Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Остъкляване на балкон

  • 544
  • 19
Здравейте. Ще затварям терасата ми и ще я остъклявам. Съседите  ме заплашват, че ще пуснат оплакване в общината. А самите те всички под и над мен са с остъклени тераси. Могат ли да ме глобят от общината за това или да имам проблеми ?
Едит: четох, че за балкон и лоджия може. В моя нотариален акт не пише точно какво е и само по описание в нета ми звучи като да е балкон. Кой определя какво е ?
Виж целия пост
# 1
Здравейте. Ще затварям терасата ми и ще я остъклявам. Съседите  ме заплашват, че ще пуснат оплакване в общината. А самите те всички под и над мен са с остъклени тераси. Могат ли да ме глобят от общината за това или да имам проблеми ?
Едит: четох, че за балкон и лоджия може. В моя нотариален акт не пише точно какво е и само по описание в нета ми звучи като да е балкон. Кой определя какво е ?
Ако живеете в стар блок, вероятно имате балкон, ако под и над Вас съседите също имат балкон.
Аз съвсем наскоро ходих до общината да попитам, но при мен ще стане много трудно, защото нашето е открита тераса в нов блок и над нея няма нищо.. Тогава искат сто документа и пак не е ясно дали ще ти разрешат дори да си остъклиш терасата, камо ли да я затвориш с тухли..
Най-добре отидете в общината с документите, които имате, и попитайте, за да сте сигурна дали е разрешено или не, щом съседите Ви заплашват.
Техните тераси отдавна ли са остъклени? Знам, че преди е било необходимо разрешение, но сега вече не искат за такива балкони като тези в старите блокове. Това поне ми обясниха в общината.
Виж целия пост
# 2
Ако под и над теб са "тераси", значи по-скоро са балкони или лоджии. За остъкляване на тераса със сигурност ти трябва разрешение. Т.е. ако под въпросното нещо има помещение по план или колони. И в общия случай се вижда с просто око кое какво е.

Ако всичките сте с еднакви да речем балкони и ти викнат проверка заминават и те Simple Smile но не би трябвало. Можеш да си затвориш без проблем.
Виж целия пост
# 3
Да стар панелен блок е и всички са еднакви под и над мен.
Иначе е по-скоро балкон. Изнесен навън от фасадата на сградата. Няма помещения отдолу освен други балкони. Другите са остъклени отдавна.
Виж целия пост
# 4
Да стар панелен блок е и всички са еднакви под и над мен.
Иначе е по-скоро балкон. Изнесен навън от фасадата на сградата. Няма помещения отдолу освен други балкони. Другите са остъклени отдавна.
Значи би трябвало да се води балкон и да не е необходимо разрешение, както ми обясниха на мен.
Все пак моят съвет е да отидете до общината и да попитате за по-сигурно, както и за да знаете какво да отговорите на съседите при следваща заплаха.
Можете да снимате балкона и цялата сграда отвън и да покажете в общината как изглежда, за да придобият представа, щом в нотариалния акт не е описано какво е. Иначе те би трябвало да имат чертежите на фасадата на сградата, където е описано точно какво се води.
Виж целия пост
# 5
Според мен, зависи дали ще искате само остъкляване на балкона или искате "да усвоите" терасата и да я направите част от прилежащото помещение, било то кухня или друго. И моят съвет е да отидеш до общината и да питаш.
Виж целия пост
# 6
ЗУТ - Закон за Устройството на Территорията дава отговор на този въпрос. Може да се остъкли, да не говорим, че програмата за съниране на жилищата го изисква и можете сами да видите, че всички жилища се остъкляват, даже и да гледат фасадите им на главната улица. Хубаво е да си направите малък проект, подписан от инж. конструктор - 500 лв струва. Той ще ви начертае и подпише... Ако искате, питайте някой строителен надзор, те знаят имат и проектанти, в случай, че искате да усвоите терасата..
Виж целия пост
# 7
Ако иска да усвои терасата, вече става доста сложно. Тогава със сигурност ще й трябва не само проект, а и други документи. За остъкляването според мен вече не е нужно нищо, ако е балкон в стар блок.
В общината ще й обяснят най-добре, защото това да си имаш проблеми със съседите и да хвърляш пари на вятъра за нещо, което после може да бъде развалено заради злобни и завистливи хора, не си е работа..
Виж целия пост
# 8
Балконът е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата /външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена/.
Терасата от своя страна представлява открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.
Лоджия е също такава използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.

Виж целия пост
# 9
Що ми се струва, че не иска авторката само да остъклява, а да зида и гради?
Уточнете какво възнамерявате да правите?
Това, че и други съседи имат остъклявания и вграждане, не знам за какво говорите от тези две неща, не е пречка вие да бъдете санкционирани и довода ама не съм само аз, не важи.

Само стъкло/дограма, като не пипате абсолютно нищо друго по балкона, е без разрешение за строеж, попада в чл.151 от ЗУТ - алинея 1, точка 6 :

Скрит текст:
  Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;
4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
6. остъкляване на балкони и лоджии;
7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен;
13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;
15. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения;
16. (нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи от радиопредавателната система, с елементи и оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат изпълнени изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и устойчивост;
17. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
18. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) точки за безжичен достъп с малък обхват, които отговарят на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1070.

Ако възнамерявате друго да правите, уточнете какво точно, за да ви отговоря с какви документи става.
Виж целия пост
# 10
Здравейте. Кухнята е много малка и усвоявам балкона към,нея. Казвате, че няма значение, но всички съседи са го направили на другите етажи.
Що ми се струва, че не иска авторката само да остъклява, а да зида и гради?
Уточнете какво възнамерявате да правите?
Това, че и други съседи имат остъклявания и вграждане, не знам за какво говорите от тези две неща, не е пречка вие да бъдете санкционирани и довода ама не съм само аз, не важи.

Само стъкло/дограма, като не пипате абсолютно нищо друго по балкона, е без разрешение за строеж, попада в чл.151 от ЗУТ - алинея 1, точка 6 :

Скрит текст:
  Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;
3. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;
4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
6. остъкляване на балкони и лоджии;
7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен;
13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;
15. (нова - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти - частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения;
16. (нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи от радиопредавателната система, с елементи и оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат изпълнени изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и устойчивост;
17. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
18. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) точки за безжичен достъп с малък обхват, които отговарят на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1070.

Ако възнамерявате друго да правите, уточнете какво точно, за да ви отговоря с какви документи става.
Виж целия пост
# 11
Усвоявам ?!?? - тоест ще бутате фасадна стена, друго какво - трегер..пояснете. Зидария ще има ли - каква, с какъв материал...
Това НЕ е остъкляване по смисъла на ЗУТ и ще трябва да минете през общината и през съгласие на съседите вероятно.
Може и така да си го направите, но стискате палци да няма жалба срещу вас.
Виж целия пост
# 12
Да - какво точно имате предвид под “усвоявам”?
Виж целия пост
# 13
Да - какво точно имате предвид под “усвоявам”?
да го вкарате в апартамента си и да ползвате площта, без да излизате някъде, да няма преградна стена, между балкона и стаята
Виж целия пост
# 14
Да - какво точно имате предвид под “усвоявам”?
да го вкарате в апартамента си и да ползвате площта, без да излизате някъде, да няма преградна стена, между балкона и стаята
Аз знам какво означава усвояване, но авторката не е уточнила, че иска този балкон да стане част от кухнята, да бута стени и т.н. Дори заглавието на темата е “Остъкляване на балкон”.
Ако иска балконът и кухнята да станат едно помещение, а не просто да остъкли балкона, ще има доста разправии, докато получи разрешително. Ако трябва да иска разрешение от съседите, те щом не са съгласни, не знам дали ще й позволят.
Виж целия пост

Започнете да пишете...

Страница 1 от 1

Общи условия