Когато става въпрос за натрупване на пари, често се използват като взаимнозаменяеми термините „спестяване“ и „инвестиране“. Не се говори много за това кое какво означава. А е добре всеки да е наясно какво съдържание се крие зад тях, за да не бъде подведен или да стане жертва на някоя финансова измама.  

Спестяването е самият процес на заделяне на средства за ползване в друг момент във време – за отложено потребление. Този процес сам по себе си не променя стойността на парите. Ако оставите в касичката 5 лева, те пак ще бъдат 5 лева и след 10 години. Ще има разлика в това какво можете да си купите с тях. Но те няма как да се увеличат от стоенето.

Инвестирането е методът на спестяване, който включва увеличаването им чрез някакъв доход. За целта е необходимо ползването на финансов продукт или финансов инструмент. Има два подхода: някой обещава доход, за да ползва парите Ви за някакво време, или те се влагат на финансовите пазари във финансови инструменти, които променят стойността си във времето.  

Инвестирате парите си в банков депозит, който банката Ви предлага при определени условия – времеви и с точно определена лихва. Това е продукт с ясни предварителни параметри, защото банката няма да инвестира тези пари на финансовите пазари, а ще ги ползва, за да ги раздава като кредити. Затова банковите депозити са с гарантирана стойност (до 100 000 евро).

Застрахователните продукти пък са на друг принцип: те не предлагат увеличение на парите, а срещу редовни малки суми гарантират ползването на голяма при определени случаи. Това не са инвестиционни продукти, свързани с финансовите пазари. В последните години се увеличи ползването на така нарeчените застраховки с инвестиционен характер – това значи, че някаква част от сумата, която давате, се инвестира в различен от застраховката продукт, който е инвестиционен. Това вече е различно. Затова е добре винаги да се пита къде се инвестира (обикновено е взаимен фонд), да се изискват задължителните документи за фонд.  

Инвестирането на финансовите пазари (директно, без това да се предлага като част от друг продукт) може да се направи пасивно – чрез взаимен фонд, и активно – като самостоятелно се купуват акции и други финансови инструменти. Никой не може предварително да Ви гарантира определен доход, това е важно да запомните, особено когато Ви предлагат смесен продукт като структуриран депозит или застраховка с инвестиция. Доходът от инвестиция не може да бъде обещан и гарантиран. Той може да бъде прогнозиран на предишни исторически стойности, но не може да бъде обявен за сигурен.

Всички инвестираме, но не си даваме сметка за това
Много често хората казват: „Аз се чудя дали да започна да инвестирам, не съм готов, нямам пари и пр.“  А всъщност ние всички инвестираме, просто не всеки знае това. Всеки месец от нашия доход се отделят пари за задължителното пенсионно осигуряване. То се реализира чрез пенсионни фондове, които представляват същата структура като взаимните фондове, но предвид това, че управляват пари, които влизат задължително при тях, имат по-различни изисквания за отчетност. Като управление на средствата пенсионните фондове правят същото, което и взаимните фондове – формират от парите един портфейл с различни финансови инструменти, който в дългосрочен план (при пенсиониране) трябва да е увеличил стойността на средствата.

Сложната лихва – чудото на увеличението на парите
Как парите се увеличават във времето? В отговор всеки финансов консултант ще цитира Айнщайн: “Сложната лихва е осмото чудо на света. Който я разбира, я събира, който не я разбира, я плаща.” Всички, които вече са взимали кредит, са запознати с ефекта на сложната лихва. Вие виждате един лихвен процент, но в погасителния план той се начислява постепенно и сумите, които връщате на банката, са много по-различни след 5 – 10 – 20 години. Затова и Айнщайн обръща внимание, че човек може да я плаща, но да не разбира, че може да я ползва и за себе си – чрез редовното инвестиране. Просто в единия случай редовните вноски връщат заем, а в другия – редовните вноски натрупват вложение, което се увеличава. За кратки периоди сложната лихва не се отличава като ефект от простата, но за по-дълги периоди вече се вижда значителна разлика. Защото както при кредита се получава натрупване на лихва върху лихва, така при инвестицията се получава натрупване на доход върху доход. То е като ефект на лавина във времето, ако можете да си го представите така. Това е и причината консултантите винаги да посочват, че спестяването чрез инвестиране трябва да започне колкото се може по-рано – евентуално на 20 години. Или ако човек попита кога е подходящо, отговорът е – още вчера! Това е реалният постижим начин за увеличение на парите. Другият – както се казва в един известен виц на актьора Стийв Мартин: „Каква е тайната формула да станеш милионер?“ Отговорът е: „Първо, намираш 1 милион долара…“

Вижте с числа как се случва ефектът на сложната лихва в инвестирането:
•   Ако спестявате чрез инвестиране всеки месец по 50 лв. в продължение на 30 години (средна доходност от 6% годишно, използва се за рискова инвестиция на финансовите пазари за дълъг период), накрая ще се получи сумата 50 477 лв. Ако изчислим номиналната сума (чисто събраната сума), тя е 18 000 лв. Допълнителната сума, получена чрез ефекта на сложната лихва, е 32 477 лв.

•   Ако спестявате чрез инвестиране всеки месец по 50 лв. в продължение на 2 години, накрая ще се получи сумата 1 278 лв. Допълнителната сума е само 78 лв.

•   Ако спестявате чрез инвестиране всеки месец по 50 лв. в продължение на 45 години, накрая ще имате сумата 138 489 лв. Допълнителната сума е 111 489 лв.

Малко данни за средна доходност за последните 5 години на финансови продукти
За да имате идея какво се е случвало с финансовите продукти в последните 5 години, ето някои примери с реални данни:Информация за взаимни фондове и спестовни планове


Дисклеймър:
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.


Своите въпроси, свързани с инвестициите и спестяването на средства, можете да зададете в нашата консултативна тема.