Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Френски език (начинаещи) - тема 3

  • 38 439
  • 79
Добре дошли в новата тема!
Нека си бъде взаимно полезни, както и досега!Полезни линкове към френска граматика
Скрит текст:
http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php - на френски е обаче, така че за малко по-нататък ще е по-полезен.

http://swac-collections.org/?lang=fra
Има много-много думи, можете да чуете всяка една по отделно.
Записите са правени от французи

Ето един сайт, който мисля, че може да е полезен: http://www.bulgaria-france.net/

http://www.bonjour.com/
за произношението на изразите.

http://www.francaisfacile.com/?cook=1 малко помощ и от мен, полезен сайт за всичко свързано с френския

http://phonetique.free.fr/index.htm
Ето и един сайт свързан с фонетиката


http://enseigner.tv5monde.com/
http://french.about.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.ortholud.com/exercices_de_grammaire_1.html
http://www.uptoten.com/
http://www.hello-world.com/French/index.php?prf=EN

Ето малко линкчета към лесно упражнения или ясна граматика и лексика:
http://learnfrench.elanguageschool.net/introduction
http://www.lsfrench.com/beginners2.html
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm
http://www.frenchlanguageguide.com/french/grammar/
http://www.ciep.fr/delfdalf/sujet.php
http://www.leconjugueur.com/

http://www.ladictee.fr/ , има и упражнения.
http://www.bescherelle.com/dictees.php
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm - упражнения
http://www.francaisfacile.com/exercices/
http://www.ortholud.com/


Още упражнения и обяснения за y et un
http://www.espacefrancais.com/quiz/divers/pronoms-personnels-en-y/exercice.html
http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercis … -french-55948.php

Сканирани правила за четене от Mélanie

Изрази с beau/belle
Скрит текст:
une belle mémoire - силна, добра памет
un beau froid - голям студ
une belle âme - благородна душа
il en a fait de belles - направил е големи глупости

Уроци на съфорумци
Скрит текст:
1-ви урок на Еовин
Скрит текст:
Започвам с най-лесното:

Conjugaison des verbes
Indicatif present
1 groupe
Образува се от основата  + окончания

PARLER (говоря)                                                                         AIMER (обичам)                                  

Je parle                      Nous parlons                     J'aime          Nous aimons
Tu parles                    Vous parlez                       Tu aimes      Vous aimez
Il/Elle/On parle          Ils/Elles parlent                  Il/Elle aime   Ils/elles aiment

Упражнения
J'aid... ma mamie à traverser la rue.
Michel me donn... son vélo.
Nous arriv... à la gare.
Les enfants demand... des bonbons.
Vous dans... de mieux en mieux.
Nous chant... le refrain tous en chœur.
Tu habit... dans quelle maison ?
Elsa aim... la couleur rose.


2-ри урок на Еовин
Скрит текст:
Règle de conjugaison des verbes en ~eler et ~eter

En règle générale, les verbes en -eler et en -eter doublent la consonne l ou t devant un e muet (je jette et j'appelle).
Quelques verbes ne doublent pas le l ou le t devant un e muet. Ils prennent alors un accent grave sur le e qui précède le t ou le l. (j'achète). Ce sont 22 verbes irréguliers: celer, déceler, receler, ciseler, démanteler, écarteler, encasteler, geler, dégeler, congeler, surgeler, marteler, modeler, peler, acheter, racheter, bйgueter, corseter, crocheter, fileter, fureter, haleter.

По правило, глаголите, завършващи на eler и eter, удвояват съгласната l или t пред нямо e. Пример: je jette, j'appelle. Има 22 глагола (подчертани горе в светлозелено), които не удвояват съгласна l или t пред нямо е. Те получават accent grave върху е, което е преди t или l. Пример: j'achète

   APPELLER                                                           ACHETER (купувам)
J'appelle             Nous appelons                          j'achète                 nous achetons
Tu appelles         Vous appelez                            tu  achètes            vous achetez
Il/Elle appelle      Ils/elles appellent                     il/elle achète          ils/elles achètent

Exercice:
1. atteler      tu ......               vous.....
2. renouveler   tu ......          vous .....
3. geler           tu.......            vous .....
4. acheter   tu ......            vous .....
5. chanceler   tu.......            vous .....
6. rappeler   tu ......           vous .....
7. amonceler   tu ......          vous .....
8. crocheter   tu  .....            vous .....
9. rejeter     tu ......         vous .....

Пояснения на Еовин по 2-ри урок
Скрит текст:
Сега давам кой глагол какво значи:
celer - спотайвам , крия , скривам
déceler - разкривам, откривам, издавам
receler - укривам, тая (в себе си), скривам, държа скрит

ciseler - вая, дълбая с длето, режа с длето, гравирам с длето
démanteler - събарям, разрушавам
écarteler - разчеквам (като вързан за бягащи в различни страни коне), разкъсвам от проблеми , разчеквам се от работа.
encasteler - някой ако го знае, да каже, в моите речници го няма
geler - замръзвам, замразявам
dégeler - размразявам
 congeler - замразявам
surgeler - замразявам

marteler - чукам (като с чук)
modeler - вая, моделирам
 peler - беля, обелвам
acheter- купувам
racheter - изкупувам

bégueter - блеене на коза
corseter - слагам корсет, слагам ограничения, рамки на нещо
crocheter - плета на една кука, хващам с кука, отварям с шперц
fileter - разтеглям тел
fureter - търся, тършувам
haleter - задъхвам се, запхтявам се.

Тези от един корен са подчертани в еднакъв цвят за по-лесно виждане

От упражнението:
atteler - впрягам, затягам
renouveler - обновявам
chanceler - залитам, клатя се
rappeler - помня
amonceler - трупам, натрупвам
rejeter - отхвърлям

3-ти урок на Еовин
Скрит текст:
Продължаваме с първа група:
Règle de conjugaison des verbes ayant un é fermé
à l'avant dernière syllabe de l'infinitif
Les verbes en -ébrer, -écer, -écher, -écrer, -éder, -égler, -égner, -égrer, -éguer, -éler, -émer, -éner, -équer, -érer, -éser, -éter, -étrer, -évrer, -éyer ont un é fermé à l'avant dernière syllabe de l'infinitif. Ils changent le é fermé en un è ouvert devant une syllabe muette finale : Je cède.

Глаголите, които завършват на -ébrer, -écer, -écher, -écrer, -éder, -égler, -égner, -égrer, -éguer, -éler, -émer, -éner, -équer, -érer, -éser, -éter, -étrer, -évrer, -éyer имат затворено é на предпоследната сричка в инфинитив. Те променят затвореното é на отворено è пред няма финална сричка: Je cède

CEDER
Je cède                 Nous cédons
Tu cèdes               Vous cédez
Elle-Il cède           Ils-Elles cèdent

Упражнение:
1. déléguer           je....    nous .....
2. pénétrer           je....    nous .....
3. crécher            je ....   nous .....
4. chronométrer   je ....   nous .....
5. régler                   je....    nous .....
6. régner                   je ...    nous ....
7. assécher            j ' ....   nous .....

Vocabulaire:
déléguer -възлагам, поръчвам, прехвърлям, делегирам
pénétrer - прониквам
crécher  - живея, обитавам
chronométrer - измервам времето за извършването на нещо точно,  с хронометър
régler - чертая линии, определям, регулирам
régner - царувам, властвам
assécher    - изсушавам, пресушавам

За произношението от musicinme
Скрит текст:
Думите във френският език, за разлика от английския, имат род (женски и мъжки), освен това тези думи са предшествани от определителен или неопределителен член.

|)Article indéfini (неопределителен член):
1. un film / ami  (филм / приятел)
2. une maison / amie (къща / приятелка)
3. des films / amis (филми / приятели)
                                      maisons / amies (къщи / приятелки)||)Article défini (определителен член)
1. le film (филмът)
2. la maison (къщата)
     (l'ami / l'amie )
3. les films / maisons / amis / amies ( филмите / къщите / приятелите / приятелките )


Докато учите нова дума, винаги я учете заедно с определителния или неопределителния член (т.е. научете, че е la maison , а не само maison), защото това, че една дума е женски род на български ,не значи, че е женски род и на френски
           При множествено число и на определителния и на неопределителния член родът на думата не е от значение.
           Когато определителният член le / la е пред съществително, започващо с гласна, тои се съкратява само на l' , без значение рода на думата.
            В правилата за четене има връзка , нарича се лиазон (ако продължа да пиша уроци, ще я обясня по-подробно, сега ще дам само пример) :
ако пишем un ami, се чете [ън ами] , но при des amis /les amis  съответно се чете [ дезами / лезами ] , следователно звукът "с" става "з"

Помощ при четенето от musicinme
Скрит текст:
|)VOYELLES (Гласни)

- А [a] - Paris , je m'apelle  

- I , Y [ i ] - styliste , physique , livre , gymnastique

- U [ u ] - musée   (звукът е м/у [y] и [ю])

- Ou - bonjour , la tour Eiffel , le journaliste

- O
- le téléphone , la poste

- Au
- un restaurant , un automobile

- Eau
- beaucoup , château

- Eu [/] - un chauffeur , un acteur , peu
 
- Oeu [/] - le coeur   (звукът е същият като при 'eu')

- E [/] - le premier , de ,le (чете се м/у 'ъ' и 'у' и 'е'  Laughing )
       понякога изобщо не се чете: boulevard , vuous vous appelez

- é [ остро ударение, чете се тясно и затворено 'е'] - téléphone , café , numéro
    по същият начин се произнасят и следните случаи: er - parler , premier
                                                                                         ez - vous parlez
                                                                                          или ,когато "е" е в думата и след него има поне 2 съгласни - une interprète

- è [ тежко ударение, отваря звукът 'е'] - sirène , interptrète

- съществува и 3ти вид ударение - сложно : â , ê , î , û , ô  появява се когато някога след тази гласна в думата е имало 's' , който е изпаднал при еволюцията на езика (това май вече го прочетох някъде в темата) : la forêt , un hôpital , un hôtel

- el - le sel (чете се 'л' => лу сел)

- ai [e] - anglais , populaire , palais  (=> [англе , попюлер , пале])

-et [e] - Monet [Moне]||) Les Nasales (Носовки) - получават се при гласна + съгласна

-an- , -am- , -en- , -em-   - произнасят се по 1 и същи начин - la lamp , Jean , je comprends , comment

-on- , -om- пак се произнасят по 1 и същи начин 2те : un , brun

Следните реда 4 вида звукосъчетания се четат по 1 и същи начин:
-in- , -im- ingénieur , international
-yn- , -ym- syndicat, un symbole
-ain- , -aim- américain
-ein- peintre

 alert Ако след съгласната има друга гласна, то вече съчетанието от букви не дава носовка.Пример: много прилагателни в мъжки род са до съгласна буква, а при женския се добавя 'е' и по този начин носовката отпада - brun [ кестеняв , с носовка] => brune [брюн] - кестенява - 'е' седи след 'n' и по този начин вече не се чете с носовка, като и последната съгласна също се признася (н), като при носовката - не се


-Ударение 'трема' - ë , ï - или 2 точки в/у гласната, това означава, че звукът на тази гласна трябва да се произнесе сам по себе си, независимо от останалите букви около него.Пример: naïf [наиф] - би трябвало 'аi' да се чете като звук 'е', но тук i запазва индивидуалния си звук, както и при maïs [маис]

|||)SEMI_VOYELLES

- Oi [wa] - coiffure [ко/уафюр] , croissant

- ill + voyelle чете се нещо като [ийъ] - Bastille,
- ail - travail (тук 'ai' не се чете като 'е' , защото 'i' е част от съчетанието 'il')

Още нещо, на което искам да обърна внимание - думата voyelle (гласна) - 'оy' се чете като съчетанието 'оi' + още едно 'i' => [вуайел]
- 'l' се чете меко, особено ако има 'е' след него (като при voyelle) - звукът е този: лале


Да кажа и за тези връзки 'liasons' - задължителни са м/у подлог и глагол, а при всички други случаи зависи от благозвучието.Мисля, че техния рд най- добре ще бъде когато пиша за глаголите..


За рода на съществителните от ~Etoile~
Скрит текст:
При съществителни означаващи ПРЕДМЕТИ и ПОНЯТИЯ

Окончанията на думите могат да посочват рода:

Мъжки род:
-age    le garage,le fromage,le ménage...
Изключения-la plage,la cage,la page,la nage,l'image

-ment   le gouvernement,le monument,le médicament...
-eau   le bureau,le couteau,le carreau...
-phone le téléphone,le magnétophone...
-scope  le microscope,le télescope...
-isme    le réalisme,le socialisme...


Женски род:

-tion     la situation,la solution,la réalisation...
-sion    la décision,la télévision...

-té        la société,la réalité,la bonté,la beauté
Изключения-le coté, l'été, le comité, le député, le pâté

-ette    la bicyclette,la trompette,le disquette...
-ance    la connaissance,la dépendance,la ressemblance...
-ence   la référence,la permanence,la différence...
-ure      la culture,la peinture,la nourriture
-ode     la méthode...
-ade    la salade...
-ude     la certitude...


От мъжки род са       un probléme
                                  un modéle
                                  un systéme
                                  un groupe
                                  un programme
                                  un domaine
                                  un volume


При съществителните,които означават ЛИЦА,родът съответства на пола:

Мъжки род- un étudiant (ученик)
Женски род-une étudiante (ученичка)

По правило женския род се образува като прибавим към формата за мъжки род:

 un étudiant chinois    une étudiante chinoise
 (китайски ученик )      (китайска ученичка)
 
un ami adoré              une amie adorée
(любим приятел)        (любима приятелка)


В някои случаи се променя цялото окончание:

un musicien italien         une musicienne italienne
un champion breton       une championne bretonne
un vendeur travaileur     une vendeuse travailleuse
un chanteur prometteur  une chanteuse prometteuse
un acteur séducteur       une actrice séductrice


И още за родовете от Dive
Скрит текст:
1. От МЪЖКИ РОД са думите, завършващи на:
- age
 - ail
 - al
 - eau
 - ège
 - ent
 - et
 - ier
 - isme
 - oir
 - on
 - ment

Както и: сезоните, месеците, дните от седмицата, посоките на света, техническите термини с английски произход.
Изключения са:
une page - страница
une plage - плаж
une image - картина
une eau - вода
une cage - клетка
une rage - гняв
une dent - зъб
une peau - кожа

2. От ЖЕНСКИ РОД са думите, завършващи на:
 - ade
 - ance
 - aison
 - ence
 - elle
 - esse
 - ette
 - ion
 - ise
 - rie
 - son
 - té
 - tié

Както и почти всички държави, с изключение на: le Portugal; le Luxembourg; le Japon; le Mexique; le Canada, le Brésil, le Maroc, le Guatemala, le Danemark, le Cameroun, le Groenland, le Chili, le Gabon, le Bangladesh


За отрицателната форма на глаголите от gertrudka, Еовин и Dincho
Скрит текст:
Отрицателната форма на глаголите във френския език се образува от 2 частици, обикновено "ne" и "pas" (в случая "n'" е от "ne"). С изключение на случаите, когато глаголът е в Infinitif, глаголът стои между "ne" и "pas" (Je ne parle pas anglais, например). Когато глаглът е в инфинитиф и двете частици минават пред глагола (Il me dit de ne pas parler anglais.)

Има случаи, в които се изпуска pas-то - когато в изречението има rien, personne, jamais, aucun/e.
Je ne veux rien acheter - не искам да купувам нищо.
Je ne veux voir personne - не искам да виждам никого.
Je n'ai jamais fume - никога не съм пушила.
Je n'ai aucune idee - нямам никаква представа/идея.

В разговорния език може да се изпусне ne/n' то.
Je veux pas aller a l'ecole - не искам да ходя на училище
Je sais pas - не знам.

За горните, в които липсва pas, в разговорния махаме и ne и става:
Je veux rien acheter - не искам да купувам нищо.
Je  veux voir personne - не искам да виждам никого.
J'ai jamais fume - никога не съм пушила.
J'ai aucune idee - нямам никаква представа/идея.

И един случай, когато има ne\n' но не е точно отрицание, а наблягане.
ne ... que = seulement
Je ne veux que toi - Искам само теб.
Je n'aime que toi - Обичам само теб
Je n'ai qu'une vie - Имам само един живот.
Ce n'est que le début - Това е само началото.

За dont от t1n43t0
Скрит текст:
Права си, замества de. Пример ще дам, дано да разбереш по-добре с него.
Où est le livre? J'ai besoin du livre. = Къде е книгата? Нуждая се от книгата.
--> Où est le livre dont j'ai besoin? = Къде е книгата, от която имам нужда?

Виждаш ли как стоят нещата?! Вместо да повториш два пъти "le livre", ти слагаш едно "dont" и свързваш двете изречения в едно.

Също така dont може да значи и "включително".
Пример:
Hier, j'ai lu plusieurs livres. J'ai lu le tien. = Вчера прочетох няколко книги. Прочетох твоята.
--> Hier, j'ai lu plusieurs livres, dont le tien. = Вчера прочетох няколко книги, включително и твоята.

Dont замества de, когато de е самичко. За разлика от duquel, например, което замества de, когато е с нещо друго. Например... à côté de.

тема 1
  тема 2
Виж целия пост
# 1
Сега я виждам темата, а търсех за Френски.

Първо ниво съм във Френския институт.
Виж целия пост
# 2
Аз да се оплача, че хич не мога да се накарам да чета граматика честно казано, та го карам на слух и усет през Duolingo-то когато ми остане време, пък да видим до къде ще го докарам. То и без това като гледам изключенията са повече от правилата  Laughing
Виж целия пост
# 3
Позарязала съм го френския последно време, а не е добре това...  Embarassed
Виж целия пост
# 4
    Най-сигурният начин за усвояване на френския правопис - диктовката.        Успех на всички, които са се заели с тази прекрасна и доставяща удоволствие задача - ученето на френски! Ето и линк за диктовки: www.ladictee.fr
Виж целия пост
# 5
Докато преглеждах разни лавици с книги попаднах на интересни неща, които знаех, че имам, но така и не остана време тогава, а и сега за Френския... бяха ми подарък за Рожден Ден преди 2-3 години...

и има още една книжка пак с 500 упражнения  Mr. Green
Виж целия пост
# 6
Граматиката на Колибри е много добра според мен.
Виж целия пост
# 7
Граматиката на Колибри е много добра според мен.

Супер, мерси, ще му дойде времето и на Френският някой хубав ден. Особено след като се преместя в Ница или Кан  Mr. Green
Виж целия пост
# 8
Здравейте,

Търся отзиви за курсовете във френския културен институт за начинаещи.
Виж целия пост
# 9
Здравейте,

Търся отзиви за курсовете във френския културен институт за начинаещи.

Здравейте, аз бях там, при Д. Мандаджиева, доволна съм.
Виж целия пост
# 10
Във френския институт 2012-2013 г. изкарах нивата до B1 и се чувствах сравнително подготвена. Можех да водя ежедневен разговор на френски за обичайните неща с прости думи и изречения и до някъде да изразявам свои разсъждения. Прекъснах поради лични причини няколко години и преди няколко месеца отново посетих института за опресняване на знанията. Оказа се, че съм забравила изключително много, но и някак не успях да вляза в крак с нещата поради лична натовареност. Прекратих посещенията си по средата на курса. Повечето преподаватели са добри, е има разбира се и такива които не са родени за тази професия. Важното е, че преобладаващата част са читави. Не ми се е случвало да ми преподава французин, но всички, на които се е случвало не са очаровани. Мисля си, че в София по-добро място за учене на френски няма да се намери.
Виж целия пост
# 11
Здравейте, моето дете от доста години посещава курсове по френски език, но има проблем да се отпусне да говори и споделя, че му е трудно. Та, в тази връзка търся частен учител. Моля за помощ!
Виж целия пост
# 12
Здравейте, моето дете от доста години посещава курсове по френски език, но има проблем да се отпусне да говори и споделя, че му е трудно. Та, в тази връзка търся частен учител. Моля за помощ!

за кой град?
Виж целия пост
# 13
   Предлагам учебник Junior plus на издателство Clé International 1, 2 и 3, като за 3 има и нова уч. тетрадка. За мен е важно някой да ги ползва, така че цената е по договаряне в полза на купувача.
Виж целия пост
# 14
Започнах от абсолютната нула, даже под нулата! Много ми е трудно, но много повече ми е приятно. Голямо удоволствие е изучаването на френски. Аз съм във Френския културен институт от скоро - месец или два - не знам точно.
За мен, като абсолютно начинаеща, темпото е бързо, а и все още не мога да се справя с четенето. Упражнявам се, но не зная дали правилно произнасям думите, които не съм успяла да запиша (транскриптирам на кирилица Sad ).
Продължавам напред. Много е приятно.
Успех на всички!!!
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия