Какво се очаква в икономиката вследствие на ефектите от пандемията, ще има ли инфлация или дефлация, какво да имат предвид хората за парите си, кои са перспективните сектори за следващите години – тези и други важни за инвеститорите теми обсъждаха няколко инвестиционни мениджъри в онлайн събитието „Управление на лични и корпоративни финанси в условията на криза“ на 24 юни 2020 г., организирано от The Management Board. В професионалната дискусия участваха Ивайло Пенев, CFA, член на Съвета на директорите на управляващото дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“; Николай Василев, CFA, управляващ партньор и изпълнителен директор на „Експат Капитал“; Явор Ачев, мениджър за България на „Амунди Асет Мениджмънт“, Константин Проданов, главен инвестиционен стратег в „Карол“.



Кои сектори на бъдещето посочиха експертите

Доста експертни дискусии се провеждат в последните коронавирусни месеци за икономическото бъдеще и откриването на потенциала за развитие на определени сектори според промените, които ще видим в живота си.
 
Инвестиционните мениджъри очертаха потенциал в следните сектори:
•   Технологии, изкуствен интелект, автоматизиране и управление на бизнес процеси, онлайн търговия, гейминг
Акциите на основните технологични фаворити отново достигнаха върхове в последните месеци на фона на притесненията от неизвестността от решение на пандемията. Извънредната ситуация ускорява процесите по дигитализация на услугите, както и промяната на потребителските навици в ползване на онлайн услуги. Ивайло Пенев, CFA, ръководител „Управление на активи“ и член на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, обърна внимание по време на събитието, че много компании вече са обявили, че дистанционната работа, или т.нар. хоум офис, вече се превръща в практика за година напред, дори за някои – завинаги. Според експерта тази тенденция ще въздейства на ускоряването на автоматизацията на бизнес процесите и промяната в управлението им, както и от друга страна – ще промени пазарите на офис имоти. Николай Василев, управляващ партньор на „Експат Капитал“ коментира, че много индивидуални инвеститори имат вложения в акциите на Amazon, Netflix и другите фаворити, което крие риск от сгромолясване на цените при най-малката лоша новина. Експертите подчертаха, че проблемът с технологичните акции не е само във високите им цени, но и в трудността на избора на подходяща компания за инвестиция, което изисква професионален задълбочен анализ.

•   Здравеопазване и фармация
Подобряването на качеството на живота при увеличената му продължителност за настоящите поколения ще стимулира развитието на продукти за имуностимулиране. Константин Проданов, главен инвестиционен стратег на „Карол“, коментира, че тези сектори обикновено се представят стабилно и към тях ще бъде насочен сериозен ресурс.  

•   Зелена енергия – развитие към зелени източници и електрическо бъдеще
Експертите посочиха, че зелената енергия е неизбежна посока на развитие, която ще промени транспортния сектор и индустрията. Това е очевидна тенденция предвид последствията, пред които не можем повече да си затваряме очите – особено след като в Арктическия кръг температурата достигна 38 градуса по Целзий.  

•   Злато и златодобив
Инвестиционните мениджъри отбелязаха, че златото винаги е търсено като традиционно убежище в рецесия, но в дългосрочен план то не носи по-добър доход от другите активи. Явор Ачев, мениджър за България на „Амунди Асет Мениджмънт“, коментира, че за дълъг период златото не предпазва от инфлация, но трябва да има малко присъствие в инвестиционния портфейл в този период на рецесия. Експертите са единодушни, че златодобивът ще продължи да показва по-добри резултати от ценния метал сам по себе си, така че добивните компании ще бъдат предпочитан елемент от инвестиционния портфейл.

 •   Възникващите пазари и регионът на Централна и Източна Европа
Инвестиционните професионалисти са единни във виждането си, че развиващите се пазари ще се представят по-добре в следващите години от развитите икономики. Голям потенциал има и в региона на Централна и Източна Европа, където вече има редица ключови глобални компании от секторите на бъдещето.  

Съветите на инвестиционните мениджъри към инвеститорите
Няколко важни съвета се откроиха в дискусията на професионалистите в контекста на предизвикателните времена, които ни очакват. Според тях оттук нататък за инвестицията е много важно да бъде диверсифицирана и дългосрочна. Подбирането на акциите на подходящите компании трябва да става много внимателно, на база на фундамент – експертите посочиха, че кризата показа колко голям проблем е ликвидността и това трябва да се има предвид при задълбочения анализ. Инвестиционните мениджъри съветват индивидуалните инвеститори да не се насочват неинформирано самостоятелно към капиталовите пазари, а да ползват професионалистите за своите дългосрочни инвестиции.  

Може ли човек да инвестира в секторите на бъдещето с малко пари?
Взаимните фондове, които инвестират в тези сектори чрез своите диверсифицирани портфейли, са най-удобният вариант за хората, които искат да увеличат спестените си пари, без да стават професионалисти. В България има спестовни планове, които улесняват инвеститора да прави редовни вложения от 50 лв. или 100 лв. на месец и да получи оптимален резултат, без да се впуска в рисковете на спекулациите.

Варианти на спестовни планове със 100 лв. на месец:
Период: 5 години
Месечна вноска: 100 лв.
Минимална целева доходност: 5%
Обща сума в края на периода: 6 829 лв.
Вложена сума: 6 000 лв.
Сума на дохода: 829 лв.

Период: 7 години
Месечна вноска: 100 лв.
Минимална целева доходност: 7%
Обща сума в края на периода: 10 863 лв.
Вложена сума: 8 400 лв.
Сума на дохода: 2 463 лв.

Период: 10 години
Месечна вноска: 100 лв.
Минимална целева доходност: 7%
Обща сума в края на периода: 17 410 лв.
Вложена сума: 12 000 лв.
Сума на дохода: 5 410 лв.

Говорете спокойно с финансов консултант, за да уточните кое ще е подходящо за Вас.
Николай Павлов
Директор "Връзки с инвеститорите" и
член на СД на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“
Мобилен тел.: 0889 022 537
email: pavlov@elana.net

Образователни материали за взаимни фондове

#ELANAFundManagement #инвестиции


*Дисклеймър: Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, както и на www.elana.net/fund-management.