Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Митница – информация, въпроси, отговори и споделяне на опит – 6

  • 33 102
  • 749
Тема за информация, въпроси, отговори и споделяне на опит относно освобождаването от митница на пратки, пристигнали от страни извън ЕС

На въпроса дали пратката ще отиде на митница или няма, не може да се даде точен отговор. Митническите служители имат право да задържат всяка една пратка, независимо от нейната стойност, тегло или размер.

Пример за статут на пощенска пратка задържана на митница:

Скрит текст:

На митница може да бъде задържана всяка една пощенска пратка, включително и такава, която е на стойност по-ниска от 30 лв. За тези пратки не се дължи ДДС, но има пощенска такса от 4.80 лв.
Останалите пратки, чиято стойност надвишава 30 лв. се освобождават от митница след заплащане на ДДС за пратки до 300 лв, а за тези над 300 лв. мито (ако има такова) + ДДС.
Пощенска такса за тях е 3,50 лв на пратка.
Куриерските пратки почти винаги се задържат на митница.


СПОРЕД РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЗМ, ППЗМ И ЗАКОНА ЗА ДДС, правилата са следните:

ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
(пратки, пристигнали с БГ пощи)

ОТ 01-07-2016 г. е в сила НОВА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД
http://customs.bg/bg/pubs/6715

Според новата инструкция:

До 30,00 лв (15 Евро)
Не се обмитява. Получава се от пощенския клон по адреса, посочен на пратката, освен в случаите, когато е задържана за митнически контрол. Тогава се получава от митницата без да се заплаща ДДС или мито.

Над 30,00 лв (15 Евро)
Дължи се ДДС 20% от общата стойност на стоката и доставката.
Ако пратката надвишава 300 лв (150 евро) се заплаща и мито, ако е определено по митническа тарифа за конкретната стока. Има доста стоки, за които ставката е 0%, независимо от тяхната стойност. Например за телефони и друга техника митото е 0%.
Попълва се митническа декларация.
Изисква се ЕОРИ номер в случай, че освобождавате пратката си сами или чрез представител, различен от БГ Пощи.

Пратката се получава от съответната митница, посочена на пощенското известие.
Носи се лична карта, копие от PayPal или друго плащане (банково извлечение), фактура или копие от поръчка и пощенското известие.
ДДС и мито се заплащат на каса в банката, квитанцията отпада.
Плаща се и пощенска такса 3,50 лв

Според новата инструкция БГ Пощи могат да ви представляват на митница, като подадат от ваше име митническата декларация и заплатят всички такси. (Отнася се за пратки на стойност до 1000 Евро).
В случай, че получателят на пощенска пратка желае да се възползва от услугата „Митническо представителство” на БГ Пощи, е необходимо същият да предостави на място, да изпрати по факс, e-mail или по пощата необходимите документи за освобождаването на пратката, посочени в „писмото-покана” на митническите органи и “декларация-съгласие” за представянето му от "Български пощи" ЕАД пред митническите органи на Република България.
При ползването на тази услуга не е нужно клиента да има ЕОРИ номер и да попълва митническа декларация. БГ Пощи освобождават с техния ЕОРИ и те съответно си попълват декларацията.
Повече информация за услугата на БГ Пощи
http://www.bgpost.bg/bg/news/1076

В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯМА ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА НА БГ ПОЩИ И ИСКАТЕ ДА ОСВОБОДИТЕ ПРАТКАТА СИ САМИ:

Нужен ви е електронен подпис, с който да подадете митническата декларация.
Трябва да си извадите ЕОРИ номер, ако нямате постоянен и да попълните митническа декларация през системата на Митниците тук: http://customs.bg/ - Електронни митници.
ЕОРИ номер се вади с лична карта от митницата, най-често в деловодството. Безплатно е.

КАК СЕ ПОПЪЛВА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ:
Скрит текст:
Декларация за свободно обрaщение
Код на декларацията - H1 - Декларация за допускане за свободно обращение и специален режим — употреба за специфични цели — декларация за специфична употреба
1/1 Вид на декларацията - IM - За търговия с държави и територии, които се намират извън митническата територия на Съюза и са различни от държавите от ЕАСТ. За поставяне на стоки под митнически режим, посочен в Сет от данни H1—H4, H6 и I1от таблицата с изисквания за данните в дял I от приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. За поставяне на несъюзни стоки под митнически режим в рамките на търговията между държавите членки
1/2 Допълнителен код на декларацията - A - за стандартна митническа декларация (по член 162 от Кодекса)
Дата - 27/6/2019 // дата на подаване
2/5 ЛРН - да се генерира
6/5 Брутна маса (kg) - 0.480 // Толкова е записано на известието от пощата. Общото тегло на пратката по правилото за закъгление - под килограм до трети знак, над килограм се закръгля до най-близката половина
6/18 Общо опаковки - 1
Общ брой стоки - 1
2/4 Референтен номер/UCR - празно защото не го знаете
8/5 Вид на сделката - 11 - Outright purchase/sale
5/8 Код на държавата на получаване - BG - България
5/14 Код на държавата на изпращане/износ - CN // държавата на изпащане а не тази която е доставила пратката до България
МУ на подаване - BG003008 - МБ Стара Загора // Управлението което би трябвало да обработи декларацията

Не се попълват: Преработен продукт, 5/26 МУ на представяне (само за централ. оформяне), 5/27 Надзорно МУ, 2/6 Отсрочено плащане, Състояние

Попълват се:
3/15 Вносител - Вашето име и данни с които се представяте пред АМ
3/1 Износител - Всички известни данни за износителя
3/18 Декларатор - Пак Вие

7/4 Вид транспорт на границата - 5 Пощенска пратка
5/23 Местонахождение на стоките // Текущото местонахождение
Тип - А
Град - Стара Загора
Държава - България
Квалификационен код за идентификация - Т - Пощенски код
Пощенски код - кода на ПСМ
или
Квалификационен код за идентификация - Z - Свободен текст
Пощенски код - пишете "Пощенски клон при Митница"

Не се попълват: Допълнителен(ни) участник(ци) във веригата за доставки, Титуляр на разрешението, Склад, 7/15 Националност на активното транспортно средство, което преминава границата, Товарителница (Транспортно средство при пристигане), 7/2 Контейнер

Попълват се:
4/11 Обща фактурна стойност - 65.29 // Общата фактура стойност е стойността по фактурата която придружава пратката. Вие нямате такава и като фактурана стойност вземете полето тотал на ордера от Алиекспрес. $59.27 + $6.02 = 65.29 ще е обща фактурана стойност за поле
4/10 Валута - USD - 1

Не се попълват: 3/40 Допълнителни данъчни данни

Попълват се:
4/1 Условия на доставка // адреса на получателя. Условията на доставка са договорени до адреса на получателя.
4/1 Код на доставка - DAP - Доставено на място
4/1 Код на местонахождението - 6000 // Пощенски код
4/1 Наименование на местонахождението - Стара Загора // наименованието на населеното място.
4/1 Държава - BG - България

Не се попълват: Обезпечение на задължението, Опростена декларация/Предходни документи

Попълват се:
Стоки
1/6 № на стоковата позиция - 1 // номера на стоката която описвате
5/8 Код на държавата на получаване - BG - България
6/8 Описание на стоките - "Модул за управление светлини по протокол DMX512"
8/5 Вид на сделката - 11 - Outright purchase/sale
8/6 Статистическа стойност - 65.29 * 1.72 = 112.30 лв. (все още не знам дали се изчислява автоматично?) // цената в лева за стоковата позиция която се описва. Цената се изчислява по курса от общата фактурна стойност 4/11. Ако има повече от една стока в един пакет за която в ордера от Али е посочен транспорт, то транспорта се разпределя пропорционално в 4/14. Сумата от всички 4/14 трябва да съвпада с 4/11.

Не се попълват: 2/4 Референтен номер/UCR, 5/14 Код на държавата на изпращане/износ, 5/15 Код на държавата на произход, 5/16 Код на държавата на преференциален произход, Дата на поставяне на стоките под режим АУ, Дата на реекспорт, Статистическа стойност на временно изнесените стоки, Митническа стойност

Не се попълват: Задължения,  Допълнителен(ни) участник(ци) във веригата за доставки

Попълват се:
6/13 Код CUS - Не се попълва
6/14 Код на стоката — код по Комбинираната номенклатура - 8536508097 // ТАРИК номер
6/15 Код на стоката — код по ТАРИК - 00 // само ако има допълнителен код, ако няма 00

Опаковки
6/9 Вид опаковка - PC
6/10 Брой опаковки - 1

4/17 Преференция - 100 // попълва се задължително дори и да има нулева ставка мито.

Не се попълват: 6/16 Код на стоката — допълнителни кодове по ТАРИК, 6/17 Код на стоката — нац. допълнителен код или кодове, 7/2 Контейнер, 4/17 Преференция, 8/1 Номер на квотата

Попълват се:
3/40 Допълнителни данъчни данни
6/5 Брутна маса (kg) - 0.480 // Брутото ги разпределете както намерите за добре, няма правило. Брутото не е теглото на цялата пратка а на единичната стока която се декларира. За брутна маса аз взимам посоченото от Пощенската служба.
6/1 Нетна маса (kg) - 0.230 // N.W взето от сайта на производителя
4/14 Цена на стоката - 65.29 $ // цената на стоката във валутата на придобиване. Сумата от всички 4/14 трябва да е равна на общата фактурна в 4/11.
Дестинация на фактуриране -  позиция 3
4/16 Метод за определяне на стойността - 1 - Договорна стойност на внасяните стоки (чл.70 от Кодекса)
Мерна единица - NAR // Не може да се въведе
6/2 Допълнителни единици - 1

Не се попълват: 4/9 Добавяния и приспадания, Допълнителна мерна единица, Обменен курс, 4/13 Показатели за определяне на стойността

Не се попълват: 2/1 Опростена декларация/Предходни документи, 2/2 Допълнителна информация, Допълнителни мерни единици, Деклариране на автомобилни превозни средства

Попълват се:
1/10 Режим
Искан Режим - 40 - Едновременно допускане на стоки за свободно обращение и освобождаване за потребление.Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията между Съюза и държавите, с които той е образувал митнически съюз.Освобождаване за потребление на стоки в рамките на търговията, посочена в член 1, параграф 3 от Кодекса.
Предшестващ режим - 00 - Този код се използва, за да се укаже, че няма предишен режим (а).
1/11 Допълнителен режим - 000 - Няма допълнителна процедура // Ако декларирате стока с незначителна стойност се избира C07. Има и режим за стоки под прага за обмитяване но не го помня, а и за вашата декларазия това не е от значение защото стоката Ви е овободена от мито затова 000

2/3 Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни
Тип - 1999
Референтен номер - за референтен номер пишете например Ордер и прилагате копие на ордера от сайта
Тип - 1999
Референтен номер - референция Банково извлечение и прилагате копие на което е видна заплатента сума.

3/26 Купувач // За купувач може да попълите само EORI ако по някава причина не Ви приеме декларация

Не се попълват: 3/1 Износител, 3/24 Продавач

След попълване и успешно подаване на митническата декларация, системата ви дава номер (LRN) и ако е възможно разпечатвате бланката на декларацията. С документите от пощата (товарителница), разпечатана декларация, поръчка/фактура, банково извлечение за плащане/Пейпал, пощенско известие и лична карта се отива на гишето за митническа обработка. Подават се документите и чакате да ви ги обработят. Може да поискат да погледнат пратката, преди да оформят декларацията.
След това се плаща ДДС на каса в банката. В повечето големи митници има банкови гишета, така че не е нужно да се ходи далеч.
С платежното от банката се връщате на при митническия служител, където чакате още известно време да се отрази плащането в тяхната система.
Накрая ви дават вашият екземпляр от митническата декларация и можете да си получите пратката.

За всичко това можете да използвате услугите на митнически представител срещу заплащане. Митнически представители са всички фирми, които попълват документи и офисите им се намират обикновено в близост до митниците.
Трябва да им дадете нотариално заверено пълномощно и те ще освободят пратката вместо вас.
За цените не мога да кажа точно, но са някъде в порядъка от 30,00 до 50,00-70,00 лв.КУРИЕРСКИ ПРАТКИ
(такива, които са пристигнали с куриерска фирма - DHL, EMS, FEDEX и др.)

До 30,00 лв (15 Евро)
Не се обмитява. Куриерът я доставя до вашият адрес.

Над 30,00 лв (15 Евро)
Всички куриерски пратки над 30,00 лв минават митница по описаната по-горе процедура с попълване на електронна на декларация и с ЕОРИ номер. За тези до 300 лв (150 евро) се плаща само ДДС, а за останалите мито (ако е дължимо според вида на стоката) и ДДС.

Куриерските фирми ще ви предложат да им дадете нотариално заверено пълномощно, с което те се наемат да извършат освобождаване на пратката вместо вас. В този случай не е необходимо да ходите на митница и да вадите ЕОРИ. Ще ви изпратят текста на пълномощното, което е специално за митнически цели, където вие да си попълните данните и да заверите при нотариус. Занасяте или изпращате пълномощното на куриерската фирма и тя ви изважда ЕОРИ номер и извършва всички митнически формалности, след което ви доставя пратката и заплащате нужните суми (ДДС и мито, ако е начислено) на тях.

Ако желаете можете да ползвате и друг митнически представител, различен от куриерската фирма, в който ви е пратката. Процедурата с упълномощаването е същата. Цените за услугата са различни, според тарифите на конкретната фирма.

Ако не искате куриерската фирми или друг митнически представител да освободи пратката вместо вас, тогава можете да се представлявате сами по начина, описан по-горе с попълване и подаване на електронна митническа декларация.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ДО ТУК СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ФИРМА КЪМ ДРУГА ФИРМА ИЛИ ОТ ФИРМА КЪМ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.

ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ДО ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

За пратки между две физически лица на стойност до 45 Евро, за които получателят не е заплатил (напр. подаръци) не се дължи ДДС и мито, не се попълва митническа декларация и не се изисква ЕОРИ номер.
Освобождават се от митница само с представяне на документите от пощата или куриера (товарителница, цесия), известие, лична карта и опаковъчен лист или стокова разписка, ако има.

ОТНОСНО ВЪПРОСИТЕ ДАЛИ КОНКРЕТНА СТОКА ИМА МИТО И КОЛКО Е
Първо трябва да се определи тарифен код на стоката.
Тарифните кодове се определят според вида на стоката и се търсят в Митническата тарифа (ТАРИК) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg
За непрофесионалист е трудно да определи тарифната позиция, тъй като има много условности и подробности. Стоките са групирани в раздели и глави според вид материал и предназначение. Някои са лесни за откриване, други не чак толкова. Тълкуването на тарифата не винаги е еднозначно.
Това ще го направят служители от фирмата, където трябва да отидете за попълване на митническата декларация. Ще определят тарифния номер и ще изчислят дължимите суми.


СТАРИТЕ ТЕМИ: 1, 2, 3, 4, 5.
Виж целия пост
# 1
Blаck Cat, благодаря за новата тема!

Ще си задам питането отново:

Здравейте! Искам да попитам за вашето мнение, относно ситуацията, в която и аз не знам как се озовах.

Накратко: миналата седмица си направих акаунт в Alieхpress.com и първа поръчка за реална сума под 16 долара. След няколко дни пратката беше изпратена и получих проследяващ номер.
Днес се оказа, че акаунтът ми не съществува в сайта.
Направих нова регистрация със същия e-mail,  обаче в новия акаунт няма никакви поръчки.

Писах на чата, поискаха ми снимка за банковото плащане и част от цифрите на банковата карта, но не успяха да открият поръчката. Аз съм си записала само проследяващия номер, а не номера на поръчката. Казаха, че ако им дам номер от банката за международния превод, по него може би ще открият номера на поръчката.

Проследих номера в международен тракинг, излиза, че пратката лети от Китай за България.

Пратката с доставката е на реална цена 15,35 USD и това се вижда в банковия ми профил. За нея са ми спрени 27,32 лв. Обаче практиката да се занижават реалните платени цени на стоки от Китай е всеизвестна, затова е много възможно поръчката ми да се озове в митницата.

Ако имах достъп до профила си, това нямаше да ме притеснява, защото щях да направя разпечатка от сайта.

Мислите ли, че на митница ще мога да докажа цената само с банково извлечение, тък като акаунтът е закрит по неясни за мен причини?  Ако е възможно, не си струва да се разправям с банката за номер на международния превод и отново да пиша на чата....
Виж целия пост
# 2
Вела, продължи комуникацията със сайта. Направи всичко възможно да възстановят поръчката ти в новият профил. Повече ме притеснява, че ако евентуално пратката се загуби някъде, нямаш възможност да повдигнеш диспут, щом я няма в профила. Добре би било, ако успееш да откриеш от кой търговец си купила артикула. Ако му пишеш, при евентуален проблем, предполагам ще ти изпрати фактура. Също можеш да направиш "снимка" на сайта с цената на артикула (ако не е променена).
Не си ли запазила някой мейл за поръчката?

Blаck Cat В старата тема имаше много полезна комуникация как се попълва митническа декларация (началото на юли, Mr. Smith мисля беше едната потребителка). Възможно ли е да се даде някакъв линк или участничките ако се наемат да дадат кратко резюме и да се постави в скрит текст на първа страница.


 
Виж целия пост
# 3
Да, спомням си.
Аз, така или иначе, утре, като разполагам с малко повече време, ще дооформя темата.
Ще гледам да го включа и това. Мисля, че имаше още един участник, освен Mr. Smith, който беше обяснил подробно. Трябваше да ми прати финалната версия на лични, ама не знам какво стана.
Ако чете, все пак, нека се включи.
Ако ли не, просто ще копирам каквото има като инфо в предишната тема. Peace
Виж целия пост
# 4
Blаck Cat, ето тук е описано как се попълва декларацията в старата тема:

https://www.bg-mamma.com/?topic=1051311.390

***  

vanian, благодаря! Копирала съм си линка на поръчания артикул и номера за проследване. Писах на търговеца разказах какво се е случило и помолих за номер на поръчката и фактура. Да видим какво ще стане.

Нямам нищо на е-mail нито за регистрацията, нито за поръчката. Ето повече подробности:

Скрит текст:
В края на миналата седмица си направих регистрация в aliexpress.com. Не получих потвърждение на ел. поща, което ми се стори странно, но реших, че може би ще дойде на по-късен етап. Повечето сайтове в които съм регистрирана изпращат потвърждение за активация, но не всички. Някои пращат, но не веднага...
 В страницата на сайта получих 3$ отстъпка за първа поръчка.  Направих поръчка за малка сума, под 30 лв. към търговец с висок рейтинг. Очаквах потвърждение на ел. поща, но такова не пристигна. След няколко дни статусът на поръчката беше, че е изпратена. Получих и номер на поръчката и в следващите дни няколко пъти влизах в профила си и разглеждах разни неща. До тук всичко е точно, само дето нямам нито едно известие на ел. поща.

Вчера реших да вляза отново в профила си и се оказа, че това не е възможно. Сигурна съм в използваната парола и e-mail  за регистрация, но сайтът не ги приема. Опитах да поискам нова парола, като използвам опцията за забравена такава, но ми излезе съобщение, че няма такъв регистриран  e-mail. Стана ми странно и реших да опитам да регистрирам същия e-mail отново, като очаквах да ми даде, че това е невъзможно, защото вече е регистриран. Обаче за мое учудване го регистрира, веднага получих потвърждение на същия този e-mail и отстъпка 3$ за нов потребител. Вече като знам, че се изпраща линк за активация на профила се питам как съм направила предната поръчка без да активирам акаунта. И после в продължение на няколко дни влизах в този профил без проблем.

И сега се чудя какво да направя. От една страна вече не мога да проследя статуса на направената поръчка в сайта.
Проверих си картата, да не би случайно да са анулирали  профила, поръчката и да са ми върнали сумата, обаче в момента парите не са върнати. Ако поръчката е вече изпратена, както пишеше, не виждам как може да стане това. Ако отиде на митница, което по принцип е възможно и вероятно за поръчка от китайски сайт не мога да представя разпечатка от сайта, а само от банката. Ако не  я получа, не мога да отворя диспут...  Сумата няма 28 лв и не е проблем да ги прежаля, но не зная какво да правя от тук нататък. Да поръчам същата стока втори път.... Обаче два броя не ми трябват ако пристигнат и двете. От друга страна: "парен от каша и таратор духа". И данните за картата ми останаха в профила, тя е виртуална и аз не държа пари в нея но все пак.... Мога да поискам от банката да ми я сменят.

Писах и в темата за Aliexpress.com

Писах на чата, поискаха ми снимка за банковото плащане и част от цифрите на банковата карта, но не успяха да открият поръчката. Записала съм си само проследяващия номер, а не номера на поръчката. Казаха, че ако им дам номер от банката за международния превод, по него може би ще открият номера на поръчката.

Пробвах да вляза през Фейсбук профила, но той е регистриран със същия е-mail и ми се отваря новата регистрация, т.е. тази, която няма поръчки. Пробвах да вляза и през gmail, защото и там съм логната, но ми излиза, че няма такава регистрация.

Проследих номера в международен тракинг, излиза, че пратката лети от Китай за България.

В общи линии е това и се извинявам, че стана много дълго описание...

Виж целия пост
# 5
Дано никога не ви се налага да ползвате услугите на митница! Адски бавно,не стига, че си плащаш безумни такси,ами и претенции.
Виж целия пост
# 6
Дано никога не ви се налага да ползвате услугите на митница! Адски бавно,не стига, че си плащаш безумни такси,ами и претенции.

От изчетеното в нета за митническите услуги в София става ясно, че е бавно, но не е така в цялата страна. Преди по-малко от месец освобождавах пратка в Добрич. Според служителката, която ме обслужва обичайно отнема един работен ден. Подадох документите в края на работен ден петък и в понеделник следобяд си взех пратката....
Виж целия пост
# 7
Вела, сбъркала си имейла при изписване по време на регистрацията, щом не си получила никакви имейли. Не знам да има изтрити профили в AliExpress. Има много блокирани, но не и изтрити.
Виж целия пост
# 8
Здравейте,
Изчетох информацията в загалвния пост, но нещо се загубих. Поръчвам редовно от iherb и до момента, дори при поръчки за по-високи суми, пратките винаги са пристигали в пощенския клон и съм ги взимала оттам без проблем. Сега очаквах пратка за 59.07 лв. (това са 2 опаковки витамин б12 - реално 1 бройка е около 2ю лв.  и транспорта е включен вътре), но се оказа, че са на митница, като проверих. Има ли шанс да ги изпратят към пошенския клон или трябва да ходя до Митница. Ако да трябват ли ми попълнени някакви документи предварително?
Благодаря.
Виж целия пост
# 9
Mattaя по пощата ще получите Писмо-покана, с прикрепено към нея Уведомително писмо с Декларация - съгласие.  На 2-ра страница. Попълвате трите имена, ЕГН, лична карта, адрес и подпис, сканирате и изпращате на посочения e-mail, заедно с копие от ордера на поръчката и банково извлечение или копие от транзакцията при плащане с PayPal 

След освобождаване на пратката от  пощенският клон на митница, ще Ви се обадят и можете да я получите от вашия пощенски клон, или клона на митница, където заплащате митническите такси и получавате пратката си.
Дължими такси:
- ДДС /20% от сумата на поръчката/*
- 3,50 лв. пощенска такса
- 12,00 лв.  митническата декларация
- 5-7лв такса за доставка до Вашия клон
Възможно е да не съм съвсем точна с таксите, ако има някаква промяна.

ПП Новият адрес за София за обработка на пощенски пратки, изискващи митническо оформяне, е Български разменно-сортировъчен център, ул. „Челопешко шосе“ №31.  тел. 02 892 26 66
Виж целия пост
# 10
Вела, сбъркала си имейла при изписване по време на регистрацията, щом не си получила никакви имейли. Не знам да има изтрити профили в AliExpress. Има много блокирани, но не и изтрити.

Не е възможно.  Поне 10 пъти съм влизала през това време, като всеки път съм го въвеждала ръчно заедно с паролата.
Виж целия пост
# 11
Mattaя
Скрит текст:
по пощата ще получите Писмо-покана, с прикрепено към нея Уведомително писмо с Декларация - съгласие.  На 2-ра страница. Попълвате трите имена, ЕГН, лична карта, адрес и подпис, сканирате и изпращате на посочения e-mail, заедно с копие от ордера на поръчката и банково извлечение или копие от транзакцията при плащане с PayPal 

След освобождаване на пратката от  пощенският клон на митница, ще Ви се обадят и можете да я получите от вашия пощенски клон, или клона на митница, където заплащате митническите такси и получавате пратката си.
Дължими такси:
- ДДС /20% от сумата на поръчката/*
- 3,50 лв. пощенска такса
- 12,00 лв.  митническата декларация
- 5-7лв такса за доставка до Вашия клон
Възможно е да не съм съвсем точна с таксите, ако има някаква промяна.

ПП Новият адрес за София за обработка на пощенски пратки, изискващи митническо оформяне, е Български разменно-сортировъчен център, ул. „Челопешко шосе“ №31.  тел. 02 892 26 66
Дължимите такси са
- ДДС /20% от сумата на поръчката плюс транспорта/ Не се признават никакви Rewards и стор кредити.
- 4,80 лв. митническа такса
- 12,00 лв. такса митническо представителство
Няма такса за за доставка до пощенския клон
Виж целия пост
# 12
Благодаря ви!
Виж целия пост
# 13
Здравейте, имам питане относно поръчка. До сега не бях поръчвала стоки, по скъпи от 15 долара, но на 11.11 си поръчахме прахосмукачка на сума 309 $. Поръчах чрез една група и съвета там беше да поръчам с доставка от Чехия. Сега виждам по проследяващия номер, че е тръгнала по DHL от Германия. Та, въпросът е някой дали е получавал нещо на подобна цена от европейски склад и минава ли през митница?
Виж целия пост
# 14
Ако стоката вече е обмитена, не – няма да плащаш нищо допълнително при пристигането ѝ.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия