"Осиновяване” е дума, която няма алтернатива в речника. Нека заедно впишем единствения възможен синоним, а именно: „любов”. Нека я изпълним с образ, чувства и осмисленост.
Българска Асоциация Осиновени и Осиновители /БАОО/ вярва, че за любовта трябва да се говори, затова Ви призовава да се включите в новия й проект: „Да не отхвърлим за втори път едно дете”, осъществен с подкрепата на Tulip Foundation / Фондация Лале и Фондация Оук.
Споделете напълно анонимно историята на Вашата специална любов и помогнете нечия друга да не се изгуби...
Разкажете ни:

Ако сте осиновител:

Как любовта влезе в сърцето, живота, дома Ви...
Как я пазите и отглеждате всеки ден, час, миг...
Как се борите за нея и какво я застрашава...
Как заразява любовта...

Ако сте осиновен:

Как се приема ненатрапената, тиха любов...
Как се живее с толкова много любов...
Как се прощава по – различната любов...
Как се страхува любовта...
...и всяка друга история за намирането, съживяването, цененето, лутането или изгубването на една любов, независимо от коя страна на осиновяването сте...

Пишете ни на: baoo_love@abv.bg

Вашите истории ще бъдат включени в „Наръчник за родители, осиновили деца”, който БАОО предстои да издаде.
Виж целия пост