В една детска градина психолози предложили на група 5-6-годишни деца да поиграят на семейство. Момиченцата бързо разпределили помежду си ролите на майка, дъщеря, баба, докато от момченцата никое не пожелало да играе бащата, а най-много сина или кучето.

След дълги увещания едно от момченцата се съгласило да играе бащата – то легнало на дивана и казало: „Дайте ми вестника и включете телевизора”. Това била ролята му през цялата игра. На въпросите на психолозите какво правят майките и бабите, всички деца, включително и момчетата, отговаряли с желание и подробно. На въпросите какво правят бащите, разказвали кратко и с най-общи думи: „ходят на работа”, „печелят пари”, „карат се на майките и децата”, „наказват”...

На практика много често съвременният баща в очите на своето дете се явява като митичен, непонятен и недостъпен образ. Той излиза рано сутрин, целият ден е някъде „на работа”, занимава се с нещо важно, а вечер се прибира изморен. Трябват му само вестник и телевизор. Всъщност, работата, увлеченията, животът на някои бащи преминават извън вниманието на детето.

Психолози са разпитали млади бащи от семейства с дете до една година: „Интересно ли ви е да общувате с детето си? Колко време прекарвате с него? Играете ли с него, на какви игри?”. Повечето бащи отговорили така: „Но какво разбира то? Когато порасне, ще играем на футбол, ще ходим на мач... Сега нека да се занимават с него майка му и баба му.”

Установяването на такова отчуждение често става източник на неразбиране, недоверие, конфликти в следващите години – чак до юношеството. Изпуснатите в самото начало на ранното детство първи контакти с детето, общуването по време на грижите за него, съвместните разходки, игри – всичко това впоследствие оказва влияние върху разбирателството между бащите и децата, в отсъствието на доверие и привързаност от страна на детето към бащата.

В някои културни традиции не е прието да се привлича бащата към грижите за децата в първите седмици след раждането им. Всичко ляга на майчиния гръб, на бащата се позволява само да се доближава до кошарката на бебето или в най-добрия случай, да го повози спящо в количката. Естествено, такава практика не благоприятства взаимното разбиране и приятелските отношения в бъдеще.Защо у децата се формират такива представи за бащата? Какво конкретно в неговото поведение и отношение към детето влияе на това?

За нашата култура не са толкова характерни външните прояви на любов и нежност от страна на бащата към детето. Все още рядко може да видим на разходка баща, хванал за ръка сина си – по-често те вървят един до друг и даже не разговарят, като че бащата просто съпровожда детето. Да го прегърне, да го сложи на коленете си, да го похвали, да разпита какво е видяло на разходката, да се удиви и възхити от рисунката, танца, стихотворението – всичко това като че ли е несвойствено за много от съвременните бащи.

Още една негативна черта на нашето съвременно традиционно възпитание – това е преобладаването на порицанието над похвалата. Много бащи мислят, че да възпитават, означава да правят забележки, да забраняват, да наказват и именно в това виждат своята родителска функция.

Възможно е всеки баща да вижда мислено в сина си възрастния мъж и затова да изисква от него толкова много. Но нали синът е още малко момче, което не умее и не знае много. За да станете по-добър баща е полезно да си напомняте непрекъснато: да бъдете приятели със своето дете, да съпреживявате и разбирате чувствата му, да виждате в него интересен събеседник, личност, достойна за уважение и признание.

Ако вие сте бащи, направете малък експеримент. Вземете лист хартия, разделете го на две части. Спомнете си вчерашния ден и запишете вляво: колко пъти и за какво сте се карали на своето дете, забранявали сте му нещо, сърдили сте се, правили сте забележка, наказвали сте. А вдясно отбележете: колко пъти и за какво сте го похвалили, приласкали, усмихнали, внимателно изслушали, дали сте му да почувства, че го обичате и че ви е скъпо.
Обобщете и си поставете оценка от гледна точка на детето. Харесва ли ви резултата?


Включете се в кампанията на Dove Men+Care в подкрепа на бащинството и можете да спечелите чудесни награди за татко и бебе.