Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Медицинска бележка за отсътвие

  • 6 467
  • 50
# 30
Mamamuu, доста от нещата, които посочваш, не отговарят на истината. ЛЛ има лимит на дните болнични (бележки) за един човек (дете или възрастен), но техният брой може да бъде удължен с ЛКК.
Училищата нямат правно основание да налагат дори административно наказание като забележка за отсъствия по уважителни причини (независимо дали е болест или участие в спортно, културно и т.н.мероприятие), стига да има оправдателен документ.
Изискването за "докладване" на над 50 отсъствия по болест не беше пред социалните, а пред РЗИ и то във връзка с проверките за фалшиви болнични.
Казусът за процент отсъствия, при които се явяваш на изпит, беше коригиран след 2-3 месеца живот и в момента, по преценка на педагогическия съвет,срокът на такива ученици може да бъде удължен, така че преподавателите да могат да оформят необх.брой оценки.

Училищата приемат бележки, написани на ръка, стига на тях да фигурира амбул.номер и УИН на лекаря.

Иначе това за спирането на детски при 5те неизвинени в училище (3 в ДГ) дори еволюира с наредбата от м.август - вече ги спират за година, не само за месец.
Виж целия пост
# 31
Не виждам какво общо с темата има лимита на ЛЛ. Отсъствията на учениците не са в дни, а в учебни часове. Ако лимита е 30 дни това по ср. 6 часа на ден са 180 учебни часа отсъствия, а лимита на учениците е 130. Повярвай прочела съм цялата нормативна уредба по въпроса, като имам време ще цитирам конкретните членове и алинеи.
За 5 те отсъствия е разписано в наредбата за социално подпомагане и при направени от ученика 5 отсъствия по неуважителни причини в рамките на един месец, се спират помощите за цяла година.
В нашето училище не приемат бележки на ръка, дори в тях да е вписан амбулаторния лист.
Виж целия пост
# 32
Би ми било интересно да видя конкретната нормативна уредба. 130те отсъствия, за които споменаваш, бяха една инициатива (не наредба) на МОН през учебната 2017/2018г., когато училищата трябваше да  посочват кои от децата с над този брой отсъствия (извинени и неизвинени) следва да бъдат определени като деца в риск от отпадане от училище. През миналата и тази учебна година такива инициативи не е имало.
По отношение на зелените бележки, това явно си е решение на вашето училище. Няма нормативна уредба, задължаваща ЛЛ, специалист или зъболекар да издават печатен документ и доказателство за това е, че образец 2-70 (зелената бележка)  все още си съществува в номенклатурата на МЗ.
Виж целия пост
# 33
ЛЛ на малкия ни дава зелени бележки.
Виж целия пост
# 34
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Скрит текст:
Чл. 22. (5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2.
(12) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка по ал. 8 може да се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал.1 и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка.
Чл. 37. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат от:
1. учениците, обучавани в дневна, във вечерна, както и в комбинирана форма при обучението при условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да
бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1;

Всъщност лимита отсъствия по уважителни причини, при които ученикът повтаря класа, или държи изпити, или бива санкциониран, е различен за различните училища и се определя с Правилника на училището. В някои е дори 70 отъствия (примерно 32 у-ще) при други е 150 (примерно 7 училище).

Ето тази статия ми попадна
http://medianews.bg/bg/a/323238-diyan-stamatov-vsyako-uchilishch … ya-na-uchenitsite

Указанията за медицинските бележки са дадени с писмо  №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на  здравеопазването  и допуска и двата документа, но задължително с отразен амбулаторен лист
Виж целия пост
# 35
Marta_987,
на същия хал съм. Детето ми е здраво като цяло (да чукна на дърво) и в първите няколко учебни години не е боледувала сумарно повече от 3 дни годишно, така че пусках "по семейни причини". Лекари не сме търсили - така или иначе повечето банални вируси преминават с чай, почивка и елементарни медикаменти без рецепта.
В края на миналата година в стресов период по ред причини ми направи серия боледувания - пак по 2-3 дни и леки, но трябваше да ги извинявам някак. Нашата GP е сред най-популярните в София, за съжаление, и там се чака минимум час дори със записан предварително час. А и не е много близо до сегашното жилище. Така че трябваше друго решение. Намерих го на малко по-висока цена - посещаваме частен МЦ, където не се чака, издават се амбулаторни листове бързичко, изписаното лечение може спокойно да се игнорира.
Планирам все пак да сменя личния лекар, но не съм сигурна, че сред работещите по каса има такъв, пред който да не се чака дълго и в компанията на още 30 болни в есенно-зимния сезон.
Виж целия пост
# 36
...Всъщност лимита отсъствия по уважителни причини, при които ученикът повтаря класа, или държи изпити, или бива санкциониран, е различен за различните училища и се определя с Правилника на училището. В някои е дори 70 отъствия (примерно 32 у-ще) при други е 150 (примерно 7 училище).
...

В правилниците и на двете училища няма предвидени санкции за отсъствия по уважителни причини. Няма и как да бъдат предвидени такива, веднага биха паднали в съд.
В правилника на 7-мо СУ, при допуснати над 150 отсъствия (по 75 на срок), директорът и педагог.съвет определят как да бъде оформена оценка, т.е.  явно се прилага чл.22, ал.12 от Наредба 11.
В 32 СУИЧЕ изрично споменават изпити при 5 отсъствия/срок  по-малко, но пак на основание доклад на ПС, т.е., не са затворили и те изцяло вратичката за удължаване на срока.
Виж целия пост
# 37
Marta_987,
на същия хал съм.Намерих го на малко по-висока цена - посещаваме частен МЦ, където не се чака, издават се амбулаторни листове бързичко, изписаното лечение може спокойно да се игнорира.
Планирам все пак да сменя личния лекар, но не съм сигурна, че сред работещите по каса има такъв, пред който да не се чака дълго и в компанията на още 30 болни в есенно-зимния сезон.

Това е моного добра идея, може да е по-скъпо, но да чукам на дърво, не се случва толкова често. А прегледът трябва да бъде при педиатър, нали така? И от какъв порядък е цената?
Виж целия пост
# 38
Около 40-50 лева мисля, че е прегледът в разните частни клиники. Не знам дали трябва да е педиатър, сигурно може и общопрактикуващ.
Виж целия пост
# 39
Около 40-50 лева мисля, че е прегледът в разните частни клиники. Не знам дали трябва да е педиатър, сигурно може и общопрактикуващ.

Благодаря!

Не си поплюват!

Въпреки това, най-вероятно ще се възползвам.
Виж целия пост
# 40
За веднъж-дваж става. За често боледуващи, очевидно трябва да ограбиш банка Simple Smile
Виж целия пост
# 41
Колко според вас трябва да струва един преглед с назначено лечение? И колко време трябва да продължи? Много полезни биха били отговорите, може на лични ако е офф
Виж целия пост
# 42
Прегледът по ЗК е с фиксирана стойност. Нататък е пазарна икономика - струва толкова, колкото преглеждащият го определи, стига да има кой да му ги даде. Simple Smile
Виж целия пост
# 43
Лейка,
май е малко оф Wink
Скрит текст:
Иначе наблюдавам, че при висококвалифицирани специалисти минава и 100 лева напоследък - има видим ръст на цените в последните 2-3 години. Относно колко трябва да продължи... зависи. Един за 10 минути ще ти свърши по-добра работа от друг за 30 (личен опит). Претупване за 30 секунди и приемане на двама-трима пациенти едновременно обаче определено не толерирам (в кабинетите по ЗК е ежедневна практика).
Виж целия пост
# 44
Искам да попитам, задължени ли са лекарите да издават извинителна бележка в електронен вариант или може да са тези обикновените? Класната на сина ми не му я приема.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия