите се случва средно на 240 години, тогава когато Юпитер и Сатурн се срещнат в нов триплицитет. С други думи, след поредица от последователни съвпади, които Юпитер и Сатурн имат в рамките на една и съща група знаци (например водни) съвпаднат, но в началото на знак, който принадлежи към друг триплицитет.

Третата група от малки съвпади между Сатурн и Юпитер, се случва на всеки 20 години. Неизменно в знаци, които принадлежат към една и съща група т.е. са от един и същи триплицитет. Всички тези съвпади не се разглеждат самостоятелно, а като взаимодействащи си един с друг и в контекста на ингресните хороскопи и лунации, които ги предхождат или се случват след тях. Ел-Батани е имал практиката задължително да разглежда слънчевите или лунни затъмнения,  на чийто фон се случва съвпадът.

Индикациите, които предлагат големите съвпади касаят държави и нации. Често се свързват с появата на нови религии или пророци. Средните касаят силните на деня, управляващата върхушка. Докато малките съвпади са индикации за промени в самата държава, в рамките на 20 годишен период.

Има още два типа съвпади, които се разглеждат в контекста на Сатурн и Юпитер, а това са съвпадите на Сатурн и Марс. По-специално този в Рак на всеки 30 години. Както и този между Юпитер и Марс на всеки 27 месеца, но за тях по друг повод.
Ако сте наясно с трудовете на астролозите от периода на Ренесанса, ще Ви направи впечатление, че се обръща внимание не само на съвпадът на хронократорите, но и на квадратурите и опозициите между тях, които те по-късно правят. Като един от начините за проследяване на тяхната активация и или усилване на ефект.


Поглед назад
Въпреки че съвпадът между Сатурн и Юпитер във Водолей представлява начало на нов цикъл, защото всички предстоящи срещи между двете планети ще бъдат във въздушните знаци, като това ще се случи за последен път през 2199 г., то трябва все пак да се обърнем назад към едно изключение, което се е случило през 1981 г. във Везни. Става въпрос за три съвпада в този знак:

1.  31/12/1980 на 9-ия градус на Везни
2.  04/03/1981 на 8-ия градус във Везни (двете планети са ретроградни)
3.  24/07/1981 на 5-ия градус във Везни

По какво ще бъдат запомнeни 80-те ? По много неща - хубавата музика, шашавите прически, масовата употреба на компютри, за което трябва да благодарим на популярния комодор 64 (1982 година). Първият компютърен вирус, който е програмиран от 15 годишно момче.
Появи се също така и СПИН, падането на Берлинската стена, разпадането на Съветския  съюз и източния блок. Малко по-късно с разпада и а Югославия и войната на нейната територия. Разпадането на Чехословакия. Войните в Близкия изток, около Фолкландките острови. Всичко това след съвпад в прекрасните, сладки и миролюбиви Везни.

Везни е кардинален т.е. знак, който бележи динамика, промени и е място, в което Сатурн се намира в своята екзалтация. За този съвпад Сатурн доминира, още повече че като географска ширина се намира по на север по отношение на Юпитер. Когато имаме Сатурн като управител, сигурно е че не можем да очакваме период, който ще е под мотото на спокойствие, щастие и радост, а че ще е период, през който светът ще минава през известни промени, които ще бъдат тежки и трудни. На първо място за областите и градовете, които се управляват от Везни и Сатурн.

Лилли е смятал, че ефектът от съвпада е в своята кулминация, когато Юпитер и Сатурн направят опозиция, след което постепенно отслабва. Със сигурност са важни всички тези години, в които те са в квадратура. Във връзка с това е интересна позицията на планетите в деня, в който е паднала Берлинската стена. В пролетният ингрес за Германия, през 1989 г, Марс е бил на МС, което предполага потенциална промяна във властта.


Сатурн и Юпитер са били в точна опозиция, освен това и в квадратура спрямо градуса на първия съвпад във Везни. Профекцията от градуса на съвпада, (изчислено от пролетния ингрес за 1980 г) попада в десетия знак (власт, държавно устройство, институции) в Рак. Точно там, където се намира Юпитер и откъдето Сатурн прави опозиция.
Повечето държави в областта, които е докоснал този съвпад, са претърпели  значителни промени, когато става въпрос за управление и държавно устройство. Дали това означава, че ни очаква нещо подобно ?


Поглед в бъдещето
Разумно е да се очаква, че нещата ще продължат да се развиват, там където са спрели през 2000 г. Тогава когато съвпадът "се е подхлъзнал" последния път в знак от земния тригон. Процесът за промяна на геополитическата карта на света, ще продължи. В  тази връзка в следващите няколко години, бих разчитал на следните събития:

- нова вълна на напрежение в Египет и смяна на актуалната власт
- старите конфликти между Израел и съседните му страни отново ще се разпалят
- Йерусалим и Израел отново ще са в центъра на общественото внимание
- смяна на властта в Иран (не към по-добро)
- засилване на конфликта в Йемен
- Путин слиза от трона на Русия
- нови съюзи на държавите от Централна Азия
- по-голям брой метеорологични бедствия, лоши метеорологични условия (Водолей е насилствен знак)
- още една вирусна епидемия подобна на Ковид
- продължава техническия прогрес, усъвършенстване, роботизация и автоматизация в по-голям мащаб, големи изобретения
- мащабно увеличение на глобалната система база данни, но и по-голям надзор, контрол и проследяване на потребителите


Превод публикуван на 26 декември 2020 г.


Автор: Боян Шойич
Превод: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 9
Астрологичен обзор на глобални тенденции. Политически избори в България

март 2023 г. Парламентарни избори – 2 април 2023. Астрологична прогноза
Вотът вещае изненади. Изненадващи съглашения, колаборации. Стъпващи на нова, различна платформа, ценности. Следствие и резултат на проведеното гласуване.
Възможна е промяна в движение политиката на коалиция ПП и ДБ. Породена евентуално от вътрешен натиск, несъгласия. Подривна дейност. На ценностна основа. Необходимост от нейната вътрешна реорганизация.
В сферата, която в мунданната астрология символизира Народното събрание, денят след изборите предполага трусове, нестабилност. Реформа като институция. Реформи на закостенели идеи – ингрес на Плутон в зодиакален знак Водолей. Сатурн в дванадесети дом, предполага непрозрачност в механизмите, по които може да се случи такова нещо. Или не много убедителни предпоставки за съставянето на Правителство.

Изображение: Vecteezy

Коалицията ПП и ДБ
„Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ се обединиха. Направиха коалиция. Коалиция ДБ и ПП намират обща посока, духовна мотивация под символиката на зодиакален знак Рак. Слънцето от астрологичната карта на коалицията е в този зодиакален знак. Под този флаг се борят техните лидери – Кирил Петков и Христо Иванов. Луната пък е в Козирог. Лунна фаза на астрологичната карта на коалицията – около пълнолуние. Обществена сфера, която захранва коалицията – взаимоотношения. Северен лунен възел във Везни. Плутон във Везни. Венера в Телец. Какви задачи си поставят като коалиция ? Инициатива. Създаване на условия за ново начало. Пренатално слънчево затъмнение в Овен. За обединение. Филтрирано. Проверено през цедката на споделените ценности. Обединява ги националната идентичност, самосъзнание. Реализацията. Емоциите, чувствата, грижата, емоционалната ангажираност и отношение.

31 март 2023 г. Хибридно слънчево затъмнение на 20 април 2023. Астрологични тенденции
На 20 април 2023 г., предстои хибридно слънчево затъмнение. В последният градус на зодиакален знак Овен. Няма да е видимо за територията на България. Хибридното слънчево затъмнение прави аспект с Плутон във Водолей. С тенденциите, развитието, първите стъпки на процеси, които повдига. Може да е важно за целият свят. Да бележи повратна точка. Тригер на глобални процеси, които са актуални за по-големи периоди от време. Цикъл Юпитер и Сатурн във Водолей – 2020-2039 г.Плутон във Водолей – 2023 – 2043 г. На точката на Овена излиза мидпойнт Юпитер/Сатурн. Периодът на ингрес на Плутон във Водолей, чрез някакъв тип реформи, може да измени хода на обществено-политическите нагласи и процеси . В световен мащаб. На този градус започна цикъл Юпитер и Сатурн във Водолей.
Изгрява в зодиакален знак Телец. Ъглови са Уран, Меркурий и Плутон. А Плутон е най-високо в астрологичната карта, в кулминация. Това предполага, че за координатите на София, хибридното слънчево затъмнение в Овен, може да се окаже важно.  Вероятно призмата и плодовете на това слънчево затъмнение, за България може да са с плутонова специфика (б.а силна обществена енергия, масови действия, натиск, преса, метаморфоза, трусове, катарзис, регенерация, преекспониране, политика). И това евентуално може да има някаква връзка с политиката. С предстоящите Парламентарни избори на 2 април. Плутон в деня на изборите попада в 11 дом – Парламент.

За координатите на София: Подривна дейност, преврат. Тиха, кадифена революция. Социално напрежение. Митинг, стачки, протести. Медиен шум. По финансови и материални въпроси, искания.

В сезонната карта – на пролетното равноденствие
Скорпион е изгряващ зодиакален знак.
В контекста на пролетното тримесечие. Скрити процеси. Задкулисни инициативи. Шпионаж. Хакерски атаки. Злоупотреба с информация. Подривна дейност. Даване на по-голяма гласност на раздразнение, недоволство. По отношение на ресурси, заплати. Напрежение и обтягане на дипломатическите отношения със съседни държави. Периодът на пролетното равноденствие подходящ за пролетно почистване и метаморфози. За проветряване, освежаване и нова подредба. За пренареждане. За креативност и новаторство. В това, на което се дава гласност. Споделя. Мислите и идеите. Информацията. Запрашеният или застоял въздух. Закостенели убеждения. Токсични взаимоотношения. Камък в блатото на илюзиите. Усещане за плаващи пясъци. Пясъчни кули. Неориентираност. Отвореният прозорец, през който може да влязат и да се зародят избори и взаимоотношения с по-голяма стойност. В сезонната карта Венера е в градус на възела.

Условия, в които се случват изборите
Парламентарните избори се случват на фона на новолуние на точката на пролетното равноденствие. В Овен. На 2 април 2023 г., 7:00 ч., за координатите на София, изгрява Овен с управител Марс. Планета управител на часа – Марс. Със светила в огнени знаци. Слънце в Овен и Луна в Лъв. С претенции за победа. Марс от деня на Парламентарните избори, е в долна кулминация. Аспектира кардиналните оси. Предстоящо слънчево затъмнение пак е в този зодиакален знак – Овен. Темите на зодиакален знак Овен и Марс са на фокус, актуални. В унисон и синергия със задачите коалицията, но и с предизвикателните й страни. Възможна е промяна в движение политиката на коалиция ПП и ДБ. Породена евентуално от вътрешен натиск, несъгласия. Подривна дейност. На ценностна основа. Необходимост от нейната вътрешна реорганизация.

Под мотото на Близнаци, Овен и Марс са условията на гласуване. Терма на Юпитер. По-голяма избирателна активност. Водещо, ключово или решаващо значение, може да има вотът от чужбина. Променлива активност и резултати през деня. Импулсивно гласуване. В последният момент. Изразен протестен вот. На патриотична основа. Емоционално ангажиран. С желание за ново начало. На нещо с предистория – Меркурий в последните градуси на зодиакалния знак Овен. За реформа на управленски модели. Възможно е гласуване под натиск. Вотът вещае изненади. Изненадващи съглашения, колаборации. Стъпващи на нова, различна платформа,ценности. Следствие и резултат на проведеното гласуване.


9 май 2023 г.Президентът Радев връчва първия проучвателен мандат на 15 май
Първият мандат се връчва в неясна, непрозрачна, разводняваща, разфокусираща, утопична, поетична, мистична обстановка – Луна и Нептун в Риби. Венера в Рак. Балсам за душата. Музика за сетивата. Прах в очите. Идеалите и възвишеността може да са на мода, а както знаем, идеални неща няма. Желаното при такива условия трудно се разграничава от възможното, реалното. Пример. Летящият политически старт на С.Трифонов, беше предшестван от новолуние в Риби и Венера и Нептун в съвпад. Както обичат да казват. Поезията на политиците. Ще се жертвам, ако трябва. В името на народа! Призмата на деня, в който се връчва първия мандат, е с потенциала да омайва и очарова, да гали душата – свири по тънката струна. Да продава мечти. Нищо не е точно такова каквото се представя.
Вотът вещае изненади. Изненадващи съглашения, колаборации. Стъпващи на нова, различна платформа,ценности. Следствие и резултат на проведеното гласуване. На 15 май ще разберем нещо по тези въпроси, което вероятно е било в ход още в периода 6 – 10 май.


19 май 2023 г. Връчване на първи мандат. Астрологична прогноза
Предстои да видим дали на 22 май при президента, Мария Габриел ще връчи изпълнен мандат, както е обявила. Съставяне на експертно правителство. И дали тогава ще огласи неочаквани споразумения, договорки стъпващи на различна плоскост, споделени ценности ? С цената на някакви компромиси. Ще станем ли свидетели на политически метаморфози ? Катарзис ? Ще провокира ли нейното изявление от тази дата трусове ?


20 май 2023 г. Правителство и Парламент. Астрологична прогноза
На 22 май, Слънцето с ингреса си в Близнаци, както и с първите стъпки на Марс в зодиакалния знак Лъв. Падащ секстил от цикъл Слънце и Марс във Везни. Насочват светлината на прожекторите към Плутон във Водолей.
А Плутон във Водолей е част от визитната картичка на Парламент и Правителство, „родени“ в резултат от изборите на 2 април 2023 г. Правителство и Парламент, които се съставят под натиск или са обект на натиск, парламентарни сътресения.
Изгледи за стабилно правителство няма, но с Водолей и Венера и Уран в Телец, съществува хипотезата, че чрез експертността и  метаморфозата на ниво споразумения, колаборации, е възможен някакъв компромисен вариант – експертен кабинет.


30 май 2023 г. Втори проучвателен мандат. Астрологична прогноза
Има шанс да се състави Правителство с втория мандат. Обаче с цената на споразумения сключени въз основа на изкривена или изопачена информация. Объркващи и подвеждащи послания. Рестриктивна политика. Обвързаност и финансови зависимости при вземането на решения. На цената да е торпилирано и саботирано отвътре. В случай, че преодолее сериозният отпор. Опитите за подривна дейност. На цената на непрозрачност на ниво взаимоотношения и споразумения. Или ако Правителство с този мандат е с реформаторска нагласа. В случай, че се стигне до разбирателство по горещите теми – войната в Украйна. При Правителство с втория проучвателен мандат, международните споразумения и външната политика, войната в Украйна, случващото се в Турция, може да се окаже крайъгълен камък, който е възможно да промени хода на събитията.


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 10
Астрогеодезия
Система на геодезическите еквиваленти

Геодезичната астрология е още един от дяловете на „пространствената астрология“. Астрология, в която пространството е основния параметър. Този дял не е сложен и въз основа на него могат да се изведат интересни и много практични закономерности.

Геодезичната астрология се занимава и разглежда взаимодействието между земята и човека. Самото наименование „геодезичен“ показва, че земята е обект на този астрологичен анализ. В геодезичната астрология домовете за дадено местоположение по цялото земно кълбо, са фиксирани и не зависят както е обичайно от дати и време на раждане, а само от пространството. Затова и геодезичната астрология е известна и като земна астрология. Всяко място, град на планетата Земя има своите фиксирани домове.


В основата на тази система стои следното
Геодезичната карта на Земята както и зодиакалния кръг е разделена вертикално на 12 еднакви части, сегменти. Във всяка една част (знак) има по 30 градуса. Като основен меридиан в геодезичната астрология е определен Гринуичкия меридиан – на 0 градуса в Овен. Всеки следващ сегмент от по 30 градуса представлява следващия знак, който се намира източно от Гринуич.

Всяко място на Земята има уникален МЦ и Асцендент. Съответно то носи и уникален културен дух, чрез който са изразени неговите основни потребности.

Тази система, която използва Гринуичкия меридиан като отправна точка е известна като система на Сефариал, по името на известният астролог.

Наред със системата на Сефариал, която е най-популярна и при нея Гринуич е нулев меридиан. Съществуват и още няколко системи в геодезичната астрология, а една от тях е системата на Джондро, в която за нулев меридиан се взема меридианът, който преминава през Гиза – Хеопсовата пирамида. Тази система има своята полезност, но системата, която има за отправна точка Гринуичкия меридиан, е по-полезна в практичен смисъл.

Това, което получаваме построявайки геодезична карта, са домовете за всяко местоположение (град, село, точка на планетата). Тази система се нарича система на геодезическите еквиваленти, геодезичните домове. Досега сме имали възможността да се запознаем с домовата система на Плацидус, Порфирий, Региомонтанус… В тази домова система домовете зависят от нашето местоположение. Това означава, че всички хора, които се намират на една и съща географска дължина, имат еднакви геодезични върхове на домовете. Вписват се в архетипът на това място, изразен чрез върховете на домовете.

За да направим геодезична лична астрологична карта, е необходимо в така получените домове, да прибавим и наложим върху тях позициите на индивидуалните планети в знаци, които конкретен човек или държава, тема на нашия анализ, има в рождената си карта. Такава геодезична карта можем да направим за всекиго на мястото, на което пребивава, за да видим как се вписва в колективното съзнание на този район. В каква степен ще е в състояние да изпълни изискванията на мястото, което то само по себе си носи.

Геодезичната карта представлява комуникацията на човек с интелигентността на пространството, а тази комуникация е много важна, защото всяка територия с времето придава различен облик, променя всичко което се намира на нея. Например в САЩ живеят хора от всички краища на света, но те са приели характеристиките, които им налага не някой друг, а самото място, енергията на това пространство.
Пребивавайки на дадена територия неизбежно се адаптираме и приемаме свойствените неща, присъщи на хората които живеят там, а те на първо място са обусловени от географията на това пространство, която е уникална за всяко място. Дори и само постоянно да използваме език, който е роден за дадено място, то вече възприемаме нещо характерно за него и ставаме част от него, приобщаваме се към хората от това местоположение.

Геодезичната карта се интерпретира както и всяка друга мунданна карта.
Геодезичните карти обикновено се използват в мунданната астрология преди всичко за потвърждение на мястото на природни бедствия (земетресения, урагани, пожари, наводнения). Както и за важни събития каквито например са войните.


Публикувано за първи път през август 2014 г.

Автор: неизвестен, интернет
Превод: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 11
На гребена на експертизата и технологичното творчество
Водолей & Риби

Автор изображение: Vgraphix26 | Dreamstime.com

2022 и 2023 г. в технологично отношение са нееднозначни. За широката общественост стана известно докъде е стигнала разработката на изкуствен интелект. Впечатляващите умения на големите езикови модели като Chat GPT и Midjourney, които обаче предизвиват и доста полемики.

Има три зодиакални знака, които изразяват принципа на въздуха или свързват хората чрез рационалното, идеите, комуникацията. С различен подход при обработка, споделяне и разпостранение на информация - Близнаци, Везни и Водолей. Водолей за разлика от своите събратя като фиксиран зодиакален знак, разчита на концепция, постоянство, на повторението. При него подходът е концептуален, техничен и научен. В резултат на постепенното и задълбочено усвояване на информация, неговата заявка е за експертно мнение.

Рибите като основна символика са свързани основно с липсата на граници. Характерното за акваторията на Риби, е хамелеонщината. Попиващ ум. По-голяма възприемчивост и идентификация с информация, която идва от външния свят. Колоритът. Талантът на имитатор. Учи най-добре чрез картинки. Цветове. Звуци. Метафори. Алегории. Въодушевление. Препечатва и възпроизвежда цветно и близко до оригинала. В споделената информация, мнение, начин на мислене, всеки може да се припознае. Риби „тегли“ информация от едно необятно информационно поле. Рразмива границите между умовете на хората. Дава възможност да почерпиш информация директно от "океана" от споделено познание. Там където се събират всички креативни умове на човечеството. Рай обаче и за изопачена, подвеждаща информация. Фалшиви новини. Плагиатстване. Със скрито, илюзорно, идеализирано или тайно послание.  


Предистория. Астрологичните прогнози за по-големи времеви цикли
Сатурн - Юпитер във Водолей и Нептун в Юпитер в Риби
Следващите 20 години, може да са под шапката на развитието на изкуствения интелект, смарт домовете, дигитализацията, автомобилите без шофьор. Виртуалната реалност. Телепортацията ? Квантовата физика. Възможности и умения за работа в дигитална среда. По иновативен начин и с такива средства.
Предстоящият нов цикъл на Сатурн и Юпитер във Водолей представлява едновременно стартиране на нов синодичен цикъл и ингрес и то в нов елемент. Нещо, което в комбинация се случва рядко. През актуалният период се засяват семената, на това, което може да бъде актуално през периода 2020 – 2039 г. в обществено-политически план.

Без граници в науката, технологичните иновации
В следващите 13 години вероятно ще се преплитат и сливат наука, технологична концепция и мистика, духовност, фантазия. Тяхното обединение вероятно ще се ръководи от принципите – всичко има своята енергийна структура, потенциал и материята е енергия. Етер съществува. Пространството съдържа енергиен потенциал. Извор е на скрито познание и като една необятна глобална информационна библиотека. В един холистичен свят, всичко си има, приема и предава на своя честота и е част от една всеобхватна енергийна мрежа, „море“. И ако се знае каква е честотата, може да се създаде софтуер – технология, която да го регистрира, улавя, измерва, чете, предава. Да бъде впрегната, използвана в името на нещо. Подобна комбинация може да роди нещо, което досега изглежда в сферата на мечтите, фантастиката. Квантова реалност. Знание, информация, материя, комуникация, обмен, услуги, които се предават и получават по субтилни канали, на енергийно ниво. Може да стане възможна телепортацията. Поставяне на експерименталното изкуство на пиедестал. Развитието на биотехнологии, холограмна технология, биоинформатика, биоелектроника, биомедицинско инженерство, квантова биология, дигитално изкуство. На технологичното творчество и телепатия, ясновидство, пълноводие на научното знание, образна диагностика, 3D принтиране на тъкани и органи. Като политическа идеология възход на социалното, модернизирани леви убеждения.
На фона на по-големи времеви цикли като Сатурн и Юпитер във Водолей, който дава насока какви може да са глобалните тенденции, в рамките на 20 години, слънчево затъмнение в Стрелец, то участието на Юпитер и Нептун в Риби в този контекст, изглежда като перспектива, знание от по-висш порядък.


Генерирано по описание с Midjourney от Daniel Buyle, Facebook

Астрологичeн гид в потенциала на Midjourney
Midjourney -  генератор на изображения по описание с изкуствен интелект, е представен през юли 2022 г. Неговата обществена роля е да дигитализира, да направи революция, нововъведения в условията, начините, чрез които се инвестира и извършва съзидателна и градивна дейност. Представен е на фона на слънчево затъмнение в зодиакален знак Телец и Уран в Телец. Потенциалът на този период от време е своеобразен инкубатор, който създава благоприятна среда за развитието на някакъв потенциал. За нововъведения в създаване, строеж, осъществяване, материализиране, изграждане и надграждане на нещо. Зодиакален знак Телец поставя основи в техния най-общ смисъл, фундамент. През призмата на Телец като земен зодиакален знак, акцентът пада върху оптимизацията, коефициентът на полезно действие и реалния резултат от това действие. Като домова позиция и в индивидуален план под спецификата на Телец е сферата, в която чрез Midjourney, всеки може да дигитализира начинът, условията и средствата, в които инвестира - влага ресурси.
Предстоящият синодичен цикъл Юпитер - Уран в Телец, за който стана въпрос в предходните астологични анализи и прогнози, за следващите 14 години, може да е катализатор на тези процеси, с участието на изкуствен интелект. Под следното мото. Дигитализацията и автоматизацията на технологични процеси може да са средството, начинът, които дават възможност за разнообразни инвестиции и нововъведения, реформи. Плодотворна почва за научни открития и изобретения. Четвърта индустриална революция.

Интелигентността на пространството или системата на геодезичните еквиваленти за Сан Франциско и за Силициевата долина - местоположението на най-големите високотехнологични компании, геодезическият асцендент се намира в зодиакален знак Водолей. Midjourney е създаден от независима изследователска лаборатория. Геодезически МЦ -  Скорпион.

Роден в сезона на зодиакален знак Рак и Луна в Козирог. На мидпойнти Меркурий/Плутон, Марс/Юпитер и Уран/Нептун. На точката на Овена за тази дата се проектира мидпойнт Юпитер/Нептун. За да генерира реалистични изображения, му е нужна концепция и последователност. Със Сатурн във Водолей технологично творчество на този генератор на изображения с изкуствен интелект, може да е в ролята на регулатор, който моделира пазарни механизми. Чрез текстовото описание, което му се подава за да генерира изображения, може да се използва и като инструмент за влияние, контрол, пропаганда, подвеждаща реклама и послания, изследване, проучване и на нагласите и настроенията на големи група от хора. Дигитализацията инвестирането на ресурси върви успоредно и със знак внимание. Възможни са не много добра преценка на инвестиционния риск, нереалистични очаквания, подвеждаща информация, измами - Венера в Близнаци в квадратура с Нептун в Риби. Реално с помощта на изкуствения интелект се създадени и хора, неща, които не са реални. Може би с Midjourney, се раждат и нови възгледи в сферата на изкуството.

Най-красивата испанска манекенка инфлуенсър Айтана Лопес, която печели хиляди на месец в Инстаграм. Реално не съществува такъв човек.

Източник изображение: Instagram

Концепция стои в основата на всичко
Chat GPT и Midjourney ни разкриват, че чрез двуичен код, дори дейности които са творчески, изкуство и изискват въображение, емоция - музика, рисуване, дизайн, фотография, писане, могат да звучат или да се изобразят реалистично и експертно. На каквото бъде обучен изкуственият интелект, това ще имитира най-добре. Чрез постоянно и надграждащо обучение ще постига експертиза в имитацията. Големите езикови модели нямат съзнание, душа, въображение. Тяхната експертиза се формира като компилация от всички креативни умове и съзнания на човечеството. Езиковите модели черпят своето "вдъхновение" от глобалната информационна библиотека.


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 12
Мистерията на слънчевите цикли

Източник изображение: pages astronomy ua edu

Всички древни култури, които са осъзнавали свързаността на човека с Природата и нейните цикли, са поставяли Слънцето на централно място.

Слънцето съставлява 99% от общата маса на Слънчевата система и има централна позиция в нея. То притежава много силно магнитно поле, което променя своя поляритет при всеки максимум на слънчева активност (характерно за нея са увеличения брой слънчеви петна), който се случва средно на всеки 11 години.

Последният слънчев максимум е бил през 2001/2002 г и заради увеличаване на излъчването, е довел до проблем с енергийната инфраструктура, следствие на което една част от Канада в един момент напълно е останала без ток, а също е предизвикал и повреда в няколко спътника в орбита около Земята. Следващият слънчев максимум се очаква през 2012 г. и се прогнозира, че ще бъде поне 30-50% по-интензивен отколкото този от 2001 г. Слънчевият цикъл все още е мистерия за учените по отношение на въпроса какво точно го предизвиква и как точно може да се предвиди неговия интензитет, а за в бъдеще този въпрос ще става все по-актуален. Магнитното поле на Слънцето е много нестабилно и активността на Слънцето непрекъснато се увеличава и изненадва учените от НАСА. Те са коментирали, че този слънчев цикъл през който сега преминаваме, е един от най-изненадващите и непредсказуеми до сега, защото всички наблюдения указват на поведение извън границите на прогнозираните модели.


Ефекти на слънчевите петна на Земята

Наред със смущенията при чувствителните устройства за комуникация, това което се случва на самото Слънце, предизвиква много интересни ефекти и върху хората, а по този начин води и до определени събития на Земята.

За това как слънчевата активност влияе на живота на отделният човек и формира нашата история,  е направил обстойно проучване руския учен, професор по астрономия и физик Александър Чижевски. В него той забелязва, че особено големи и тежки военни сражения и конфликти, редовно са придружени от увеличена активност на слънчевите петна. За да провери тази своя хипотеза, че цикълът на слънчевите петна влияе на човешката активност, конструира Индекс за масова човешка възбудимост (Index of Mass Human Excitability. Това проучване обхваща период от човешката история от 500 г пр.н.е. до 1922 г., и включва историята на 72 държави за този период, в който взема под внимание събития от типа на войни, въстания, миграция и всички останали, които включват голям брой хора. Резултатът от проучването е, че 80% от най-важните събития се случват винаги през петгодишния период на най-голяма слънчева активност (период на увеличена и максимална активност). Чижевски е разделил единадесетгодишния слънчев цикъл на 4 обществени периода:

Период 1 Първите три години. Период на спокойствие или репресия. Минималната слънчева активност носи спокойствие, но и липсата на единство вътре в народа. Народните маси са в апатия или репресия, избират се консерватори, авторитарно управление или управление на малцинството.

Период 2 Следващите две години. Период на увеличена активност. Постепенно се увеличава напрежението, създават се коалиции, първи стъпки към действия, възможна е ескалация на конфликти. Увеличаване на слънчевата активност. Увеличават се народните вълнения, нараства  недоволството, изгряват нови лидери, нови идеи и предизвикателства за елита във властта, защото активността и изискванията на хората стават все по-големи.

Период 3 Следващите три години. Период на максимална активност (за период от година преди и след годината на максимума). Тогава се случват големи промени в структурите на властта, а в голяма степен съществува възможност за смяна на авторитарната власт. Народните вълнения и недоволство достигат своя максимум. Избор на либерали или радикали. Винаги се отива в едната крайност, но се стига и същевременно до обединяване волята на хората за определени промени. Това води до масови демонстрации, бунтове, революции, войни и решение на най-спешните и неотложни изисквания.

Период 4 Последните три години. Период на спад на активността. Намаляваща слънчева активност. Разгром на активистите от страна на властта, защото губят подкрепа. Намаляване на недоволството, народът става равнодушен, апатичен. Период, в който се търси спокойствие.

Това са приблизителни периоди, не могат да се фиксират точни дати, а дори не може да се каже че винаги периодът е единадесетгодишен ! Главните събития винаги се разиграват в периода на максимална активност.


Слънчевият цикъл и цикъл Сатурн – Уран

Това, което е специфично за периода на слънчева активност, в който се намираме е че активността през 2001 г. е била изключително силна, т.е. имало е необичайно много слънчеви петна, а а въз основата на определени преценки и изчисления, се очаква  тази активност за 2012 г., да бъде с 30-50% по-голяма. Разглеждано от астрологична гледна точка са интересни планетарните ъглови отношения или аспекти, които заедно с този цикъл равномерно се повтарят. Ако се погледне единадесетгодишния цикъл на Слънцето, лесно може да се направи извод, че той представлява една четвъртина от цикъла, който формират Сатурн и Уран, защото техният цикъл е приблизително 45 години. При положение, че 45 години се разделят на 4  става ясно, че Сатурн и Уран на всеки 11 -11,5 формират ъгъл от 0° (съвпад), ъгъл от 90° (квадратура), ъгъл от 180° (опозиция), и отново ъгъл от 90° (квадратура).

Всяка от тези важни години на слънчева активност, трябва да се провери астрологично и да се види как тя е свързана с активността и позицията на Сатурн и Уран. Това което се налага като много интересно правило, е че когато Сатурн и Уран се намират в съвпад, квадратура или опозиция, а едновременно това се случва в година с най-голяма слънчева активност, тогава се стига и до най-големи, ключови обществени промени. Опозицията между Сатурн и Уран от 2008 – 2010 г., попада в периода на минимума и леко увеличаване на слънчевата активност, а главните събития, които ще се разиграят в периода на максимална слънчева активност, ще бъдат в периода на квадратурата между Уран и Плутон от 2012 г. до 2015 г, при която Плутон се намира в сатурнов знак. Това е основната тенденция и в нейната символика трябва да се впишат прогнозите за всички останали тенденции, защото голям брой важни събития ще са в нейния контекст.


Астрологична интерпретация на слънчевата активност

Можем да анализираме и някои близки събития. Периодът на минимална активност е от 2007 г. до 2009 г., за да започне от 2010 г. да се повишава до 2011 г., а от 2012 г. до 2014 г., ще бъде кулминацията и от 2015 започва спад. В астрологичната символика активността на Слънцето е свързана с обединяването на противоположности, с увеличаването на активността и виталността, със съзнанието, с волята и смелостта. Казано на астрологичен език, периодът на слънчевите петна изисква активност, защото пробужда Слънцето. Представлява период на тест за силата на личността, събуждане на потребностите към самопознание, за афиширане на смелостта и на собствените позиции. Слънцето в астрологията се свързва и за всичко онова, което заема централна позиция, а това могат да бъдат и хора на централни властови позиции, но преди всичко това е призив човек да извлече своя максимален потенциал. Митологично Слънцето изисква обединяване в името на обща цел, докато от друга страна заради допирните точки между цикълът на слънчева активност и този на Сатурн и Уран, винаги в този цикъл се появява и митологичния проблем между Уран и Сатурн, между баща и син, като по този начин е указание за борба за власт, победа или за падане от власт. За някои хора периодът на слънчева активност е много успешен и те могат да дадат в това време своя максимум. За хората като цяло, това е период, който се стреми и търси драматични промени. Обаче ако ги нямаше тези слънчеви ветрове, трудно би съществувал период за създаване на нещо ново.  С всеки слънчев вятър започва нов период, чието качество зависи от това, което ще се направи в периода на този слънчев вятър.


Превод публикуван за първи път: януари 2015 г.

 
Автор: д-р Леа Имширагич
Превод: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 13
Методи за анализ в мунданната астрология
Понеже астрологията е холистично знание,  то разлиствайки книгата на пространствено-времевия континуум, с едни и същи методи може да се анализира и индивидуалното и глобалните тенденции.

Система на мидпойнтите
Мидпойнтът представлява мястото на среща, взаимодействие и симетрия, на два астрологични фактора в зодиакалния кръг, там където те функционират в сътрудничество. Това тяхно взаимодействие блендира или смесва техните свойства, качества. Получената симетрия носи наименованието планетна картина. Характерното за тази система е прецизността и многопластовия задълбочен астрологичен анализ. Затова се използва и за по-прецизно установяване на рожден час (ректификация). Приложението й е широкоспектърно. Също и в анализът на глобални процеси и тенденции (мунданна астрология).

Времето е в нас и ние сме във времето. Всички сме направени от звезди.
Астрологичните цикли отразяват цикличността в природата. В основата на раждането на процес, цикличност на астрологично ниво, стои неговия зародиш (начало на цикъл).
Човек е подвластен главно на три основни цикъла. Денонощният, при който Земята се върти около оста си. Месечният - фазите на Луната, който представлява различно разположение на Луната спрямо Слънцето от гледна точка на Земята. Годишният изразява и включва смяната на годишните сезони за този период от време,  преходът на Слънцето през целия зодиак и завръщането му на една и съща позиция, за който се случва и пълното завъртане на Земята около Слънцето.
Сарос цикъл - слънчевите и лунни затъмнения. Продължителността на един сарос цикъл е 18 години, 11 дни и 8 часа
Цикълът на всяка една планета. Нейният сидеричен период. Периодът, в който застава на една и съща позиция по знак, градус и минута се нарича възврат, завръщане. За  Плутон и Нептун, понеже техният възврат надхвърля рамките на човешкия живот, се анализират и другите техни възможни аспекти към рождена позиция. За Слънцето продължителността на този цикъл е една година. За Луна - 28 дни. Меркурий - 88 дни, Венера - 224,5 дни, Марс - 1 година и 322 дни, Юпитер - 12 години, Сатурн - 29,5 години, Уран - 84 години, Нептун - 166 години, Плутон - 248 години.
Хелиакални фази. Синодичен цикъл. Позицията на Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон спрямо Слънцето. Цикълът стартира при вътрешните планети – Меркурий и Венера с долен съвпад, при който те са ретроградни и в съвпад със Слънцето. Тогава по подобие на фазите на Луната и лунния цикъл, имаме своеобразно новомеркурие или нововенерие. Началото на този цикъл за външните планети – съвпад на … със Слънцето. Кулминацията на синодичният цикъл при Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон е опозицията им със Слънцето. При личните Меркурий и Венера  – техния горен съвпад. Средната продължителност на синодичният цикъл на Меркурий е 116 дни,  на Венера – 584 дни, Марс – 780 дни, Юпитер – 399 дни,  Сатурн – 378 дни, Уран – 370 дни, Нептун – 367 дни, Плутон – 367 дни.
Характеристиката на конкретен синодичен цикъл важи за всички онези процеси или хора, които са се родили, за периодът от време, в който един или друг цикъл е бил актуален. Началото на синодичен цикъл предшестващ зараждането на процес има основна, водеща роля в неговото развитие. Синодичният цикъл, който се случва преди раждането се нарича пренатален синодичен цикъл.  Примерно ако човек е роден с тригон между Слънце и Марс, то синодичният цикъл Слънце - Марс, предхождащ раждането, когато той стартира, може да опише от какво човек е мотивиран да влага енергията и усилията си.
Планетен синодичен цикъл  Представлява съюз на някаква символика в името на общи намерения. Началото на планетния синодичен цикъл започва със съвпад, след това следват в този порядък – растящ секстил, растяща квадратура, растящ тригон, опозиция, падащ тригон, падаща квадратура, падащ секстил. Пример за такъв съюз са Плутон – Уран, Плутон – Нептун, Сатурн – Нептун, Плутон – Сатурн, Сатурн – Уран, Юпитер – Плутон, Юпитер – Нептун, Юпитер – Сатурн, Сатурн – Марс, Сатурн – Венера, Сатурн – Меркурий, Юпитер – Марс, Юпитер – Венера …
Ретроградни планети  Астрономически ретроградността е неделима част от цикъла на една планета. Или част от процес. Когато Марс, Юпитер, Уран, Сатурн, Плутон и Нептун са ретроградни, това означава, че са по-близо до Земята и са в опозиция т.е. най-отдалечени са от Слънцето. Градусовото отстояние от Слънцето, от което всяка една от тези планети се обръща в ретрограден ход, е различно.

Сезонна карта
Построява се астрологична карта за точния момент на влизане на Слънцето в зодиакалните знаци – Овен, Рак, Везни и Козирог. И за местоположение със съответните географски координати от земното кълбо за този момент, за които ни интересува сезонна карта. Ингресът в тези зодиакални знаци представлява важен момент. Моментите, в които се случват слънцестоенията и равноденствията, представляват ключов момент от деклинацията на Слънцето. По тяхно време Слънцето се намира на своята максимална деклинация т.е. на най-голямо ъглово отстояние над и под небесния екватор по време на лятното и зимно слънцестоене съответно на 23ºN45 и 23ºS45’ и на най-малко ъглово разстояние или на минимална деклинация – 0 градуса по време на равноденствията. Тези четири момента са „носещите колони“ на Зодиака.
Астрологично разглежданият годишен сезон метафорично казано тогава се ражда, закърмен с определен потенциал, който важи в рамките на неговия период. Тези астрологични карти са олицетворение на астрологично ниво как един годишен сезон има и своето астрологично съответствие, аналог, от който можем да предположим какъв ще е общия „климат“ най-общо казано, не само метеорологичното време за разглежданото тримесечие.
Погледнато чисто философски, астрологичната нова година започва от деня на пролетното равноденствие. Тогава започва един нов природен годишен цикъл. Затова някои астролози придават на картата на пролетното равноденствие по-голямо значение като сезонна карта, която може да е определяща за насоките на цялата астрономическа година.

Релокационни и астрокартографски карти
Астрологично средство за навигация в пространството. Основната идея на релокационната астрология е, че чрез промяна на географските координати, се променят условия и обстоятелства, което астрологично е отразено чрез промяна в домовете в астрологичната карта. Съответно планетните конфигурации се разглеждат от различна гледна точка.
Астрокартографската карта представлява проекция на астрологичната карта върху географската карта на света. Астрокартографията е иновативна астрологична техника за релокационен анализ, чрез която може да се разбере къде по земното кълбо, по време на раждането на някого, нещо, всяка една от планетите попада на четирите оси на астрологичната карта:  асцендент – там изгрява, десцендент – залязва, медиум цели  – намира се в кулминация и на имум цели е в антикулминация. Къде някаква символика от астрологичната карта става по-изразена. По географски признак.
Астрокартрографията ни показва личната и индивидуална връзка със света. Локации и държави, чиито култура, обичаи, език, родени и живущи там хора, може да се превърнат във важна част от личната ни история. При положение, че поради някаква причина желаете да посетите конкретна държава, град, то релокацията и астрокартографията са тези,  чрез които астрологът може да Ви упъти как ще се впишете в някаква среда, ако ги посетите. Вашата лична туристическа брошура по въпроса е рождената Ви карта. Това направление в астрологията на практика, че астрологията е холистично знание, защото мащабът е без значение. Човек още с раждането си на конкретно местоположение, същевременно е и гражданин на света. Може например да има предпочитания към източната култура, японския език. Да изучава в Университета "Японистика". Работата му да е свързана с Япония и японци. Да си вземе за съпруг/съпруга гражданин на тази държава. При това без кракът му да е стъпил в Япония, но по някакъв начин японското може силно да присъства в живота му.
Тези астрологични карти са един от начините за ректификация.

Локално-пространствени карти или астрологичен фън шуй
Локално-пространствените карти използват хоризонталната координатна система. Те са астрологично средство за навигация в пространството. Астрологичен компас. Мащабът отново не е от значение. Локално-пространствена карта представлява проекция на азимутните линии на планетите от Слънчевата система върху обкръжаващото пространство. Астрологична методика, чрез която се анализира, къде се проектира тяхната енергия по географски признак. При нея всяка планета от астрологичната карта е ориентирана като посока в пространството по целия свят. Посланието, което носи някакво отдалечено на много хиляди километри място е сходно, с това което може да предложи същата географска посока на някаква стая т.е. няма нужда да ходим до другия край на света, за да се свържем със символиката, енергията на даден планетен принцип.  


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост
# 14
На честотите на радио "Мунданна астрология"
Синергия е тази, която пуска музиката
Астрологията има хилядолетна история и традиции. Както и за всяка област на знанието и в нея разните хора през времето и техните различни гледни точки, създават различни нейни направления. С цел да си обяснят света.
Астрологията не е въпрос само на суха статистика, строги правила и готови рецептурници, затова в нея 1+1 не винаги е равно на 2. Грешката ще потвърждава правилото, че няма готварски рецепти в астрологията. Редом със своите научни основания тя е и изкуство, затова всичко е строго индивидуално.

Можем да наречем астрологията символен език, чрез който се анализира и превежда на разбираем език музиката като изразно средство на Демиурга, Вселената. Звукът представлява трептения на някаква честота. Музиката следва някаква партитура, която спазва някакви математически правила. Светът  може да се разглежда като един голям оркестър, в който всеки индивидуално участва, в зависимост от неговия си начин на звукоизвличане. Всеки човек се свързва и е отворен към моментът на времето и пространството през призмата на някакъв начин, който е в унисон, съзвучие или дисонанс с неговото метафорично казано звучене. Изражение, на което е неговата рождена карта. В контекста на астрологията изглежда като някакви предпочитания, склонност да приемаме някаква честота от енергийния спектър, защото по рождение т.е по „фабрични“ настройки, сме на честотата на някакъв енергиен модел. Той е любима музика за сетивните възприятия на човек със сходен музикален слух. Взаимовръзката между двама човека е на първо място енергиен взаимообмен. Създадена е да „звучи“ по определен начин. Съчетанието на енергийно ниво произвежда някакъв звук. Може да е галещ за ухото звук, но и какафония. Всеки човек има зададени някакви да ги наречем фабрични настройки, космическо ДНК, енергийна структура или отпечатък, които можем да видим засяти на небесната нива, чрез планетите от Слънчевата система и астрологичната карта. Различията между хората отразяват различията им на енергийно ниво. Различната им композиция и аранжимент. Аргумент за валидността на астрологията е, че всичко, в същността си е изградено от енергия и има енергийна структура. Има някакви честоти.

Астрологията като знание може да обрисува съдбата на момент от времето на енергийно ниво, чрез символен език. Реално обаче зад една астрологична карта може да стои както човек, така и зараждане на обществено-политически процес. Тя както може да е средство, което описва личната съдба, но същевременно и като цяло надличностния потенциал-семенце на някакъв момент. Личното отношение, предварителното знание за това, какво стои зад една астрологична графика е това, което ги разграничава, слага им етикети. Поставя ги в някаква категория. Придава им съответната специфика, смисъл.
В този контекст може да стигнем до следният извод. Астрологичната карта представлява и разглежда основно понятието съдба безпристрастно. Като общо надличностно понятие. Енергиен потенциал и гледна точка. Енергийна структура на времето и пространството. За някакъв момент от време. Не като повод за научаване на уроци, награди по заслуги или наказания за минали прегрешения. Всеки като част от цялото, си има някаква съдба, която е обусловена от колективната, обществената, но това не означава че получава нещо по човешките, лични, субективни критерии, представи и разбирания за заслуги, справедливост.

Всеки човек носи своя енергиен отпечатък , но нещо желано не се раздвижва и става актуално чрез самовнушение и в желан момент. По съвети на псевдо духовни ментори, коучове и всякакви пенкилери, които напоследък изникнаха като гъби след дъжд. За това на практика е от значение и взаимодействието му с енергийно подходяща среда, момент, условия. На правилното място, точните хора и време. Личният потенциал не се развива самоцелно, а е естествен процес. На енергийно ниво, периодът става по-подходящ, тогава когато конкретен рожден потенциал се отразява в колективен, общите транзити (мунданна астрология). И ако някой например в астрологичната си карта е роден с тригон между Слънце и Юпитер, синергия се получава, тогава когато по транзит има аспект между Слънце и Юпитер. Тогава има по-голяма вероятност, този рожден потенциал да намери своето изражение и обстоятелствата и хората около човекът с въпросният енергиен взаимообмен, да влязат в ролята на щастливия случай, благоприятно стечение на обстоятелствата, които му помагат да развие своя творчески потенциал. На енергийно ниво се осъществява синхрон и синергия между лично и външно.
Това, което е във възможностите на човек, е да е в синхрон и в съзвучие със собствените си космическо ДНК и лична Вселена. И със синергията, която пуска музиката. Да не следва това, което някой му е казал, че е "правилно". А това, което го кара се чувства в стихията си, щастлив и удовлетворен, на мястото си. Метафорично и буквално планетите от Слънчевата система за моментът на раждането, са отражение на езикът на личната Вселена. Звученето на личната мелодия.

На честотите на българската народопсихология
Според системата на геодезическите еквиваленти за България се котира индивидуализма, колоритът, егоцентризма, тщеславието, самовлюбеността, показността, самохвалството, блясъка и лустрото, творческото начало. Култът към личността и героизирането. Интелигентността на пространството в България предполага подходяща среда за всичко това, което се прави със сърце си се откроява, изисква смелост и дързост, боде очите. Тук всеки може да блесне със своята предприемчивост, хъс. България е територия, която стимулира състезателният, спортсменски, предприемчив и борбен дух. Стремежът да си с едни гърди отпред, първи, победител, водач. Да водиш хорото. Вдъхновение за пионери, първопреходци. Предимство може да носи ярката индивидуалност, импулсивността, да си биткаджия, инициативността. Физическата сила и личната енергия. Да можеш буквално и преносно да се биеш. Да не цепиш басма. Да влизаш с бутонките напред. Да си проправяш път с лакти. Пробивен и от голямото добрутро може да е и всеки слон в стъкларски магазин. Този, който е недодялан, първосигнален, скандалджия, избухлив, груб, сее раздори, оспорва, първичен. За България геодезическият асцендент е в зодикален знак Лъв,  а най-голяма видимост (геодезически медиум цели), придобива свойственото на зодиакален знак Овен. Енергийната призма на пространството за България се фокусира върху това, с какво можеш да блестиш и светиш. На коя метафорично казано улица, можеш да играеш добре своята житейска роля.

Всеки астрологичен анализатор си заслужава слушателите
Астрологичният анализ, интерпретация или прогноза, представляват само тенденция, възможности за развитие, потенциал, който предполага някаква конюнктура. Астрологът не е гадател, ясновидец.
Астрологичният анализатор е човек, който основно разполага с дарбата да е мислещ човек с аналитичен ум, който превежда от един символен език. Този на енергията и енергийната анатомия на времето и пространството. Различните преводачи на този език - анализатори, го превеждат през собствените си музикални честоти. В зависимост от личният стил и предпочитания, интонацията е различна.
Каквато музика е настроен да слуша анализаторът, такива се пуска и по неговото радио. Тази честота, може да се улови само от слушатели, които са на тази вълна.


Автор: Петя Симеонова
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия