Имате въпроси, свързани със застраховането? Консултирайте се със Златка Белинова

  • 35 870
  • 67
# 45
А умишлено нанесена повреда или унищожаване на вещи? Начупен климатик, изтръгнати в трешни чаркове..очевидно не по небрежност нанесени, а рушено съзнателно с цел унищожаване?
Виж целия пост
# 46
А умишлено нанесена повреда или унищожаване на вещи? Начупен климатик, изтръгнати в трешни чаркове..очевидно не по небрежност нанесени, а рушено съзнателно с цел унищожаване?

Застраховката Домашно имущество може да включва като допълнителна клауза Вандализъм. 
Вандализъм представляват злоумишлени, противообществени действия на трети лица, изразяващи се в умишлено унищожаване или повреждане на чуждо имуществено благо, включително умишлен палеж или умишлено използване на взривни устройства и материали.
Не се считат за трети лица Застрахования, негови работници и служители, членове на неговото семейство или
домакинство, както и лица, които работят под негов контрол или са допуснати със знанието и съгласието му.
В обобщение - вандализмът може да бъде покрит, но не и тогава, когато е в резултат на действия на лица, което застрахованият е допуснал в имота.
Виж целия пост
# 47
Взлом - разбита брава, влизане с насилие. Това е по НК.
Виж целия пост
# 48
Здравейте. Може ли бгарски застраховател да направи само зелена застраховка за кола със сръбска регистрация?
Застраховката ще се направи преди колата да е прикосила границата към България.
Виж целия пост
# 49
Здравейте. Може ли бгарски застраховател да направи само зелена застраховка за кола със сръбска регистрация?
Застраховката ще се направи преди колата да е прикосила границата към България.

Здравейте,
Ако автомобилът при влизане на територията на Република България няма валидна застраховка Гражданска отговорност, която да важи за територията на България, то следва да сключи Гранична застраховка Гражданска отговорност. Същата се сключва на гранично пропускателния пунк, през който автомобилът влиза в страната.
Вотговор на конкретния въпрос - ако автомобилът със събска регистрация не притежава застраховка, валдина на територията на България ( т.н. Зелена карта), то привлизане в страната може да закупи и ще бъде продадена Гранична застраховка, която ще важи за територията на страната.
Виж целия пост
# 50
Здравейте!
Искам да попитам за здравни застраховки за частно лице, a не фирма. Как седят нещата, кои са подходящи, какво покритие имат и също така, най-вече ме интересува за такива по време на бременност.
Виж целия пост
# 51
Здравейте!
Искам да попитам за здравни застраховки за частно лице, a не фирма. Как седят нещата, кои са подходящи, какво покритие имат и също така, най-вече ме интересува за такива по време на бременност.

Здравните застраховки НЕ покриват разходи за бременност и раждане, ако към датата на сключване на застраховката  бременността е вече факт. Смисълът на застраховката е да покрие разходите за едно бъдеще несигурно събитие. В случаите когато се договаря покритие за бременност и раждане,то задължително покритието влиза в сила след изтичането на период от време. Застрахователят може да допусне изключение при големи корпоративни договори с покритие за множество служители, но и това се случва много рядко.

Кои застраховки са подходящи е въпрос на конкретни потребности. Някои от застрахователите предлагат консултации с лекарпо телефона и телемедицина, което е голям плюс, ако застрахованото лице живее далеч от голямо населено мяст. Има компании, които предлагат допълнителен пакет за неконвенционална медицина - билколечение и хомеопатия. Всяка от компаниите, които предлагат здравни застраховки, има на сайта си ИДЗП - информационни документи за застрахователни продукти. Този типов документ съдържа основните покрития на застраховката - можете да се запознаете с тях и да решите кои са важни иприоритетни за Вас.
Виж целия пост
# 52
Здравейте ,възможно ли е да се застрахова цял жилищен блок т.е общите му части срещу протичане на покрив,други щети по стълбищни площадки и т.н?
Виж целия пост
# 53
Здравейте ,възможно ли е да се застрахова цял жилищен блок т.е общите му части срещу протичане на покрив,други щети по стълбищни площадки и т.н?
Здравейте,
Да,възможно е да се застрахова. Ако етажната собственост е регистрирана като юридическо лице, то застрахован  за общите части ще е етажната собственост. Ако не е регистрирана, ще е необходимо решение на общото събрание за начина на изплащане на застрахователните обезщетения в случаити на събитие. За отделните обекти (апартаменти ) , застраховани лица са собствениците.
Виж целия пост
# 54
Здравейте, имам застраховка живот по кредит, която включва и застарховка при по продължителен болничен. Беше ми отказано изплащане защото в епикризата пише че оплакванията ми са от преди сключването на застраховката, но аз реално започнах да ходя на доктори след това и минаха 6 месеца докато се установи какво ми е и тогава се разбра, че съм за операция. Вече съм 3 месеца в болничен, но разбрах, че нищо няма да ми платят. Исках да питам имам ли право на обезщетение в този случай и към кого да се обърна. Благодаря, предварително!
Виж целия пост
# 55
Здравейте, имам застраховка живот по кредит, която включва и застарховка при по продължителен болничен. Беше ми отказано изплащане защото в епикризата пише че оплакванията ми са от преди сключването на застраховката, но аз реално започнах да ходя на доктори след това и минаха 6 месеца докато се установи какво ми е и тогава се разбра, че съм за операция. Вече съм 3 месеца в болничен, но разбрах, че нищо няма да ми платят. Исках да питам имам ли право на обезщетение в този случай и към кого да се обърна. Благодаря, предварително!
Здравейте,
Застраховката най-често не покрива заболявания, които са диагностицирани преди влизане в сила на полицата/застрахователното покритие. Освен ако не става дума за хронично заболяване, наличието на оплаквания, без да е налице диагностицирано заболяване, не е основание за отказ.
Не мога да дам становище, без да съм се запознала с всички документи по претенцията, но винаги можете да сезирате Комисията за финансов надзор. Те разглеждат всяка жалба, имат правомощие да изискат всички документи и да направят пълна проверка по случая.
Успех!
Виж целия пост
# 56
Здравейте, на път съм да застраховам няколко жилища, като едното е ваканционен имот в сграда тип апартхотел(не е партер). Въпросите са ми:
За ваканционен имот ме увериха, че не е проблем да не се живее целогодишно. Как стои въпросът с взлом и типа ключалка и врата? Необходим ли е СОТ/СОД за признаване щети от взлом?
Имате ли конкретни отзиви при застраховател ДЗИ и проблеми?
Виж целия пост
# 57
Здравейте, на път съм да застраховам няколко жилища, като едното е ваканционен имот в сграда тип апартхотел(не е партер). Въпросите са ми:
За ваканционен имот ме увериха, че не е проблем да не се живее целогодишно. Как стои въпросът с взлом и типа ключалка и врата? Необходим ли е СОТ/СОД за признаване щети от взлом?
Имате ли конкретни отзиви при застраховател ДЗИ и проблеми?
Здравейте! Няма пречка да се застрахова ваканционен имот, в който не се живее целогодишно.
Въпрос на конкретни покрития и договорки е при какви условия ще се застраховат рисковете, свързани с кражби. Най-често НЕ се изисква задължително имотът да е защитен със СОД/СОТ. Много често за покриване на риска от кражби  се изисква през последните 6 месеца имотът да е посещаван/обитаван.
Помолете застрахователя, когото сте избрали, да Ви предостави Общите условия по застраховката и преценете.
Конкретно застраховката на домашно имущество на ДЗИ не покрива щети, настъпили в "необитаемо или неизползваемо жилище - оставено без надзор или охрана над 30 последователни дни". Ако изберете този застраховател, ще трябва да осигурите СОТ/СОД, ако не посещавате жилището всеки месец.
Виж целия пост
# 58
На страницата на Министерство на финансите за публично обсъждане са качени предложенията за промени в Кодекса за застраховане.
Ето основните цели, които които са насочени промените, обобщени в Мотивите към законопроекта за изменение и допълнение:

Очаквани резултати от прилагането на новата уредба

Очаква се да се подобри защитата за ползвателите на застрахователни услуги в
случаите на вреди, причинени от:
- участници в спортни и други подобни прояви;
- от ремарке, теглено от моторно превозно средство, в случаите когато не може да
бъде установен застрахователят на теглещото превозно средство;
- превозно средство, което е освободено от задължението за сключване на
застраховка поради обстоятелството, че не е регистрирано или че регистрацията му е
прекратена, когато превозното средство е освободено от задължение за сключване на
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
- превозно средство, използвано при акт на тероризъм;
- неплатежоспособност на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Ще се създадат по-големи гаранции за защита на интересите на ползвателите на
застрахователни услуги в резултат на повишаване на лимитите на отговорност.
Ще се създадат условия за централизирано издаване на удостоверения за
застрахователни събития, като по този начин заинтересованите лица ще могат да получат
необходимата им информация непосредствено от Гаранционния фонд.
Ще се създадат гаранции при използване на лични данни в резултат на
осъществяване на надзор с технически средства за наличие на сключен договор за
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Ще се създадат условия за избягване на неоснователно обогатяване с обществени
средства в случаи на акумулиране на основания за плащания от Гаранционния фонд при
едновременна липса на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и
застраховка „Злополука“ на пътниците.
Ще се подобри разпределението на правомощията между заместникпредседателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и Комисията за
финансов надзор като колективен орган, като се избегне необходимостта от упражняване
на оперативни и процедурни правомощия от колективния орган и по този начин ще се
създадат условия за ускоряване на административните производства.
Ще се създадат условия за облекчаване на изискванията за финансов одит по
отношение на редовната надзорна отчетност, различна от годишния финансов отчет, като
по този начин ще се намалят разходите за одиторски услуги на застрахователите и
презастрахователите.
Ще се създадат условия за сключване на застрахователни договори и предявяване
на застрахователни претенции от разстояние, като по този начин ще се намалят разходите
и административната тежест за ползвателите на застрахователни услуги.
Създават се условия за облекчаване на административната тежест за
застрахователните брокери във връзка с облекчаване на задължението за отчитане на
продължаващото обучение и развитие.
Виж целия пост
# 59
Здравейте, мога ли да застраховам музикален инструмент и какви застраховки са подходящи в случая?
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия