Майчинството счетоводно - 98

  • 24 277
  • 607
Моля, прочетете внимателно този първи пост! Отговорът на Вашият въпрос може би е някъде тук! Благодаря!


Flowers BouquetЗа всички консултанти:  
Ала-Бала; Lady Brinne; Elfita; Viva 123; pantera666; Шана; ДейзиГ; Стики
[/b] Flowers Bouquet

Pushpin Калкулатор за изчисляване на заплата и всички осигуровки
Pushpin Калкулатор за изчисляване на майчинството (с огромни благодарности за katya_k и колегите й  Flowers Bouquet )

Phone Телефонни номера, e-mails  и адреси на офисите на НОИ в страната, където може да искате информация и да задавате своите въпроси - Контакти

Paperclip Необходими документи за обезщетенията - Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство

Pencil Във форума
- Месечни и целеви помощи за деца (детски надбавки) - инфо, документи, ВЪПРОСИ


Nature Zap Справки може да си правите в сайта на НОИ с ПИК- персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ може да получите безплатно срещу лична карта.Nature Zap

С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте получили, както и дали са ви предадени болничните и др. документи.

Например:
Pushpin  "Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за  … т и раждане"

Pushpin справка за това на какви суми са ви осигурявали –
"Справка за социалното осигуряване"
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   Wink

Pushpin справка за изплатените болнични -
"Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО ч … НОИ по ЕГН "

Pushpin справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
"Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщет … мощи от ДОО"


Как се изчисляват болнични? актуализирано за 2011, благодарение на Стики

# Болнични за Общо заболяване (всички различни от 45-дневния болничен за бременност и последващите за раждане)
КСО чл.41
- Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, .... от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

# Болнични за Бременност и раждане
КСО чл.49
- Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.

Кога се изплащат болнични? - Счетоводството/работодателят представя в НОИ документите до 10-то число на месеца следващ месеца, в който вие сте му предоставили болничния/декларацията.(т.е.ако вие предадете болничен през септември, то работодателят има срок до 10-ти октомври да го подаде в НОИ).Болничните се изплащат в срок от 10 работни дни след подаването им в НОИ от работодателя/счетоводството.

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?

Какво включва майчинството?

Застъпване на майчинства

Процедура по прехвърляне на отпуска за гледане на дете до 2 г

Данъчни облекчения за деца


Предходна тема: Тема 97
Виж целия пост
# 1
Здравейте,
Влизам със следния въпрос: В момента съм в майчинство. След като детето навърши 1 г. мисля да си пусна и да ползвам натрупаната отпуска. А след това мисля да напусна тъй като заплащането няма да бъде променено, а и работата не е това, което ме удовлетворява.
В този случай ще имам ли възможност да взимам за втората година майчинство и отделно да отида на борсата? Може ли да ми разясните, тъй като съм запомнила, че втората година не е обвързана с работодател....или може и да бъркам.
Виж целия пост
# 2
Здравейте, миналата седмица бях командирована в друго населено място за ден. Сега възниква спор, относно дневните командировъчни средства. Определен ми е размер 20 лв. дневни пари, като съм на 8часа работен ден, пътуването до другото населено място е 2 часа в посока и работата извършена там ни отне 2 часа. Общо средно 6 часа. От счетоводството ми казват, че съгласно становище на МТСП "според националното законодателство времето за пътуване не е част от работното време на работника или служителя, в случай, че лицето не извършва постоянната си работа през време на пътуването" и няма да ми бъдат изплатени дневни пари, защото съм извършвала дейност само 2 часа в мястото за командироване.
Това няма да е единствената ми такава командировка, а предстоят няколко в близките месеци. Имат ли право да откажат? Не влиза ли във времето за командироване и времето за пътуване? Благодаря предварително.
Виж целия пост
# 3
Здравейте,
Влизам със следния въпрос: В момента съм в майчинство. След като детето навърши 1 г. мисля да си пусна и да ползвам натрупаната отпуска. А след това мисля да напусна тъй като заплащането няма да бъде променено, а и работата не е това, което ме удовлетворява.
В този случай ще имам ли възможност да взимам за втората година майчинство и отделно да отида на борсата? Може ли да ми разясните, тъй като съм запомнила, че втората година не е обвързана с работодател....или може и да бъркам.
Не можете да получавате хем обезщетение за отглеждане на дете до 2 години, хем обезщетение за безработица.
Трябва да имате работодател, за да си ползвате втората година майчинство.

Candy, по принцип правилно са ти казали. Времето за придвижване НЕ е част от работното време. А командировъчно се изплаща при поне половината ОТРАБОТЕНО време т.е. 4 часа.
Както и обичайното ти придвиждавне до работа не е част от работното време. Ти може да тръгваш от вкъщи в 7ч например, а работния ден започва от 8. Работодателя не го интересува дали живееш на 5 минути от офиса или на един час.
Виж целия пост
# 4
Здравейте, прегледах "Необходими документи за обезщетенията", но не ми стана ясно кой от всички документи ми е необходим. Като цяло май нищо не ми е ясно - очаквам първото си дете и всичко ми е за първи път.
Това което знам е:
- болничният за 45 дни преди раждане се изпраща на работодател
- болничният за 42 дни се издава от болницата и се изпраща на работодател
- този за 48 дни се издава от личния лекар на бебето и се изпраща на работодател
 (Поправете ме, ако греша кое къде се изпраща)

И оттам нататък не съм наясно каква/коя точно декларация се попълва и къде се изпраща, съответно за отпуск за майчинство, обещетения за майчинство, за еднократна помощ за раждане на дете (за това последното май трябвало нещо да се праща в общината). Neutral Face
Виж целия пост
# 5
HoneyBee33

Защо пътя на командирования не влиза в сметките, не разбирам?
Командирована съм в Габрово примерно, Сф-Габрово 3 часа...не влизат в изчисленията! Не съм съгласна.
А 20 лв. е вярната сума, защото Candy не остава да нощува в мястото на командировка.

purplemouse
Всички болнични се изпращат до работодател, а той ги подава в НОИ.
След третия болничен се попълва и подава прил. 2, за периода 135-410 дни
За "втората" година се попълва прил. 7.
Помощите за деца са към АСП.
Виж целия пост
# 6
purplemouse
Всички болнични се изпращат до работодател, а той ги подава в НОИ.
След третия болничен се попълва и подава прил. 2, за периода 135-410 дни
За "втората" година се попълва прил. 7.
Помощите за деца са към АСП.

Благодаря! От такава синтезирана информация имах нужда Relieved
Виж целия пост
# 7
HoneyBee33

Защо пътя на командирования не влиза в сметките, не разбирам?
Командирована съм в Габрово примерно, Сф-Габрово 3 часа...не влизат в изчисленията! Не съм съгласна.
А 20 лв. е вярната сума, защото Candy не остава да нощува в мястото на командировка.Ето една извадка от секцията с въпроси и отговори в сайта на МТСП:

24.04.2023 ID:1682
Здравейте, в чл. 19, ал. 2 от НКС е записано "На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време...........". Моля да уточним колко часа да се разбира под "по-голямата част", над 4, 5 часа или повече, и включва ли се времето за пътуване с влак или автомобил?

Съгласно чл. 2 от Наредбата за командировките в страната (НКС) командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни. Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед (чл. 8, ал. 1 от НКС). Според чл. 4, ал. 1 от НКС, командированият за времето на командировката има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение и командировъчни пари при условията и в размерите, определени с наредбата. Следователно за времето на командировка работникът или служителят получава обезщетение /командировъчни пари/, което компенсира неудобствата, които той понася поради обстоятелството, че е извън мястото на работа и живеене. Работно време по смисъла на Кодекса на труда е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил (§ 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда). В тази връзка считаме, че според националното законодателство времето за пътуване не е част от работното време на работника или служителя, в случай, че лицето не извършват постоянната си работа през време на пътуването, т.е. не е работник от локомотивни и други превозни бригади, шофьор, летец, моряк, ловен и риболовен надзиратели, подвижната охрана и др. Съгласно чл. 19, ал. 2 от НКС на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по чл. 19, ал. 1 от НКС, т.е. по 20 лв. Следва да се има предвид, че според чл. 66, ал. 1, т. 8 от Кодекса на труда продължителността на работния ден се уговаря в трудовия договор. Поради това считаме, че командированият има право на дневни командировъчни пари, когато изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време, т.е. повече от половината от уговореното в трудовия договор работно време, в друго населено място.НС

Питащия задава подобен въпрос като съфорумката. Според техния отговор, съфорумката е работила само два часа в мястото на командировката, което е по-малко от половината дневно работно време, съответно командировъчни не се изплащат.
Пътуването дотам също е в рамките на нейното обичайно работно време т.е. работният й ден по никакъв начин не се е удължил.

А иначе имате право да откажете командировка, ако имате дете под 3 годишна възраст. Командироването на майка с дете под 3 години, както и полагането на нощен труд стават само с изрично писмено съгласие от майката.
Виж целия пост
# 8
... за еднократна помощ за раждане на дете (за това последното май трябвало нещо да се праща в общината). Neutral Face

Еднократната помощ за раждане на дете е към общината, да. Ето тук е обяснено https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnite … i/uslugi-814/1742 Като може и онлайн, ако имаш ел. подпис.
Виж целия пост
# 9
... за еднократна помощ за раждане на дете (за това последното май трябвало нещо да се праща в общината). Neutral Face

Еднократната помощ за раждане на дете е към общината, да. Ето тук е обяснено https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnite … i/uslugi-814/1742 Като може и онлайн, ако имаш ел. подпис.
В самия линк, си пише, доставчик на услугата: Агенция за социално подпомагане. Не общината!
На доста места може да се помещават в една сграда, но са си отделни администрации.

HoneyBee33
Според мен в случая под време на пътуване визират обичайното време, когато ходиш на работа на работното си място. Работиш от 8-17, пътуваш по 30 минути в посока, точно този 1 час не ти влиза в работното време.
Просто няма как да те командироват извън населеното място и тези часове да не влизат в сметката, е моето мнение.
Виж целия пост
# 10
Има общини, които изплащат еднократна помощ за новородено, като тази помощ е различна от изплащаната от социалните. Нашата община изплаща, като изискването е минимум средно образование, а за висше сумата е по-висока.
Виж целия пост
# 11
Не знам защо си мислех, че винаги са на едно място. Приемам забележката!

Има общини, които изплащат еднократна помощ за новородено, като тази помощ е различна от изплащаната от социалните. Нашата община изплаща, като изискването е минимум средно образование, а за висше сумата е по-висока.

Това за всяка община отделно ли трябва да се провери?
Виж целия пост
# 12
Не всяка дава. В София последно нямаше. При нас тази година разбрах че са даже увеличени.
Виж целия пост
# 13
Има общини, които изплащат еднократна помощ за новородено, като тази помощ е различна от изплащаната от социалните. Нашата община изплаща, като изискването е минимум средно образование, а за висше сумата е по-висока.

А това дали общината ще ти изплати еднократно (ако има такава опция) се определя от това дали родителите живеят в тази община или къде е родено детето? Например: живея в Пловдив, но ще родя в София - къде трябва да търся информация - в софийска или пловдивска община?
Виж целия пост
# 14
В Пловдив. При нас има изискване за уседналост.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия