Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Формат на кандидатстудентския изпит по български език - тест във ВТУ

  • 8 500
  • 3
 Здравейте, обръщам се с въпрос към майки или ...ученички, които имате предстрава какво точно представлява кандидатстудентският тест по български език в Търновския университет. Имам представа за формата на този в Пловдив. Дали е същият и в Търново или има някакви разлики?
Предварително благодаря за вниманието.
Виж целия пост
# 1
Теста се състои от 4 компонента
1. да избереш правилно изписаната дума от 60 възможни
2. да поправиш правописните грешки в текст
3. пунктуация
4. есе
Виж целия пост
# 2
Писмен конкурсен изпит по Български език ТЕСТ


1. Подчертайте формите, които са написани правилно.
няколкомилионен неколкомилионен няколко милионен
Кирило-методиев Кирило-Методиев кирилометодиев
масленозелен маслено зелен маслено-зелен
кралимарковски Крали-Марковски Кралимарковски
Лъже-Ивайло Лъжеивайло лъже Ивайло
генерал майор генералмайор генерал-майор
гол голеничък гол-голеничък гол-голеничак
тас кебап таскебап тас-кебап
старобългарски старо-български старо български
самоовереност самоуверенос самоувереност
Софиянец софиянец софианец
напръсник напръстник напрастник
мошността мощноста мощността
пражола пържола пръжола
най прилича най-прилича нaй прилича
консултаций консолтации консултации
наслов надслов на слов
шестотин шестстотин шесстотин
необучен не обучен неубучен
обессърчавам обезсарчавам обезсърчавам

2. Открийте думите, които са написани погрешно, и направете необходимите поправки.

Климентовото Вероучение е сверявано много пъти и от Византийската, и от Римска църква. То се упира на блестяштия филосовски трактат “за правата вяра”, завещан от Константин Кирил. Климент познава и фотиевите съчинения. Учителя владее до съваршенство цялото църковно каннонично надслетство, проверено и преговорено още в Византия, особенно подробно в годините на иконо-борството.

Ръвнището на богуслужението му получава най висока отценка в тогавашна Европа. Папа Иоан VІІІ го проверява чрез служби, в който учавства Климент, и писменно подвърждава, че непротиворечи на богусловската наука нито пеенето на литургията на славянски език, нито пък четене на светото евангелие.

В климентовата школа се изучават и две изскуства, обвързани пак със нуждите на църквата – песнопението и словестноста. За седем години са подготвени 3500 ученика. Климент е обърнат към обикновенният човек и към неговото благодентствие. Той дава на савремениците си и чисто практически знания – как се ублагородяват диви дръфчета.

3. Поставете пропуснатите препинателни знаци.

Пътят дотам ми беше познат водеше към родния ми край но влакът опушен стар раздрънкан бе поновому необикновен свеж и ярък. Гарата свирката на влака ръмженето на високоговорителя отекващо в предутринния въздух всичко отново и отново извикваше едно-единствено чувство все по-засилващо се. Тропотът на обувки тичащи по перона настойчивото монотонно дрънчене на гаровия звънец звънкият пукот на скъсаното ремъче на нечий дървен сандал яркият цвят на мандарината протегната някому от продавач това бяха сякаш намеци или знамения на онова необятно нещо в ръцете на което бях поверил съдбата си.

Всеки и най-незначителният детайл от гарата се фокусираше в господстващото чувство за раздяла за заминаване. Скоро перонът заплува назад бавно тържествено. Усещах го с цялото си същество усещах как бетонната повърхност безизразна и бездушна се озарява от отблясъците на движението раздялата заминаването.

Полята се разстилаха смътно от двете страни на линията а ожънатите места имаха оттенък приличен на зеленикава плесен. Дебел слой слама местните селяни наричат това парна клетка пазеше от студа тънките стволове на дърветата чиито самотни силуети наподобяваха призраци. Понякога до прозореца на влака на фона на почти неразличимите сиви оризови полета изникваше отчетливо някоя могъща върба. Мокрите u листа висяха отпуснати и натежали от влагата и дървото се поклащаше леко в мъглата.

4. Напишете текст (от две до три страници) по една от следните теми:
Човекът – жертва или властелин на компютърната мрежа
Изкуството да общуваш с различния
Виж целия пост
# 3
Благодаря ви, аз междувременно също успях да се информирам. Значи е като в Пловдив Peace, с една дума, няма нещо изненадващо.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия