# 120
Директорът не може да направи нищо след първата жалба,освен да накаже с мъмрене.Което е нищо.
Най-голямото наказание и то след 3 жалби е да преместят агресора в друго училище.
Но това също не е решение на проблема.Защото агресивното дете ще се държи така и там.
Просто по закон агресора също трябва да ходи на училище.
И тук е ролята на родителите на агресивното дете-да вземат някакви мерки.

Ако моето дете е засегнато аз бих пускала жалби всеки път,когато е пострадало.
И медицинско ще извадя и сигнал до социалните ще подам,ако трябва и в детска педагогическа стая.Зависи каква е ситуацията.

Това без значение дали агресивното дете е със СОП или не.Виж целия пост