Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Протестите срещу проект на Стратегия за детето /2019-2030 г./

  • 127 222
  • 6 862
Надявам се темата да бъде одобрена, защото касае въпрос, по който има голям обществен интерес.
Темата не е за и против Стратегията за детето и не е желателно да се превръща в такава, дори и само заради риск от заключване.
Най-общо казано, според експертни юридически мнения, стратегията противоречи на Конституцията на Република България, делегирайки несъществуващи права на децата и нарушавайки правата на родителите, заложени в Конституцията. Опасенията на хората са, че в резултат от подобна, пусната в действие Стратегия, може да се стигне до неправомерно отнемане на деца от семействата им, каквито случаи има в редица страни от Западна Европа. Има и много други неизвестни, които крие тази стратегия.

На 22 април от 15 часа е насрочен протест срещу стратегията пред Министерството на труда и социалната политика.

Същевременно на сайта на министерството и на Държавна агенция за закрила на детето се появи следното съобщение, което е обнадеждаващо в някаква степен:

"Скъпи приятели и съмишленици,
Държавната агенция за закрила на детето желае да чуе всички креативни и конструктивни мнения, що се отнася до проекта на Стратегия за детето (2019 - 2030 г.). За тази цел ние Ви предоставяме електронен адрес за продължаване на консултациите по темата. Всички заинтересовани лица и организации могат да изпращат своите конкретни предложения на следния e-mail:

Strategia.Consult@sacp.government.bg, (до 31 май 2019 г.).

Стратегическият документ няма да бъде внесен в Министерски съвет до приключването на обществените консултации.

Вярваме, че с продължаването на консултативния процес ще се изработи обществено съгласие, в резултат на което проектът да отразява цялостната визия на българската държава и на гражданското общество за развитието на следващите поколения граждани на страната ни."


Всеки, който е заинтересуван, може да пише на посочения имейл адрес и да посочи мотивите си против тази стратегия.

Съществува фейсбук група "Не на стратегията за детето /2019-2030 г./", където се разисква проблематиката.

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_hez9s3o2?fbclid=IwAR2y7XhSqd … 9Is8jxdz1eSrY2x9U

Скрит текст:

Виж целия пост
# 1
Ако визираш Норвегия там има един доказан случай на неправомерно отнето дете признато от международен съд. Приемаме че норвежкият е корумпиран. Отнетото дете на циганското сем.
https://www.segabg.com/category-observer/norvegiya-ne-gledat-dec … -po-zle-razlichno
Ако говориш за Цветелина там също предстои да видим другата гледна точка в международният съд. Но едно е ясно, никъде по света не те галят с перце когато нарушаваш съдебни решения и нарушаваш родителските права на другия родител без да имаш законното право за това.
Във всички останали случаи в които чуваме 2-те гледни точки а не само едната, международният съд се е произнесъл че няма неправомерно отнети деца. Надявам се че това не е нов опит за прокарване на политическа пропаганда за печелене на гласове на идващите избори. И ново създаване на тема за плюене по запада и възхваляне на шамара от тоя сорт.
https://www.peticiq.com/195500
Прави впечатление че едни и същи хора и организации се обявиха против страт. и против промените в нак. кодекс за ефективно наказание затвор при лека телесна повреда в условията на дом. насилие (било опит за прокарване на истанбулската конвенция). Асоцията на татковците традиционалисти сигурно ще са на тоя протест. Тоя филм вече сме го гледали в предишната тема. Няма нужда да го повтаряме. А пропагандният ти афиш е пълен с небивалици, като започнем че ще се отнемат деца за бедност, минем през шамарът и несъгласието с доктора, и завършим с отнемане на деца за многодетност. Simple Smile
http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_hez9s3o2?fbclid=IwAR2y7XhSqd … 9Is8jxdz1eSrY2x9U
А за телефона, Grinning знаеш ли че и в Русия е същият тел. същият е и в Полша и в цяла Европа. Grinning Това е стандартен тел. в цяла Европа не е само на Норвегия. Пропагандата е съшита с толкова бели конци че няма накъде. Ама явно работи щом има хора които мислят че някакви други хора искат да им откраднат децата и даже ще простетират заради това. Зададе ли си въпросите и предложенията за страт. към министерстовото и от там какво ти отговориха.

П.с. Кои са тия юристи които твърдят че децата нямат права.
СЪЩНОСТ НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Скрит текст:
Съобразно Конвенцията за правата на детето от 1989 г. и българското
законодателство, “дете” е всяко човешко същество на възраст под 18 години,
което има своите права и достойнство. Тъй като детето е уязвимо и не може да
се защитава само, то е обект на специална закрила. Децата съставляват една
трета от световното население и една четвърт от европейското.
Правата на човека са основни стандарти, без които не можем да оцеляваме и да се развиваме с
достойнство. С какво по-различни са правата на детето? Те са приспособени – към неговата
уязвимост и към неговите нужди, съобразени са с възрастта му. Детето има право да живее и да
се развива подходящо физически и интелектуално, да има достъп до подходяща храна, грижа,
образование и т.н. То има нужда от закрила – трябва да бъде предпазвано от трудова
експлоатация, малтретиране, отвличане и др.

Основен документ, където подробно са описани правата на децата, е Конвенцията на ООН за
правата на детето. Държавите – страни по Конвенцията се задължават да осигурят на детето
закрила и грижи, и да осигурят институциите и услугите да отговарят на необходимите стандарти.
Те са длъжни и да предприемат всички необходими законодателни, административни и други
мерки за осъществяване на правата, признати в Конвенцията. В Приложение 1 може да откриете
подробен списък с основните права на детето, заложени в Конвенцията.
По вид можем да разделим правата на детето на граждански и политически (право на
идентичност, на националност и др.), икономически, социални и културни (право на образование,
право на достоен стандарт на живот, право на здраве). Те включват лични (право да живее с
родителите си, право на образование, право на закрила) и колективни права (права на бежанците
и децата с увреждания, местно население).
Когато говорим за действията, които се предприемат от обществени или частни институции,
отнасящи се до децата, от първостепенно значение трябва да са висшите интереси на детето.
Те трябва да са в центъра на всички документи и мерки, които се предприемат от законодателни и
административни органи, съдилища и др

ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Скрит текст:
Правата на детето са сравнително ново понятие. Човешките права като цяло се дискутират още от
17 век, но правата на децата започват да бъдат признати в края на 19 и в началото на 20 век. В
началото те се обсъждат главно във фокуса на детския труд. В средата на 19 век във Франция се
появява идеята да се даде на децата специална защита. През 1841 г. френски закони започват да
защитават децата на тяхното работно място, а от 1881 г. те включват и правото на децата на
образование.
След Първата световна война и последствията от нея, със сформирането на Общество на народите
започва широка международна дискусия по отношение на човешките и на детските права.
Стартира закрилата на детето в медицинските, социалните и юридическите области. През 1919 г.
международната общност, следвайки създаването на Общество на народите, инициира Комитет
за закрила на детето.

ЖЕНЕВСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – 1924 г

Скрит текст:
Огромна заслуга в първите стъпки по пътя на признаване на
детските права има англичанката Еглантин Джеб и създадената
от нея организация “Спасете децата”. В съвместни усилия,
заедно с Международния комитет на Червения кръст и
Швейцарския комитет за помощ на децата в Женева, бива
създаден Международен съюз за закрила на децата. Той създава
първата версия на Декларация на правата на детето
2
, която бива
представена пред Обществото на народите. Декларацията се
приема от ОН официално на 16 септември 1924 г., като това е
първият международен документ, който признава
съществуването на специални за децата права и отговорности на
възрастните спрямо тях.
Декларацията бива променяна през годините. Характерното за
нея е, че подписалите я държави не са задължени да внедрят
принципите й в националното си законодателство. Също така тя
не успява да покрие и всички необходими за държавите
елементи.

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО - 1989 Г.

Цитат
Процесът по разработване на правата на детето се поема от Организацията на обединените
нации. Първият задължаващ легално документ по отношение на всички основни права на детето
става реален на 20 ноември 1989 г. Конвенцията на ООН за правата на детето става международен
договор и влиза в сила през 1990 г., като е ратифицирана от 20 държави – днес вече 194. България
ратифицира Конвенцията през 1991 г.

През 1991 г. ООН създава специализиран орган –
Комитет за правата на детето. Той включва 18
независими експерти от различни държави. През
2016 г. беше приета първата българска кандидатура
за член на Комитета за правата на детето. Доц.
Велина Тодорова получи широка подкрепа в
страната и в международната общност.

Конвенция на ООН за правата на детето

Член 1
За целите на тази Конвенция "дете" означава всяко човешко същество на възраст под 18
години освен ако съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано.
Член 2
1. Държавите - страни по Конвенцията зачитат и осигуряват правата, предвидени в тази
Конвенция, на всяко дете в пределите на своята юрисдикция без каквато и да е дискриминация,
независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или други възгледи,
националния, етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидност,
рождение или друг статут на детето или на неговите родители или законни настойници.
2. Държавите - страни по Конвенцията, вземат всички подходящи мерки за осигуряване
закрилата на детето против всички форми на дискриминация или наказание на основание на
статута, действията, изразените мнения или убеждения на неговите родители, законни настойници
или членовете на неговото семейство.

Аз се вбесявам на тая тема, защото се нагледах на достатъчно случаи на пребити деца и убити жени без никоя служба да си помръдне пръста, https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/14-godis … ot-bashta-si.html и се вбесявам като някой почне да ми обяснява как шамарът бил свещенно право на мъжът и на бащата. Сега някой ще дойде да ми го обяснява отново, понеже в страт. е заложено че с такива родители трябва да се работи. Малко истинска информация за страт.
https://sacp.government.bg/новини/д-р-елеонора-лилова-„новата

Скрит текст:
„Всяко дете трябва да развива потенциала си в сигурна и подкрепяща среда, която гарантира неговата идентичност, достоен живот и права. Със създаването на новата Национална стратегия за детето трябва да поставим основите и да изберем мерки и политики, с които да изградим тази подходяща среда“. Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. Тя, заедно с г-н Славчо Атанасов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 44-то Народно събрание, проф. Запрян Козлуджов – ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България, откриха първата Националната консултативна среща, посветена на изработването на новия стратегически документ. Форумът, който се проведе в гр. Пловдив, събра над 150 ключови представители на всички страни, ангажирани с политиките за децата – държавни институции, международни, синдикални и работодателски, неправителствени и родителски организации, академичните среди, експерти, директори на детски градини и училища, и най-важните консултанти– децата, представени от членовете на Съвета на децата.

Те споделиха своите идеи и мнения за създаването на Национална стратегия в три тематични панели на форума: „Приоритетите на децата и Националната стратегия за детето“, „Свободно време,  здраве и благополучие на децата“ и „Образование и сигурна среда за детското развитие“.

Създаването на новия стратегически документ за периода 2019-2030 година е сложен процес, който има важна цел – изграждането на следващото поколение български граждани, заяви в презентацията си доц. Антоний Гълъбов. Неговият анализ на Стратегията за периода 2008-2018 година показва, че е необходимо актуализиране на нормативната уредба, развитие на информационна свързаност и междуинституционално взаимодействие, устойчивост на развитието на човешките ресурси при реализиране на планираните политики, устойчивост на постигнатите резултати.

За да се чуе гласът на тези, за които е предназначен документа – младите хора, Галина Вълчева, Ива Иванова, Йоана Захариева, Рая Топузакова, Тодор Ценов и Христиан Младенов, представиха мнението по всяка от приоритетните области на своите връстници от Съвета на децата.

Създаване на „зелени болници“, „сигурна дигитална среда“, „образование, което подготвя децата за бъдещето“, „грижовна и безопасна семейна и социална среда”, осигуряване на възможности за развитие на талантите на момчетата и момичетата от малките населени места, бяха част от предложенията. Те бяха претворени от младите хора в арт-инсталации, които привлякоха вниманието на възрастните в срещата. Участниците във форума се обърнаха към децата: „Вие сте знаещи, можещи и талантливи, затова ще се вслушаме в предложенията Ви при създаването на този най-важен за Вас документ“.

Планираните мерки в бъдещата национална стратегия за детето ще създадат предпоставки за по-хуманно образование, възпитание, култура, ще заложат правила за междупоколенческо общуване, това мнение изказа председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н.Янка Такева.

Документът ще заведе посоката на подходящата грижа, която всички възрастни - родители и професионалисти, трябва да полагат за развиване на потенциала на всяко дете. Това бе мнението и на д-р Юлиян Петров, Председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Нина Чанева – Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България и д-р Ваня Кастрева – началник на РУО София-град.

Като панелисти и презентатори в срещата се включиха проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова от СУ“Св. Климент Охридски“, проф. дпн Румен Стаматов – ПУ „Паисий Хилендарски“, Мария Гайдарова – Председател на фондация „Световен образователен форум България“, Елена Витанова – Министерство на образованието и науката, психолозите Иван Игов и Младен Владимиров.

По време на форума участниците изразяваха своето мнение и задаваха въпроси свързани с целите и приоритетите, включени в новата Национална стратегия за детето 2019-2030 год.
Виж целия пост
# 2
Държавата "оправи" икономиката, здравеопазването и образованието и сега се кани да направи същото и със семейството, започвайки с децата в него?
Виж целия пост
# 3
За съжаление медиите ни отразиха изключително манипулативно днешните протести. Аз лично друго не съм очаквала, но пък това не означава, че хората не трябва да отстояват позицията си и да търсят отговори на въпросите си.
Един сравнително добър материал:
https://www.bgonair.bg/bulgaria/2019-04-22/roditeli-na-protest-s … ategiya-za-deteto

Едно много подвеждащо заглавие - "Светият синод застана зад идеята за Стратегия за детето" на Нова.
Истината е, че църквата осъди точно тази прокарвана стратегия.
https://nova.bg/news/view/2019/04/03/245946/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D … 0%B5%D1%82%D0%BE/

Аз бих искала да попитам Nikola Tesla и zemonti абсолютно никаква опасност за семействата ли не виждат в тази стратегия? Кой ще контролира резултатите от подадени сигнали от "разочаровани" тийнейджъри и пр.? Всъщност по какъв начин ще функционира новосъздаденото детско правосъдие? В какво ще се изразява криминализирането на това да набия дете? А ако детето е излъгало, че съм го била? Кой и по какъв начин ще установи това и възможно ли е да бъде отведено от семейството междувременно? Анонимните сигнали имат ли доказателствена сила и основание ли са за отвеждане на дете? По какъв начин ще мога да контролирам децата си, особено в тийнейджърска възраст? Ще имам ли право да чета кореспонденция, да налагам забрани за достъп до хора, среди и т.н.? Моите забрани и начини на контролиране на поведението на един непълнолетен или малолетен ще се считат ли за нарушаване на правата му? Ще имам ли право да възпитавам детето си както преценя за добре? Ще имам ли право да откажа просветителските дейности, цитирам - в и извън училище - по отношение на сексуалното образование? Къде се позиционират конституционните ми права като родител в контекста на тази стратегия?
Кой ще контролира органите, заети да прилагат стратегията, дали извършват неправомерни или корумпирани действия?
Ето - сега правя копи-пейст и пращам въпросите и на ДАЗД. Ще ви държа в течение дали ще получа отговори и какви.

Като цяло нямам времето и енергията да влизам в дълги дискусии, но пък смятам, че такава тема трябва да има.Виж целия пост
# 4

Аз бих искала да попитам Nikola Tesla и zemonti абсолютно никаква опасност за семействата ли не виждат в тази стратегия?
Никаква.
Да му мислят психопатите, наркоманите, осъдените и подобни.
Виж целия пост
# 5
Цитат
Аз бих искала да попитам Nikola Tesla и zemonti абсолютно никаква опасност за семействата ли не виждат в тази стратегия?
Никаква опасност не виждам. Да му мислят тези родители https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/14-godis … ot-bashta-si.html. За тях страт. е опасна, че ще се работи предварително с тях и ще се взимат превантивни мерки а не да се подават сигнали и никой да не си мърда пръста понеже се чакат телесните повреди. Да му мислят и родителите анти-ваксари заради които непрекъснато пламват разни епидемии понеже не са си имунизирали децата. Те виждат опасности в страт. То и затова организациите които протестират са все едни интересни организации на бащите традиционалисти, на анти-ваксарите, за дом. образование и не знам какви глупости, заедно с параноични майки на които им се привиждат врагове зад всеки ъгъл и тайни организации крадящи деца. Даже единният европейски телефонен номер доказвал че съществуват такива тайни организации крадящи деца. Grinning за да ги дават на педофили. Да взема да постна малко от пропагандата.
Креативен секс за елита
https://www.pravoslavie.bg/Интервю/креативен-секс-за-елита/
Цитирам:
Специалистите уточняват, че приемното семейство получава дневно 10 000 крони (около 50 хиляди рубли или 1250 евро) за едно прието дете. Отделно агентът на „Барневарн“ получава от държавния бюджет голяма награда за всяко отнето дете. Такава е практиката във всички скандинавски страни.

Един норвежки приют получава около 300 хиляди евро годишно за всяко дете. Ако пък детето стане инвалид, парите се увеличават. Тоест: колкото повече травми и осакатявания, толкова повече пари получава приютът – затова и служителите там, и приемните родители имат изгода децата да стават инвалиди.

Почти всеки месец в Норвегия се самоубива по една руска жена. Защото, когато при вас дойдат и ви отнемат децата, вие сте абсолютно безпомощни – сами срещу Системата. Казват: „Ти правиш омлет не по норвежка рецепта – значи си против интеграцията“. Или: Ти принуждаваш детето да си мие ръцете – значи, упражняваш насилие върху него“. Или: „Ти куцаш – и не можеш да си играеш с детето в пясъка. Значи си лоша майка, затова отнемаме детето ти!“.

Специален раздел на този общоевропейски сексуален стандарт обяснява защо родителите и възпитателките са длъжни да учат европейските деца да мастурбират не по-късно от 4-годишна възраст. Grinning

Сексуалните „малцинства“ в Норвегия съвсем не са малцинства. Напротив, нормалните хора там са малцинство. Материалите на социолози, които може свободно да се прочетат, показват ясно: към 2050 г. 90% от населението на Норвегия ще е хомосексуално.


Брейвик: той „спасяваше“ Норвегия именно от същата управляваща партия – „Арбайт парти“, а го обвиниха, че мразел мюсюлманите. Брейвик на 4-годишна възраст е отнет в приют на „Барневарн“ и после „пуснат по етапен ред“. Всяко ново приемно семейство го изнасилвало, каквато е традицията в Норвегия. После, като младеж, 9 години подготвял акцията си. Мисля, че сега са го изолирали и са му казали: „Ще имаш, каквото поискаш, но само мълчи на тази тема!“

Не става дума просто за педофилия. Това е друг феномен. Само в малката по население Норвегия има 19 000 дружества за превръщане на децата от „вехти“ (мъж, жена) в различни, нетрадиционни „джендъри“. Детето принудително бива насочвано към хомосексуална и друга нетрадиционна сексуална ориентация. Това е нещо като организиран „тренинг“ именно с такава цел.

в Норвегия има такава народна традиция: роднините на малки деца, момченца и момиченца, да правят секс с тях, а после да ги „пускат“ на съседите.

8-годишно момиченце е било осъдено да плаща съдебните разходи и компенсация на изнасилвача си, задето бил задържан в ареста. Всъщност, в Норвегия на педофилията не се гледа като на престъпление.

ВЪПРОС: Честно казано, трудно е да се повярва във всички тези ужаси…

ОТГОВОР: Докато вие се чудите да повярвате или не, вече се появи цяло поколение родители, които живеят именно с този ужас насреща си.

На този фон нашата Русия изглежда като остров на християнските ценности…

Убеден съм че в групата във фейсбук срещу страт. тая пропаганда се вихри на високи обороти. Вероятно и се препоръчват политически сили за които да се гласува на идващите избори.Grinning
Виж целия пост
# 6
Нито съм "антиваксърка", нито съм за домашно раждане, образование и подобни, нито съм параноична майка - напротив. Но тази стратегия ми е също толкова противна, колкото и майките веганки, които държат децата си на диета и не ги пускат на училище. Абсолютно ми е едно към едно - двете крайности.
И силно се надявам да не се приеме.
Виж целия пост
# 7
Аман от луди анти-бла бла. Плюят Анимус, спасили не малко хора. Страх ги я .. друго си е да си пошляпнеш детето и никой да не ти се бърка в паничката, па после защо детето ми бие другите не знам.
БПЦ няма как да подкрепи таква стратегия просто. Те искат да си припечелват от дарения и молитви на страдащите.
Имам много приятели в Норвегия, нещо не съм чувала децата им да са джендъри или някой да ги следи, а иначе са женени за норвежци...
Същите тези, които плюят стратегията, са и против голяма чст от ИК, нищо че защитава жени и мъже в нужда (не само жените са обект на тормоз).
Иначе съм съгласна, че трябва обществено обсъждане, защото няма как за един шамар да ти вземат детето. Трябва ясно да се дефинира какво е тормоз, защото малкия пикльо/пикла не може да ида и да се разреве на социалните, че мама и тати не са купили N-тата играчка Grinning Малко да се поработи и да я направят работеща и ще е супер.
Виж целия пост
# 8
Трябва ясно да се дефинира какво е тормоз, защото малкия пикльо/пикла не може да ида и да се разреве на социалните, че мама и тати не са купили N-тата играчка Grinning
Те социалните не са чак такива балами, че да вярват на всеки донос и оплакване. Все едно да те вкарат в затвора ефективно, защото някой е КАЗАЛ на ченгетата, че крадеш.

По жалба/донос могат да решат да те посетят за разговор (ако нямат хич какво друго да правят), но нормален човек не би трябвало да се притеснява от такива неща. Социалните са достатъчно заети със сираците и децата на затворници, болни и липсващи родители.

Виж целия пост
# 9
И понеже запушихме дупките в здравната каса, сега оказваме доверие на социалните, че няма да злоупотребяват с данъците ни, защото интересите на нашите деца са по-важни за тях?
Виж целия пост
# 10
Nikola Tesla, тази статия, както и още една популярна за навлизането на исляма в Швеция, съм ги чела много преди в България да опитат да пробутат ИК и стратегията, може би преди още 5-6 години. Тогава ми се струваше фантастика. Дали е истина всичко няма как да знам, но вече мисля, че е възможно, предвид събитията в Европа през последните години. Специално частта за педофилията ми се струва преувеличена, поне що се отнася до обикновените норвежци.
Иначе министърът на СП обещал проектът на стратегията да бъде отложен за приемане от МС, докато се постигнат взаимноприемливи текстове.
http://epicenter.bg/article/Biser-Petkov--Shte-prerabotim-strate … WLpCEQ4Q9vcqzg2Rg
Надяваме се да е сериозен и да не хвърля само  предизборни обещания. Доколкото знам, организациите работят с юристи и имат готовност да коментират.

Виж целия пост
# 11
Специално частта за педофилията ми се струва преувеличена
Нима?!? Simple Smile
Виж целия пост
# 12
Държавата "оправи" икономиката, здравеопазването и образованието и сега се кани да направи същото и със семейството, започвайки с децата в него?
Държавата изобщо няма намерение да оправя икономиката, здравеопазването и образованието, да не говорим за жизнения стандарт на населението. Все повече се убеждавам, че целта е максимален контрол върху хората с помощта на различни инструменти, приемани уж за благото и удобството им. И не само у нас е така - ЕП приел решение за създаване на единна база данни, уж за доброто на хората и в помощ на правоохранителните, миграционните и граничните власти - CIR, в която щели да съберат биометричните данни на всички граждани на ЕС. Такова чудо не знам и по комунистическо да е било. Та какво ще им попречи да нахлуват в семейството и възпитанието на децата под предлог колко са загрижени за тях? Още един инструмент за контрол. Оглушиха света с превъзнасянето на ИК, а се оказа, че тя не работи, не и за целите, за които уж е разработена. Виждат какво е отношението към жени и деца в СА примерно, и не само там, за това обаче мълчат като задници. Виждат колко са силни лобитата на педофилите, и пак мълчат като задници. Та кого ще заблудят с уж загрижеността си?

Аз бих искала да попитам Nikola Tesla и zemonti абсолютно никаква опасност за семействата ли не виждат в тази стратегия?
Никаква.
Да му мислят психопатите, наркоманите, осъдените и подобни.
Нима? Момичето, на което наскоро отнеха новороденото бебе, без да го види даже, не беше психопат, наркоман или осъдена. В същото време се правят, че не виждат посинелите от студ, или тормозени да реват, или упоявани бебета на курдисаните да просят в градовете. Нито ония, които раждат на по 12. Та отсега е ясно накъде ще е насочена тая "стратегия".
Виж целия пост
# 13
  Преди време прочетох интересна статия за ИК и Сорос. Не мога да коментирам доколко има истина в нея, но определено дава друг и интересен поглед.

  https://trud.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB … 1%80%D0%BE%D1%81/

  Правата на жените и децата са заложени в конституцията и законите на страната. Единствено трябва да се осигури спазването им и светкавични наказания на нарушителите, не да се влачат с години дела за тормоз.
Виж целия пост
# 14


"Това е плакат в детска градина с един номер, на който всяко дете може да се обади, ако има проблем(всякакъв проблем), дори и ако му се струва, че родителите му са лоши. Кой стои зад този телефон? На кого е този телефонен номер? Кой ще разговаря евентуално с моето или вашите деца ?!? Какви въпроси ще се задават на децата ?!? Може и дете на 4 годинки да се обади. Как ще му се помогне? Каква е тази помощ, която тези напълно непознати хора могат да окажат на децата ни, и която ние като родители не можем да дадем?!?"

От фейса го взех. И да - правете си изводи сами - кой ще "помага" на 4 годишни здрави, прави, бели деца с родители, които са ги завели на детска градина.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия