Хистеректомията, въпроси, отговори, коментари.Тема 7

  • 36 220
  • 740
[/spoiler][spoilerКакво представлява хистеректомията.

Предстои операция за отстраняване на матката (хистеректомия). Едва ли има жена, която би искала да се озове в този житейски капан, където осъзнатата необходимост от извършване на операцията се смесва със страха от неизвестното, неувереността, чувството за непълноценност, породено от предстоящата драстична намеса в най-съкровената част на нейното тяло.
Възникват въпрос след въпрос, все свързани с промените, които ще настъпят. За да се опитаме да отговорим на част от тях, нека си изясним основната роля на матката. Тя е органът, който единствен в тялото осигурява ежемесечно кървене по време на менструация, забременяване и износване на бременност.
      Матката може да бъде засегната от различни процеси, свързани както съ специфичните гинекологични заболявания, така и с изменения в други системи в женския организъм.
      В някои случаи премахването й се налага като животоспасяваща мярка, но нерядко цели единствено подобряване качеството на живот на пациентката.
      Промените, които настъпват след премахване на матката, на първо място са свързани с изчезване на оплакванията, които са станали причина за прибягване към тази операция. Ако заболяването на матката е предизвиквало болки, нередовни или твърде обилни менструации, рак и други подобни -- тези оплаквания престават да бъдат пречка за нормален живот. При жени с отстранена матка, независимо какви са били оплакванията им, настъпват още две промени -- липса на менструация (ако преди това я е имало) и невъзможност за забременяване и раждане на деца (ако до операцията забременяването и раждането са били възможни).
      Женските тревоги обикновено са свързани с по-различни очаквания: преждевременно настъпване на менопауза, промени в либидото, промени в отношението на сексуалния партньор, невъзможност за справяне с обичайните физически и професионални натоварвания.
      За настъпване на преждевременна менопауза не може да се говори, ако е останала дори част от единия яйчник. Когато при операцията яйчниците не са премахнати изцяло (и ако яйчниковата тъкан функционира нормално) едно от основните опасения – това за преждевременно остаряване след премахване на матката – отпада. Именно яйчниците, а не матката са органът, който поддържа усещането за младост при жената. Когато се наложи отстраняване и на яйчниците, се изписва хормоноземестваща терапия, която да сведе до минимум оплакванията.
      Жени, претърпели оперативно отстраняване на матката, често се измъчват от съмнения относно своята сексуална пълноценност. Важно е да се разбере, че тази операция не води до промени в сексуалността, тъй като влагалището запазва своята дълбочина, а останалите ерогенни зони са извън обсега на оперативната намеса. Отсъствието на матка не се отразява по никакъв начин и на сексуалните възприятия на партньора. Около месец след операцията жената може да поднови обичайния си полов живот, с обичайната интензивност на усещанията -- както за нея, така и за партньора й.
      Друг въпрос, който понякога буди недоумение, е какво остава на мястото на отстранената матка. Както е известно, природата не търпи празно пространство. Мястото на матката в малкия таз се заема от черва.
      Възстановяването на добра физическа кондиция протича индивидуално, но може да се твърди, че до три месеца след подобна операция повечето жени са в състояние да работят, спортуват и живеят пълноценно.
      Хистеректомията не бива да се възприема като загуба на женственост или крачка към старостта. Това, уви, са неизбежни процеси и те рано или късно настъпват – но не с операцията, а с времето.
      Слагайки край на оплакванията, които са пречели на пълноценния живот, хистеректомията се оказва необходимото средство, чрез което неприятностите остават в миналото.
 
ВИДОВЕ ХИСТЕРЕКТОМИЯ
Хистеректомия означава отстраняване на матката. В зависимост от начинът (достъпът) чрез който се извършва, интервенцията може да бъде разделена както следва:
Абдоминална - Все още най-често извършваната в България. Предпочитана при наличие на екстремно големи миоми, сарком на матката, рак на яйчника, както и при анамнеза за прекаран перитонит или множество коремни операции.

Вагинална - Предпочитана при свличане (десцензус и пролапс) на женските полови органи, поради възможността едноетапно да бъде укрепено тазовото дъно. Най-често това става посредством изваършване на пластика на предна и задна влагалищна стена. Освен това операцията се понася сравнително по-леко, което е от особено значение за възрастните и увредени пациентки, каквито най-често са страдащите от статични заболявания (свличане). Не избираме този подход при данни за туморни формации на яйчниците или анамнеза за тежка форма на ендометриоза.

Минимално-инвазивна - Представители на тази група са лапароскопската и роботизираната хистеректомия. Този тип оперативни интервенции все по-често е предпочитан за лечение на миомна болест, кисти на яйчника, ендометриоза, предрак и рак на ендометриума, рак на маточната шийка. Постига се детайлен оглед на коремът и съдържащите се в него органи, а оперативната намеса е свързана с минимална кръвозагуба и минимална травма за тъканите, което определя и по-рядкото възникване на сраствания впоследствие. "Безкръвната" хирургия не се предпочита при съмнение за рак на яйчника и сарком на матката.
 В зависимост от заболяването и възрастта на пациентката хистеректомия може да бъде извършена с или без аднексите(яйчници и маточни тръби). Най-често при доброкачествено заболяване и възраст под 60г. съветваме пациентките за запазване на яйчниците. Разбира се въпросът трябва обстойно да се обсъди с лекуващия Ви лекар и да се избере най-правилното за конкретния случай.
 В зависимост от обемът на хистеректомията (т.е. дали се отсранява цялата матка, околни тъкани, околни органи) съществуват следните видове хистеректомии:

Супрацервикална (суправагинална) - Може да бъде извършена при жени с цитологично и колпоскопски доказана здравна маточна шийка и при изричното желание на пациентката. Предимства са съхраняване на взамиоотношенията между тазовите органи, съответно профилкатика на свличане на женските полови органи, както и по-краткото и технически по-лесното изпълнение на интервенцията.

Тотална (семпла) - Най-често извършваната при миома на матката, предрак и в повечето от случаите с рак на ендометриума, сарком на матката, рак на яйчника, ендометриоза.
Радикална - Отстраняват се и тъканите около маточната шийка, както и част от влагалището. Извършва се при рак на маточната шийка, рак на влагалището и част от случаите с рак на ендометриума. Най-често се съчетава и с тазова лимфна дисекция. Съхраняването на яйчниците при млади жени е възможно в зависимост от вида на тумора и от това до колко е напреднал.

Полезна информация. Как да разчетем диагнозата си.
Класификация на карцинома на маточната шийка
ТNM и FIGO класификация на карцинома на маточната шийка

ТNM  FIGO
Tx       Първичният тумор не може да бъде оценен
T0      Н яма доказателства за първичен тумор
Tis   0    Carcinoma in situ ( преинвазивен карцином )
T1     I      Цервикалният карцином е ограничен в матката
T1а   Ia    Инвазивен карцином, който се диагностицира само микроскопски
T1a1 Ia1   Микроскопски минимална стромна инвазия
T1a2 Ia2   Инвазия не по-голяма от 5мм в дълбочина и разпространение в хоризонтална посока до 7 мм
Т1в          Клинично видима лезия,ограничена в шийката или микроскопска лезия по-голяма от
                Т1а2/Ia2
T1b1  Ib1  Kлинично видима лезия с диаметър не по-голям от 4 см
T1b2  IB2  Kлинично видима лезия с диаметър по-голям от 4 см

T2   II   Туморът се разпростира извън матката, но не до тазовата стена или долната трета на
                влагалището
Т2а IIA      Без параметрална инвазия
Т2в IIB      С параметрална инвазия
Т3   III      Туморът се простира до тазовата стена и/или долната трета на влагалището и/или
                 предизвиква хидронефроза или нефункциониращ бъбрек
 Т3а IIIa    Tуморът инфилтрира долната трета на влагалището без разпространение към тазовите
                 стени
Т3в  IIIB    Tуморът се разпространява до тазовата стена и/или предизвиква хидронефроза или
                  нефункциониращ бъбрек
T4   IV        Туморът инфилтрира мукозата на пикочния мехур или ректума и/или излиза извън малкия
                  таз
       IVa     Туморът инфилтрира мукозата на пикочния мехур или ректума и/или излиза извън малкия
                   таз, без далечни метастази**
        IVb     Далечни метастази
N   -регионални лимфни възли: парацервикалните, параметралните, хипогастралните (вътрешни илиачни и обтураторни), общи и външни илиачни, пресакрални и латерални сакрални
Nx   регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени
N0   няма метастази в регионалните лимфни възли
N1   метастази в регионалните лимфни възли
рN0   хистологично изследване на материал от лимфаденектомията в малкия таз задължително включва 10 или повече лимфни възела
 G (1–4): - диференциация  на тумора. (Ниска диференциация, т.е клетките са по-близко до нормалните и висока, където    глетките са много изменени)
•   R (0/1/2):  - резекция-границите дали има наличието на ракови клетки, или не
•   L (0/1):     - инвазия в лимфнитесъд
•   C (1–5):   - модификатор за  сигурност (добро качество) от цитирания параметър

Префикс
•   c - стадий, определен на базата на  клиничен преглед на пациент. C-представката се подразбира при  отсъствието на p-префикс
•   p: - стадий, определен на базата на патологично изследване на взет по хирургичен път материал образец
•   y: стадият, който имате след Адювантна терапия

G – класификация –  С нея се определя до колко е злокачествен рака- какъв е характера на туморния растеж и неговата диференциация и инвазивност. Тя бива следната:

Gх – не може да се определи степента на диференциране туморните клетки

G1 – добре диференциран тумор. Той нараства бавно

G2 – умерено диференциран. Туморът расте средно бързо.

G3 – ниско диференциран или недиференциран тумор. Този тип рак е силно агресивен и много злокачествен.
oncoconsult-bg.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0 … 0%B0%D0%BA%D

Линк към предни теми:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=711528.0
http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=744901.0;;20
http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=840389;;19
http://www.bg-mamma.com/?topic=954850][/spoiler]
Виж целия пост
# 1
Здравейте, моля ако някой има отзиви за операция при доктор Христамян в парк хоспитал. Става въпрос за диагноза РШМ, операция след лъчелечение. Ако някой се е лекувал при него, бих се радвала да споделите озиви, ако е удобно
Виж целия пост
# 2
Аз съм оперирана при него и съжалявам.Това е най-безотговорния доктор който съм срещала.Прави операцията и те зарязва.Не си преглежда пациентите,не минава на визитация,ако имаш проблем и го питаш нещо отговора е ,,аз моята съм я свършил" , не си проверява техниката преди операции- изгори ме на операционната маса,коагулатора му направил късо по време на операцията.Изписа ме без да погледне операцията,а тя е била гноясала и бях с температура.Освен избора на екип и пари на ръка му дадохме преди самата операция да се постарае.Еми взе парите и си остави ръцете.Дала съм хиляди на други лекари да му оправят лайната.Махнаха дренажа преди да се е отекла изцяло лимфата и освен всички други поразии съм и с лимфедем.Болницата е мръсна,операционната е с техника отпреди един век.Изписаха ме и с вътреболнична инфекция,която лекувах другаде.Като ти вземат направлението там,после навсякъде другаде плащаш да ти лекуват поразиите му,защото не могат да ти дадат друго направление в рамките на месец след изписването.
Виж целия пост
# 3
Христамян е до операцията!!!След операцията не познава вас въобще не слуша вашите оплаквания,дали имате болка или не.Майка мие оперирана при него и след операцията имаше проблеми,болки някой път има още момента но Христамян въобще не е обръщал внимание.За него операцията свършва ли всичко свършва вече няма работа с теб!!Но не трябва да е така.Проследяването на онкоболен е важно колкото операцията!
Виж целия пост
# 4
Абсолютно съм съгласна! Навремето д-р. Славчев идваше да ме види след операцията в друго отделение ( бях при родилките) и при последното си посещение без да искам ми даде личният си тел.номер със думите, че няма да пътува и ще си е у дома, ако имам нужда да му звънна.  Беше дни преди Коледа и Нова година.
Виж целия пост
# 5
Аз не бях по празници и освен анестезиолога да минава да ме пита колко ме боли и да ми слага обезболяващи,никой  друг лекар не мина.Ама и на него преди операцията се отчетохме щедро на ръка.Сестрите отвреме на време поглеждаха операцията и явно не са и разбрали,че е гноясала.За 10 дена никой лекар не погледна операцията и никой не обърна внимание,че съм с температура и болки от гноясалата операция.Санитарката с една кофа  черна и мръсна вода мие всички всички стаи.Болница на ужасите.
Виж целия пост
# 6
А в Пловдив кой бихте препоръчали за такава операция. И също след като мине операцията, след това къде се следите - в диспансера или по друг начин?
Виж целия пост
# 7
Записваш се в някой диспансер,защото ще ти трябва бележка за ТЕЛКа и каквото не ти назначат от диспансера си го плащаш на частно.Лекар не мога да препоръчам,но и за Амалиев съм чула само негативни отзиви от други оперирани- взема парите за операцията,а пуща сина си да се учи.Операциите му не са сполучливи последните години.От това което коментираме по чакалните на диспансера,по- добре да те оперира някой прост доктор в държавна болница отколкото прехвалените светила в частните.После неизвестните доктори оправят лайната на светилата.За лъчетерапия мога да препоръчам Людмил Радев,не е шеф на отделение,не е прехвален,но неговите пациенти бяхме без изгаряния,без странични ефекти,а на прехвалените пациентите бяха с
повръщане,гадене, световъртежи,изгорени и др.
Виж целия пост
# 8
А в Пловдив кой бихте препоръчали за такава операция. И също след като мине операцията, след това къде се следите - в диспансера или по друг начин?
Може да ви препоръча в София  ВМА проф.Ковачев.Нашата комщийка е оперирана от него преди 5 години и е като пушка нямаше въобще никакви оплаквания особено лимфедем!Този проф е много добър и никъде не съм прочел нещо лошо за него!
Успех!
Виж целия пост
# 9
А в Пловдив кой бихте препоръчали за такава операция. И също след като мине операцията, след това къде се следите - в диспансера или по друг начин?

Аз ви препоръчвам Д-р Илия Амалиев.Доволна съм и от операцията и от отношението и от проследяването след това. Оперира ме в Селена и всеки ден ме посещаваше след операцията. В момента ходя на прегледи в частния му кабинет. Мога със сигурност да кажа, че като човек и хирург е изключително отговорен и съвместен.
Виж целия пост
# 10
Очакваме резултат от хистология след хистиректомия. Какво следва? Как се диспансеризира пациента? Препоръчайте болница за София? Споменаха ми за някаква програма на Сити Клиник за проследяване. Всяка информация ще е от полза. Както знаете от докторите трудно измъкваш такава.
Виж целия пост
# 11
Сестра ми посещава Аджибадем Сити клиник-Младост, но тя е на химио след тотална хистероктомия и изрязана част от пикочния мехур.
Виж целия пост
# 12
Очакваме резултат от хистология след хистиректомия. Какво следва? Как се диспансеризира пациента? Препоръчайте болница за София? Споменаха ми за някаква програма на Сити Клиник за проследяване. Всяка информация ще е от полза. Както знаете от докторите трудно измъкваш такава.

Щом излезе резултатът от хистеректомията, ще ви дадат протокол от онкокомисия. Вие нямате досег с комисията, те работят по документи. Това се организира от болницата, където е извършена операцията. Решението на онкокомисията се вписва в епикризата, която трябва да получите от болницата.
Според резултатът, онкокомисията дава точни указания, какво следва - химио, лъче и дали въобще е необходимо.
Диспансеризацията не е задължителна, но ако ще се явявате на ТЕЛК трябва да се направи.
Иначе проследяването може да стане в желана от вас болница - например Аджибадем , която споменавате.
Може и в Онкология по район.
В момента лекарите нямат какво друго да ви кажат. Докато няма официални резултати от хистологията, нищо не е ясно. Чакането е много мъчително.
Дано резултатите са обнадеждаващи. До 3 месеца след хистеректомията е препоръчително ПЕТ скенер - за да се види дали всичко лошо е изчистено и дали има далечни метастази.
Успех! Дано нещата тръгнат в правилната посока!
Виж целия пост
# 13
Ей ме на -оперирана , с махнати конци  вече се възстановявам. Имам питане дали някоя от вас е минавала комисия ТОЛЕК за да се отърве за известно време от слагането на колан при шофиране. Ако има такава мацка тук, може ли няколко въпроса на лс?  Благодаря!
Виж целия пост
# 14
Мисля,  че колан при шофиране и с телк няма как да не слагате.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия