Автор: проф. д-р Огнян Бранков, Хирургична клиника болница ТОКУДА

Крипторхизъм означава скрит тестис и представлява аномално разположение на единият или и двата тестиса. Те се намират извън своето анатомично място в скроталната торбичка. Тестисите са задържани по своя път в слабинния канал или, по-рядко, в коремната кухина. Това е състояние, което се представя като празен скротум.


Фиг.1 Десностранна задръжка на тестиса
Как става това
По време на ембрионалното развитие зародишите на двата тестиса се спускат от коремната кухина в скротума. При това те увличат коремната ципа и между корема и торбичката се образува връзка, разположена в слабинния канал. Тази връзка остава отворена при част от бебетата, което е предпоставка за вродените слабинни хернии.
По време на спускането тестисът се задържа на различни нива. Наблюдава се от 1% до 5% от момчетата след 1-годишна възраст, по-често в дясно. В 20 % от случаите е двустранен.

Какво се случва
Високо задържаният тестис често е недоразвит. Ако се остави в тази нетипична позиция, където има по-висока телесна температура, съществува опасност от задълбочаване на атрофията и от злокачествено израждане след пубертета. В периода на половото съзряване (12-14-години) се образуват зрели сперматозоиди, които се нуждаят от оптимална температура около 34.0 градуса. Задържаният тестис се намира при по-висока телесна температура (37.0 градуса), поради което се нарушава неговата хормонална и сперматогенна функция. След 5 6 годишна възраст в тестиса настъпват необратими промени.

Клинична картина
Основен белег е липсата на единия или на двата тестиса на нормалното им място в скротума. В повечето случаи съответната скротална половина е недоразвита. Поради смутена хормонална функция се наблюдава дискретна феминизация (пълнота, женски хабитус).

Диагноза
При внимателно изследване с две ръце тестисът се опипва в ингвиналния канал, но не може да се избута в скротума. Той е хипопластичен, с мековата консистенция. Външният ингвинален отвор е силно стеснен или затворен.
Разположеният в корема тестис се диагностицира с доплерова ехография или сцинтиграфия. По-точна диагноза се поставя при лапароскопското изследване.

Различават се четири основни позиционни аномалии:
- Задръжка на тестиса в корема непосредствено преди навлизането му в слабинния канал
- Задръжка на тестиса в самия канал
- Атипично разположение на тестиса, вече излязъл извън слабинния канал той не се намира в скротума, а на различни места подкожно.
- Подвижен или асансьорен тестис тестисът стои високо във входа на торбичката, но при изтегляне застава в нормална позиция.
Рядко срещано състояние е вродената липса на тестис.Фиг.2 Цифрите от 1 до 4 показват позицията на тестиса при спускането му.
Сините кръгчета са атипичните позиции на вече смъкнатия тестис.

Възможни усложнения:
 - Намаление до трайно нарушение на оплодителната способност, особено при двустранна задръжка.
 - Предпоставка за усукване (торзио) на задържания тестис, водещо често до некроза на органа.
 - Опасност от злокачествено израждане на задържания тестис.
 - Възникване на възпалителен процес (орхит).

Лечебна тактика
Задържането на единия или и на двата тестиса изисква своевременно лечение. Колкото по-рано се проведе то, толкова са по-големи шансовете за запазване на нормална оплодителна способност. Препоръчва се това да стане преди навършване на 2-годишна възраст.

Хормонално лечение
Прилаганият в миналото човешки хорионгонадотропин е почти напълно отречен. Предимство получи подобния ГТРХ (гонадотропин-рилизинг хормон), който е много удобен поради възможността да се дава в носа с помощта на шпрей.
 Хормоналните препарати въздействуват благоприятно върху функцията и големината на тестиса, но те не могат да го смъкнат на неговото място, освен при асансьорен тестис, при положение че е сигурно, че няма съпътствуваща херния. Хормоналните препарати могат да се приложат преди операция, за да стимулират функцията на тестисите и да улеснят неговото оперативно смъкване.
Хормонални препарати може да се приложат при двустранен крипторхизъм, но като предоперативна подготовка.

Хирургично лечение
Ако до 6-ия месец след раждането тестисът не се установи трайно в торбичката, се извършва оперативно лечение. Операция по повод задържан тестис се прави във възрастта между 6 и 12 месеца, като се дава толеранс не по-късно от 18 месец.

Ретрактилните тестиси (познати популярно като "асансьорни") е проблем, при който не винаги лекарските мнения са единни. Тестисът свободно се придвижва от слабинния канал до дъното на скротума и пак се "изкачва" в канала. Към първата година подвижният тестис окончателно се установява в скроталната торбичка. Не винаги е нужна операция. Трябва добър специалист по детска хирургия да прецени дали няма съпътстваща херния, което вече е показание за хирургично лечение.
Допустимо е изчакването с периодични контролни прегледи до към 7-мата година. В съвременните световни указания се препоръчва да се изчака до началото на пубертета, но според моя дългогодишен опит "упоритите" асансьорни тестиси са свързани с определена анатомична аномалия, която може да се коригира само оперативно.

 Проф. д-р Огнян Бранков
Виж целия пост